Táto certifikácia má formálny charakter a slúži hlavne na to, aby si ezoterik uvedomil, čo všetko musí ovládnuť, aby mohol robiť aj túto oblasť ezoteriky.

6. duchovnou cestou si psychika ezoterika otvára cestu do kozmického priestoru mimo planétu Zem. Je potrebné, aby ste pravidelne cvičili a dávali si na diaľku veštecky skontrolovať, ako túto duchovnú cestu ovládate, kde robíte chybu a ako tieto chyby odstrániť.

Program koncentrácie ezoterika do oblasti ganglií a orgánov tela.

Program ovládania mozočku, aby sa ezoterik mohol skoncentrovať na všetky ganglie okolo orgánov a častí tela.

Program rozumovej koncentrácie na ganglie a orgány tela cez kreslené obrázky orgánov.

Program autohypnotickej koncentrácie do ganglií okolo orgánov a častí tela pomocou kombinácií symbolov.

Program koncentrácie pohybom rúk, pozíciou tela a cez nervové platničky vo svaloch.

Program presunu spomienok na objekty v kozme, na ganglie okolo orgánov.

Program stupňovania počtu určitého druhu kozmických obrázkov a pocitov do ganglií a ich orgánov.

Program zablokovania prieniku magma príťažlivých energií jadra zemegule.

Program vytvorenia energetického lúča z hlavy do kozmického priestoru kolmo hore.

Program intenzity prenikania myšlienok ezoterika do kozmického lúča.

Program vešteckého vnímania a dekódovania toho, čo ezoterikova psychika vníma cez energetický lúč z hlavy v centre fantázie.

Program prepracovania energetického lúča cez 100 000 km atmosférickým priestorom nad hlavou ezoterika.

Program pohybu v kozmickom priestore na základe uložených obrázkov do ganglií a orgánov okolo ganglií.

Program pohybu v kozmickom priestore na základe mentálnych predstáv znetvorenia, sugeratívneho uverenia znetvorenia a koncentrácie do svalových platničiek.

Program rozloženia koncentrácie na 10% do ganglií, 10 % do centra fantázie, 10 % do mozočku a 70 % do kozmického priestoru.

Program prieniku na jednotlivé planéty.

Program psychického prieniku do slnečnej sústavy.

Program psychického prieniku do súhvezdí.

Program psychického prieniku do galaxií.

Program psychického prieniku do kozmov.

Program psychického prieniku do sektorov.

Program psychického prieniku do nekonečných vzdialeností v kozme na základe uložených zvukov okolo ganglií orgánov.

Program psychického prieniku cez čierne diery.

Program psychického prieniku do anomálnych porúch a budovanie jogínského vedomia.

Program vyhľadania a psychického kontaktu s organickým životom v kozme.

Program interakcie kozmického vedomia a fenoménov UFO.

Program psychohygieny a návratu na planétu Zem.

Pridaj komentár