Venujeme sa ezoterike a jej základnej funkcii a to psychickému prieniku do vnútra tela. Ide o základnú techniku ezoteriky, ale aj potenciál, ako sa sám úspešne liečiť.

Základom celej ezoteriky je schopnosť zmeniť koncentračnú pozornosť zo sledovania vonkajšieho sveta na svet vo vnútri seba. Bežný človek svoju pozornosť upína na objekty vonkajšieho sveta a napríklad nevenuje žiadnu pozornosť svojim pľúcam alebo iným orgánom v tele. Takáto osoba je intenzívne skoncentrovaná výhradne iba do malej oblasti predného mozgu, kde aj premýšľa a to je všetko. A tak asi 90 % bežných ľudí nepreniká pozornosťou hlbšie do svojho tela a svojho vnútra. Extrémny opak je autistický jedinec, ktorý žije iba pre svoje vnútro a je odpojený, samozrejme chorobne, od svojich zmyslov a nie je ochotný alebo nemôže riadne prijímať zmyslami, čo sa deje vonku.

Ezoterik je osoba, ktorá si na začiatku svojej duchovnej cesty pestuje vedome pozornosť do svojho vnútra a nie von. Zvyčajne ho k tomuto kroku prinúti dlhotrvajúci chorobný stav tela a zároveň neschopnosť sa vyliečiť konvenčnými medicínskymi prostriedkami. Je úplne jasné, že osoba, ktorá má zdravie ako skala a starnutie je asi tak 5 krát pomalšie nebude mať záujem o ezoteriku a koncentráciu do seba. Naopak, osoba, ktorej nefunguje zdravie a psychika, má väčšie predpoklady pre ezoteriku a duchovno. Osoba v chorobnom stave musí a často chce koncentráciu a pozornosť do vnútorného sveta. Je to prirodzené a zákonité. Pozornosť chorej osoby do vnútra pomáha v liečebnom procese. Táto osoba ide na duchovnú cestu a ani o tom netuší.

Pozornosť orientovaná v prvom rade na objekty vonkajšieho sveta a nie na orgány vo vnútri tela nevedie k duchovnosti. Ezoterik, ktorý to myslí vážne s duchovnou cestou, musí svoju pozornosť pochopiť a neustále cvičiť. Ezoterik si naštuduje, čo sú jeho zmysly – zrak, sluch, chuť, čuch, hmat a pochopí, že pozornosť sa musí postupným cvičením odpútať od očí, nosnej sliznice, jazyka, hmatu na končekoch prstov a povrchu tela. Najlepšie sa to dosahuje cvičením jogy, ktorá má mimoriadne dobre prepracovaný systém stíšenia. Začína sa kľudnými a vyrovnanými pozíciami tela. Ezoterik sa dá po určitej pozície a postupne sa v tejto pozícii skľudní a musí vydržať bez pohnutia stále viacej a viacej. Klasické cvičenie na usmernenie pozornosti na seba na svoje telo a udržiavanie tela v kľude. Vynikajúca technika pre začiatočníka v joge. No pokiaľ budete jogu cvičiť ako bežné fyzické cvičenie, tak to nebude o duchovnosti, ale fyzickej kondícii a ohybnosti. Skorej by sa dalo hovoriť o strečingu a nie klasickej joge. Bohužiaľ, joga prešla kompletne do tejto roviny fyzických cvičení a jej duchovnú rovinu cvičí málokto.

Nasledujú ďalšie cvičenia, kde základom je nehybnosť v určitom druhu pozície. Ezoterik sa skoncentruje na svoje hlasivky. Tu si začne pre seba niečo mrmlať alebo rozprávať. Ide o systém vnútorného premýšľania. Bežní jedinci si hovoria niečo v membránach hlasiviek a tento vzruch sa prenáša na šedú kôru veľkého mozgu. Ezoterik sa môže naučiť takto komunikovať skoro s celým mozgom a hlavne s neurónovými oblasťami. Ide o oblasť veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a veľkých a malých ganglií. Ezoterik má možnosť sa naučiť špecifickú komunikáciu, z hlasiviek neposiela zvukové tóny v podobe slov a viet, ale bude posielať výhradne niečo ako morzeovku alebo sa inšpiruje počítačmi a posiela do neurónových oblastí kombinácie iba dvoch impulzov alebo rezonancií a ich kombinácií. Niečo ako zdrojový kód pri programátorskej činnosti (asembler).

