Toto zasvätenie bolo do likvidácie UFO odtlačkov, ktoré ezoterik môže pri putovaní v astronomickom kozme získať zámerne alebo nechtiac. Ezoterik musí byť pripravený na všetky varianty a dokázať kedykoľvek odpratať akýkoľvek odtlačok z astronomického kozmu. Tento zápis má aj obrázkovú prílohu: Vyhľadaj: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: Prehľad UFO odtlačkov ku dňu 29.08.2007

Pred zasvätením Saša Pueblo odprezentoval veštecký výskum v oblasti bunkového vedomia, ktorý sa zameral asi na 600 či už živých osôb, alebo spomienok mŕtvych osôb, ktoré mali nejaký ten kontakt s UFO. Títo jedinci mali trvalý alebo iba dočasný psychický prienik do buniek v tele. Prípadne UFO odtlačok získali od inej osoby. Vešteckým výskumom sa hľadali v prvom rade jedinci s bunkovým vedomím alebo ich posmrtné spomienky, ktorí mohli mať psychický kontakt s organickým životom v kozme, následkom čoho sa v ich aure okolo tela alebo priamo v tele vytvoril energeticko-informačný UFO odtlačok. Tento UFO odtlačok popisujeme ako veľkú mydlovú bublinu, ktorá môže mať rôzny tvar zvierat, ľudských hláv alebo geometrických štruktúr. Je ich možné vnímať u ľudí iba vešteckými schopnosťami. Bežní ľudia ich normálne ladenými zmyslami nevnímajú. Teda odtlačok v podobe mydlovej bubliny je výsledkom psychického kontaktu s organickým životom v kozme.

Saša Pueblo podelil jedincov s UFO odtlačkami do 6 skupín:

Prvá skupina boli živí alebo mŕtvi jedinci, ktorí mali kontakt s organickým životom na planéte Zem. Treba si uvedomiť, že pokiaľ má niekto bunkové vedomie, tak môže robiť UFO odtlačky aj zo zvierat a ľudí na planéte Zem. UFO odtlačky prevažne ľudí živých slúžia na veštecké výkony voči týmto ľudom. UFO ezoterik si z danej osoby spraví do seba odtlačok a pokiaľ potlačí svoju osobnosť, svoje ego a svoje túžby, tak môže robiť kvalitné veštecké výkony. UFO ezoterik môže v bunkovom vedomí spraviť odtlačky zvierat a podporovať napríklad svoj dobrý zdravotný stav, pokiaľ tieto odtlačky schválili pudy v brušnom mozgu, čo je 5. ezoterická cesta. Bližšie v Geriatrickej poradni.

Druhá skupina UFO ezoterikov má k bunkovému vedomiu pripojené aj kozmické vedomie a psychicky preniká do astronomického kozmu okolo nás a pokiaľ zavíta tam, kde je život, tak po návrate si prinesie UFO odtlačok organického jedinca alebo jedincov z tejto oblasti. Tento UFO odtlačok ho potom môže sprevádzať po celý život. Druhú skupinu tvorili UFO ezoterici, ktorí mali odtlačky organického života v našej Galaxii a mimo planétu Zem.

Tretia skupina UFO ezoterikov má tak isto bunkové a kozmické vedomie a preniká do vzdialenejších končín kozmu až v okruhu všetkými smermi 4000 miliárd svetelných rokov, čo sú ťažko predstaviteľné vzdialenosti. Inak hovoríme o 40. sektoroch kozmu okolo našej Galaxie, ktoré systematicky prechádzame a bádame.

