Reinkarnácia. Pod reinkarnáciou tu rozumieme úsilie o to, aby spomienky, ktoré sme uložili v mozgu a na iných miestach tela, zostali pokope a po smrti vo svete mŕtvych plnili aj naďalej určité úlohy, ktoré sme do týchto spomienok zámerne vložili. Pod svetom mŕtvych si naivne nepredstavujte miesto, kde iba prejdete a budete žiť ďalej ako doteraz. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

V prvom rade si treba uvedomiť, že od embryonálneho vývoja do seba ukladáte informácie a tieto zostanú vo vás až do momentu smrti. Skoncentrujete sa na seba, ako keby ste chceli premýšľať alebo si spomínať na určité udalosti. To ste už vo svojich spomienkach. A takéto spomienky máte na 7. rôznych oblastiach. V prvom rade v neurónoch veľkého mozgu, ktoré sú na jeho povrchu. Potom sú to neuróny stredného mozgu v strede hlavy. Potom spomienkový archív nájdete v mozočku pod zadným zrakovým mozgom. Nasleduje ďalší archív a to je miecha a neuróny v nej. Pomôže predstava špagátu a 32 korálok na nej natiahnutých od stredu hlavy až po kostrč. Potom ďalší archív spomienok nájdete v stene tenkých a hrubých čriev. Hovoríme mu brušný mozog. Potom je tu ďalší archív a to ganglie po celom tele veľkosti špendlíkových hlavičiek. Pokiaľ si rozrezonujete hlasivky v hrdle a preniknete psychicky do buniek aj za pomoci mozočku, teda do všetkých buniek a ich jadier, tak máte k dispozícii informácie, čo sa deje priamo v bunkách. A tieto oblasti sú súčasťou záujmu ezoterika, ktorý sem vstúpi ako autista, ktorý má záujem pracovať so svojimi spomienkami a vytvoriť reinkarnačný balík vhodných informácií z celého svojho tela a tiež z toho, čo sa deje v aure okolo ezoterika.

Ezoterik musí prehodnotiť priority vo svojom živote a za najhodnotnejšie musí považovať svoje spomienky. Nič nemá väčšiu hodnotu ako jeho vlastné spomienky. A to musí prejaviť voči každej spomienke, ktorú uložil do svojich neurónov. Ezoterik, ktorý duchovne dospel a pochopil, o čom je svet mŕtvych, sa bude usilovať o reinkarnáciu ako o vrchol svojej duchovnej cesty. Nie je nijako jednoduché dospieť až sem a tak zásadne zmeniť svoje postoje voči svojim spomienkam.

Ezoterik si uvedomuje, že všade, kde zomiera človek, sa otvára dimenzia sveta mŕtvych a spomienky z človeka prenikajú postupne do tejto dimenzie. Najprv počas zomierania prenikajú spomienky z ganglií, postupne z brušného mozgu. Potom z miechy, zo stredného mozgu, veľkého mozgu a potom mozočku. Pokiaľ osoba neverí v reinkarnáciu a nepracuje na nej, tak spomienky sa rozpadnú a stanú sa najčastejšie súčasťou iných spomienok, ktoré sú spojené túžbou po reinkarnácii a chcú, aby ich spomienky vo svete mŕtvych plnili určité ciele.

Ezoterik si uvedomuje, že do mysle prenikajú spomienky a ukladajú sa do neurónových oblastí. Tak isto sa sem do neurónov ukladajú informácie z vnútorného prostredia. Ezoterik vždy zváži, ktoré spomienky sa stanú súčasťou reinkarnačného balíčka a ktoré v ňom nebudú. Ezoterik dobre vie o svete mŕtvych a ako funguje. Dobre vie, že odtlačky anjelských sfér, kozmických inteligencií a iných spomienok ľudí sa nesmú stať súčasťou reinkarnačného balíčka spomienok. Ezoterik vnútorne cíti, ktoré spomienky nesmú do definitívneho balíčka spomienok určených k reinkarnácii a ktoré áno.

Ezoterik zo svojich spomienok o sebe zmontuje priestorovú predstavu o seba ako osobe. Potom z tejto predstavy vzniká mechanizmus na prácu so spomienkami. Budeme hovoriť o preparovaní spomienok vybratých k reinkarnácii magickými rituálmi, stigma sugeratívnymi stavmi. Preparovať možno vybraté spomienky odtlačkami z magmatických záznamov o tom, čo sa deje s človekom. Preparovať možno spomienky foto kópií zo sveta mŕtvych. Ezoterik ako autista kopíruje a stužuje vlastné spomienky. Množí ich a dáva dokopy ako na kopírke a lise. Tak isto na diaľku si robí odtlačky foto detí, kostí a buniek. Všetko robí tak, aby mal pocit, že spomienky sú tuhé, zocelené a nedobytné. Ezoterik posúdi každú spomienku a vyhodnotí jej vhodnosť pre reinkarnáciu. Pokiaľ sa nehodí a ohrozovala by reinkarnačný balíček, tak ide nabok a ezoterik ju programuje, aby opustila po smrti jeho telo na večné časy.

Ezoterik každú spomienku prešpikuje túžbou po reinkarnácii, fotení všetkého zo živej hmoty alebo spomienok vo svete mŕtvych. Pokiaľ bude potrebovať, je tu možnosť dostať sa do živej hmoty a pokračovať vo vývoji svojho odkazu. Ezoterik neustále skúma spomienky vo svete mŕtvych a všetko podriaďuje tomu, aby po jeho smrti spomienky boli naďalej aktívne a plnili to, čo sa do nich vložilo. Ezoterik sa po smrti pripravuje konzumovať vhodné spomienky organickej hmoty do seba. Tak isto ezoterik do vybratých spomienok vkladá program, že to všetko robí na večnosť, na nekonečno a to všetko všetkými smermi.

Ezoterik použije k preparovaniu spomienok techniku kultovej stavby. Tak isto stav autistu, sugeráciu komatického stavu stíšenia orgánov tela. Znovu sme preskúmali ďalších autistov a inšpirovali sme sa ich postupmi. Tak isto sme pozorovali, čo sa deje veštecky pri osobách, ktoré zomierajú a ako sa z nich uvoľňujú spomienky do sveta mŕtvych. Napríklad sme objavili, že každý z nás dostáva v 5. až 6. dni života zo sveta mŕtvych zápis a ten preniká do vnútra plodu. Po smrti sa uvoľňuje a putuje do sveta mŕtvych, kde je jedinečná kozmická inteligencia, ktorá je napojená na všetky živé organizmy v kozme a vkladá do nich svoje záznamy. Tieto si pofotia, čo treba a zoberú so sebou spomienky na rané štádiá vývoju plodu. Tento záznam treba pustiť, aby opustil reinkarnačný balíček.

Pridaj komentár