Venujeme sa uchovaniu spomienok po smrti ezoterika. Je tu vidieť záujem ezoterika, aby vytvoril takzvaný reinkarnačný balíček zo svojich spomienok uložených v 7. neurónových oblastiach svojho tela. Ezoterik dáva svojim spomienkam tú najvyššiu prioritu a nevyčísliteľnú hodnotu. Svojich spomienok sa nevzdá ani po smrti. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3.

Ezoterik v Plazmatickej škole spoznáva cez nácvik raných štádií klinickej smrti svet mŕtvych spomienok a sám sa presvedčí o tom, kde je svet mŕtvych a ako funguje. Pokiaľ ezoterik neprejde nácvikom klinickej smrti alebo neprežije klinickú smrť, tak bude mať svet mŕtvych spomienok iba z druhej ruky a vždy v ňom zostanú pochybnosti, či je to pravda, alebo nie. To je samozrejme vec každého a nemá zmysel sa usilovať niekoho o tom, ako funguje svet mŕtvych presviedčať.

Svet mŕtvych spomienok obsahuje spomienky mŕtvych ľudí a zvierat. Tak isto organickej hmoty, ktorá zomrela mimo planétu Zem. Vo svete mŕtvych sa nájdu roztratené spomienky, ale aj spomienky mimoriadne zocelené a pripravené fungovať ďalej aj po konečnej fyzickej smrti organickej hmoty, ktorá vie pracovať so svojimi spomienkami. Pokiaľ sa po smrti človeka spomienky roztratia, tak nemal záujem o reinkarnáciu, svojim spomienkam neprikladal vážnosť a v zásade mu je ľahostajné, čo s jeho spomienkami po smrti bude.

Pokiaľ vo svete spomienok mŕtvej organickej hmoty zostanú spomienky pokope, tak je jasné, že organická hmota počas života tušila a často aj vedela, že smrťou všetko nekončí a je tu možnosť pokračovania. Niekto môže namietať, že nesmrteľnosť dosahuje človek svojimi veľkolepými skutkami a činmi, či už pozitívnymi, alebo negatívnymi. Áno, dá sa s tým súhlasiť, ale je tu aj iná možnosť nesmrteľnosti, ktorá je sebecká a smeruje iba k spomienkam ezoterika.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre to, že vaše spomienky v 7. neurónových oblastiach majú pre vás hodnotu a chcete, aby po vašej smrti pokračovali v načatej duchovnej ceste, tak máte tu možnosť pre to niečo aj spraviť. V prvom rade si uvedomíte, že ezoterik sa usiluje o univerzálnu duchovnú cestu cez 7 neurónových oblastí, ktoré obsahujú 7 archívov rôznych druhov spomienok. Spomienky v týchto archívoch majú veľkú hodnotu a chcete, aby ich podstatná časť bola súčasťou reinkarnačného balíčka vo svete mŕtvych spomienok. Zároveň rešpektujete pravidlá a zákonitosti sveta mŕtvych spomienok. Všetko nastavíte tak, aby to dokázalo konkurovať tomu, čo je vo svete mŕtvych. Lebo tu je nezmieriteľný boj o informácie, ktoré produkuje jednak organická hmota a jednak samotný svet mŕtvych spomienok.

Ezoterik sa zameria postupne na výcvik sugerácie klinickej smrti, stíšenia a spomalenia chodu organizmu v značnej nehybnosti. Tento stav mu dovoľuje vstúpiť do svojich spomienok na spôsob kómatického stavu. Potom je tu možnosť nácviku autistického stavu, kde si ezoterik nasugeruje, že nemá záujem žiť vo vonkajšom stave a chce žiť iba vo svojich meditačných spomienkach. A tak vstúpi do svojich spomienok a to predstavou nejakej spomienky a koncentráciou na túto predstavu. To je základný stav reinkarnujúceho sa ezoterika. A tu začína nekonečný proces práce so svojimi spomienkami a to tak, aby sa neustále kopírovali a zahusťovali ako v nejakej výrobnej fabrike na lisovanie domového odpadu. Ezoterik sa vo vnútri stáva fotografom a rozmnožovačom svojich spomienok. Ezoterik sa naučí na základe vešteckých výkonov fotiť spomienky ľudí podľa toho, aké spomienky potrebuje prefotiť a uložiť do svojej pamäte. Ezoterik sa naučí fotiť aj magmatické záznamy a to sugeratívnym uverením, že presunul všetky hormonálne žľazy na určité miesto svojho tela a takto si otvorí foto techniku na kopírovanie záznamov o sebe, ktoré vytvorilo pulzujúce magmatické jadro zemegule. Ezoterik sa naučí a nacvičí rané štádium klinickej smrti a ako foto turista fotí všetko, čo potrebuje v celom priestore sveta mŕtvych.

Ezoterik špeciálne fotí anjelské sféry, ktoré vytvorili detskí dyslektici zameraní na jeden objekt počas celého života. Foto anjelské je veľmi vhodný materiál na získanie spomienok. Ezoterik dokáže za svojho života prijať do seba akýkoľvek záznam zo sveta mŕtvych, fotiť ho priamo v sebe a potom ho zase špeciálnymi technikami vypustiť do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik všetky vybraté spomienky programuje v stave 100% rozumovosti, ale aj v stave 50% rozumovosti v podobe rozprávkových symbolov a ich kombináciami. Tak isto v 20 % rozumovosti na základe pohybov tela, rúk a nervových zakončení vo svaloch. Potom môže ezoterik prechádzať spomienkami a zároveň sa koncentrovať do kože a vsugerovať si stigmatické rany po tele. Robí tak zámerne a vhodným spôsobom. Tieto stavy intenzívne posilňujú všetky spomienky.

Ezoterik intuitívne neprogramuje také spomienky, ktoré by poškodzovali jeho reinkarnačné zámery a to hlavne poradenstvo s anjelskými sférami a kozmickými inteligenciami, ktoré vznikli zo spomienok organickej hmoty rozvinutej mimo planétu Zem. Tieto spomienky dáva do 13. komnaty a programuje ich, aby boli mimo reinkarnačný balíček. Ezoterik sa programuje, aby postupne z jedného miesta pôsobil a rozširoval svoje pôsobenie do nekonečných vzdialeností a to všetkými smermi. Aby podchytil všetok život v nekonečných diaľavách kozmu, vhodne zbieral, fotil, spracovával k trvalému stavu nedobytného zahustenia. Nekonečno sa stáva priateľom ezoterika na všetky spôsoby a možnosti. Len takto sa stane reinkarnačný balíček vo svete mŕtvych konkurencieschopný a prežije agresiu večné hladných kozmických inteligencií po informáciách.

Ezoterik si uvedomuje, že má záujem o 1. duchovnú cestu, ktorá obsahuje spoznanie sveta mŕtvych a prevzatie zákonitostí tohto sveta do vlastných reinkarnačných ambícií. Každý ezoterik pracuje na svojej sebeckej reinkarnácii a pripravuje sa na tento jedinečný svet síce bez svojho vedomia, ale s novou dynamikou pokračovania duchovej cesty. Ezoterikove ja by iba vo svete mŕtvych zavadzalo a bolo by nedokonalé, a preto po smrti si nebudete už ničoho vedomí, bude pokoj tak nedokonalej ľudskej duše.

Pridaj komentár