Klasické veštectvo. Zasvätenie do aurického obalu okolo fyzického tela. Znaky v aure. Hypnotické formulky. Kreslenie znakov. Kreslenie veštecky zistených znakov. Hypnotické ťahy rukami pri zasvätení. Prenos zasvätenia. Individuálne zohľadnenie pôvodných znakov v aure. Runy. Astrológia. Čínsky horoskop. Numerológia. Indická astrológia. Veštectvo z ruky. Veštectvo z tváre a iných častí tela. Tento zápis má aj svoj autentický zvukový záznam MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme už v poradí treťom vešteckom zasväcovaní 2. Pri zasvätení ide o vytvorenie systému možnosti veštenia pomocou dejov, ktoré sa odohrávajú v aurickom obale okolo fyzickej osoby. Dotyčná osoba si zmyslí, že chce niečo veštecky zistiť. V tom momente sa vytvorí okolo jej tela aurický obal, ktorý je plný molekúl vzduchu a vešteckých značiek, ktoré sa sem dostali zvnútra neurónov veľkého mozgu. Zároveň sa tieto znaky zoskupia do vhodnej vešteckej konštelácie. Zasvätenie je vhodné realizovať u osôb, ktoré nejakým spôsobom veštectvo už praktizovali. Pokiaľ sa zasvätenia zúčastní osoba, ktorá nerobila z veštectva nič, tak sa zasvätením zvyšuje celková intuícia a pre túto osobu je vhodné venovať sa ďalej výcviku klasického veštectva.

Na začiatku zasvätenia sme hovorili o jednotlivých vešteckých znakoch. Runové znaky sú určité dlhšie a kratšie kúsky paličiek, numerologické znaky tvoria čísla a písmená. Venovali sme sa indickej astrológii v podobe geometrických tvarov kryštalických mriežok minerálov v spojení so sexuálnymi energiami. Predstavil som čínsky horoskop, dlhšie a kratšie paličky sa k sebe ukladajú voľným systémom. Hovorili sme o klasickej astrológii, o znameniach planét a konštelácii. Potom sme spomenuli zasvätenie do veštenia z časti tela. Môžeme hovoriť o typologickom veštectve.

Dotyčným osobám boli čítané rôzne hypnotické texty. Čítanie hypnotických textov vhodne nalaďuje k zasväteniu. Keď som pri niektorom zasvätení vynechal čítanie hypnotických textov, tak sa zasvätenie robilo dlhšiu dobu a išlo pomalšie. Jednoznačne určité hypnotizovanie je vhodná metodika pre zasväcovacie rituály.

Na treťom zasvätení bolo aj tri osoby z prvého zasvätenia. Týmto osobám som sa venoval osobitne. Pri každej už zasvätenej osobe som osobitne zistil, ako má vo vešteckom výkone meditovať na veštecké znaky v aurickom obale okolo fyzického tela. Takáto meditácia na skupinu znakov dovoľuje zvýšiť účinnosť vešteckého výkonu. Znaky v aure dotyčnú osobu upravia do vhodného bioenergetického stavu. Zvyčajne vhodne znížia množstvo bioenergie a tak isto zoskupia znaky k vešteckému výkonu. Individuálna meditácia na znaky v aure posilňuje veštecký výkon.

Nezasvätení si predstavili, ako sa na všetky strany okolo seba zväčšili o 10 centimetrov a zároveň do aury vkladali zo svojej mysle rôzne veštecké znaky podľa druhu vešteckého výkonu. Takto sa pripravovali vhodne na zasväcovacie rituály.

Potom som zašiel počas zasvätenia za chrbát dotyčnej osoby a tu som previedol vhodné bioenergetické ťahy. Zároveň som nezasväteným adeptom kázal kresliť znaky určitého veštectva a zasväcoval som ich výhradne za chrbtom. Nemal som ani pocit, že by sa to malo robiť zboku alebo spredu. Poloha za chrbtom je vhodná na prienik do fyzického a aurického tela zasväcovanej osoby. Hypnotické ťahy rukami v dotyčnej osobe uvoľnili možnosť zmeny. Potom som použil špeciálne pohyby rúk a tela, aby som vytvoril okolo zasväcovanej osoby aurický obal. Ďalej som robil rôzne drobnejšie pohyby, aby som z ich mysle vytiahol vhodné znaky a umiestnil ich do aurického obalu. Niekedy som zo všetkých štyroch strán robil asi dvojmetrové znaky, alebo som doslova sypal predstavy drobných znakov do aurického obalu. Len málokedy som musel zasiahnuť tak, že som sa dotýkal určitým spôsobom fyzického tela zasväcovanej osoby. Tak isto som prvýkrát zohľadnil individuálne objekty v aurickom obale a doslova som na ne navešal veštecké znaky určitého druhu veštectva.

Tým, ktorí už boli raz zasväcovaní, som individuálne určil, aké znaky majú kresliť a previedol som zasvätenie do priestoru alebo som znaky dával jeden za druhým. Pri zasvätení som si vždy spomenul na niektorého veštca z ľudskej histórie, ktorý mal rozvinuté veštenie v aurickom obale.

Pridaj komentár