Venujeme sa 4. ezoterickej ceste, ktorá sa cvičí v neurónoch miechy. Tie sa nachádzajú jednak v mieche samotnej, ktorá sa nachádza v chrbtici zloženej zo stavcov, ale aj v šedej kôre veľkého mozgu, mozočku, v brušnom mozgu, v gangliách, a tak isto v bunkách tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj v Nahrávkach: Jogínska škola MP3.

Je to nový pohľad, kde sa všade nachádzajú miechové neuróny, teda okrem miechy sa nachádzajú aj v ďalších 6. neurónových oblastiach, ktoré som vymenoval vyššie. A tento medicínsky fenomén budeme v meditácii plne rešpektovať.

Celkovo z jogínskych praktík sme toho prevzali už dosť a to je nehybnosť cvičená v asánach, prstové módy, umŕtvovanie orgánov, stavy prekrvenia a odkrvenia neurónových oblastí, zároveň dvíhanie pránickej energie z pohlavných orgánov, tak isto systém jogínskej tantry, pránické dýchanie. Tak isto sme preberali kozmické vedomie a zvukové mantry na psychický pohyb v reálnom kozme. Tak isto sme preberali bodovú koncentráciu na štýl zúženého vedomia na jednu oblasť, psychiatricky povedané dyslektické vedomie. Preberali sme ezoteriku meditácií v anomáliách kozmu na základe vhodných zvukových mantier. Tak isto sme z jogy preberali koncentračné techniky v podobe mandál a teraz to bude čakrový systém meditácie v čiernych dierach. To je vlastne kozmické vedomie a vedomie psychického prieniku a fungovania v čiernej diere, ktorá je zatiaľ v strede našej Galaxie. Je to nesporne bohatý sortiment jogínskych techník.

No poďme podľa poriadku a pozrime si anatomické obrázky miechových neurónov v 7. neurónových oblastiach. Ide o koncentráciu klasicky rozumovú na základe anatomických obrázkov. Potom je tu koncentrácia do určitých oblastí s výskytom miechových neurónov na základe autohypnotického stavu, ktorý sa podobá stavu zastaveného procesu zaspávania. V tomto prípade je rozumovosť na úrovni materskej škôlky a všetka koncentrácia sa robí pomocou rozprávkových obrázkov. Potom je tu koncentrácia na základe vypohybovania buď rukami, alebo celého tela. Prípadne koncentrácia do nervových platničiek vo svaloch a predstavy určitého typu pohybu, ktorý sa skorej podobá pohybom šialenca ako normálnemu pohybu. Potom je tu koncentrácia na základe určitej nehybnej pozície celého tela, čo sme sa učili v prípade kultových stavieb. Prípadne sa koncentruje na základe takého uloženia predmetov, ktoré dovoľujú koncentráciu do určitej oblasti na základe koncentrácie očami. Možno použiť aj určitý druh prírodného zvuku.

Ďalej ezoterik prevádza hlbšie koncentrácie na základe pohybu prstov, ktorý sa opakuje aj 100 krát. Tak isto ide koncentrácia sugeráciou uverenia o chorobnosti určitých častí miechy. Hĺbka psychického prieniku sa stupňuje diaľkovým napojením sa na osoby, ktoré majú určitý druh bezvládnosti alebo úplného ochrnutia organizmu. Tak isto veľmi silná koncentrácia ide po tlaku na určitú časť tela až do stavu dlhšie pretrvávajúcej bolesti. Stav bolesti veľmi účinne preniká do buniek miechových neurónov.

Potom je tu koncentrácia na základe vhodných sexuálnych predstáv, ktoré prenikajú do miechových neurónov 7. neurónových oblastí, ktoré som vymenoval na začiatku článku. Potom je koncentrácia na základe aktivity mozočku v zadnej časti hlavy s vyvolaním rezonancií v niektorej membránovej časti tela. Táto technika sa cvičí v Silva škole. Potom je veľmi silná koncentrácia cez UFO odtlačky organického života, ktoré získa ezoterik cez kozmické a bunkové vedomie pri návšteve organického života v kozme.

Tak isto je tu možnosť prieniku do miechových neurónov pomocou tlaku na telo a to na určitú plochu, ktorá má strede jeden objekt, napríklad kameň. Hovoríme o tlakových mandalách, ktoré otvárajú čakrový systém v miechových neurónoch a idú do stavu fungovania ako v čiernej diere našej Galaxie. A to je predpríprava na meditácie v čiernych dierach kozmu. Čiernu dieru tu považujeme za čakru a týmto ukončujeme hľadanie toho, čo je to čakra. Čakra je vlastne čierna diera a jej kópia v určitých oblastiach miechových neurónov.

Tak isto si ezoterik uvedomuje, že v miechových neurónoch sú uložené všetky pohybové vzorce pre všetky druhy pohybu či už svalov, orgánov, častí a systémov ľudského tela. Tak isto sú tu pohybové vzorce pre myslenie a vyberanie spomienok z neurónov. Každá málá oblasť v mieche a aj inde, kde sú miechové neuróny, nesie v sebe pohybové centrum s pohybovým vzorcom. Pohybové centrá môžu byť silne dynamizované, alebo vybité. Ezoterik môže programovaním na mentálnej rovine pohybové miesta dynamizovať alebo deaktivizovať. Teda môže si naprogramovať alebo odprogramovať určitý druh pohybu vedúci k dosiahnutiu určitého cieľa. No ezoterik takéto programovanie bude robiť naraz alebo postupne vo všetkých 7. neurónových oblastí, ktoré obsahujú miechové bunky. Teda programovanie s koncentráciou do oblastí výskytu miechových neurónov.

Pokiaľ má niekto určité pohybové centrá mŕtve a zdevastované, tak pomocou koncentrácie a vhodných mentálnych alebo fyzických cvičení dokáže preniesť zničené pohybové vzorce do inej oblasti výskytu miechových neurónov. No takáto náprava trvá mnoho rokov a vyžaduje obrovské množstvo času.

A potom je tu znovu návrat do čiernej diery v strede Galaxie a to za pomoci nahodenia kozmického vedomia. Ezoterik sa reálne psychicky presunie dovnútra čiernej diery a tu si odcvičí všetky koncentračné cvičenia, ktoré vyššie vymenoval. Postupne budú malé oblasti s výskytom miechových neurónov fungovať na princípe čiernej diery v stredr Galaxie, ale aj ďalších galaxií. A to je cieľom, aby sa v miechových neurónoch vytvorili čakry čiernych dier.

Pridaj komentár