4. ezoterická cesta sa realizuje v mieche a miešnych neurónoch. Všetkým je všeobecne známe, že miecha a jej neuróny v sebe obsahujú hlavne pohybové stereotypy, pohybové automaty, pohybové vzorce a pohyb všetkého ako takého. A práve o psychické preniknutie a ovládnutie pohybu sa tu budeme usilovať.

V prvom rade si musí ezoterik vedieť predstaviť vo svojich spomienkach miechu, chrbticu a neuróny. Tieto predstavy si uloží do pamäte na základe štúdia anatomických knižiek. Ezoterik si vie predstaviť miechu, chrbticu, stavce a samotné pohybové neuróny, tak isto vie o mieche premýšľať a vnútorným hlasom o mieche a jej funkciách hovoriť. Miecha je pre ezoterika geometrický útvar určitej dĺžky hrubý ako tuha v ceruzke. Ide zo stredu mozgu, kde je stredný mozog, prechádza pod mozočkom, stavcami miechy a končí tesne pred kostrčou. Okolo miešnych neurónov v mieche ide množstvo nervových dráh, ktoré sa rozvetvujú do celého tela.

No ezoterik si musí uvedomiť, že miešne neuróny sa nachádzajú ako pohybové neuróny v určitom množstve aj vo veľkom mozgu, strednom mozgu, samozrejme v mieche, v brušnom mozgu, gangliách a možno ich nájsť aj v chromozómoch. Samozrejme, že chromozómy v bunkách nie sú priamo napojené na nervové zakončenia, ktoré končia na povrchu buniek a s nervovým systémom spolupracujú cez biochemické látky. Čiže ide o nepriame spojenie cez chemické zlúčeniny. Tu všade sú pohybové neuróny ako základ všetkých neurónových oblastí, ktoré sa počas ľudského vývoja zväčšovali a špecializovali na určitú činnosť potrebnú pre telo. Pri teoretickej príprave a teoretickom pochopení si môže ezoterik vytvárať predstavy a tieto presúvať ako nervový vzruch do určitej časti tela. Ezoterikovi to pomôže lepšie pochopiť, o čom rozpráva alebo premýšľa.

Ezoterik si v prvom rade uvedomuje, že základný pohybový stereotyp môže byť starý aj niekoľko miliárd rokov a súvisí s aktivitami magmatického jadra planéty Zem. Tento pohybový vzorec je uložený v každom miešnom neuróne a vlastne nás priviazal k planéte Zem. Ezoterik si vie tento pohybový stereotyp predstaviť, predstavu preniesť do miešnych neurónov, ale zároveň sa dokáže do okolia neurónov skoncentrovať silou vlastnej vôle a preniknúť sem k neurónom. Pokiaľ by ezoterik chcel preniknúť psychicky do vnútra miešnych neurónov, tak by musel o to požiadať mozoček a zároveň by musel rozrezonovať niektorú membránu vo svojom tele. Napríklad membrány hlasiviek pomocou špeciálneho dýchania.

Ezoterik samozrejme potrebuje zvládnuť aj iné pohybové vzorce, napr. pohybový vzorec čiernych dier, pulzarov, anti čiernych dier, priestoru okolo objektov a tiež kozmického priestoru nekonečného prázdna, kde už nie sú pulzary, anti čierne diery, ani čierne diery iba špecifické zhluky prvkov atómov. Je dobré, keď si dokáže ezoterik nahodiť klasické kozmické vedomie a potom priamo v mieche vyrobiť malé čierne diery, pulzary a nakoniec aj anti čierne diery. Tento prístup dovoľuje nahodiť a aktivizovať psychické pohyby pre kozmos. Pokiaľ chce ezoterik prenikať psychicky do priestoru medzi kozmické objekty, je vhodné ku všetkému pridať aj predstavy pyramíd. Aby ezoterik prenikal do voľného priestoru, je potrebné si nahodiť embryonálne vedomie cez osobu, ktorá má značné množstvo embryonálnych buniek aj v dospelom veku.