Štvrtá skupina UFO ezoterikov má tak isto bunkové a kozmické vedomie a ich vedomie vie operovať v čiernych dierach uprostred Galaxií v sektore od planéty Zem aj 4000 miliárd svetelných rokov. Ide o UFO odtlačky organického života nesmierne vzdialené od oblasti 40. sektorov, čo je 4000 miliárd svetelných rokov od našej Galaxie s veľkým G. Niektoré odtlačky do nášho sveta a k ľuďom prenikali priamo cez čierne diery a to sú už vzdialenosti patriace do matematického pojmu nekonečná vzdialenosť. UFO ezoterik sa naučí operovať v niektorej čiernej diere a vysloviť želanie určitého kontaktu a aj sa stretne psychicky cez priestor čiernej diery s organickým životom v nekonečne. Čierna diera tu slúži ako extrémny urýchľovač premiestnenia ľudskej psychiky v nekonečných diaľavách kozmu.

Piatu skupina tvoria UFO ezoterici, ktorí sa naučili techniky likvidácie UFO odtlačkov všetkého druhu alebo sa naučili ich dôsledne ovládať. A práve pri tomto zasvätení sme mali záujem o túto skupinu jedincov, ktorí ovládli techniky likvidácie UFO odtlačkov.

Šiesta skupina UFO ezoterikov patrí do UFO odtlačkov špiritistických. Teda dotyčná osoba prenikla psychicky do buniek a zároveň dokáže vyvolať rané štádia klinickej smrti a to stačí na to, aby sa prebúrala do sveta mŕtvych spomienok organického života v celom kozme. UFO amatéri potom objekty vo svete mŕtvych popisujú ako kozmické koráby. Majú na mysli technický dopravný prostriedok, čo vo svete mŕtvych je iba ich výklad pocitov. Celkovo zoskupenie určitých spomienok tvorí v priestore ucelený objekt a pri troche prebujnenej fantázie to môže vyzerať ako lietajúci tanier. Pre ezoterika, ktorý skúma svet mŕtvych, je to samozrejme iba objekt naplnený výhradne informáciami a túžbami. Touto oblasťou UFO sa budeme zaoberať osobitne. Nie je predmetom tohto zasvätenia.

Ezoterik cez bunkové vedomie môže na zasvätení získať tieto druhy odtlačkov či už z našej Galaxie, zo 40. sektorov v kozme, ktoré momentálne skúmame. Ide o priestor 4000 miliárd svetelných rokov krát 4000 miliárd svetelných rokov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Potom za týmto priestorom všetkými svetovými smermi. Potom prienikom cez čiernu dieru z nekonečných diaľav kozmu. Môžu to byť UFO odtlačky chobotnica, oči, sliziak, batman, pampúch, stonožka, hravé dieťa, rebrovec, ježko, veľký had, kríž, hviezdica, kocka, mrak, medúza, hlava, hlava hada, 6 hláv, 2 hlavy, 5 hláv, 4 hlavy, trojuholník, okno, palica- hlava, palica a 6 hláv, medúza hlava, dva, žiara, loďka, kríž – 4 hlavy a klepetá. Všetko sú to pracovné názvy odtlačkov, ktoré môže ezoterik získať po psychickom kontakte s organickým životom v kozme.

Saša Pueblo zasväcovaným osobám vkladal skúsenosti tých, ktorí účinne UFO objekty likvidovali. Tak isto si zasväcované osoby precvičovali likvidáciu UFO odtlačkov počas zasvätenia. Saša Pueblo im dával odtlačky priamo alebo niektorí si odtlačky už vedeli získať priamo z kozmu. Niektorí si skúšali celkový psychický presun na planéty s organickým životom, tu sa učili likvidovať vzniknuté odtlačky a vrátiť sa naspäť psychicky na planétu Zem. Zasväcované osoby zároveň spoznávali aktivity UFO odtlačkov vo svojej psychike.

Zasvätené osoby získali schopnosť likvidovať určité druhy UFO odtlačkov a naučili sa to rôznymi technikami, ktoré nižšie uvádzame.