Čo je to zdrojový kód?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrojov%C3%BD_k%C3%B3d
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdrojov%C3%BD_k%C3%B3d

Čo je to asembler?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Asembler
http://sk.wikipedia.org/wiki/Netwide_Assembler
http://www.dnp.fmph.uniba.sk/~kollar/prak_asm/a_nadpis.htm

Asembler v príkladoch
http://picasso.atrip.sk/zasm/index.php

Čo je procesor a logický obvod?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prekl%C3%A1pac%C3%AD_obvod

Teda ezoterik komunikuje a doslova sa zhovára so svojimi neurónmi pomocou asi 20 – 30 zvukových znakov. Z týchto znakov vytvára slová, vety a celé texty. Pri používaní matematiky používa 10 druhov zvukov pre číslice a ich kombinácie a k tomu matematické znamienka ako príkazy, čo sa s číslami má diať. Ezoterik má možnosť používať iba dva znaky a ich kombinácie na komunikáciu s neurónovými oblasťami. Je to ako programovanie v zdrojovom kóde. Takýmto prístupom sa zvýši potenciál neurónov spracovať prijímané informácie.

Ezoterik vnútorný zvuk hlasiviek použije aj na komunikáciu priamo s orgánmi tela, ale aj s bunkami tela a ich nižšími zložkami. Ezoterik postupne so zvukmi komentuje nielen dianie vonkajšieho sveta, ale hlavne vnútorného sveta v sebe.

Ezoterik svoju koncentráciu z nosnej sliznice prenesie na neuróny predného mozgu a tu si vytvorí základ na koncentráciu do vnútorného sveta. Schopnosť vnímať vône je jedna z možných techník posilňovania koncentrácie a pozornosti. A tak isto je tu možnosť koncentrácie do svojho vnútra na základe hmatových senzorov rúk a povrchu tela. Ide o hmat a jeho všetky vlastnosti ako je vnímanie tlaku, tepla, chladu, bolesti. Koncentrácia a udržovanie pozornosti cez oči, ušné bubienky a jazyk nie sú dostatočné metódy silnej koncentrácie a pozornosti na jeden alebo niekoľko objektov. Tentokrát je koncentrácia a upriamenie pozornosti do vnútra ezoterika za účelom budovania trvalých prienikov do úrovne orgánov a systémov tela, následne do bunkových blán, do orgánikov v bunkách, do bielkovín a v nich aminokyselín, do prvkov, atómov, do jadra atómov, do kvarkov a potom do dôchodcovských častíc. Teda obrovské množstvo cvičení praktizovaných aspoň 20 rokov deň čo deň.

Ezoterik preniká na duchovnej ceste trvalo do seba a svojich systémov. Už sa nesnaží vrátiť svoju myseľ do stavu klasického hamburgeráka. Teda nezmenšuje silu koncentrácie a pozornosti v sebe. Bežný človek má do vnútra pozornosť a koncentráciu iba v prednom mozgu. Ide o trvalú koncentráciu iba do tejto časti svojho vnútra a nič viacej. A je to trvalý stav. Ezoterik sa usiluje, aby sa koncentroval do seba a do svojho vnútra čo najviac a vo vnútri sa usadí trvalo. Samozrejme, vnútornému systému sa to nebude páčiť a mnoho rokov bude ezoterika vyhadzovať a nútiť ku klasickej koncentrácii – teda von a nie do vnútra. To však nie je záujem ezoterika a blokuje to duchovnú cestu. Ezoterik sa vytrvalými cvičeniami chce vo vnúti usadiť trvalo a do vonkajšieho sveta operovať nie iba z predného mozgu. Ezoterik operuje do vonkajšieho sveta cez všetky neurónové oblasti s tým, že jeho vedomie je v celom tele a vo všetkých úrovniach – ako orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny, prvky a ešte ďalej.

