Praktický nácvik vešteckého vnímania stavov, do ktorých sa dostáva ezoterik počas svojej duchovnej aktivity. Ezoterik musí mať špeciálne cvičené zmysly, aby mohol v prvom rade vnímať, v akom ezoterickom stave sa nachádza. Ezoterik dokáže sám seba zdiagnostikovať, v akom zdravotnom stave sa nachádza. Ezoterik dokáže veštecky vnímať, kde sa psychicky nachádza, či už vo vlastnom tele, v aure, na planéte Zem, v slnečnej sústave, v Galaxii, alebo v kozmickom priestore.

Ezoterik je osoba, ktorá dokáže veštecky vnímať svet mŕtvych ľudských spomienok, magmatické zápisy v energetických poliach kozmu. Ezoterik je osoba, ktorá dokáže vnímať veštecky cez rezonancie aj svet menší ako hrot ihly. Ezoterik je osoba, ktorá vie vnímať veštecky aj inú osobu a psychicky do nej prenikať.

1. Nehybnosť a koncentrácia do seba. Sugerácia a uverenie, že sa nemôžete hýbať, vidieť, počuť, čuchať, hmatať a chutnať. Odteraz to treba robiť iba vo vnútri tela. Schopnosť sa koncentrovať do každej časti tela.

2. Sugerácia a uverenie, že ste v každej bunke, v každom orgáne tela chorí a zdevastovaní aj psychicky. Táto sugerácia dovoľuje, aby ste sa stali nízkoenergetickí a vaše energie sa síce tvoria, ale sa rýchlo z tela strácajú. Je to pre veštecký výkon dôležité. No nesmie to presiahnuť také stíšenie, kedy by ste sa dostali do stavu klinickej smrti. To by ste prenikali do sveta mŕtvych ľudských a zvieracích spomienok.

3. Tento stav možno stabilizovať aj pomocou kultového objektu. Ide o to, aby ste si nahodili vhodný veštecký stav a potom si pred seba poukladali veci alebo predmety tak, aby vás úplne prirodzene držali vo vešteckom naladení. Najlepšie je nakresliť si pred seba postavičku samého seba, napísať iniciálky, dátum narodenia a bydlisko. Okolo tejto kresbičky poukladáte kamienky, mušle, špendlíky, drievka alebo magnetky. Keď zavriete oči a znovu otvoríte, musíte cítiť, že predmety pred vami vás automaticky uviedli do vešteckého stavu. Uvedomte si, že veštectvo v chorobnom stave dovoľuje chorému veštcovi byť vďaka chorobe v trvalom vešteckom stave. Ezoterik ako zdravá osoba si veštecký stav nahadzuje zámerne a dočasne. Potom sa vracia do normálneho stavu mysle, bežného pre zdravú osobu.

4. Rozchodenie mozgu dopredu, dozadu, doľava, doprava, hore a dole s cieľom rozšíriť vedomie na celý povrch veľkého mozgu. Na povrchu veľkého mozgu je 3 až 7 vrstiev neurónov. Hrúbka tejto vrstvy je menej ako milimeter. Toto si uvedomíte a na povrch mozgu sa skoncentruje tak, ako keby ste na jeho povrch kládli jeden vlas. Koncentrácia je tu jemná a bez zvyšovania energie. Predstavujete si futbalovú loptu, na jej povrchu sú neuróny. V strede hlavy si predstavujete vlastnú hlavu potiahnutú jemnými vrstvami fólie. Po tomto základe si predstavíte, ako ste vystúpili z hlavy ako celá postava a idete ako v realite pred seba a prejdete stenou, aj keď je pred vami a idete pomaly ďalej. Nevznášate sa, neponáhľate sa, neprepadáte sa. Pokiaľ nemôžete v predstave ulice vpredu pred vami ísť ďalej, tak si predstavíte lano a pomaličky sa ťaháte dopredu. Až v jednom momente ste v prednom mozgu pod čelovou kosťou. Dosiahli ste rozšírenie vedomia do predného mozgu. Potom sa v predstave otočíte. Vyleziete cez hlavu vzadu von a idete reálnou predstavou ulice. Až pocítite, že ste na šedej kôre veľkého mozgu pod lebečnou kosťou. Keď ste to dobre cvičili, tak máte pocit, že vás niekto škrabká na mozgu zozadu. Teda v neurónoch zadného zrakového mozgu. Potom sa skoncentrujete na pravé ucho a idete zrealizovať to, čo dopredu a vzadu po pravej strane. Až pocítite lebečnú kosť za uchom. Dostali ste sa do neurónov spánkových lalokov. Niečo podobné zrealizujete na ľavej strane hlavy.

Potom nasleduje predstava rebríka opretého o stenu a reálna snaha pomaličky stúpať po rebríku hore. Pokiaľ vás niečo drží a nemôžete, tak si nasugerujete reálne predstavu, že prší. To vám pomôže loziť hore. Dolozíte, keď máte pocit, že ste na povrchu šedej kôry zhora. Nasleduje predstava studne a rebríka do nej. Zostupujete pomaličky a kontrolujete každý pohyb rúk aj nôh. Nakoniec cítite, že ste sa dostali na spodnú časť šedej kôry veľkého mozgu. Tento stav, keď ste na celej ploche veľkého mozgu, neustále počas vešteckého výkonu udržujete.

