Svalové veštectvo je základom pre všetky ostatné výkony v oblasti veštectva. Každému záujemcovi odporúčam, pokiaľ chce v oblasti veštectva niečo znamenať, tak treba začať práve s kineziologickou praxou. U ezoterika sú potrebné veštecké schopnosti hlavne na to, aby dokázal vnímať, aké ezoterické stavy zrealizoval a aby mohol vnímať veštecky upravenými zmyslami, čo sa deje počas týchto stavov. Každá zo 7 duchovných ciest potrebuje veštecky preškoliť ezoterikove zmysly, aby mohol vnímať svoju duchovnú cestu.

Pokiaľ ide ezoterik cez prvú duchovnú cestu cez veľký mozog do sveta mŕtvych spomienok, tak sa musí naučiť špiritistické veštectvo. Pokiaľ preniká do snov a snových symbolických spomienok, potrebuje veštecké schopnosti na dekódovanie snov. Potom preniká do mozočku ako 3. duchovnej cesty a potrebuje kabalistické veštectvo. Potom preniká do miechy ako 4. duchovnej cesty a potrebuje pohybové veštectvo. Potom preniká do brušného mozgu ako 5. duchovnej cesty a potrebuje veštectvo na dekódovanie procesov v tejto oblasti. Pokiaľ preniká do 6. duchovnej oblasti v gangliách a odtiaľ do astronomického kozmu, potrebuje kozmické veštectvo. Pokiaľ ezoterik preniká do neurónov v bunkách, potrebuje rezonančné veštectvo na základoch Silva školy. Pokiaľ cez bunkové vedomie ako 7. duchovnú cestu kontaktuje ezoterik organický život v kozme, potrebuje na to špeciálne UFO veštectvo. Bez vešteckých schopností ani krok v oblasti duchovna.

A základom vešteckých schopnosti je práve svalové veštectvo, ktoré by mal ezoterik ovládnuť ako prvú záležitosť.

Program anatomickej vizualizácie svalových partií tela
Ezoterik si zoberie anatomické obrázky, poriadne si ich znovu a znovu pozerá a zároveň sa koncentruje do svalu, na ktorý sa pozerá a to napríklad tým, že sa ho dotýka, pozerá si ho v zrkadle, precvičuje izolovane sval činkami, môže si sval masírovať alebo nechať masírovať, môže na sval tlačiť a vyvolávať v ňom bolesť, môže sa naučiť zatínať a uvoľňovať svaly. To sú základné cvičenia na uvedomenie si, aké má svaly a na vyciťovanie ich reakcií.

Program koncentrácie do jednotlivých svalov v tele
Ezoterik sa môže do svalových platničkiek koncentrovať na základe anatomického obrázku určitého svalu a ľudského nasadenia s plnou dennou rozumovosťou. Potom sa môže ezoterik koncentrovať do svalu v autohypnotickom stave mierneho zaspávania a letargie. Ale nesmie zaspať. Všetko vníma ako v rozprávkach. Rozumovosť je utlmená na 50 %, čo je úroveň materskej škôlky. Do svalu sa dá koncentrovať aj na základe určitej pozície tela alebo iba rúk. Niečo ako asány joge. Do svalov sa dá koncentrovať na základe vydaného príkazu mozočku, aby tak urobil. No to už musíte mať za sebou 3. duchovnú cestu cez mozoček. Koncentrovať do svalu sa dá na základe tlaku prstu na určitú časť druhej ruky alebo tela. Hovoríme o technike akupresúrnej. Takto treba izolovane prejsť každý sval tela.

Program vynechania srdcového svalu a žalúdočného stavu
Ezoterik nikdy netrénuje svalové veštectvo voči srdcovému a žalúdočnému svalu, svalom hladkého svalstva pľúc a čriev. Mohol by si takýmto cvičením škodiť, dosiahnuť srdcovú arytmiu, žalúdočnú nervozitu, halucinácie, mohol by získať črevnú koliku, blokovať systém dýchania. Teda rozumný ezoterik dodržuje pravidlá nepoškodzovania organizmu.

