Zrealizovali sme zasvätenie, ktorým sa usilujeme zdokonaliť veštecké schopnosti vedúce do vnímania toho, čo meditujú ezoterické osoby. Na začiatku som mal teoretickú prednášku o tom, kde všade musí ezoterik na duchovnej ceste uplatňovať veštecké výkony. Potom sme preberali nácvik jednotlivých krokov idúcich k praktickému uplatneniu vešteckých schopností. Viac fotografií zo zasvätenia vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Teoretickú prednášku si nájdete v Učebnici ezoteriky pod názvom Koncepcia vešteckého vnímania ezoteriky. Pojednáva sa tu o potrebe ezoterika ovládať aj veštecké techniky a vytvoriť si základ do vešteckých zmyslov. Teda ezoterik má klasicky rozvinuté zmysly a k nim pridáva veštecky rozvinutý zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. Zároveň tu hovoríme o najnutnejších vešteckých výkonoch do tela a do spomienok ezoterika, do stavu klinickej smrti a kozmického vedomia.

Praktické cvičenia si nájdete v Učebnici ezoteriky – Praktikum a vo Vešteckej škole pod názvom Praktikum vešteckého vnímania ezoterických stavov. V tomto praktickom návode preberáme krok za krokom, ako cvičiť veštecké schopnosti a to systémom, ktorý nepoškodzuje zdravie ani psychiku.

Už dávnejšie padlo rozhodnutie, že budeme realizovať ucelenejšie meditácie so zasvätením, kde na začiatku prebehne teoretická prednáška súvisiaca s témou poobedňajšieho zasvätenia. Teoretická prednáška pomáha meditujúcim, aby si osvojili slová, ktoré tu používame. Zároveň im dáva kompletnejšiu predstavu o vešteckých výkonoch na vnímanie duchovnej cesty. Po prestávke nasleduje vysvetlenie praktických cvičení a zároveň veštecky kontrolujem a vhodne usmerňujem, ako majú zasväcované osoby precvičovať základy vešteckého výcviku. Meditujúcim vysvetľujem, ako čo funguje a kde robia zásadné chyby. V rámci zacvičovania do základov veštectva realizujeme aj opakovanie predošlých zasvätení. Jeho cieľom je posilniť niektoré časti zasvätenia. Po obednajšej prestávke nasleduje nové zasvätenie. Pred zasvätením prevediem výskum spomienok živých aj mŕtvych jedincov, ktorí boli v oblasti veštectva mimoriadne zdatní. Nie je jednoduché skúmať spomienky po zomretých osobách. Tieto sa dajú síce vo svete mŕtvych nájsť, ale vyžaduje to značné skúsenosti a zručnosť.

Na začiatku zasvätení zasväcované osoby sa pomocou manuálnych techník snažili vhodne naladiť. Dnes už máme prepracovaný systém vytvorenia drobnej kultovej stavby pre každú zasväcovanú osobu. Pod mojou vešteckou kontrolou sa každá zasväcovaná osoba dostane do vhodného vnútorného stavu. Pred sebou si z drievok, kamienkov, muší, klincov a špajdlí vytvorí kultový objekt, ktorého úlohu je udržať požadované naladenie. Týmto zostáva viacej priestoru na detailnosť zasvätenia, čo zase prináša novú dynamiku. Predtým sme mali jednu kultovú stavbu v strede miestnosti. Dnes je už nahradená určitým špeciálnym spôsobom lepenia plagátov na dve protiľahlé steny v miestnosti, kde sa zasväcuje. Tentokrát to boli veľké plagáty kultových stavieb a okolo drobnejšie obrázky z vešteckej knižky.

Do budúcna systém vylepšíme upravovačmi magmatických energií, ktoré produkuje magmatické jadro Zeme, tak isto vybudujeme upravovač kozmických energií pretekajúce človekom. Všetko je to vlastne o určitom vhodne upravenom kuse drôtu na podložke. Veríme, že to znovu posilní systém zasvätenia.

Zasvätenie sa zahajuje opakovaním základného cvičenia a kontrolou vnútorného naladenia u každej osoby. Napíšem na tabuľu koordináty tých, ktorými spomienkami sa bude zasväcovať. Napojím sa na spomienky zasväcovateľov a spravím do psychiky zasväcovanej osoby niečo ako odtlačok, ktorý zostane uložený v neurónoch veľkého mozgu. Pri každom zasväcovateľovi zasväcovaná osoba vytvorí alebo upraví predošlý kultový objekt pre sebou. Chodím okolo každej osoby a vkladám do psychiky odtlačok spomienok zo zasväcovanej osoby. Zároveň kontrolujem, ako zasväcované osoby precvičovali počas zasvätenia veštecké schopnosti.

Zasväcované osoby po zasvätení môžu využívať odtlačky, ktoré sa im uložili do neurónov. Stačí si na zasvätenie spomenúť. Možno sa vám bude zdať, že tých zasvätení je nejako moc. No ide o to, aby sme počas jedného a to terajšieho života prevzali z oblasti veštectva všetko, čo má nejakú hodnotu a potrebu. A bez zasvätení to jednoducho nie je možné stihnúť. Nehovoriac, že k oblasti veštectva treba prirátať všetky významné smery v ezoterike. Bez zasvätení sa nedá prebrať všetko to duchovné bohatstvo.

