Venujeme sa tu 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ezoterickej ceste, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách. Ide o špecifický fenomén a to stav sexuálneho vedomia, ktoré je sprevádzané sexuálnymi predstavami, sexuálnymi energiami a špecifickým stavom epifýzy okolo stredného mozgu. Tak isto tento stav sprevádza aj zúžené vedomie do oblasti pohlavných orgánov.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je spoznať, ovládnuť a využiť pre liečivé a duchovné procesy všetky procesy okolo ľudskej sexuality. V žiadnom prípade sa tu nejedná o uspokojovanie sexuálnych potrieb a budovanie závislosti na párení a rozmnožovaní. Ide skorej o spoznanie ľudskej a vlastnej sexuality ako v prípade sexuológa a nie porno herca. Samozrejme, keby praktizovanie tejto certifikácie viedlo k náprave a oživeniu vášho sexuálneho života, budem iba rád.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje poznatky a praktické návody hlavne v Sexuálnej škole, Tantra škole, Psyché škole a v Sexuálnej poradni. Tak isto je vhodné prejsť cez Sexuálny dotazník DCSX. Vhodným pomocníkom je aj Slovník a tak isto je tu vyhľadávač slov. Záujemca si vyplní odpovede na otázky a vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie. Prípadne je možné kontaktovať sa cez internetové telefonovanie a aj takto skontrolovať, ako ovládate teóriu danej oblasti.

Ako sa volá v medicíne oblasť, ktorá sa zaoberá ľudskou sexualitou?

Kde sa nachádzajú sexuálne centrá pre sexuálne aktivity ako je zoofília, nekrofília, pedofília, homosexualita, lesbizmus, sadizmus, exhibicionizmus, voyerizmus, fekalofilizmus, incest, fetišizmus, klasický monogamizmus?

Kde sa nachádza v ľudskom tele epifýza a aké funkcie spĺňa?

Kde je hranica medzi sexuálnou deviáciou a sexualitou, ktorá neprekročuje pravidlá zákonov a slušného správania?

Čo má robiť jedinec, ktorý trpí sexuálnymi úchylkami, vzbudzuje pohoršenie okolia a porušuje zákony v tejto oblasti?

Aký je rozdiel medzi fyzickou sexualitou a mentálnou sexualitou realizovanou iba v predstave?

Aký rozdiel je medzi sexuálnou fantáziou a sexuálnou spomienkou?

Aký rozdiel je medzi bežným pohybom a sexuálnym pohybom?

Aký rozdiel je medzi bežnou ľudskou chémiou a sexuálnou chémiou?

Sú medzi nami a medzi národmi a rasami jedinci, ktorí trvale bežia na sexuálnych energiách?

Sú medzi nami jedinci, ktorí v živote neprejavili žiadne sexuálne potreby a ako ich nazývame?

Sú medzi nami jedinci, ktorí skoro od narodenia nemajú v hlave nič iba sex, sexus a párenie a ako takýchto jedincov voláme?

Ako by ste slovami definovali stav zoofila?

Ako by ste slovami definovali stav nekrofila?

Ako by ste slovami definovali stav pedofila?

Ako by ste slovami definovali stav homosexuála?

Ako by ste slovami definovali stav lesby?

Ako by ste slovami definovali stav sadistu?

Ako by ste slovami definovali stav exhibicionistu?

Ako by ste slovami definovali stav voyeristu?

Ako by ste slovami definovali stav fekalofila?

Ako by ste slovami definovali stav nekrofila?

Ako by ste slovami definovali stav pedofila?

Ako by ste slovami definovali incest?

Ako by ste slovami definovali stav fetišistu?

Ako by ste slovami definovali monogamiu?

Aký rozdiel je medzi predstavou o niektorom druhu sexuálnej úchylky a jej praktickým realizovaním?

Má si dokázať ezoterik bez zábran predstaviť akúkoľvek sexuálnu úchylku?

Čo má robiť ezoterik, pokiaľ má zábrany si predstaviť niektorý druh sexuálnej aktivity vo svojej fantázii?

Prečo si má ezoterik predstaviť každý druh sexuálnej aktivity a čo tým dosiahne?

Ako vplýva na fyzickú sexualitu to, že ezoterik si dokáže v predstaviť akýkoľvek druh sexuálnej aktivity?

Je pravda, že sexuálne podvedomie ovláda človeka tak, že mu neustále zvnútra prikazuje a predurčuje určitý druh sexuality a zase určitý druh sexuality zakazuje?

Má ezoterik prekonať chuť na určitý druh sexuality a zároveň prekonať nechuť na určitý druh sexuality vo svojich predstavách?

Majú štyri povahy v šedej kôre veľkého mozgu aj sexuálny podtón ako je exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, nekrofilizmus?

Majú štyri povahy viažuce sa na stredný mozog aj sexuálny podtón ako je exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, nekrofilizmus?

Tvorí sa základ sexuálneho podvedomie počas detstva?