Program získania špecifického UFO odtlačku stonožka pre likvidáciu iných UFO odtlačkov.
Program návštevy organického života v bunkovom vedomí.
Program vešteckého vnímania UFO odtlačkov.
Program likvidácie UFO odtlačkov cez detskú psychiku.
Program likvidácie UFO odtlačkov cez UFO odtlačok stonožku.
Program likvidácie UFO odtlačkov cez odtlačok živého kohúta.
Program likvidácie UFO odtlačku cez živú osobu, ktorá to dokáže zlikvidovať.
Program likvidácie UFO odtlačku cez magmatické záznamy.
Program likvidácie UFO odtlačku cez pyramídu.
Program likvidácie UFO odtlačku cez žijúcich potkanov.

Zverejňujeme tu miesta výskytu osôb, ktoré ešte žijú alebo v danej lokalite sú pochované ich pozostatky. Ide osoby, ktoré dokážu alebo dokázali likvidovať UFO odtlačky rôznymi prístupmi.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,G).
Používal techniku likvidácie cez predstavy pyramíd alebo cez reálne postavené pyramídy.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,G).
Pracoval cez odtlačky živých kohútov z planéty Zem. Napojil sa v bunkovom vedomí na živého kohúta a vytvoril odtlačok, ktorý vložil okolo iného odtlačku vo svojom tele alebo aure. Odtlačok UFO zanikol.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,H).
Ovládal techniku privolania UFO odtlačku stonožka, ktorá veľmi rada zlikviduje akýkoľvek odtlačok.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I).
Pracoval cez odtlačky živých kohútov z planéty Zem. Napojil sa v bunkovom vedomí na živého kohúta a vytvoril odtlačok, ktorý vložil okolo iného odtlačku vo svojom tele alebo aure. Odtlačok UFO zanikol.

05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,M).
Používal UFO odtlačok oblak a týmto likvidoval iné odtlačky UFO. Zatiaľ sme ho nepreverovali a budeme sa mu venovať na inom mieste.

06. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
Ovládal techniku likvidácie cez magmatické záznamy jedincov, ktorí to v histórii ľudstva dokázali robiť.

07. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
Používal špeciálne upravené znaky na likvidáciu UFO odtlačkov všetkého druhu.

08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (R,0).
Ovládal techniku privolania UFO odtlačku stonožka, ktorá veľmi rada zlikviduje akýkoľvek odtlačok.

09. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K).
Pracoval cez odtlačky živých kohútov z planéty Zem. Napojil sa v bunkovom vedomí na živého kohúta a vytvoril odtlačok, ktorý vložil okolo iného odtlačku vo svojom tele alebo aure. Odtlačok UFO zanikol.

10. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H).
Vedel, ktoré odtlačky likvidujú iné UFO odtlačky a vhodne to využíval.

11. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J).
Ovládal techniku privolania UFO odtlačku stonožka, ktorá veľmi rada zlikviduje akýkoľvek odtlačok.

12. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Používal UFO odtlačok oblak a týmto likvidoval iné odtlačky UFO. Zatiaľ sme ho nepreverovali a budeme sa mu venovať na inom mieste.

13. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G).
Dokázal realizovať magický rituál v polospánkovom stave za pomoci predstáv objektov a udalostí.

14. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,D).
Ovládal techniku likvidácie cez magmatické záznamy jedincov, ktorí to v histórii ľudstva dokázali robiť.

15. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F).
Ovládal techniku privolania UFO odtlačku stonožka, ktorá veľmi rada zlikviduje akýkoľvek odtlačok.

16. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E).
Ovládal techniku privolania UFO odtlačku stonožka, ktorá veľmi rada zlikviduje akýkoľvek odtlačok.

17. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F).
Ovládal presun a likvidáciu UFO odtlačkov cez zvieratá a najvhodnejšie sú potkany. Prípadne iné druhy zvierat.

18. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D).
Technika zaklínania a vypracované obrázky, ktorými likvidoval UFO odtlačky u seba aj u iných osôb.

19. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Sám likvidoval UFO odtlačky cez špeciálne upravené obrázky. Mal celú paletu obrázkov kruhovitého tvaru, ktorými sa dostával k odtlačkom UFO a zároveň ich vedel likvidovať cez tieto pečate.

Pridaj komentár