Teória. Vnútorné Reiki. Aurické Reiki. Znakové zasvätenie. Liečiteľské zasvätenie. Vlastné bioenergie. Zosaté bioenergie zo živých zdrojov. Vytvorená bioenergia v aure. Biomagnet. Bioelektromagnet. Magmatizmus Zeme. Kirlianov efekt. Nácvik k zasväteniu. Tento zápis má aj zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku bioenergetickej ezoteriky. Pre nácvik bioenergetických schopností sme si vedome vybrali práve Reiki systém, ktorý zrejme a jasne deklaruje určité druhy bioenergií, ktorými je možné pracovať. V prvom rade sme rozpracovávali možnosť práce s vlastnými bioenergiami v rámci fyzického tela bez použitia zasvätenia do aurického obalu okolo fyzickej osoby.

Za vlastné bioenergie tu považujeme energie, ktoré sú zdrojom biochemických pochodov v ľudskom organizme. Obstojí predstava katódy a anódy v chemickom roztoku, kde sa tvorí slaboprúd, ktorý znesie aj normálny organizmus. Využíva sa to pri EEG vyšetrení mozgu napríklad pri epileptických alebo iných záchvatoch.

Dokážeme vnímať ako senzibili tvorbu vlastných bioenergií v štyroch centrách mozgu a v črevách. Prvé centrum je v prednom mozgu na konci obočia z jednej aj druhej strany. Druhé centrum je asi dva centimetre nad ušami, ide o spánkový mozog a miesto v mozgu je označované ako rohy spánkových lalokov. Tretie centrum je v mozočku pod zadným zrakovým mozgom, kde sú dve centrá. Štvrté centrum je v črevách, ide vlastne o brušný mozog. To sú centrá, do ktorých sa postupne naučíme koncentrovať a vyvolať tu podnety na tvorbu bioenergie.

Do týchto centier sa koncentrujeme a z mysle vyberáme znaky rúk, chodidiel, očí, uší, perí. Ide iba o znaky v obrazovej podobe, ktorú sem v koncentrácii presúvame. Vytvorenú bioenergiu v týchto štyroch centrách koncentrujeme a posúvame v pocite chorobnosti do jednotlivých orgánov a častí tela. Len málokto je tak dobrý senzibil, že tieto procesy v sebe dostatočne vníma. Postupom času sa citlivosť na bioenergie vlastného tela zvyšuje. Zároveň si sugeratívne vyvolávame pocit ťažkej fyzickej práce a pevne veríme, že ju aj teraz vykonávame.

Nasleduje ďalší nácvik v rámci Reiki, kde skúmame možnosti zosávania bioenergie na diaľku. Ide o bioenergiu zo živých zdrojov ako sú zvieratá, ľudia, stromy, rastliny a mikroorganizmy. Na všetko máme vytvorené špeciálne znaky, ktoré sa podobajú veľkým písmenám abecedy. Bioenergiu sajeme postupne do všetkých štyroch centier. Odtiaľ ju distribuujeme do orgánov a častí tela. Beží sugerácia ťažkej fyzickej práce a pocit chorobnosti orgánov. Vyspelejší jedinci dodávajú energiu do jedného orgánu, tu ju doslova akoby upravujú a distribuujú do ostatných orgánov tela. Ovládnutie tejto zložky bioenergetických možností dovoľuje aj veštecké výkony, pri ktorých je treba z veštecky ošetrovanej osoby zosať vhodnú bioenergetickú vzorku, ktorá obsahuje aj potrebné informácie pre veštca.

Nasleduje ďalší výcvik, pri ktorom meditujúcich delíme na dve skupiny, jedna skupina má zasvätenie za sebou. Pod zasvätením tu rozumieme otvorenie určitých objektov v aurickom obale cvičiacej osoby. Objekty, ktoré sa u zasvätených osôb vynoria z ich mysle, vyvolajú tvorbu bioenergie v aurickom obale. Tí, ktorí nemajú zasvätenie, sa usilujú mať pocit, že sa zväčšili aspoň o 10 centimetrov a zároveň zvnútra mysle do aury posúvajú určité Reiki znaky. Z aury potom treba sťahovať vytvorenú bioenergiu v aure do svojho vnútra a preliečovať sa Tí, ktorí majú zasvätenie Reiki, si naň iba spomenú a okamžite vytvárajú bioenergiu, ktorú vhodnými znakmi v sebe zosajú do štyroch energetických centier v ich fyzickom tele. Stačí vo vnútri použiť znaky, ktoré obsahujú ničím nepreťatý kruh.

Pokračujeme v ďalšom testovaní možností bioenergetickej ezoteriky a do vlastných energií, zosatých bioenergií, ale aj energií vytvorených v aure vkladáme predstavu magnetického poľa a fungovanie magnetu. Bioenergia všetkého druhu je spojená s predstavou magnetov. Magnety je možné držať aj v ruke. Znovu bioenergiu tlačíme do orgánov tela. Potom sa snažíme bioenergiu preháňať rukami a vytvoriť niečo ako bioelektromagnet. Ruka a prsty sú zámerne použité na priechod biomagnetickej energie a potom sa bioelektromagnetická energia znovu napúšťa do 4 Reiki centier. Tak isto je možné použiť chodidlá a prsty na nich.

Nasleduje výcvik, pri ktorom napájame 4 centrá pomocou magmatických znakov na zemské magmatické jadro. Magmatické energie tlačíme do orgánov a častí tela. Poznáme zatiaľ 4 magmatické energie. K prietoku pomáha pocit harmonického stavu v ľavej aj pravej časti tela. To, čo je vpravo, je aj vľavo. To dopomáha nasávať cez 4 centrá Reiki magmatickú bioenergiu.

Pokračujeme pri ďalšom nácviku bioenergetických potencií ezoteriky. Ide o efekt Kirlianových energií, ktoré sa objavujú z nervových platničiek. Tieto stavy sa objavujú u ľudí, ktorí prežili hlavne vysoké horúčky, nervové platničky majú trvalo poškodené a majú neustále ťažké bolesti vo svaloch. V tomto prípade si vo vnútri tela, pri koncentrácii do nervových platničiek predstavujeme nevyjasnený stav či pornografia alebo asexualita. Táto psychická koncentrácia vyvoláva požadované efekty plamienkov, iskier a farebnej bioenergie, ktorú zosávame do vnútra tela cez 4 Reiki centrá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.