Teoretická úvaha o tom, aký má zmysel ezoterikova snaha, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie. Do limity kozmických objektov zahrnieme aj nekonečný priestor kozmu, ale aj ohraničený priestor v kozme, tak isto planétu Zem, samotný objekt organického človeka, tak isto planéty, anomálne stavy v priestore, energie, čiernu dieru, organický život v kozme, bunky, atómy, a tak isto častice.

Ezoterik je osoba, ktorá má rozsiahle ambície a smeruje ich do oblasti prieniku svojej psychiky v rámci sily koncentrácie a uvedomenia si, kam psychicky preniká. V prvom rade preniká do častí, orgánov a systémov tela. Potom má ambície prenikať psychicky mimo svoje telo do objektov ako je planéta Zem, ale aj ďalšie objekty v kozmickom priestore. Tak isto psychicky preniká do energetických, magnetických a magmatických síl kozmu. V tomto prípade svoje psychické úsilie zameria do oblasti mikrosveta.

Pod mikrosvetom tu budeme rozumieť svet buniek a ten začína na bunkovej blane okolo buniek. Aby ezoterik psychicky prenikal na bunkové blany musí dokázať rozrezonovať niektoré membrány svojho tela ako mozgovú, miechovú, hlasivkovú alebo pobrušnicu. Plne musí ovládať Silva školu. Ezoterik sa nikdy nesústredí na blanu jednej bunky, ale vždy skupiny buniek o veľkosti fazule. Prieniky iba do jednej bunky strácajú zmysel, lebo na úrovni jadra atómu sa otvára niečo ako nekonečný priestor a celé to stráca zmysel. No prienik do skupiny buniek dovoľuje v psychických prienikoch rozumne pokračovať. Tento poznatok je výsledok nespočetného množstva pokusov o psychický prienik do úrovne mikrosveta.

Ezoterik pomocou vibrácií na blanách tela preniká na úroveň bunkovej blany a to mu dovoľuje získať prvý fenomén a to bunkové vedomie. Bunkové vedomie na úrovni bunkovej blany dovoľuje bleskový prienik do sveta organického života v kozme a aj do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty. Je to vstup do UFO ezoteriky a získanie záznamu organického života do svojej psychiky. Hovoríme o UFO odtlačkoch organického života a UFO odtlačkoch zo sveta mŕtvych. Podrobnejšie Kozmos sekcia a Plazmatická škola. UFO odtlačky organického života v kozme dávajú ezoterikovi jedinečné schopnosti, o ktorých budem hovoriť na iných miestach. Odtlačky UFO dávajú skoro osobne spoznať dianie vo svete mŕtvych pre reinkarnačné ambície.

No ezoterik pokračuje ešte ďalej a chce prenikať za bunkovú stenu dovnútra skupiny buniek. Ešte by som doplnil, že na prienik skupiny buniek, kde ich môže byť aj do tisíc, je treba ovládať ezoteriku mozočka a jeho schopnosti naraz sa skoncentrovať do takéhoto počtu buniek. Bližšie: Kabala škola. Vhodným nastavením mozočku v zadnej časti hlavy a vhodnou vibráciou na blanách tela ezoterik bude prenikať za steny buniek a začne spoznávať orgániky za bunkovou blanou. Ako keby ezoterik prenikol do balóna, v ktorom sú nahádzané drobné makety tehiel, špagiet, cigariet v dóze, kvapôčok zo sviečok, guličky a malej kolísky. Všetko to sú iba symbolické pomenovania orgánikov za bunkovou blanou.

Ezoterik je teda vo vnútri skupiny buniek a spoznáva ešte menšie časti vo vnútri buniek. Hovoríme, že je vo mikrosvete. Ezoterik kontaktom s blanami veľkých buniek vstupuje do mikrosveta. Psychický dotyk s bunkovou blanou a to tou prvou je už mikrosvet. Tu niekde prebieha hranica medzi makrosvetom a mikrosvetom. Na prienik do mikrosveta potrebuje ezoterik vibrácie na blanách. Pre makrosvet vibrácie nepotrebuje. Ezoterik si uvedomuje, že veľká bunka bude obsahovať rôzne úrovne veľkosti ďalších buniek. Ezoterik prejde orgániky za prvou bunkovou blanou a zistí, že vo vnútri bunky sú samostatné dve menšie bunkové blany, ako keby veľká bunka obsahovala vo vnútri ešte veľkostne menšie objekty obalené blanami v tvare guľovitom a plne uzatvorenom. V jednom prípade je to jadro bunky s jadierkom, chromozómami, ktorých je 46 najčastejšie vo dvojiciach. V chromozómoch sú niečo ako retiazky DNK a RNK, tie obsahujú ešte menšie bunky a volajú sa gény. Spolu v 46. chromozómoch sa nachádza 30 000 génov v podobe malých guličiek navlečených na nitkách. A okolo sú ešte menšie bunky ako pomocný personál na delenie buniek. To je jeden genetický fond.

