Venujeme sa tu kozmickému vedomiu, teda ide o psychický prienik do astronomického kozmu okolo planéty Zem. Ide o techniku, ktorá spadá do 6. ezoterickej cesty, tá opúšťa planétu Zem, prechádza cez slnečnú sústavu a súhvezdia našej Galaxie. Postupuje do čiernej diery v strede našej Galaxie a odtiaľ špeciálnymi technikami z jednej čiernej diery do druhej čiernej diery. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj: Kozmos sekcia MP3.

Pre psychický prienik do kozmu okolo planéty Zem a hlavne do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie je potrebné vybudovať si psychický prienik cez čiernu dieru našej Galaxie do čiernych dier v iných galaxiách. Pokiaľ by sme sa chceli presúvať psychicky priamo nekonečnými priestormi kozmu, tak by to trvalo zúfalo dlho a bolo by to neefektívne. Pokiaľ by sme chceli preskúmať 2 000 galaxií tak, ako sme to skúmali pri každom súhvezdí v našej Galaxii, tak by to trvalo mnoho rokov. A tak treba prijať systém prienikov do astronomického kozmu cez čierne diery a robiť prieskum, čo je v každej galaxii. A tých je okolo našej Galaxie okolo 2000. Sem smeruje naše úsilie preskúmať ich a následne postúpiť do hlbších oblastí a to je 4 000 miliárd svetelných rokov a potom ešte ďalej a to 50 krát 4 000 miliárd svetelných rokov a 100 krát viacej. Vlastne chceme preniknúť do kozmu tak ďaleko, ako sa to ešte nepodarilo žiadnemu ezoterikovi. Držte nám palce, aby sme to úspešne a systematicky dosahovali. Z tejto púte budeme posielať správy a budeme hľadať všetko vhodné pre duchovnú cestu.

Psychicky sa dá prenikať do kozmu pomocou vhodného znetvorenia celého tela. Samozrejme iba pri napojení na nervové zakončenia vo svaloch a mentálnej predstave znetvorenia. Táto technika je jednoduchá, ale treba presne trafiť vhodný typ postáčania a polámania tela. A tak ezoterik použije náročnejšiu techniku, ale dobre kontrolovateľnú, techniku koncentrácie do ganglií okolo orgánov tela. Ganglie sú drobné objekty veľkosti špendlíkovej hlavičky plné neurónov. Sem sa ezoterik skoncentruje a presunie obrázky napríklad Mesiaca na obežnej dráhe. Zároveň do ganglií posúva mnohonásobné množstvo obrázkov z pamäte a stupňuje napätie. Odpája sa od magmatických síl magmatického jadra Zeme. Nasleduje výron energie z hlavy stúpajúci kolmo hore do atmosféry a postupne prekonávajúci 100 000 km cez atmosféru. Takto vstupuje ezoterik do kozmického priestoru okolo planéty Zem. Vychádzame z vešteckého bádania jedincov, ktorí sa narodili hyperaktívnym matkám. Alebo kozmonautov, ktorí boli na obežnej dráhe dlhšie ako 4 mesiace. Tak isto jedincov, ktorí sa narodili pokrivení a zmrzačení. Títo jedinci majú kozmické vedomie a často si neuvedomujú, že sú psychicky v kozmickom priestore. Ezoterik kopíruje a cvičí ich stavy. Zároveň musí dodržiavať techniku rozloženej koncentrácie a to 10 % do tela, 10% do predného mozgu, kde robí vešteckú kontrolu a 80 % ide do lúča idúceho do kozmu. Toto rozloženie treba trvalo dodržiavať.

Ezoterik kontroluje, aby neprenikal do svojho tela, do svojich spomienok, do aury okolo seba, do predmetu pred sebou, do osoby sediacej pred ním a napríklad do magmatických polí planéty Zem. Takýto psychický prienik nie je kozmické vedomie. Ezoterik môže kontrolovať, či má kozmické vedomie aj cez diaľkové napojenie na osobu, ktorá má trvalý prienik do kozmu. Treba si dať pozor aj na to, aby ste si nemýlili klinické vedomie s kozmickým. Klinické vedomie je prienik do sveta mŕtvych spomienok organického života v kozme a kozmické vedomie je prienik do astronomického kozmu.

Pokiaľ chce ezoterik prenikať psychicky ďalej, tak okolo ganglií nahodí obrázky planéty, kde preniká. Potom obrázky zruší a nahadzuje si obrázky súhvezdí v našej Galaxii. Pokiaľ sa mu podarí postupným výcvikom preniknúť až do čiernej diery našej Galaxie, tak si čiernu dieru nahodí okolo ganglií, v predstavách znetvorí svoje telo a je tam, kde potreboval doraziť a to do čiernej diery. A tu bude kozmický ezoterik realizovať meditácie. Čiernu dieru tu považujeme za čakru a množstvo čiernych dier za systém čakier.

Ezoterik prenikol buď cez lúč z hlavy, alebo z mentálneho znetvorenia tela do čiernej diery. Tak isto mohol sem preniknúť cez bunkové vedomie a to cez rezonancie v membránach. Ide o rýchly presun, ale s rizikom, že kontaktujete organický život a schytáte neželaný odtlačok UFO zo sveta organického života v kozme. Čo nie je nič príjemné, pokiaľ to ezoterik nevie vhodne likvidovať. A tak radšej bude používať kontrolovateľný systém prieniku cez ganglie okolo orgánov v tele.

Samozrejme, že aj v tomto smere sme pokračovali v masívnom vešteckom prieskume tých, ktorí prenikali do systému čiernych dier. Najčastejšie to boli osoby fyzicky znetvorené a to tak, že prenikali práve do čiernej diery. No nás zaujal jeden prípad z oblasti Tibetu a išlo o narodené dieťa s poruchou kostí, gumenou ohybnosťou, uložením kryštálov minerálov vo svaloch. Tento prípad používali v Tibete pre účely prieniku do obrovského množstva čiernych dier až do vzdialenosti 8 000 miliárd svetelných rokov od planéty Zem. Ďalej to už nestihli. Dotyčný znetvorený jedinec bol priviazaný do vhodnej polohy a vyvolali sa v ňom rezonancie pomocou úderov na gong. A tento jedinec im zabezpečoval meditácie a prechody z jednej čiernej diery do druhej.

Na záver sme cvičili v čiernej diere techniku ukladania obrázkov čiernych dier z internetu. Niektorí jedinci museli prerušiť tento výcvik z dôvodu silnej dynamiky pri cvičeniach v čiernych dierach. Ide o techniku navykania si na realizovanie meditácií a prienikov v kozme cez čierne diery.

Pridaj komentár