Samotná príprava zasvätenie, precvičovanie a zasväcovanie vytvárajú jedinečný priestor pre výskum a testovanie vešteckých výkonov. Napríklad sa usilujeme, aby sme na jeden veštecký výkon použili aj iné druhy vešteckého výkonu a takto overili správnosť a presnosť vešteckého videnia. Zároveň počas precvičovania a samotného zasvätenia sa objavia náhodné fenomény, kde jedna zasväcovaná osoba náhle prenikne do zasvätenia hlbšie a ostatní podľa jej vzoru zasvätenie prehĺbia.

Špecialitou tohto zasvätenia bolo, že sa použilo nie 12, ale 70 zasväcovateľov. Zasväcované osoby si mali vo vnútri hlavy predstavovať priebeh zasvätenia. Všetko zase pomáhalo posilniť zasvätenie a jeho uloženie do mysle.

Záverom tu uvádzam tu koordináty tých, ktorí boli mimoriadne zdatní niektorého druhu veštectva, ktoré je vhodné pre ezoterika na duchovnej ceste. Udávam zemepisnú šírku a dĺžku a z nej možno vyčítať, kde sú pozostatky už nežijúcej osoby s mimoriadnymi vešteckými schopnosťami.

01. Z oblasti M. Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F).
02. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).
03. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Všetci traja mali v tele ďalšie kúsky neurónov veľkého mozgu a v nich sú psychicky usadení a odtiaľ idú ich prejavy konania.

04. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E).
05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L).
Všetci traja sú psychicky usadení v pľúcach a odtiaľto psychicky fungujú.

07. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).
08. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
09. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,N).
Všetci traja majú v tele kúsky dvojčaťa, ktoré sa nenarodilo. Psychicky sú usadení v týchto anomáliách a odtiaľto fungujú.

10. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K).
11. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
12. Z oblasti z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Všetci traja sú usadení v tukových anomáliách. Odtiaľto psychicky fungujú.

13. Z oblasti z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G).
14. Z oblasti z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G).
15. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Všetci traja fungujú z mutovaných lymfatických uzlín. Z nich idú ich psychické prejavy.

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
18. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Poškodenia nervovej sústavy vo svaloch a odtiaľto psychicky reagujú.

19. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).
20. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
21. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Poškodené sluchové centrá a odtiaľto psychicky fungujú.

22. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
23. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
24. Z oblasti Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Majú všetci traja kostné výrastky a odtiaľto funguje ich psychika.

25. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).
26. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
27. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H). Všetci traja majú mŕtve plochy vo veľkom mozgu a odtiaľto psychicky fungujú.

28. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
29. Z oblasti z. Antarktída. Zemepis. šírka a zemepisná dĺžka (12,Q).
30. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I).
Všetci traja presunuté v tele hormonálne žľazy a odtiaľto psychicky fungujú.

31. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
32. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).
33. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E). Všetci traja majú zväčšené orgány. Z najväčšieho psychicky fungovali.

34. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G).
35. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
36. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Všetci mali genetické modifikácie kože. Krokodília koža. Psychicky fungovali z tejto oblasti.

37. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
38. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).
39. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Všetci traja majú orgány v tele na inom mieste. Z nich psychicky fungujú.

40. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
41. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
42. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Všetci traja majú kosti na iných miestach a odtiaľto fungujú psychicky.

43. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,E).
44. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
45. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Všetci traja mali v tele zbytky dvojčaťa ako ruka alebo noha. Psychicky fungujú z týchto oblastí.

46. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).
47. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).
48. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Všetci traja majú v tele bunky z predkov človeka. Z týchto pozostatkov psychicky fungujú.

49. Z oblasti Nový Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,M).
50. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J).
51. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Všetci traja majú dvojité kosti v tele a psychicky z nich fungujú.

52. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G).
53. Z oblasti Francúzsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F).
54. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Všetci traja majú epifýzu na inom mieste v tele. Z nej psychicky fungujú.

55. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J).
56. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K).
57. Z oblasti Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,H). Všetci fungujú v mikrosvete. Množstvo nervových zakončení končí v dutinách tela. Psychicky fungujú z tejto oblasti.

58. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,G).
59. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P).
60. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Všetci traja majú v sebe pozostatky dvojčaťa v embryonálnej vývojovej fáze. Odtiaľto psychicky fungujú.

61. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C).
62. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E).
63. Z oblasti Karibik. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Všetci traja majú v tele duté veľké priestory. Psychicky fungujú z týchto oblastí.

64. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,L).
65. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).
66. Z oblasti S. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Všetci traja majú vadu ako za sebou narastené dvojité oči. Z tejto oblasti psychicky fungujú.

67. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E).
68. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).
69. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Všetci traja majú posunutú detskú žľazu na iné miesto v tele. Odtiaľto psychicky fungujú.

Z uvedeného je zrejmé, že pre dobré veštecké schopnosti je potrebná sugerácia rôznych posunov orgánov, dutín, hormonálnych žliaz. Tak isto sugerácia zväčšenia alebo zmenšenia orgánov, vhodná sugerácia zvieracích tkanív, tkanív dvojčaťa alebo iných anomálií.

Pridaj komentár