Previedli sme zasvätenie do stavu tých jedincov, ktorí kontaktovali UFO III., ktoré sa nachádza v priestore okolo nás. Tento priestor je v tvare gule o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Je to priestor astronomického kozmu, v ktorom nájdeme odhadovo 1 bilión veľkých čiernych dier, asi 100 gigantických pulzarov a jednu anti čiernu dieru.

Obrázky si nájdete Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: 7 kozmov vo valci, Zasvätenie Ufo III.

V tomto priestore sa tak isto nachádza organický život, ktorého základom je vývoj z anorganickej do organickej hmoty pri vytvorení určitých vhodných podmienok. V tomto priestore kozmu, kde ezoterik preniká psychicky, možno nájsť rôzne vývojové fázy organického života. Sú to úrovne podobajúce sa vývoju bunkových a nižších organizmov, s ktorými sa nedá komunikovať cez bunkové štruktúry ľudského tela, ale iba cez klasické kozmické vedomie cez ganglie, na ktoré sa nahadzuje predstava obrázkov z kozmu a zo šedej kôry veľkého mozgu ide energetický lúč cez 100 000 kilometrov atmosférického obalu planéty Zem. Touto vývojovou formou sa zaoberáme minimálne.

Druhou úrovňou je vývojová fáza podobajúca sa našim cicavcom ako je kôň, krava, delfín a podobne. Tu už je možná komunikácia jednak cez klasické kozmické vedomie, ale aj cez kozmicko – bunkové vedomie, kedy kozmický lúč z veľkého mozgu ide do tela, rovno do skupiny buniek a odtiaľ do kozmu a vždy tam, kde sa nachádza táto vývojová forma organického života, ktorá už aktívne vníma svoje okolie a reaguje naň. V prípade kontaktovania cez kozmicko – bunkové vedomie s následným psychickým prienikom do astronomického kozmu zostáva po takomto kontakte pri ezoterikovi energetický obal podobný mydlovej bubline a takéto niečo zostáva aj na druhej strane organického života, ktorý ezoterik psychicky kontaktoval a vytvoril určité informačné premostenie. Tento fenomén sa nedá vnímať bežnými zmyslami a potrebné sú veštecky školené zmysly. UFO I. je v kozmickom priestore gule okolo nás o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Nepresné čísla a nepresná štatistika hovorí, že v tomto astronomickom kozme je 32 druhov takéhoto organického života vo vývojovej fáze podobnej cicavcom na planéte Zem. Len niektoré z nich dosahujú psychickú a intelektuálnu úroveň človeka dnešnej doby. Z tých 32 druhov sú to iba 2 druhy.

V prípade UFO II. pôjde o vyššie a vyspelejšie vývojové fázy ako ľudstvo. V zásade tento organický život je technicky vybavený na vyššej úrovni a tak isto je mimoriadne geneticky mutovaný a na týchto genetických zmenách popracoval. V hrubých štatistických číslach hovoríme o 38 druhoch tohto organického života v astronomickom kozme tvaru gule s priemerom 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. V zásade by sme ich mohli podeliť na organický život UFO, ktoré žije v priestore čiernych dier ako ľudia na planéte Zem, ktorá sa nachádza v Galaxii s čiernou dierou. Potom tu máme UFO žijúce v tesnej blízkosti gigantických pulzarov a potom je tu UFO organického života, ktoré má vo svojej blízkosti gigantické anti čierne diery. A v blízkosti anti čiernych dier sa dejú príliš rýchle a dramatické zmeny.

Snažili sme sa preskúmať všetky zátišia kozmu v guľovitom útvare o priemere 5 biliónov krát 4 000 rokov, a tak sa nám podarilo objaviť v tých najkľudnejších priestoroch ďalší druh organického života. Nemôžeme tvrdiť, že je vyspelejší ako UFO II., ale vytvoril si svoje príbytky mimo systém niektorej planéty a umiestnil ho do priestoru, kde sa vlastne skoro nič nedeje a tomuto ničnerobeniu sa aj prispôsobil. Kontakt s touto atypickou formou je veľmi slabučký a nepatrný. Preto sa nám aj ťažko odhaľoval. Ezoterik má skorej pocit, že komunikuje naraz s tisíckou múch, ktorých psychiky sú spojené a vymieňajú si podnety medzi sebou. Niečo ako raj pasivity a nečinnosti z dôvodu umiestnenia svojej existencie v priestore, kde čas plynie veľmi pomaly a nič sa nedeje.

