Špiritizmus. Informačné pole mŕtvej osoby. Infozáznam o živote v kostiach a pozostatkoch. Programovanie za života k nesmrteľnosti vo väzbe na živé ľudstvo. Tulku reinkarnista.

Pod špiritizmom tu rozumieme schopnosť niektorých ľudí komunikovať s mŕtvymi informačnými poľami. Ich psychika je psychiatricky poškodená fantómovými bolesťami. Tento psychický stav vzniká vtedy, keď budete dlhodobo považovať niektorú časť tela za mŕtvu napriek tomu, že je zdravá a vitálna. Do takto poškodenej psychiky sa môže z kostí a pozostatkov dostať informačné pole mŕtvej osoby a nadobudnúť určité oživenie a pôsobenie.

Pod programovaním posmrtného života tu rozumieme snahu živého jedinca o znovuzrodenie alebo presunutie svojho informačného poľa do živej osoby. Teda jeho informačný záznam prejde do živej osoby, ktorá prešla chorobnosťou pocitu, že jej časť tela už nežije.

Pod Tulku reinkarnista budeme rozumieť jedinca, ktorý sa chce po vlastnej fyzickej smrti reinkarnovať do živej osoby a nielen to. Tento jedinec si chystá program úplného prerastenia živej osoby s cieľom potlačiť všetko v dotyčnej osobe a realizovať svoj informačný záznam z jeho posledného života alebo predchádzajúcich životov. Teda akási kompletná reinkarnácia v novom jedincovi. Tento systém je uplatňovaný hlavne v Tibete a preto názov reinkarnant Tulku.

Ešte by som chcel každého upozorniť, že špiritizmus a reinkarnačné pochody plne nepochopíte a nepresvedčíte sa o nich, pokiaľ sa nestanete dobrovoľným špiritistom a neprijmete do seba dušu mŕtvej osoby. Debata je z vašej strany zbytočnosťou.

Už dávnejšie, asi tak dva roky dozadu, som dobrovoľne podstúpil proces stať sa vedomým špiritistom. Pravidelným nácvikom som uviedol svoj mozog do omylu a on veril, že určitá časť môjho tela odumrela. Išlo o moje ruky. Po tomto výcviku som si trvale uviedol svoju myseľ do stavu fantómových bolestí. Teda z fyzického tela viem vystrčiť fantómovú ruku, ktorá je vlastne bioenergetická ruka. Potom som mohol do svojho fyzického tela prijať informačné pole mŕtvej osoby a začať sa učiť veštecky komunikovať s týmto informačným poľom.

Teda stal som sa, ako sa hovorí, vešteckým špiritistom, ktorý dokáže komunikovať s informačnými poľami mŕtvych ľudí. Nedá sa komunikovať s tým, kto bol spálený alebo mumifikovaný. Informačný záznam je zničený.

Nestálym cvičením a skúmaním sveta mŕtvych informačných polí som sa posúval k problematike reinkarnačných pochodov, ktoré objavili v hlavne v Tibete. Dnešné aj minulé predstavy o reinkarnácii sú naivné a detinské. Pokiaľ sa nestanete vešteckými špiritistami, tak moje názory vám nebudú sedieť a nebudete im rozumieť. No to nie je môj problém, to je váš problém.

Postupne som sa prepracoval až k výrazu reinkarnant Tulku. Už dávnejšie automatickou vešteckou technikou pracujem na zisťovaní duševného stavu veštecky ošetrovanej osoby. U jednej osoby som si všimol, že aurický obal okolo tela sa neustále stláčal dovnútra do malého objektu. Vtedy som si nevedel uvedomiť, čo to má znamenať. Až keď som veštecky ošetril množstvo ďalších živých ľudí a tak isto tých, ktorých v Tibete označujú výrazom Tulku v zmysle prekladu „Ten, ktorý sa plne reinkarnoval“, zistil som, že síce majú aurický obal, ale aj určitý tvar vo vnútri fyzického tela – stlačený iný aurický obal. Teda dva a niekedy aj väčšie množstvo stlačených a násilne zovretých duší. To naznačuje, že Tulku bol mnohonásobne reinkarnovaný, mnohokrát využil klinickú smrť dieťaťa.

Opísal by som to asi takto: dieťa sa v matke alebo po narodení dostane do stavu klinickej smrti, prestáva dýchať a myslieť. V tom momente sa zo zbytkov kostí hocikde na svete zobudí informačné pole mŕtvej osoby, ktorá počas svojho života skúmala orgány, tkanivá a molekuly ľudského tela a zároveň sa túžila reinkarnovať. Táto duša reinkarnanta obsadí fyzické telo dieťaťa, potlačí jeho informačný záznam a rozvinie svoj informačný záznam. Pod informačným záznamom dieťaťa rozumieme všetky spomienky, ktoré nadobudlo. V tele dieťaťa sa potom rozvinie duša reinkarnanta a nie dieťaťa.

Pridaj komentár