Realizovali sme tentokrát rozlúčkové zasvätenie s našou Galaxiou. Predchádzalo mu viacero zasvätení do slnečnej sústavy, do kozmického vedomia a do súhvezdí v našej Galaxii, tak isto zasvätenie do základného kozmické stavu. Zároveň sme testovali, ako možno využiť UFO odtlačky pre ezoterickú prax ohľadom kozmického putovania. Tento zápis má svoj fotomateriál z výstavby kultového objektu. Vyhľadaj: Galéria zasvätení.

Pre zahájením účastníci zasvätenia realizovali spoločnými silami kultovú stavbu z plagátov planét, súhvezdí a galaxií. Zo stropu sa realizoval kultový objekt zo špagátov, kamienkov, drievok a mušlí. Celkovo kultová úprava miestnosti dovolila navodiť vhodnú atmosféru na opakovanie kozmických zasvätení. Na stôl sme poukladali obrázky z predošlých zasvätení.

Na začiatku bola teoretická prednáška sformovaná do otázok, ktoré boli zamerané na teoretické zvládnutie problematiky kozmického vedomia. Ezoterik, ktorý sa chce venovať tejto 6. duchovnej ceste by mal vedieť, že jej základom je schopnosť koncentrovať sa do ganglií plných neurónov okolo orgánov a častí tela. Musí vedieť, že to ganglií orgánov musí vedieť presúvať predstavy o planétach, súhvezdiach, galaxiách, kozmoch a sekciách. Ezoterik by mal vedieť, akých omylov sa môže dopustiť pri aplikácii kozmického vedomia. Tak isto by mal vedieť, že tu ide o prienik energie a psychickej aktivity cez energetický lúč priamo z veľkého mozgu pri správnom naladení neurónov.

Ezoterik by si mal vedieť okolo ganglií orgánov nahodiť aj zvuk a na základe kozmickej predstavy a zvuku prenikať až 1000 miliárd svetelných rokov do hĺbky kozmu. Tak isto by mal vedieť, ako sa vrátiť do priestoru slnečnej sústavy.

Ezoterik by mal vedieť toto všetko dianie pri prieniku do kozmu vnímať v centre fantázie a rozumovo ho dekódovať do reči dnešných ľudí.

Po teoretickej prednáške sa realizovalo praktikum kozmického vedomia. Účastníci si precvičili základné stavy kozmického vedomia a prenikali psychicky do priestoru slnečnej sústavy a do súhvezdí v našej Galaxii. Precvičili sme priamy prienik do niektorých súhvezdí, ale aj prienik do súhvezdí cez stred našej Galaxie. V strede Galaxie je niečo ako čierna diera, psychicky je možné sem prenikať a cez energiu čiernej diery veľmi dobre prenikať do všetkých súhvezdí v našej Galaxii. Treba si uvedomiť, že čím sú súhvezdia bližšie k epicentru Galaxie, tým sú silnejšie a nepríjemnejšie napätia, často sa sem nedá psychicky preniknúť. Všetko sa robí jednoduchšie a bez problémov cez energie čiernej diery. Súhvezdia na okrajoch Galaxie sú vhodné na relax a vývoj organickej hmoty. Postupne sme psychicky navštívili skoro všetky súhvezdia a získali sme prehľad, ako sa tam dostať a čo sa tam dá vnímať.

Nasledovalo priame opakovanie zasvätení do kozmického vedomia. Účastníci si prezerali obrázky z predchádzajúcich zasvätení a Saša Pueblo skontroloval a posilnil predošlé zasvätenia. Tým, ktorí prešli anjelskými zasväteniami odporučil, aby svoju 6. duchovnú cestu cez ganglie do kozmického priestoru realizovali pomocou konzultácií s anjelskými sférami. Bližšie Anjelská škola. Prieniky psychiky do kozmu sú potom profesionálnejšie a rýchlejšie. Saša Pueblo doporučoval každej zasväcovanej osobe, aby sa naučila všestrannú techniku sugerácie znetvorenia vlastného tela vo svojich predstavách s koncentráciou do nervových platničiek svalov. Pokiaľ si zasväcovaná osoba nahodí správne znetvorenie, samozrejme iba v predstavách, tak sa v spojení s kozmickým vedomím dostane do každej časti kozmického priestoru. Zasvätené osoby skúšali aj iné prieniky do kozmického priestoru a to cez svet mŕtvych spomienok a potom sa prebúrali do určitej oblasti astronomického kozmu. No toto je náročná technika vhodná pre pokročilejších ezoterikov. Následne sme postupne prešli planéty slnečnej sústavy a jednotlivé súhvezdia v našej Galaxii.