Pri nahodení pohybových vzorcov čiernych dier je vhodné sa cítiť ako najdôležitejší bod vzniku všetkých planét a súhvezdí našej Galaxie. Pri nahodení pohybu cez pulzary je vhodné mať pocit, že ste nastúpili do točiaceho sa kolotoča, z ktorého vyletuje ohňostroj na všetky strany. Pri nahodení pohybových vzorcov čiernych dier je potrebné mať predstavu, že ste sa rozpadli na drobné čiastočky a na ničom vám nezáleží. Pri pyramidálnom vedomí treba psychicky prejsť cez tvar pyramídy. Pri embryonálnom vedomí zase treba stratiť každý oporný bod, ako keby ste zablúdili v hustej hmle a neviete sa z nej vymotať. Psychika nemá oporný bod.

Ezoterik potrebuje samozrejme aj iné pohybové návyky a pohybové vzorce. Ide o psychický prienik do sveta mŕtvych spomienok. Ide o psychický prienik silou vôle do vnútorných štruktúr buniek. Ide o psychický prienik za podpory mozočku rovno do molekúl buniek a potom až na úroveň vnútra atómov. V každom prípade si ezoterik otvorí psychický prienik do týchto stavov alebo oblastí tým, že sa na diaľku napojí na určitú pokrivenú a znetvorenú osobu, ktorej poškodenie otvára určitý druh vedomia a prieniku do určitej oblasti. Teda je potrebná predstava znetvorenia a koncentrácie do svalových platničiek vo svaloch a tu nervové platničky pripraviť na začiatok pohybu, ktorý sa môže previesť nenápadne iba na prsty rúk a nôh. A iný pohyb nie je žiaduci. Túto techniku sme priniesli osobne do novodobej praxe a nahradzuje spôsob vypohybovania niektorého psychického stavu pohybom celého tela.

Teda ezoterik cvičí jogu, tajči, čikung alebo šamanské tance iba v predstave a presunom koncentrácie do svalových platničiek vo svaloch. Pri určitom druhu znetvorenia sa objaví z neurónov veľkého mozgu energetický lúč, cez ktorý ezoterik preniká do kozmu. Ezoterik vzniknutý stav zafixuje pozíciou prstov na ruke a nahodený stav si bez problémov udrží počas celého cvičenia.

Ezoterik potrebuje cez miechu prenikať priamo do nervových platničiek a obnoviť takýto psychický kontakt pre nové pohybové vzorce, ktoré sú veľmi atypické pre ezoteriku. Tak isto ezoterik potrebuje nervové platničky na veštecké posúdenie, čo je vhodné pre ezoterika, kedy človek klame a kedy hovorí pravdu. Tak isto môže ezoterik potrebovať nervové platničky na zistenie, aký by spravil pohyb pri človeku, ktorý mu ide ublížiť, alebo je voči nemu ľahostajný, alebo chce pomáhať. Teda niečo na spôsob prútikárstva.

Ezoterik môže psychicky prenikať do pohybových návykov, ktoré chce zrušiť a vytvoriť nové pohybové návyky. Ezoterik po psychickom prieniku do miešnych neurónov môže pohybové riadenie neurónov posilňovať.

Pokiaľ chce ezoterik psychicky prenikať do určitých oblastí v sebe aj nekonečných končín astronomického kozmu, tak ho to môžu naučiť aj kontakty s organickým životom v kozme alebo napojenie sa na osobu, ktorá ovláda nejaký ten vhodný pohybový návyk pre oblasť ezoteriky.

Ezoterik neodmieta ani normálne fyzické cvičenia pre udržanie svalovej kondície, ohybnosti kĺbových spojov a obnovy svalov. Reálne fyzické cvičenia si nájde vo Fitnes poradni.

Pridaj komentár