Program uvoľnenia a stuhnutia svalu
Ezoterik využije všetky možnosti koncentrácie do svalov a musí sa v nich vedome naučiť vyvolávať stav stuhnutia a uvoľnenia. Nie na základe pozície alebo určitého pohybu. Ezoterik leží alebo sedí a koncentruje sa do nervových platničiek. Predstaví si, že chce skočiť do priepasti a v nervových platničkách musí začať bežať pocit zovierania svalu, ako keď sa niečo zoviera vo zveráku. Potom si zase predstavuje, ako má ísť robiť niečo príjemné a má pocit , že svaly sa rozpadajú. Teda tuhnutie a uvoľnenie svalov ide výhradne cez svalové platničky a nie zovieraním pästí. Nejde o športový výkon, ale reakciu vo svalových platničkách. Nie sú to dôležité svaly, ale svalové platničky a ich reakcia.

Program reagovania svalových platničiek na predstavu kyseliny
Ezoterik si dá pred seba fľašu škodlivých chemických látok a predstaví si, ako by ju vypil. Reakcia svalových platničiek je jasná, musí nastať pocit postupného tuhnutia z jedného svalu k druhému. Trénovať treba mnohokrát, kým sa svalové platničky naučia reagovať správne. Potom si môže ezoterik pred seba dať pohár čistej vody a reakcia svalových platničiek musí viesť k pocitu uvoľnenia a doslova akoby ste sa rozpadali na drobné čiastočky. To sú tie správne reakcie.

Program reagovania na pravdu a klamstvo iných
Ezoterik sa musí naučiť, kde má svoje hormonálne žľazy a naučiť sa koncentrovať rôznymi spôsobmi na oblasti ich výskytu Potom sa musí naučiť sugeratívne uveriť a pocitovo presunúť hormonálne žľazy na jedno miesto v tele. Vhodné je to robiť v polo spánkovom stave, ktorý voláme autohypnotický stav. Takýto stav mu dovolí napojiť sa na magmatické polia, ktoré majú v sebe uložené magnetické pulzácie, na ktorých je zapísané o každom človeku a zvierati tejto planéty, čo reálne spravili. Zámerne požiadate inú osobu, aby vám hovorila samé klamstvá a musíte sa naučiť reagovať cez svalové platničky vo svaloch stuhnutím a pocitom zvierania nie svalov, ale svalových platničiek. Potom vám zase bude pomocná osoba hovoriť samé pravdivé veci a naučíte sa veštecky vnímať, ako sa nervové platničky vo svaloch uvoľňujú. Až neskoršie striedate techniku hovorenia klamstva a pravdivosti. Dôležité je nebazírovať na presnosti toho, čo osoba vypovie. Pokiaľ povie, že sa bola prejsť na 10 minút, ale skutočnosti to bolo 20 minút, tak to treba odlíšiť. Je pravda, že sa bola prechádzať, ale nebolo to 20 minút, ale iba 10 minút. Ezoterik si uvedomí, že pokiaľ sa niečo udialo, tak to magmatické pole Zeme vždy zaeviduje. Pokiaľ sa niečo neudialo, tak to magmatické pole nezaeviduje. Magma pole nezaeviduje túžby, želania a klamstvá v ľudskej hlave.

Program reagovania na pravdu a klamstvo vlastné
Je to podobný proces, ale ezoterik si sám hovorí pravdu alebo klamstvo a reaguje alebo sa naučí reagovať pomocou nervových platničiek vo svaloch. Ezoterik sa učí klamať seba postupne veľmi rafinovane a postupne v klamstve alebo v pravde odhaľuje, čo je pravdivé, čo je nepresné a čo klamstvo ako hrom. Čím viacej je klamstvo nehoráznejšie, tým viacej tuhnú a zovierajú sa nervové platničky vo svaloch.

Program prenosu reakcie svalov na kyvadlo
Ezoterik sa učí preniesť stavy z nervových platničiek vo svaloch cez kyvadlo von z tela. Prípadne sa ezoterik učí preniesť podnety zo svalových platničiek do centra fantázie v prednom mozgu, kde to vníma ako zovieranie vo zveráku alebo ako proces rozpadávania sa na kúsky. Tu už ezoterik spojil reakciu svalových platničiek na veštecký výkon v centre vešteckej fantázie v prednom mozgu. Ezoterik si uvedomuje, že nebude robiť veštecké výkony ako veštice, ktoré si pritom ničia oči a celkovo zrak. Ezoterické veštectvo je nepriama forma vešteckých výkonov šetrná k zraku a psychike ezoterika.

Program prenosu svalovej reakcie na tarotové veštectvo
Ezoterik je na tom veľmi dobre, keď pri vykladaní tarotových kariet môže prepojiť reakciu vo svalových platničkách na centrum fantázie a na procesy s tarotovými kartami.

Pridaj komentár