Nakoniec si účastníci vyskúšali UFO ezoterické efekty. Ide o techniku nahodenia bunkového vedomia. Ide o 7. duchovnú cestu, pri ktorej sa ezoterik dostáva psychicky do jadra buniek. To mu dovoľuje spojiť bunkové a kozmické vedomie dokopy a prenikať veľmi intenzívne do oblasti výskytu organického života v kozme. Tu sa premostí psychika ezoterika s organickým životom a vytvorí sa z tohto kontaktu energeticko – informačný odtlačok, ktorý je možné vnímať u dotyčného ezoterika ako mydlovú bublinu plnú cigaretového dymu. Môže mať rôzne tvary a veľkosti, napr. ako tenisová loptička, futbalová lopta, môže mať tvar chobotnice, veľkého alebo malého hada, tvar dvojmetrovej stonožky, dvojmetrovej modlivky, tvar a veľkosť batmana, môže to mať tvar veľkej hlavy a kostlivca s väčšími rebrami. Všetky tieto UFO objekty sú z priestoru kozmu okolo našej Galaxie a to ako štvorec o rozmeroch 9 000 miliárd svetelných rokov krát 9 000 miliárd svetelných rokov.

Účastníci si odskúšali niekoľko druhov odtlačkov a to v prvom rade odtlačok (UFO DS „stonožka“ ). Je to odtlačok veľký dva metre a široký asi 40 centimetrov a pracuje v hlave ezoterika. Ezoterik mu vydáva povely a príkazy ako povely pre psa. Tento odtlačok z energií a informácií rád navodzuje vhodné stavy ezoteriky. V tomto prípade to bolo nahodenie určitého druhu kozmického vedomia a psychické putovanie v určitej časti Galaxie. Výhoda takéhoto odtlačku je, že ezoterik sa môže lepšie sústrediť na vnímanie kozmického priestoru a tiež presun do určeného sektoru je rýchly.

Potom sa vyskúšal ďalší odtlačok UFO a to chobotnica. Je zaznamenaná v katalógu UFO a to (UFO D „chobotnica“ ). Oproti (UFO DS „ stonožka“) je vyspelejšia a pozná ako keby históriu danej oblasti kozmu. Tak isto „chobotnica“ ako odtlačok môže plniť množstvo iných výkonov v ďalších oblastiach ezoteriky. Zasväcované osoby konštatovali, že môžu vnímať podstatne viacej podnetov z danej oblasti kozmu, ako keď do tejto oblasti prenikajú sami.

Potom si zasväcované osoby vyskúšali odtlačok (UFO F „ batman“) , ktorý bol prekrytý zámerne odtlačkom (UFO DS „ stonožka“ ). Odtlačok „ batman“ bol na chrbte zasväcovanej osoby a na nej bol odtlačok „ stonožka“. Zasväcovaná osoba vydávala príkazy odtlačku „ stonožka“ a tá držala na uzde odtlačok „ batmana.“ Keby zasväcovaná osoba mala iba odtlačok „ batmana“, tak by ho nedokázala ovládať a povláčil by ju minimálne v našej Galaxii. Zasväcované osoby potvrdzovali, že vnímanie kozmickej oblasti sa mimoriadne zlepšilo a je to priam úžas, akú to dostalo detailnosť.

Podobne si zasväcované osoby mohli vyskúšať odtlačok (UFO E2 „ rebrovec“). Tento odtlačok sa dal na chrbát zasväcovanej osoby a na tento odtlačok išiel odtlačok stonožky. Ezoterik sa na zasvätení učil dávať príkazy stonožke a tá držala na uzde tento odtlačok rebrovca, ktorý by inak zasväcovanú osobu povláčil v nekonečných diaľkach kozmického priestoru. Do odtlačku rebrovca sme vsúvali odtlačok (UFO E „malý had“ ) a (UFO E1 „ veľký had“). Zase došlo k nádhernému plastickému vnímaniu kozmického sektoru ako v totálnej realite.

Nesporne to bol jedinečný zážitok a zasväcované osoby mohli porovnať rozdiel, keď do kozmu prenikajú manuálne sami a keď im v tom pomáha UFO odtlačok organickej hmoty v kozme. Po ukončení zasvätenia boli všetky tieto objekty u všetkých prítomných zlikvidované. Všetci boli upozornení, aby si odtlačky nevyrábali a nemali ich pri sebe dlhšiu dobu. Lepšie je zapamätať si, ako odtlačok pracoval a potom si na to spomenúť a zopakovať vlastným úsilím. Celkovo odtlačky z organického života v kozme spôsobujú zdravotné problémy a devastáciu psychiky. Kto sa pustí na vlastnú päsť do tejto oblasti ezoteriky, robí tak na vlastné riziko.

Pridaj komentár