UFO III. sme zachytili pomocou skúmania prípadov ožiarenia Hirošima a Nagasaki. Pre posilnenie kontaktu sme často museli použiť iný organický život a premostiť našu psychiku cez sprostredkujúci život v kozme v blízkosti tohto organického života. Celkovo počas atómového výbuchu prišlo k vytvoreniu jedinečných efektov v bunkách, ktoré dovoľovali množstvo kontaktov aj za hranice guľovitého kozmu okolo nás o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Mohli by sme smelo tvrdiť, že sa tu čiastočne a dočasne cez atypicky poškodené bunky realizovalo kontaktovanie organického života aj do vzdialeností 80 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi. Čo dovoľuje postupne rozšíriť kontakty s organickým životom aj za guľovitý priestor 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov.

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych, alebo z magmatických polí planéty Zem, boli komplexne ožiarené výbuchom atómovej bomby.

Prípady ožiarené pri výbuchoch atómovej bomby v Japonsku do oblastí Hirošima a Nagasaki :

01. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F). Kontaktovali ho po ožiarení UFO I. No iba pár sekúnd a potom bol smrťou tohto jedinca kontakt prerušený.

02. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO II. No iba pár sekúnd a potom smrťou tohto jedinca bol kontakt prerušený.

03. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO III. No iba pár sekúnd a potom smrťou tohto jedinca bol kontakt prerušený.

04. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos dve vo valci.

05. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F). Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos tri v vo valci.

06. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos štyri vo valci.

07. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu Podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos päť vo valci.

08. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos šesť vo valci.

09. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos dve vo valci.

10. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos päť vo valci. Išlo v tomto prípade o tehotnú matku a dieťa. Svetelné vnímanie sveta ako prenikanie cez ožiarené minerály.

11. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos šiestom vo valci.

12. Z oblasti Japonsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,F).
Kontaktovali ho po ožiarení UFO z kozmu podobného nášmu kozmu guľovitého útvaru o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tento označujeme ako kozmos jedna až sedem vo valci. Zároveň išlo o tehotnú matku so siamskými dvojčatami, jedno vnímalo kozmos ako svetlo a druhé vnímalo prázdny priestor.

Zo zasvätenia do stavov jedincov počas výbuchu atómových bômb sme získali množstvo informácií o tom, čo všetko sa kontaktovalo a kde sa nachádza asi ďalší organický život v kozme. Z týchto bohatých informácií, ktoré vyžadujú vnímanie stotiniek sekúnd v živote človeka z magmatických polí planéty Zem, a tak isto zo sveta mŕtvych, je možné si vytvoriť predstavu o kozme ako veľkom poohýnanom valci, v ktorom sa za sebou nachádzajú guľovité útvary o priemere približne 5 biliónov krát 4000 svetelných rokov. Nateraz má rúrovitý valec dĺžku asi 80 biliónov rokov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Priemer valca je asi 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Vo vnútri neho je 6 kozmov o veľkosti 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A siedmy kozmos je o veľkosti 10 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Všetko sa podobá predstave hada s veľkou hlavou a v jeho tele je ďalších 6 guľovitých útvarov. Takto by si mohol ezoterik spraviť veľmi dobrú predstavu. Vo vnútri hada alebo valca je plno anti čiernych dier. No trubica valca zachádza až za 80 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Pozri nákres: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: 7 kozmov vo valci.

Tu uvedené osoby, či už živé, alebo ich spomienky zo sveta mŕtvych, alebo z magmatických polí planéty Zem, cez bunkové štruktúry kontaktovali psychicky tento zvláštny druh organického života v kozme.

Prípady jedincov, ktorí mali psychický kontakt s UFO III. :

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Kontakt s UFO III. Jeho psychika fungovala na 40 % v priestore výskytu tohto organického života. Drobné guličkové UFO odtlačky a neustále sa modlil k hmyzu a navzájom hmyz zvláštnym spôsobom kombinoval.

17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Kontakt s UFO III. Jeho psychika fungovala na 10 % v priestore výskytu tohto organického života. Mal UFO odtlačky tohto organického života. Zbieral veľké množstvá hmyzu, drvil hmyz a skladoval.

