Venujeme sa tu problematike 5. duchovnej cesty, ktorá sa pestuje v stene tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádzajú drobné ganglie o veľkosti špendlíkovej hlavičky a obsahujú tisíce neurónových buniek. Brušný mozog považujeme za vstup do mikrosveta, kde ezoterik už musí vyvinúť v blanovitých útvaroch tela vhodné vibrácie a rezonancie premenené na počet úderov za sekundu.

Ezoterik sa naladí hlavne do autohypnotického stavu a to je polovičná rozumovosť dnešných ľudí. Ezoterik sa nachádza v stave zastaveného zaspávania a svoje orgány a časti tela vníma ako vo sne na základe postavičiek ľudí, zvierat a predmetov. Ezoterik prechádza do stavu rozumového vnímania orgánov na základe anatomických obrázkov a potom do niečoho ako snová symbolika. Je to najvhodnejší stav pre prácu v brušnom mozgu.

Ezoterik si pred seba dá obrázky jaskýň a koncentruje sa na ne. Spomína si aj na obrázky jaskýň, ktoré sú v sekcii Obrázky z internetu. Svoje fyzické telo napĺňa obrázkami jaskýň, ktoré sa môžu sem tam meniť na snové obrazy. Ezoterik sa môže čiastočne prepadať do mikrospánku. Ezoterik naplní telo obrázkami jaskýň, napája sa na diaľku na jednotlivé jaskyne. Do obrazov jaskýň vkladá pocity a predstavy ubližovania sebe samému ako je streľba, vešanie a podobne. Vyhráža sa pudu sebazáchovy, ktorý sa nachádza v prvej časti čriev od slepého čreva po prvé zahnutie čriev doľava. Vyhráža sa aj pudu rozmnožovania, ktorý je od prvého ohybu čriev po druhý ohyb na ľavej strane, kde sa črevo stáča dole. Obrazy jaskýň sú doplnené o predstavy likvidácie vlastných orgánov. Ezoterik produkuje obrázky jaskýň a do toho predstavy sekania rúk a nôh. Provokuje k liečbe pud teritoriálny uložený od konečníka až po prvé zahnutie hornej časti doprava. Je nutné sa týmto trom pudom vyhrážať sa donucovať ich k tomu, aby prenikali do všetkých častí organizmu. Teda do orgánov, buniek na povrchu orgánov, do nervstva, lymfatického systému, krvného riečišťa a každej časti tela. Postupným a trvalým cvičením umožní týmto trom pudom preniknúť všade a natrvalo. No trvalý stav vznikne po nepretržitom aspoň 3 – ročnom cvičení. To je ako sa naučiť písať a čítať a treba na to čas.

Ezoterik si dá pred seba obrázky zo zasvätenia do brušného mozgu a aktivizuje zasvätenia do geriatrickej liečby. Obrázky si každý nájde v Galérii zasvätení. Cieľom je aktivizovať spomienky zo zasvätení do tejto oblasti.

Ezoterik si pred seba dá obrázky orgánov, častí a systémov tela a usiluje sa každým pudom prenikať do každej časti tela. Pud sebazáchovy preniká všade a postupne upravuje bunky blán v ľudskom tele. Robí priaznivé zmeny a blanovité bunky sa podieľajú na liečbe sporných oblastí. Jeho limitná hranica je pri vzniku onkologických buniek. Tu už funguje iný systém záchrany. To platí aj pre pud rozmnožovací, ktorý upravuje hlavne bunky chrupaviek a tie sa starajú výrazne o bezchorobnosť. Potom do tela všade preniká pud teritoriálny. Upravuje špeciálne bunky okostice a tie sa starajú o mikroorganizmy a vírusy v tele. Vytvára z nich prísne kontrolovanú a šľachtenú zoologickú záhradu.

Ezoterik vždy donucuje pudy a núti ich, aby sa pod hrozbou starali o dobrý zdravotný stav. Na jednej strane im prikazuje, čo majú robiť, na druhej strane sa učí ich na slovo poslúchať, pokiaľ mu nariadia, čo si má dávať na telo, čo má jesť a robiť. Ezoterik nešpekuluje a poslúcha na slovo, je to v jeho záujme. Pud sebazáchovy aktívne pôsobí do tukových buniek a vytvára nové zoskupenia tukových buniek do geometrických štruktúr. Špeciálne upravuje tukové bunky a začína v nich produkovať množstvo užitočných látok, ktoré môže ísť do miliónov. Zároveň neustále precvičuje tvorbu týchto látok a ich natekanie do organizmu v prípade silného nasadenia. Robí tak cez miechu.

