Čo negatívne prináša realizovanie 7 duchovných ciest. Techniky likvidácie negatívnych prejavov. Likvidácia, čistenie, menenie a prispôsobovanie. Negácia negácie spojená s likvidáciou toho, čo je nežiaduce pri ezoterickej ceste. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Rôzne MP3.

V prvom rade si ezoterik uvedomuje, že ezoteriku sme podelili podľa výskytu neurónových oblastí v ľudskom tele. Je to medicínsky kľúč delenia ezoteriky, ktorý je jasný, zrejmý a nevyvoláva žiadne pochybnosti, kde sa má čo cvičiť. Teda 1. cesta je cestá veľkého mozgu, 2. cesta je cesta stredného mozgu, 3. cesta je cesta mozočku, 4. cesta je cesta miechy, 5. cesta je cez brušný mozog, 6. cesta je cez ganglie v tele, 7. cesta je cesta dovnútra buniek.

Ezoterik sa skoncentruje do veľkého mozgu a priamo do šedej kôry. Tu je takzvaná cesta klinického vedomia, ktorá smeruje do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik tu môže nabrať do seba záznamy spomienok tých jedincov, ktorí sa tužili po smrti vrátiť naspäť a znovu žiť. Pokiaľ sa niečo takéto do ezoterika dostane, tak sa ezoterik skoncentruje do oblasti, kde sa niečo páli, horí a taví. Prípadne si dá pred seba sviečku a tlačí spomienky mŕtvej osoby do knôtu horiacej sviečky, prípadne do padajúcich meteoritov, do spaľovne, do padajúcich skál v sopke, do taviaceho sa odpadu v železiarni. Prípadne likviduje objekty, ktoré sa k ezoterikovi dostali od osôb, ktoré prežili klinickú smrť a majú v sebe spomienky mŕtvej osoby. Takéto osoby môžu poslať ezoterikovi niečo ako špiritistické objekty a tieto sa musí ezoterik naučiť likvidovať aj nahodením si klinického stavu, alebo prípadne požiadaním zomierajúcich osôb, aby si takýto záznam zobrali so sebou do sveta mŕtvych. Ezoterik môže požiadať zomierajúcu osobu, aby pozmenil nežiaduce spomienky do rôznych tvarov ako bodka a podobne. Ezoterik si vyčistí spomienky tak, aby okolo jeho hlavy vytekala aura do tvaru motorkárskej helmy. Vo veľkom mozgu sa nachádzajú aj centrá na riadenie orgánov a systémov tela, aj tu môže ezoterik posilňovať svojou koncentráciou tieto centrá a to napríklad k dlhovekosti a bezchorobnosti. Najlepšie je, keď ezoterik v neurónoch veľkého mozgu pracuje v autohypnotickom stave, ktorý sa podobá stavu zastaveného zaspávania a ide o 50 %-nú rozumovosť na úrovni materskej škôlky. Pracuje sa so symbolmi z rozprávok, snov, mytológie a všeobecne zo symbolického myslenia a vyjadrovania. Je to veľmi vhodný stav na psychoterapeutickú prácu.

Potom ezoterik nasmeruje pozornosť na stredný mozog v strede hlavy, ktorý je rozdelený na dve časti a každá časť má 16 častí. V tejto oblasti nájde centrá pre dennú chémiu a keďže je v autohypnotickom stave zaspávania, tak otvorí postupne aj centrá pre nočnú chémiu ľudského tela. Do chemických centier môže ezoterik zasahovať a nútiť ich, aby fungovali k bezchorobnosti a dlhovekosti. Stredný mozog má aj ďalšie dve funkcie a to schopnosť neurónov pracovať v dennom režime a po prepnutí v nočnom režime. Ezoterik sa utišuje, mierne prepne neuróny do nočného režimu a má schopnosť preniknúť do snového archívu, ktorý je vo vnútri neurónov. Znovu sa napojí s požiadaním na zomierajúcu osobu a pozmení nežiaduce sny do iných obrazov. Pozmení všetky obrazy, ktoré poškodzujú zdravie, psychiku, osud. Programuje, aby v noci spal a nemotal sa v kozme, ani vo svete mŕtvych a podobne. Tak isto pozmeňuje nežiaduce obrazy, ktoré mu do psychiky uložila počas spánku iná osoba. Pokiaľ chce ezoterik robiť snovú ezoteriku, tak ju robí výhradne v autohypnotickom stave a nie počas spánku. Pokiaľ všetko dobre vyčistil a nastavil, vytvorí sa okolo celého tela aura hrubá 5 cm.

Ezoterik sa koncentruje v autohypnotickom stave do mozočku. Aj tu požiada zomierajúcu osobu, aby pozmenila nežiaduce vplyvy, ktoré sa sem dostali. Mozoček obsahuje centrá pre zber a vyhodnotenie informácií v ľudskom tele. Ezoterik si skontroluje, či mozoček skenuje každú oblasť tela a nevynecháva niektoré miesto v tele. Ezoterik si uvedomuje, že mozoček obsahuje 50 % neurónov z celého tela. Ezoterik si postupne želá, aby prešiel myslieť a koncentrovať sa cez mozoček a to z dôvodu, že mozoček sa môže naraz koncentrovať do veľkého množstva objektov a aj do objektov tak malých, do ktorých sa ezoterik nevie prirodzene koncentrovať. Ezoterik si uvedomuje, že mozoček je pre výbornú koncentráciu neprekonateľný. Tak isto ezoterik odchádza premýšľať a myslieť do mozočku. A to z dôvodu, že mozoček je schopný pracovať s extrémnym množstvom informácií. Pokiaľ ezoterik v autohypnotickom stave vhodne upravil stav v mozočku, tak okolo celého tela vnímať z mozočku vytekanie svetelných lúčov okolo tela.

Ezoterik skoncentruje v autohypnotickom stave pozornosť do neurónov miechy. Uvedomí si, že centrom ostatných neurónových oblastí sú miechové, alebo inak povedané pohybové neuróny. Ezoterik si uvedomuje, že pohybových neurónov je z celkového množstva až 20 %. Teda miechové neuróny sú všade v iných neurónoch, nielen mieche. Ezoterik si uvedomuje, že každý milimeter miechy obsahuje pohybové centrum s pohybovými vzorcami. Tieto pohybové centrá obsahujú určitý náboj a dynamiku k určitej činnosti alebo aj vybitie dynamiky. Ezoterik do týchto centier vstupuje, cez kozmické vedomie vstupuje do čiernej diery a pohybové centrá prispôsobuje na fungovanie na princíp čiernych dier. Znovu tu platí čistenie miechy cez zomierajúcu osobu, ktorú sme požiadali o pomoc. Správne nastavenie pohybových centier vedie k vytvoreniu aj metrovej aury okolo celého tela.

Ezoterik sa skoncentruje v autohypnotickom stave do brušného mozgu. Totálne zablokuje rozumovosť, nechá sa na chvíľu riadiť brušným mozgom a mentálne v predstavách plní, čo brušný mozog požaduje. Hovoríme, že vybíja zvieracie správanie z oblasti brušného mozgu. Dovoľuje zvieraciemu vedomiu, ktoré je staré miliónov rokov, aby sa uvoľnilo a nevytváralo tlak na psychiku ezoterika. Tak isto si ezoterik uvedomuje, že v brušnom mozgu sú pudy, ktoré môže donútiť, aby sa venovali jeho zdraviu. Viac Geriatrická poradňa. Tak isto možno vyčistiť brušný mozog od nežiaducich záznamov cez zomierajúcu osobu. Potom je v aure okolo tela množstvo kužeľovitých tvarov. To sú aurické obaly brušného mozgu.

Ezoterik sa skoncentruje do ganglií okolo orgánov tela a tu v autohypnotickom stave kontroluje, či okolo ganglií má obrázky planéty Zem. Ezoterik, ktorý cvičí kozmické vedomie, si musí dať pozor, aby sa zbytočne netúlal kozmickým priestorom a bol v plnom rozsahu na planéte Zem. Je nevhodné sa túlať nevedome v kozmických diaľavách okolo nás. Ezoterik musí vedieť, kde sa nachádza.

Ezoterik preniká do buniek svojho tela. Tu jednoznačne potrebuje spoluprácu mozočku a rozvibrovať alebo rozrezonovať niektoré membrány v tele, teda ovláda Silva techniku. Psychicky preniká pomocou vhodnej rezonancie do bunkových blán, bunkových orgánikov, bunkového jadra, mitochondriálneho jadra a do chromozómov a génov. Tak isto tu rezonanciou odstraňuje stres. Cez bunkové vedomie ezoterik preniká do kozmu, tu psychicky kontaktuje organický život a dostáva UFO odtlačok organického života. Teda v aure alebo v tele má niečo ako mydlovú bublinu určitého tvaru obsahujúcu informácie o spôsobe organického života. Ezoterik sa musí naučiť tieto UFO objekty likvidovať, a tak isto likvidovať UFO objekty anjelov zo sveta mŕtvych a aj odtlačky UFO zo sveta mŕtvych. Takéto objekty mu môže poslať aj niektorý UFO ezoterik nechtiac. Tak isto ezoterik preniká dovnútra buniek, aby ich podriadil dlhovekosti a bezchorobnosti.

Ezoterik sa jedným okom mrkne aj na anjelské sféry, ktoré vytvorili detskí dyslektici a tieto sféry sú súčasťou sveta mŕtvych. Ezoterik má niečo ako odtlačky anjelských sfér a to bielu líniu, ktorá ho vedie k požadovanej úspešnosti.

Ezoterik sa jedným vešteckým okom mrkne na svoje podvedomé obaly vo veľkosti tenisovej loptičky a jemnosti mydlovej bubliny a skontroluje, čo obsahujú.

Ezoterik prekontroluje, na aké magmatické záznamy je napojený a usiluje sa byť napojený na magmatické záznamy úspechu a zdravia.

Pridaj komentár