Zostáva sexuálne podvedomie počas ľudského života trváce, alebo ho môžu zásadné okolnosti pozmeniť?

Skladá sa sexuálne podvedomie z celkovej sexuality, povrchovej sexuality, pohlavnej sexuality a citovej sexuality?

Ako môže tehotenstvo a laktačné obdobie ženy pozmeniť sexualitu ženy – matky celkovo?

Aká je to detská sexualita a aké sú jej základné prejavy u detí v mladšom veku?

Má osoba počas puberty prejsť masturbačným obdobím a aký vplyv má masturbácia na psychiku jedinca?

Čo sprevádza stav trvalej asexuality a nezáujmu o sexuálne aktivity?

Prečo má ezoterik ovládať techniku všetkých druhov sexuálnych predstáv a k žiadnej nemá cítiť odpor?

Prečo má ezoterik odmietať mentálne žiadané sexuálne potreby, prečo má chcieť v predstavách také sexuálne praktiky, ktoré sa mu nepáčia a čo týmto dosahuje?

Je vzrušivosť stav, pri ktorom sa objavujú sexuálne predstavy a zároveň sa tvorí sexuálny volt a sexuálne napätie v hlave človeka?

Prepína sa pri sexuálnych predstavách a sexuálnej aktivite činnosť z hypofýzy na epifýzu?

Keď je v hlave vytvorený sexuálny volt a idú sexuálne predstavy, tak tieto sa presúvajú vo vnútri miechy do oblasti pohlavných orgánov?

Keď dorazí sexuálny volt z miechy do pohlavných orgánov, tak hovoríme o stave pohlavnej aktívnosti v pohlavných orgánoch?

Môže orgazmus dosahovať len žena, alebo takýto stav pri erekcii môže dosahovať aj muž?

Pohlavne vzrušivá erotogénna muža zóna je na genitáliách?

Je pohlavne vzrušivá zóna u žien na viacerých miestach tela?

Vzniká migréna ako energetický stav z poruchy hormonálnej činnosti u žien aj mužov?

Ako sa likviduje migrenózny volt, pokiaľ prepukne v ľudskom tele, cez koncentráciu na kosti v tele?

Ako ezoterik využije energetický stav tesne pred ženským a mužským orgazmom?

Je dobré robiť ezoteriku výhradne iba vtedy, keď jedinec funguje iba na aktívnej činnosti epifýzy?

V čom je škodlivosť pre ezoterika, pokiaľ meditácie robí výhradne iba na báze sexuálnych energií?

Vymieňajú si dva sexuálne objekty navzájom počas sexuálnej aktivity sexuálne energie?

Dokáže ezoterik presúvať sexuálne energie zo seba na diaľku a prijímať do seba sexuálne energie z akejkoľvek diaľky?

Majú procesy sexuálnych energií pri psychoterapiách riadiť pudy v brušnom mozgu alebo nie?

Je potrebné, aby ezoterik spoznal vlastnú sexualitu a realizoval sexuálny život ako osoba usadená v šedej kôre veľkého mozgu, v strednom mozgu, v mozočku, brušnom mozgu, gangliách a chromozómoch?

Ako využiť v meditáciách stav zamilovanosti a ako tento stav ovládať za účelom nevidieť ľudí v reálnom svetle skutočnosti?

Má každá osoba vo svojej psychike ideál dokonalosti partnera, s ktorým by chcela žiť a mať potomstvo a ako zamilovanosť zastiera tento ideál?

Je potrebné, aby aj v staršom veku fungovala starecká sexualita a prečo?

Aký je to stav, keď je osoba trvale koncentrovaná do oblasti pohlavných orgánov, či už mužských, alebo ženských?

Ako ezoterik pracuje vedome presunutou koncentráciou do pohlavných orgánov vo svojom tele?

Keď sa ezoterik presunie do pohlavných orgánov, tak sa vo vnútri tela vytvárajú niečo ako poschodia alebo niečo ako priestorové štvorce?

Keď je ezoterik presunutý v pohlavných orgánoch na dlhšiu dobu, tak môže jednotlivé poschodia a priestorové štvorce naplniť predstavami hermetickými, náboženskými, šamanskými, UFO organického života v kozme. Môže tieto priestory v tele naplniť svetom mŕtvych spomienok a inými predstavami?

Môže ezoterik predstavy v poschodiach nabiť sexuálnymi energiami a takto ich oživiť?

Môže ezoterik pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy a vstupovať do sveta mŕtvych spomienok?

Môže ezoterik pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy a prenikať do astronomického kozmu cez lúč z neurónov veľkého mozgu?

Môže ezoterik pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy, prenikať do buniek v tele a ich štruktúr a rezonanciou strachu k organickému životu v kozme?

Ako uvoľniť zvieracie sexuálne potreby uložené v brušnom mozgu na mentálnej rovine?

Prečo je organizmus ženy a muža odmeňovaný orgastickými stavmi blaženosti?

Prečo by si mal ezoterik vyplniť v partnerskej poradni sexuálny dotazník?

Pridaj komentár