Venujeme sa svetu mŕtvych spomienok ľudí, niektorých druhov zvierat a spomienok zomretej organickej hmoty mimo planétu Zem. Pod svetom mŕtvych tu budeme rozumieť spomienky, ktoré sa uvoľnia po smrti organickej hmoty a dostanú sa do priestoru okolo nás. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Aby sa ezoterik dostal psychicky do sveta mŕtvych, je potrebné prejsť cez skutočnú klinickú smrť alebo si tento stav vedome odcvičiť stišovaním, ukľudňovaním a spomaľovaním chodu časti orgánov. Tak isto dýchanie je plytké a pomalé. Celková nehybnosť. Všetko vedie k presunu koncentrácie do šedej kôry veľkého mozgu a potom cez vrch hlavy sa psychicky preniká do záznamov vo svete mŕtvych. Samozrejme, že do sveta mŕtvych prenikáte tak, aby ste sa ničoho nedotýkali, nič nebrali a všetko si fotili iba ako foto turista. Potom do vás nemôže nič zo sveta mŕtvych prenikať. To je základná psychohygiena.

Vo svete mŕtvych spomienok nachádzate kozmické inteligencie a ide o spomienky organickej hmoty, ktorá zomrela alebo vyhynula v kozme a nikdy nežila na planéte Zem. Spomienky týchto kozmických inteligencií zostali po ich smrti pokope a majú v sebe uložený program zbierať po smrti roztratené spomienky práve zomretej organickej hmoty a to skoro všade v nekonečných diaľavách kozmu. Robia tak samozrejme z dimenzie sveta mŕtvych do sveta mŕtvych. Ich záujem je spracovať tieto spomienky a ukladať ich vo svojom systéme. Takto sú posmrtne naplánované a to aj usilovne robia. Niektoré iba fotia spomienky v organickej hmote ešte za živa a ukladajú ich do svojich spomienok podľa určitého výberu a vhodnosti. Niektoré sú priamo presunuté celé alebo čiastočne v organickej hmote a fotia a zbierajú spomienky trvale. Po fyzickej smrti odnášajú spomienky do centra tohto záznamu. Niektoré fotia všetko dianie priamo vo svete mŕtvych. Jednoducho je to boj o informácie, ich spracovanie, vytriedenie a zahustenie.

Vo svete mŕtvych priestoru planéty Zem možno nájsť spomienky niektorých druhov zvierat celej histórie planéty Zem a to staré až 900 000 miliónov rokov. A obsahujú aj spomienky niektorých druhov dnešných zvierat. Potom tu možno nájsť kozmické inteligencie v počte do 30. Tieto sú v prvom rade zložené zo spomienok vyhynutej organickej hmoty z celého kozmu a v časovom horizonte a biliónov rokov pred naším letopočtom. A možno ešte staršieho dáta.

Vo svete mŕtvych nájdete aj anjelské sféry, ktoré vytvorili ľudia, ktorí mali počas života veľkú detskú žľazu v celom tele, detskú psychiku dyslekticky skoncentrovanú na jeden predmet, hrali sa s ním počas celého života. Po ich smrti sa vytvárajú silne zahustené spomienky vo svete mŕtvych. Pracovne dostali názov anjelské sféry biele, čierne a sivé. Časť anjelských hviezd je 12 000 km veľká, má tvar aj lúča o tejto veľkosti.

Vo svete mŕtvych môžete nájsť kolektívne spomienky pravekých ľudí od 100 000 rokov pred naším letopočtom až po obdobie 50 000 rokov pred naším letopočtom. Je ich vo svete mŕtvych okolo planéty Zem asi tak zo desať. Potom tu nájdete spomienky jedincov, ktorí sú pripravení sa reinkarnovať s potenciou na večnosť. Tiež ich tu nájdete asi tak zo 20. Potom tu nájdete spomienky tých, ktorých psychika sa spojila s organickým životom v kozme. Vytvoril sa v nich energeticko-informačný odtlačok určitého tvaru pripomínajúci mydlovú bublinu. Je ju možné vnímať iba veštecky a nie bežnými zmyslami.

Potom je tu možné nájsť trváce a nekonečné spomienky prírodných ľudí šamanov od obdobia 50 000 rokov pred naším letopočtom do obdobia 1000 rokov nášho letopočtu. Členenie podľa šamanských klanov a národov. Jeden národ a spoločné záznamy skoro všetkých členov určitého klanu, národa a etnika.

