Teoretické zvládnutie fenoménu psychického prepojenia na svet mŕtvych spomienok organickej hmoty z planéty Zem, ale aj z kozmu. Ide o spomienky odumretej organickej hmoty, ktorej spomienky sa po smrti dostanú do tejto dimenziu kozmu. Samozrejme nie zo všetkých zvierat. Psychika a zapisovanie spomienok niektorých je príliš slabé, až žiadne. Hlavne mikroorganizmy. K tomuto zápisu si stiahni zvukovú nahrávku: Učebnica ezoteriky MP3.

Existuje klasický prienik do sveta mŕtvych spomienok na základe nácviku raných štádií klinickej smrti s presunom vnútornej koncentrácie dočasne do veľkého mozgu a odtiaľto cez preladenie neurónov veľkého mozgu do dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Je to technika stíšenia, skľudnenia a dočasného zablokovania činnosti niektorých častí orgánov až na úplné minimum. Ezoterik tieto pochody vníma v centre fantázie v prednom mozgu. Ide o veštecké vnímanie a dekódovane nervových vzruchov z organizmu do centra fantázie a priraďovanie vhodných spomienok.

Následne ide z mozgu špeciálna energia obsahujúca aj ľudské vedomie. To už je okamih preniknutia do sveta mŕtvych spomienok. Môžete nahliadnuť: Galérie: Mapy v ezoterike. Názov: Svet mŕtvych v kocke.

Tu si nájdete celkové zmapovanie, čo podstatné, významné a nastavené na nekonečnosť obsahuje svet mŕtvych spomienok minimálne našej slnečnej sústavy. Ide o kozmické inteligencie, ktoré sú vytvorené prevažne zo spomienok organického života mimo planétu Zem. Niekedy je ich vek aj bilióny rokov pred naším letopočtom. Potom sú tu spomienky niektorých druhov mŕtvych zvierat planéty Zem od roku 900 000 pred n.l. až po rok 2000 nášho letopočtu. Potom sú tu anjelské sféry, ktoré vytvorili jedinci, ktorí mali počas celého života detskú psychiku, veľkú detskú žľazu pri hrudnej kosti a počas celého života robili dyslekticky iba jednu činnosť s jedným objektom, ako napríklad s kamienkami. Potom sú tu spomienky tých, ktorých psychika sa spojila s UFO odtlačkami organického života v kozme. Potom sú tu špeciálne uložené spomienky pravekých ľudí od 100 000 rokov pred n. l. až do 50 000 rokov nášho letopočtu. Potom sú tu uložené spomienky prírodných ľudí od 20 000 rokov až po 1000 rokov nášho letopočtu. Nasledujú spomienky magikov, ktorí ritualizovali svoju duchovnú činnosť počas svojho života. Potom sú tu spomienky jednotlivých náboženských systémov od mytologických až po dnešné. Tak isto sú tu jedinečne uložené spomienky egyptských božstiev praktizované cez tvar pyramíd. Vo svete mŕtvych nájdeme aj jedincov, ktorí svoje spomienky preparovali a udržali si pokope s programom nekonečného fungovania.

Toto všetko môže ezoterik vnímať vo svete mŕtvych, pokiaľ prešiel kompletným ezoterickým výcvikom cez všetky neurónové oblasti svojho tela (veľký mozog, stredný mozog, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek). V prípade, že vynechal pri svojej duchovnej ceste niektorú neurónovú oblasť je možné, že nedokáže vnímať niektoré druhy spomienok vo svete mŕtvych.

Spomienky vo svete mŕtvych nie sú pasívne, ale naprogramované na zber, triedenie, kopírovanie a zahusťovanie všetkých druhov spomienok organickej hmoty. Kroky ezoterika sú nasmerované do sveta mŕtvych ako prirodzený prechod do tejto dimenzie po fyzickej smrti.

No je tu ešte iná možnosť kontaktu so svetom mŕtvych a to je bunkové vedomie. Ide o 7. duchovnú cestu, pri ktorej sa realizuje psychický prienik do buniek, prepojenie tohto stavu so sugeráciou klinickej smrti a vzájomné prepojenie a preniknutie do sveta mŕtvych spomienok. Je to omnoho dynamickejší postup ako iba prienik cez sugeráciu klinickej smrti vo veľkom mozgu. Vlastne sa tu kopírujú stavy jedincov, ktorí patria do kategórie UFO. Teda otvorilo sa im bunkové vedomie a prenikli do buniek svojho tela, majú často kozmické vedomie. Bližšie Kozmos sekcia a Plazmatická škola. Títo UFO jedinci majú aj UFO odtlačok, ktorý získali do aury alebo vnútra svojho tela na základe psychického kontaktu s organickým životom v kozme.

Teda začína tu nová etapa ezoteriky, ktoré bude stáť práve na odtlačkoch organického života v kozme a ich využití pre ďalšiu duchovnú cestu. Ezoterik už vyčerpal možnosti pozemskej duchovnej cesty cez 7 neurónových oblastí a prešiel procesom zasväcovania spomienkami ezoterikov vo všetkých druhoch duchovného napredovania. Samozrejme, že doterajšia cesta nebola zbytočná a stáva sa súčasťou UFO ezoteriky. A to hlavne klinické vedomie, kozmické vedomie a vedomie magmatických záznamov v magma poliach zemského jadra.

UFO ezoterika alebo UFO meditácia vyžaduje hlavne na začiatku zvládnuť Silva školu a tu hlavne rezonančné potenciály v membránových oblastiach tela. Potom už stačí zvládnuť techniku psychickej koncentrácie do buniek a odtiaľ buď do astronomického kozmu, alebo sveta mŕtvych spomienok okolo nás.

UFO prieniky sú postavené na získaní vhodných odtlačkov z organického života v kozme. Nie všetky odtlačky UFO sú k niečomu vhodné. Otestovali sme ich mnoho a zatiaľ sme ich vybrali 5: odtlačok UFO „stonožka“, UFO „chobotnica“, UFO „batman“, UFO „rebrovec“ a UFO odtlačok „chobotnica“. Ostatné odtlačky nedokážu dať ezoterikovi ďalší potenciál duchovného rastu.

UFO ezoterik sa musí naučiť pracovať s týmito odtlačkami, vedieť sa ich zbavovať a ovládať ich. UFO odtlačky ezoterika doslova zasväcujú a otvárajú ďalšie dimenzie duchovného rastu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.