18. Z oblasti Ukrajina. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,E). Kontakt s UFO III. Jeho psychika fungovala na 100 % v odtlačkoch tohto organického života v sebe. Etymológ a venoval sa zbierkam hmyzu. Štandardná psychika.

19. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,D). Kontakt z UFO III. Jeho psychika fungovala na 80 % v priestore výskytu tohto organického života. Psychické šialenstvo. Všade zbieral hmyz a zhromažďoval ho.

20. Z oblasti Ď. Východ Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C). Kontakt z UFO III. Jeho psychika fungovala na 10 % v priestore výskytu tohto organického života. Mal v sebe viacero kontaktov s týmto organickým životom. Venoval za hmyzu, zbieral ho, uctieval červy v zahnívajúcich zvieratách.

21. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M). Kontakt s UFO III. Jeho psychika fungovala na 80 % v priestore výskytu tohto organického života. Jeho vedomie bolo štandardné, ale spôsob života bol silne deštruktívny.

22. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Kontakt s UFO III. Jeho psychika fungovala na 90 % v priestore výskytu tohto organického života. Po smrti jeho posmrtné záznamy odišli do sveta mŕtvych tohto organického života. Psychicky tak isto nebol štandardný.

23. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Kontakt s UFO III. Jeho psychika fungovala na 90 % v priestore výskytu tohto organického života. Z hľadiska psychiatrického bol duševne chorá osoba.

Postupne sme sa snažili spraviť po zasvätení predstavu, ako vlastne konali jedinci s UFO III., prečo zbierali hmyz a usilovali sa vytvárať určité magické objekty, do ktorých vyhľadali podľa príkazov tohto UFO objektu určité kúsky hmyzu. Po zasvätení účastníci prenikali k tomuto druhu organického života cez kozmické vedomie, potom cez kozmicko- bunkové vedomie. Potom pri návrate si urobili UFO odtlačok a skúmali, ako sa bude chovať a čo bude ezoterikovi prikazovať. Ďalej si zasväcované osoby nastavovali klasické klinické vedomie a skúmali mŕtve spomienky tohto sveta. Tak isto si zasväcované osoby nahadzovali klinické vedomie cez bunky a skúmali, ako funguje svet mŕtvych v danej lokalite sveta mŕtvych. Tak isto si vytvorili UFO odtlačok tohto sveta mŕtvych a skúmali ho, ako bude vplývať na zasväcované osoby. Nasledoval prienik cez bunky spermií, vajíčok, embryonálnych ľudských buniek a vnímanie tohto organického sveta ako svetelné spektrum. Tak isto sme kozmické vedomie spojili s prenikom predstavy cez pyramidálne štruktúry a tento svet sme vnímali cez atómovú úroveň. Je možnosť skúmať tento organický život UFO aj cez psychické premostenie cez iný organický život v kozme. Výskum je aj prienikom psychiky na úroveň atómov a vnímanie atómov tohto sveta. Teda sme využili veľké množstvo prienikov a vnímaní tohto sveta a snažili sme sa čo najracionálnejšie a triezvo popísať, čo sme tu vnímali. Spoločná predstava hovorí o niečom ako objektu oka a okolo neho niečo ako štruktúra koralu alebo štruktúra kostí. Po týchto štruktúrach pulzovali útvary podobné chromozómom, génom, orgánikom a iným štruktúram. Tento organizmus sa podobá fungovaniu reflexívneho správania človeka alebo aj hmyzu vo vnútri seba. Keďže tento organický život pri kontakte vytvára UFO odtlačky a má aj vlastný svet mŕtvych, tak je veľmi vyspelý a neustále zbiera informácie o najhlbších štruktúrach organického života v guľovitom kozme o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tieto informácie zbiera aj z najjednoduchších foriem života na bunkovej úrovni. Uvažujeme, že UFO III. možno považovať za vzorkovník chromozómov, génov a molekulárnej úrovne prvkov. Možno predpokladať, že využijeme potenciál znalostí tohto UFO III. pre účely spoznania bunkových štruktúr organického života v celom guľovitom kozme o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tak isto tento organický život pozná molekulárne úrovne kombinovania prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky, čo je tiež hodnotný zdroj dôležitých informácií.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár