Zrealizovali sme mimoriadne špeciálne zasvätenie, ktoré spája tri duchovné cesty a to 1. ezoterickú cestu cez veľký mozog rovno do sveta mŕtvych spomienok, 3. ezoterickú cestu cez mozoček a 7. ezoterickú cestu cez bunky ľudského tela. Výsledok je netradičná cesta, ktorá vedie do sveta mŕtvych a ku kontaktu toho, čo sa nachádza v tejto dimenzii sveta.

Saša Pueblo sa na začiatku zasvätenia usiloval teoreticky vysvetliť, o čom je svet mŕtvych, ako funguje a ako sa ezoterik psychicky prebúra do tejto oblasti. Teda svet mŕtvych vznikol na základe trvalého prieniku spomienok z organického života po fyzickej smrti nielen ľudí, zvierat, ale aj organického života v kozme. A prvé záznamy vo svete mŕtvych sú nekonečne dávne a majú trvalú prítomnosť vo svete mŕtvych. Každý človek po fyzickej smrti sa dočká toho, že jeho spomienky sa z neurónových oblastí a z neurónov uvoľnia a preniknú už do spomínaného sveta mŕtvych, ktorý je všade okolo nás, v ľuďoch, objektoch, predmetoch, ale aj vo svete častíc. Teda paralelne prekrýva fyzický kozmos okolo nás až donekonečna a to každým smerom.

Ezoterikovi nie je jedno, ako vstúpia jeho spomienky do sveta mŕtvych a čo sa s nimi bude diať po jeho smrti. Nie je ochotný tolerovať, že po smrti by sa jeho spomienky z hlavy a tela mali stať súčasťou niektorej kozmickej inteligencie. Pod kozmickou inteligenciou vo svete mŕtvych rozumieme určité zoskupenie spomienok niektorého organického života v kozme, ktorý vyhynul. No zároveň sa spomienky z tohto života v kozme uložili do sveta mŕtvych ako celok a dali mu určitú náplň fungovania k tomu, aby určité druhy spomienok zbieral v momente fyzickej smrti ľudí a zvierat a ukladal ich do svojho systému. Tak isto môže neustále akože „fotografovať“ to, čo má organický život uložené ako spomienky v neurónoch a toto aj ukladať do svojho informačného systému. Tak isto môže dávať do seba spomienky z niektorej kozmickej inteligencie rovno vo svete mŕtvych. Tak isto môže „fotiť“ kozmické inteligencie vo svete mŕtvych a toto foto ukladať do svojho informačného systému. Tak isto môže neustále v sebe hromadiť vlastné foto o sebe a svojej činnosti.

A cieľom ezoterika je spoznať svet mŕtvych, v ktorom sa nachádzajú kozmické inteligencie, ale aj anjelské sféry, ktoré vytvorili jednak dyslektickí a zároveň detskí jedinci neustále sa opakujúcimi pohybmi s určitými predmetmi. Ezoterik spoznáva objekty vo svete mŕtvych a usiluje sa ešte počas života spracovať svoje spomienky podľa vzoru práve anjelských sfér a kozmických inteligencií. Ezoterika prestáva lákať skutočnosť bežnej reinkarnácie podľa ľudského vzoru. Dáva si vyššie méty a realizuje cesty podobné pre kozmické inteligencie.

Ezoterik tu má na výber zatiaľ tri druhy reinkarnácií: podľa vzoru niektorých ľudských jedincov, podľa vzoru anjelských sfér vo svete mŕtvych a podľa vzoru kozmických inteligencií. Každý ezoterik zváži, na čo má a čo chce dosiahnuť so svojimi spomienkami po smrti.

Ezoterik preniká do sveta mŕtvych spomienok na základe techník stíšenia, ukľudnenia, znehybnenia, presunu prekrvenia do neurónov, spomalením dýchania. Tak isto zastavenia činnosti určitých menších častí orgánov tela. Psychika sa presúva na povrch šedej kôry veľkého mozgu a odtiaľ sa vytvára niečo na energetický mrak, ktorý otvára cestu do dimenzie sveta mŕtvych. Do sveta mŕtvych vstupuje ako turista, ktorý sa nesmie ničoho dotýkať a nič si privlastňovať. Iba si všetko fotí. To je klasické klinické vedomie a psychický prienik do sveta mŕtvych.

No ezoterik na svojej duchovnej ceste chce viacej a omnoho bližší kontakt so svetom mŕtvych. A preto počas klinického vedomia stočí do seba vychádzajúce klinické vedomie v podobe energetického oblaku a spojí ho s psychickým prienikom do skupiny buniek. Zapojený je aj mozoček v zadnej časti hlavy, a tak isto je vhodne rozrezonovaná niektorá z membránových oblastí tela. Spája sa klinické a bunkové vedomie. Pokiaľ je rezonancia vhodne nastavená, tak ezoterik doslova psychicky skočí rovno do sveta mŕtvych a keď si vyberie či už anjelskú sféru, ľudských reinkarnantov, alebo kozmickú inteligenciu, tak je okamžite v nej a začína veštecký proces skúmania, ako funguje kozmická inteligencia alebo anjelská sféra. Čo robia, ako to robia, aké majú ciele a o čo im ide. Spoznáva to na základe klinicko – bunkového vedomia v sebe a vhodných rezonancií napríklad v pobrušnici.

Ezoterik prenikol dovnútra uceleného bloku spomienok a tu zisťuje, ako funguje. Robí tak cez veštecký výkon a v predstavách mu voľne bežia obrazy nejakej fabriky, kde sa niečo vyrába a napríklad montuje. Zdatnejší jedinci majú predstavu firmy na spracovanie informácií. Možno všetko vnímať aj v 50 % rozumovosti ako z materskej škôlky a všetko vyrozprávať v symboloch podobných snom alebo rozprávkam. Ezoterik spracúva, čo vlastne objekt vo svete mŕtvych robí so spomienkami inej mŕtvej organickej hmoty.

Po návrate zo psychického prieniku do kozmickej inteligencie si ezoterik nesie niečo ako originálny odtlačok alebo kópiu v zmenšenie miere ako to tam vyzeralo. A toto si uloží dovnútra tela ako energeticko – informačný odtlačok. Bude ho pracovne nazývať UFO odtlačok zo sveta mŕtvych. Ezoterik sa tak isto musí naučiť psychicky prenikať do tohto UFO odtlačku, ktorý má vo svojom tele. Znovu klinické vedomie otočené do seba a správna vibračná rezonancia v skupine buniek v tele. A znovu veštecké vnímanie toho, ako funguje tento UFO odtlačok. Potom po prieskume sa ezoterik povinne naučí tento UFO odtlačok zo sveta mŕtvych špeciálnymi technikami likvidovať. Je to nutné a potrebné z viacerých dôvodov, v prvom rade z dôvodu psychického a osudového.

Pod dozorom Sašu Puebla zasväcované osoby prenikali cez klinicko – bunkové vedomie do sveta mŕtvych. Ľubovoľne si vyberali vhodný objekt vo svete mŕtvych či už ľudských reinkarnantov, anjelských reinkarnantov, alebo kozmických inteligencií. Vstupovali psychicky dovnútra týchto objektov, ktoré majú určitý geometrický tvar a často veľkosť aj niekoľko kilometrov. Skúmali ho, vracali sa naspäť utlmením klinicko – bunkového vedomia a zmenou rezonancie v niektorej z membránovitých oblastí tela. Pri psychickom návrate do tela si každá zasväcovaná osoba prináša niečo ako UFO odtlačok zo sveta mŕtvych. Možno ho veštecky vnímať ako zahustenú energiu určitého tvaru nesúcu si podrobné informácie o objekte, do ktorého ezoterik prenikal. Zasväcované osoby preberali od Sašu Puebla poznatky a schopnosti tých jedincov z ezoterickej histórie, ktorí dokázali takéto druhy UFO odtlačkov zo sveta mŕtvych likvidovať. Zároveň sa samé zasväcované osoby usilovali na zasvätení likvidovať UFO odtlačky zo sveta mŕtvych.

Nakoniec tu uvádzame miesta tých jedincov, ktorí UFO odtlačky dokázali likvidovať a spôsob ich likvidácie.

01. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez kostné pozostatky v jaskyniach.

02. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (13,Q). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych, tak že ich ukladal do mŕtvych ľudských buniek.

03. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez telá mŕtvych chrobákov.

04. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez anomálne oblasti v kozme cez kozmické vedomie.

05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,N). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez organické objekty duševne choré.

06. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych, tak, že ich tlačil dve dokopy.

07. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez zomierajúcu mladú osobu.

08. Z oblasti V. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,Q). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych, tak, že UFO objekt zo sveta mŕtvych vytlačil do aury pred sebou a tu ich likvidoval energiami cez ruky a fúkaním cez ústa.

09. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych tak, že do nich prenikol psychickou silou.

10. Z oblasti Španielsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych, tak, že spojil v sebe dva UFO odtlačky zo sveta mŕtvych navzájom.

11. Z oblasti Malá Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,E). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez spomienky mŕtvych, ktorí sa chceli reinkarnovať a znovu žiť na Zemi.

12. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez mŕtve motýle, vtákov, netopierov. Treba sa naučiť likvidovať na diaľku.

13. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez kosti, ktoré našiel.

14. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych cez rôzne druhy skrížených kostí, na ktoré sa musí vedieť ezoterik na diaľku napojiť.

15. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych energiou z vlastných buniek.

16. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych priamo cez telo zomretej osoby, na ktorú sa napájal na diaľku.

17. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Likvidoval UFO odtlačky zo sveta mŕtvych priamo, keď psychicky navštívil niektorú inú kozmickú inteligenciu priamo vo svete mŕtvych.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár