Chcel by som vás poprosiť o celkový ezoterický profil. V poslednom období som bol vyťažený novou prácou, ale teraz by som si chcel svoj čas zadeliť tak, aby som sa mohol intenzívnejšie venovať ezoterike.

Požiadali ste ma, aby som veštecky zhodnotil vaše ezoterické snaženie. Nesporne ovládate rôzne duchovné praktiky. No ezoterické cesty nie sú dotiahnuté a všetko je rozrobené. Skúste doťahovať veci do konca. Máte v sebe rozsiahly spor medzi úspechom pre seba, ktorý vyžaduje silné ego a dobrotou a potenciou nechať sa zneužívať svojím okolím. Príliš veľa dobra pod slabou kontrolou.

Zdravotný stav
Bol posúdený osobitne. Nič akútne alebo vážne poškodené som nenašiel. Realizuje sa geriatrický program.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený okolo tela. Podvedomé obaly sú v tele. Teda dlhodobo štandardný psychický stav.

Povaha
Keďže sa venujete meditáciám, aktívne ste usadený v strednom mozgu a využívate všetky 4 spojky do úst, temenného mozgu, mozočku a hrdla. To vám dovoľuje ovládať hysterickú, epileptickú, schizofrenickú a psychopatickú povahu. Snový proces je pod vašou kontrolou. Máte predpoklady realizovať 2. ezoterickú cestu. Tak isto ste usadený vo veľkom mozgu a môžete realizovať 1. ezoterickú cestu, čo je svet mŕtvych spomienok organického života. Tak isto môžete realizovať reinkarnačné ambície. Tiež ste psychicky prenikli do neurónov mozočku, aj keď tento proces je len v začiatkoch. Chýba mu hlbšie prepracovanie. Máte predpoklady realizovať 3. ezoterickú cestu cez túto oblasť. No tomuto procesu chýba trvácnosť a stabilita. Málo sa venujete kabale. Tak isto ste si otvorili psychický prienik do miechy. Ide o 4. duchovnú cestu. Prienik je veľmi slabučký a nemá pevné základy. V tejto oblasti ide o spojenie psychiky s pohybom a centrami pohybu. Tiež ste psychicky prenikli do brušného mozgu. Realizujete geriatrický program prinucovania pudov k bezchorobnosti a dlhovekosti. Ide o 5. ezoterickú cestu. Je stabilná a má už zbudované centrá v neurónoch. Tak isto ste prenikli do ganglií a otvorili ste si cestu ku kozmickému vedomiu, čo je psychický prienik do kozmického priestoru reálnej astronómie. Ešte ste neprenikli psychicky do buniek svojho tela cez Silva techniky. Teda túto 7. ezoterickú cestu ešte nerealizujete. Verím, že preniknete psychicky aj do tejto oblasti a spojíte sa s neurónmi v bunkách svojho tela. Zatiaľ vás nemožno zaradiť do skupiny univerzálnych ezoterikov, ktorí ovládajú všetkých 7 ezoterických ciest. Verím, že sa dotiahnete na úroveň tých ostatných.

Sexus
Sexus povahy je usadený vo všetkých neurónových oblastiach okrem bunkovej. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá má svoju sexualitu silne pod kontrolou a je využívaná na zdravie, pracovné a osudové oblasti vášho života. Sexus centrum je rozvinuté v hlave, v ústach a v podbruší. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá nedokáže tieto centrá naplno využívať a potrebujete, aby vás niekto trvale ťahal povzbudzoval. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na choré a problémové ženy. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: pohoda a kľud.

Stav obalov podvedomia
V 4. roku ste dostali anjelské sféry. Keďže meditujete, tak okolo detskej žľazy máte odtlačky všetkých anjelských sfér, ktoré vytvorili jedinci s veľkou detskou žľazou a detskou psychikou. No nevyužívate ich dostatočne. Skôr sa obraciate na anjelské sféry zbudované z náboženských spomienok. Čo nie je zrovna dobré. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa chce rozdať a obetovať pre prácu rodinné väzby. Stupeň úspešnosti si zbytočne znižujete. Intenzívnejšie anjelské väzby práve k anjelským sféram do sveta mŕtvych zatiaľ odmietate. Celkovo slabo využívate anjelský potenciál. Stále ste zaťažený iba na svoj intelekt. Je to dôležité, ale to nie je všetko. V 12. roku života ste dostali ďalšie obaly do podvedomia. Keďže meditujete, tak ste ich vhodne pozmenili. Všade máte anjelské sféry, ale bohužiaľ, náboženského charakteru. Čo nie je veľmi vhodné. Náboženské anjelské sféry dávajú súcit, dobrotu a obetovanie. Dyslektické anjelské sféry dávajú úspech pre vás aj ostatných. Doporučujem reparovať túto oblasť.

Aura
Viete psychicky pracovať v aure veľkého mozgu, v aure stredného mozgu, mozočku. Aura miechy je nedostatočne zbudovaná. Aura brušného mozgu je vybudovaná v podobe energetických kužeľov okolo tela. Aura ganglií je ovládaná. Aura buniek zatiaľ príliš slabá.

Astrológia 7. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Máte vnútorný spor medzi cestou úspechu pre seba a druhých. A na druhej strane by ste chceli rozdávať súcit, obetovať sa a dať aj to posledné. To nie je dobré, rozdvojenie osobnosti. Dávajte ľuďom úspech, nie almužnu. Tak isto aj sebe.

Astrológia ego
Na seba dokážete zatlačiť a tvrdo na sebe pracovať. Na druhej strane tolerujete okolo seba lajdákov a neschopákov. Máte k nim súcit a ste pripravený pracovať aj za nich. To sú ideálne tendencie, aby vás okolie poriadne zneužilo pre seba.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Celkovo sú vaše sny poznamenané náboženskými túžbami vašej matky, ktorá potajme túžila, aby ste sa stali farárom. V noci tieto tendencie prerážajú a veľmi ťažko odolávate. No je tu snaha to ovládnuť. V snoch riešite hlavne problémy iných a nie svoje. Čo počas dňa nameditujete, čiastočne v noci strácate.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď naplno otvoríte svet dyslektických anjelských sfér šťastného osudu.

Duchovná úroveň:

Vedecká myseľ
Nechutí vám a radšej detská hravosť než jasné ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť.

Šamanská myseľ
Nechutí vám a najradšej by ste ju vymenili za náboženské obrady. No to nie je to isté.

Praveká myseľ
Nikdy, odmietate a považujete za primitívnu záležitosť. Skúste zmeniť prístup.

Zvieracia myseľ
Máte ju rád, ale ako únik do sveta detí. Svet dospelých vás moc neláka.

Bunková myseľ
Aj by ste o ňu mali záujem, ale hlavne pre náboženské sféry. Chýba ťah na ezoteriku a tá je o niečom inom ako o náboženstve.

Snová myseľ
Je tak isto prerastená náboženskou cestou.

Anjelská myseľ
Pokiaľ hovoríme o anjeloch detských dyslektikov, tak v podstate ich izolujete a viac idete k náboženským anjelom.

Svet mŕtvych
V tejto oblasti veľa zvedavosti, ale skôr kľud a pokoj duše. Vec mŕtvych je nedotknuteľná.

Aura myseľ
Operujete v nej dobre, ale za náboženskými účelmi.

Sexus myseľ
Je dobre zapojená do vašich aktivít a cieľov.

Kozmická myseľ
Sprevádza ju pocit, že treba náboženské predstavy šíriť aj do kozmu.

Stigma myseľ
To odmietate zvládnuť z dôvodu hlbokej náboženskej úcty k stigmatizovaným osobám.

Seans vedomie
Techniku prepojenia psychiky na magmatické záznamy jadra Zeme neovládate.

Reiki vedomie
Nedostatočne pracujete s energiami svojho tela. Slabšie ich vnímate veštecky.

Veštecké schopnosti
Boli skôr realizované ako veľká hra a okrášlenie svojho ja. Chýba praktické nasadenie.

Ľudská myseľ
Máte dobrý pocit, keď ovládate seba. No to je iba veľká hra, ktorá sa ťažko využije v živote.

Ufo myseľ
Láka vás a zaujíma, ale máte z toho obavy, nejasnosti, strach.

Reinkarnačná myseľ
Zásadne a dôsledne ju odmietate a považujete to za niečo proti presvedčeniu a viere v dobro a lásku. Tým si blokujete celú ezoterickú oblasť a tento typ duchovnosti. Pre ezoterika je reinkarnácia centrálnym bodom aktivít. Tomu sa podriaďuje všetko. Skúste zmeniť prístup.

Autohypnóza myseľ
Túto oblasť máte rád a pripomína vám symbolickú cestu náboženského charakteru. Nič proti náboženskej ceste, ale mali by ste ju realizovať na základe seba a nie cudzích vzorov.

REAKCIA NA PROFIL
Dakujem za vypracovanie duchovneho profilu…mam nad cim uvazovat.

Pridaj komentár