5. Technika prepojenia neurónových oblastí navzájom. Na mozgu mám 10 očí, 10 uší, 10 jazykov, 10 prstov. Všetky oblasti mozgu sú v štádiu vzájomnej spolupráce. Na rozšírené vedomie na celú plochu veľkého mozgu sa začnete koncentrovať na jej povrch postupne a všade si predstavujete množstvo očných buliev, ušných lalokov, nosov, jazykov a prstov. Cieľom tohto cvičenia je prepojiť neuróny zmyslov navzájom na seba a mať pocit, že časť zrakového mozgu máte na rôznych miestach. Tak isto čuchové centrum v prednom mozgu ako keby ste mali na rôznych miestach. Potom z temenného mozgu máte pocit, že pohybové centrum je na rôznych miestach mozgu. To spravíte aj s chuťovým centrom zospodu veľkého mozgu. Máte chuť na viacerých miestach mozgu. Teda ste skoncentrovaní na povrchu celého veľkého mozgu v jemnosti poukladaných vlasov. Zároveň cvičíte prepojenie zmyslových centier medzi sebou.

6. Technika vytvorenia energetického útvaru v strede hlavy vo veľkosti malej kocky. A to tak, že naraz kocku vidíte, počujete, čucháte chutnáte, hmatáte. Zo všetkých strán a naraz. Koncentrácia do rozšíreného vedomia, prepojenosť zmyslových centier v neurónoch. Udržujete tento stav aj vhodným kultovým objektom pred sebou. Zároveň si začnete spomínať na všetky svoje fotografie a tieto predstavy ukladať v strede hlavy, kým nevytvoríte vlastnú predstavu vlastnej sochy, ktorú NARAZ vidíte zdola, zhora, zo strán, spredu a zozadu. Pokiaľ je toto cvičenie pre vás náročné, tak v strede hlavy tvoríte obal kocky z papiera, ktorý vidíte zo všetkých strán naraz. Musíte mať pocit ako keby ste mali očné gule na povrchu mozgu zboku mozgu, spredu mozgu a na iných pozíciách. Podobá sa to stavu, keď 20 kamier naraz vníma jeden predmet zavesený zo stropu na lane. Kamery naraz vnímajú kocku z papiera zo všetkých strán. Takýto stav treba dosiahnuť postupným cvičením priamo v hlave. Hovoríme tomu, že sa naučíte v hlave vytvárať mnohorozmerný objekt. A toto musíte postupne dosiahnuť s každou predstavou. V podstate takýto typ predstáv nemajú žiadni ľudia, iba ak tak školený ezoterik.

7. Technika priestorových mnohorozmerných objektov a ich vytvorenie z množstva spomienok vkladaných do jednej spomienky. Keď máte v strede hlavy predstavu škatule a zároveň ju v tom istom momente vidíte a hmatáte zhora, zdola, spredu, zozadu, z ľavej strany a z pravej strany, vidíte škatuľu mnohorozmerne. V tomto momente vkladáte na povrch škatule spomienky na podobné objekty. Táto technika vám dopomôže vytvoriť ešte lepšie mnohorozmerný objekt priamo v strede hlavy.

8. Technika vytlačenia vnútornej predstavy cez oči na papier pred sebou. Vo vnútri vešteckej mysle to funguje asi takto: Požiadate mozoček v zadnej časti hlavy, aby vybral obrázky napríklad topánok, ktoré nosíte. V hlave sa zapne mechanizmus ako spustenia filmu. Tento sa bude z oblasti čela premietať do zadného zrakového mozgu. Sem sa skoncentrujete a upravíte ho tak, aby sa podobal zrkadlu a zo zrkadla ide obraz cez oči na zrkadlo pred vami. Nerobíte nič v očných buľvách, ale všetko v zadnom zrakovom mozgu. Veštecký výkon sa odohráva v zadnom zrakovom mozgu a na jeho povrchu, kde sú neuróny zrakového vnímania a odtiaľ sa obraz topánok šíri cez oči na zrkadlo alebo papier pred vami. Iba takáto technika neničí oči. Zvyknite si, že veštecké operácie robíte v zadnom zrakovom mozgu a iba tu. Teda nepôjdete cestou veštíc, ktoré to vidia pomocou odkrvenia očných buliev a deformáciou oka. Zároveň veštecký výkon robíte v aure pred sebou, čo dovoľuje úspešnejšie veštenie ako v hlave.

9. Technika overovania predstáv v mozgu a z magma záznamov pomocou kyvadla. Je možné na začiatok mať v ruke kyvadielko. To je špagátik a na ňom napríklad kľúč alebo kovová matica. Kyvadlo musíte mať otestované. Pokiaľ máte pred sebou čerstvý kus mäsa alebo ovocia, tak sa vždy točí a nie nehybne stojí. Keď si pred seba dáte plesnivý chleba, tak kyvadlo sa nehýbe. Ide o to, že sval reaguje mikropohybom na dobré a nehybnosťou na zlé. Zároveň kyvadlo cez svaly pracuje na magmatické polia Zeme , ktoré obsahujú spomienky o každej aktivite ktoréhokoľvek človeka. Kyvadlo môže byť fyzické a neskoršie iba v predstave. Pokiaľ vnímate pravdivo o čomkoľvek, tak kyvadlo sa točí. Pokiaľ vnímate nepravdivo, kyvadlo sa netočí. Kyvadlo v predstave sa tak isto vytlačí cez zadné zrakové centrum cez oči na papier pred sebou.

10. Z napísaného je zrejmé, že pre dobré veštecké schopnosti je potrebná sugerácia rôznych posunov orgánov, dutín, hormonálnych žliaz. Tak isto sugerácia zväčšenia alebo zmenšenia orgánov, vhodná sugerácia zvieracích tkanív, tkanív dvojčaťa alebo iných anomálií. K vešteckému výkonu na seba používate tento systém vešteckých zmyslov, ktorý posilňuje zrak a neničí ho.

Pridaj komentár