Ezoterik neustále používa aj mozoček, čo je vlastne 3. ezoterická cesta a koncentráciu robí cez mozoček. Je to nutné, lebo je treba sa koncentrovať na množstvo ganglií a neurónov v nich. Koncentrácia bez mozočku neumožňuje plné nasadenie pre ezoterika.

Ezoterik sa priblížil k pudu bunkovému, ktorý je uložený v stene tenkých čriev v podobe drobných ganglií o veľkosti špendlíkovej hlavičky a je plný neurónov. Znovu treba jednoznačne na koncentráciu použiť mozoček v zadnej časti hlavy. Tentokrát bude ezoterik prenikať do mikrosveta, ktorý začína bunkovou blanou na povrchu bunky. Ezoterik potrebuje rozrezonovať niektorú z membrán svojho tela a to membránu veľkého mozgu, miechy alebo podbrušia. Vhodným dýchaním rozvibruje aj membrány hlasiviek. Tu jednoznačne treba vnímať prepojenie Silva školy a Geriatrickej poradne.

Ezoterik vhodne upravuje vibrácie na membránach tela a preniká do buniek tenkého čreva a hlavne do ganglií v tejto oblasti. Robí tak aj cez mozoček v zadnej časti hlavy. Aktivizuje pud bunkový a to vyhrážkami nedýchania podloženými jaskynnými obrázkami. Donucuje pud bunkový, aby prenikal do buniek. Prvá rezonancia ide na bunkovú membránu na povrchu buniek a núti pud bunkový, aby ju udržiaval v skvelej kondícii. Teda v prvom rade zabezpečil dlhodobé delenie buniek alebo údržbovanie aspoň s potenciálom na 100 rokov.

Potom ezoterik cez pud bunkový preniká do orgánikov za bunkovou blanou a znovu ho núti, aby sa po všetkých stránkach staral o orgániky medzi vonkajšou bunkovou blanou a blanou bunkového jadra s jadierkom a chromozómami. Veľká bunková blana slúži v ezoterike na zvládnutie UFO ezoteriky a UFO odtlačkov pri psychickom kontakte organického života v kozme. Tak isto ide o UFO odtlačky zo sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty.

Ezoterik ide ďalej, upravuje rezonancie na membránach a preniká postupne do bunkového jadra a tu priamo do 46 chromozómov v podobe veľkých a malých písmen X. A môže prenikať rovno do X a Y chromozómov a vo vnútri nájsť retiazky, na ktorých sú za sebou zoradené gény. Pokiaľ prenikne ezoterik do oblasti chromozómov a génov, tak sa mu prirodzene otvorí cesta psychického prieniku a vešteckého vnímania, čo sa deje v rovine atómov ľudského tela. Vždy určitú skupinu atómov v sebe, ale aj mimo tela. Cesta do mikrosveta a Silva sveta je otvorená.

Ezoterik si uvedomuje, že skoro v každej bunke je ďalšie centrum, ktoré v sebe nesie chromozómy a to je mitochondria. Teda ako keby vo vnútri bunky boli dve jadrá, jedno je bunkové za jadrovou blanou a druhé mitochodriálne za mitochodriálnou blanou. Tak isto obsahuje chromozómy a gény, ale menej ako bunkové jadro. Tak isto si ezoterik uvedomuje, že v bunke sú niečo ako mini vrstvy epitelových buniek rovno na orgánikoch. Pud bunkový zabezpečuje vhodné genetické zmeny výhradne riadené zvnútra.

Ezoterik tu vníma veľmi vhodný kontrolovaný prienik do mikrosveta a prepájanie sa z mikrosveta a makrosveta navzájom. Ezoterik operuje v mikrosvete. Predkladá si pred seba obrázky atómov a ich vnútorných štruktúr. Znovu preniká do veľkého počtu atómov naraz a nie do jedného. Ezoterik má pred sebou obrázky zo zasvätenia do mikrosveta. Ezoterik má pred sebou obrázky z atómového a časticového výskumu a veštecky kontroluje, či pomocou vhodných rezonancií na membránach prenikol na úroveň elektrónov, pozitrónov a protónov. Prípadne vníma vlnenie mikrosveta a prieniky do unikajúcich častíc v mikrosvete. Ezoterik tento potenciál využije hlavne v prieniku do čiernej diery.

Pridaj komentár