Potom sú tu jedinečné záznamy a to sú záznamy asi 15. jedincov, ktorí robili čistú ritualistiku a magické úkony iba pre samotnú duchovnú cestu a nepoužívali ju pre bežný život. Pre vnímanie si treba nahodiť klinickú smrť a veľmi hlboko preniknúť do miechy. Potom vo svete mŕtvych sa tvoria hromady náboženských spomienok podelených podľa druhu náboženských prejavov. Vo svete mŕtvych možno po odcvičení pyramidálneho vedomia nájsť aj egyptské božstvá. Ide o devastáciu anjelských sfér cez pyramídy za účelom bežného života a ezoterik takéto násilné prejavy pre svet živých neberie. Ezoterik má v úcte svet mŕtvych a správa sa smerom k večnému fungovaniu vo svete mŕtvych spomienok. Potom sú tu ešte spomienky jedincov, ktorí sa počas života spojili s UFO odtlačkami a po smrti spravidla zostali ako svietiace body bielej alebo žltkavej farby. To je asi tak všetko, čo by mal ezoterik v prvej duchovnej ceste vnímať naraz vo svete mŕtvych.

Pokiaľ sa ezoterik rozhodne realizovať prienik do sveta mŕtvych cez bunkové vedomie, tak musí vedieť rozrezonovať niektoré membrány svojho tela a pomocou mozočku prenikať rovno do určitého zhluku buniek. Hovoríme o 7. duchovnej ceste cez bunky. V tomto stave psychického prieniku do buniek sa otvorí aj klinické vedomie, ktoré z veľkého mozgu nateká do tela a cez bunky von. V tomto stave sa ezoterik náhle a nečakane ocitne v niektorom zázname vo svete mŕtvych a vníma to ako keby bol v kozmickej lodi, kde ho operujú a bádajú, prípadne vyšetrujú, znásilňujú a podobne. Každý ezoterik to môže cítiť inak, ale najčastejšie ako hororové scény. Niektorí ezoterici môžu tieto prieniky zažívať aj počas spánku. Čo je nebezpečná parketa, ezoterik sa nevyspí a má strach ísť spať. Môže to skončiť úplným psychickým zrútením sa. Je to nevšedný zážitok, ale každý ho prežíva a precvičuje výhradne na svoju osobnú zodpovednosť. Upozorňujeme, že tieto UFO praktiky môžu byť nebezpečné, pokiaľ ich robia dlhodobo neškolení jedinci.

To, čo tu ezoterik skutočne vníma, je aktivita vo svete mŕtvych, spracovanie informácií a ich vyhodnotenie. No vníma sa to ako horor scény a sex scény. Toto všetko vníma v centre fantázie v prednom mozgu. Centrum fantázie je spojením centra fantázie v prednom mozgu a slúži aj ako centrum čuchovej fantázie. Toto centrum je aj centrum zrakovej fantázie. K nemu možno zo spánkových lalokov pridať centrum sluchovej fantázie. K týmto dvom centrám možno pridať aj centrum chuťovej fantázie, ktoré slúži tiež ako centrum hmatovej fantázie. Do týchto troch centier spojených v jedno možno pridať aj vnútorné premýšľanie. Školený ezoterik takto spoznáva, ako záznamy vo svete mŕtvych fungujú, má nahodené klinické vedomie, k tomu bunkové vedomie, k tomu rezonanciu buď hlasiviek, alebo pobrušnice a k tomu priradí spomienky z mozgu. Všetko sa spojí dokopy a ezoterik, ktorý vstúpil do sveta mŕtvych a vybral si niektorú kozmickú inteligenciu, sa psychicky ocitne priamo v centre spomienok, ktoré pracujú najčastejšie na zbere a spracovaní spomienok rôzneho druhu. Niektorí ezoterici to vnímajú ako účasť v hororovom alebo v erotickom filme. Prípadne vo filme o príjemnej pohode a podobne. Samozrejme cez bunkové vedomie je UFO svet mŕtvych intenzívnejšie vnímateľný ako iba pri klinickom vedomí 1. duchovnej cesty cez šedú kôru veľkého mozgu.

Teda UFO ezoterika môže ísť do kozmu a realizovať psychický kontakt s organickým životom. K tomu potrebuje otvoriť kozmické vedomie cez 6. duchovnú cestu cez ganglie. Pridať k tomu Silva školu rezonancií membrán, k tomu 7. duchovnú cestu a to cez bunky vo svojom tele. Výsledok je energeticko-informačný odtlačok, ktorý sa ocitne v aure alebo priamo v tele ezoterika. Takýto odtlačok má rôzny tvar a dokáže vykonávať určité aktivity. Samozrejme, že bežnými zmyslami sa nedá vnímať tento UFO odtlačok, iba veštecky školenými zmyslami. Potom môže ezoterik nahodiť klinické vedomie prvej duchovnej cesty, k tomu bunkové vedomie a vstúpiť do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Tak isto ezoterik môže cez bunkové vedomie vstúpiť veľmi intenzívne do svojich spomienok v neurónoch ako autista, ktorého zaujímajú iba svoje spomienky a nie vonkajší svet. Niektorí UFO ezoterici môžu cez bunkové vedomie vstúpiť do spomienok zaznamenaných v magmatických pulzáciách magmatického jadra Zeme a zažiť na vlastnej koži niektorú historickú dobu. To sú zatiaľ možnosti, ktoré poskytuje 7. duchovná cesta cez bunkové vedomie a otvára cestu do UFO ezoteriky.

Pridaj komentár