Druhý blanovitý útvar tvorí mitochondria, vo vnútri obsahuje tiež chromozómy a sú usporiadané vždy do kruhu. Teda ako kruhovitý jeden chromozóm, ktorý obsahuje 37 génov. Predstava je kruhovitá retiazka, na ktorej je 37 maličkých korálikov. V podstate bežná laická verejnosť ešte nevie o dvoch jadrách vo vnútri veľkej bunky. A aj tu vo vnútri tohto druhého jadra sú rôzne, ešte menšie pomocné orgániky.

Ezoterik pri psychickom prieniku do buniek za prvú bunkovú blanu môže stretnúť niekoľko druhov buniek a to takých, ktorých delenie je celkovo blokované a bunky sa už nedelia ďalej. Napríklad bunky neurónové. Potom tu nájde bunky, ktoré sa klasicky delia a produkujú zo seba nové reprodukcie. No v ľudskom tele je jeden druh buniek a to bunky blán, ktoré za prvou blanou majú orgániky, ale majú iba jedno jadro a to mitochondriálne. Nie u každého jedinca a nie v každom veku. Teda nemajú jadro klasickej bunky. Ezoterik pri psychickom prieniku môže naďabiť na jav expanzie mitochondrie voči jadru s chromozómami, jednoducho ich odstaví a rozvinie svoj genetický potenciál. Samozrejme toto je len hypotéza, ktorá sa dá nepriamymi metódami psychického prieniku do niektorých buniek vnímať. Tieto a ďalšie zistenia sú predmetom Geriatrickej poradne, ktorá pracuje na bezchorobnosti a dlhovekosti.

No ezoterik chce a ide ďalej, má ambície prekročiť prah buniek aj tých najmenších ako sú napríklad samotné gény v chromozómoch. Ezoterik naladí rezonancie tak, aby mohol preniknúť aj do samotných prvkov vo vnútri buniek a vlastne celého tela. Použije na to Mendelejevovu periodickú tabuľku a vedecké fotografie atómov. Naladí sa vhodne rezonančne a v spolupráci s mozočkom prenikne psychicky na úroveň atómov a ich vzájomných väzieb. Znovu treba prísne a tvrdo podotknúť, že nejde o prienik, ktorý robia nukleárni fyzici. Ide o rezonancie, vibrácie, vhodne ladenú ľudskú myseľ a jej túžbu preniknúť do tohto sveta.

Znovu použijeme predstavu guľovitého tvaru, vo vnútri je určitý počet elektrónov a často sú rôzne atómy vo vzájomných väzbách. Teda ezoterik si bude musieť zvyknúť, že preniká do viacerých atómov naraz a musí vo svojich vešteckých výkonoch do tejto oblasti použiť niekoľko predstáv. Potom je možné nastaviť rezonanciu a vibrácie na prienik priamo do elektrónu, potom do jadra a protónov a neutrónov. Aj do ich vnútra. Ezoterik si uvedomuje, že z atómov neustále pri určitých reakciách vylietajú rôzne druhy častíc. Ezoterik si uvedomuje, že množstvo hmoty a energie je vo vnútri atómov obrovské. Pripomína to rozprávku o mešci, z ktorého sa neustále sypali zlaté dukáty a nakoniec nešťastníka v miestnosti zasypali. Až následne ezoterik začne prenikať do sveta atómov aj mimo svojho tela a postupne aj do kozmu. Ezoterik prenikol do mikrosveta, ktorý je anorganický. Prenikol sem však psychicky a nie klasicky ako jadrový fyzik. Ezoterik do sveta atómov preniká za iným účelom a ten je čisto duchovný. Napríklad niektorý organický život v kozme operuje psychicky iba na úrovni mikrosveta. Bohužiaľ, človek operuje hlavne v makrosvete. Ezoterik bude postupne operovať v mikrosvete aj makrosvete.

Pridaj komentár