Psychiatricky by sme mohli hovoriť o extrémne rozšírenom vedomí do vnútra ezoterika a potom aj do vonkajšieho sveta. Klasicky rozšírené vedomie podľa psychiatrickej praxe je v prednom mozgu človeka a potom iba na okolité objekty v rozsahu desiatok metrov okolo bežného človeka. Ezoterik má vedomie rozšírené do vnútra celkovo s rôznymi rovinami a hĺbkami. Zároveň má ezoterik cvičené a dlhodobo školené neuróny a tie prenikajú do extrémnych vzdialeností a tak isto do extréme malých objektov mikrosveta. Tu je najlepšie vnímať rozdiel medzi klasickým vedomím a extrémne rozšíreným vedomím. Samozrejme u cvičiaceho ezoterika nejde o patologický stav, ale o dôsledný výcvik postupného rozšírenia vedomia. A to je zásadný rozdiel medzi chorobným zúžením alebo rozšírením vedomia, kde daná osoba tieto stavy nadobudla bez cvičenia a vedomého úsilia. Ezoterika v tomto prípade nemožno logicky prehlásiť za duševne chorú osobu.

Biochémia a jej význam pre duchovnú cestu ezoterika. Ezoterik si je dobre vedomý, že všetko, čo sa v tele udeje, musí byť kryté biochemickými reakciami. A tieto biochemické reakcie vznikajú výhradne na pokyn hormonálnych látok v hormonálnych žľazách. Ide o hypofýzu, amigdalu, epifýzu, štítnu žľazu, prištíte telieska, nadobličkovú žľazu, vaječníky, semenníky. Treba si rozumovo uvedomiť, že hormonálne žľazy riadia všetko práve hormonálnymi látkami rôzneho druhu. Nemožno si myslieť, že počas života je činnosť hormonálnych žliaz trvalo tá istá. V 30. roku života hormonálne žľazy postupne zlikvidujú špeciálne žľazy na produkciu údržbových enzýmov. Ide asi o 1 000 enzýmov a pár koenzýmov. Tieto orgániky sa nachádzajú pri každom orgáne tela a sú značne miniatúrne. V medicínskej literatúre sme sa s týmto nestretli. Hovorí sa a píše iba, že organizmus v 30. roku života prestane postupne vytvárať údržbové enzýmy. V 45. roku života príde u žien klimaktérium a u mužov k andropauze a hormonálne žľazy znížia produkciu hormónov a to celkovo, aj ich skladba sa zmení. V 50. roku života sa začne s likvidáciou tráviacich enzýmov a imunity tráviaceho systému. Ide o slinné žľazy, žalúdočné žľazy, pankreatické enzýmy. Zároveň sa likviduje funkcia hnedého tuku ako zdroja liečivých látok. V 60. roku života hormonálne žľazy zdecimujú bielu mozgovú hmotu a budú blokovať schopnosť myslenia. V 70. roku života hormonálne žľazy už nebudú podporovať svaly a bude nedostatok impulzov pre činnosť svalov a aj pre systém myslenia. Tak isto hormonálne žľazy a v nich hormonálne bunky a chromozómy zdecimujú a odstavujú činnosť neurónov.

Teda nie je múdre, keď ezoterik postaví svoju existenciu a svoju duchovnú cestu výhradne na hormonálnych žľazách, ktoré sa po 30.roku života neustále menia a sú nestabilné. Ezoterikovi sa môže stať, že meditácia mu ide ako po masle a zrazu je po 30-tke a ako keby stratil všetko, čo nameditoval, pretože hormonálne žľazy sa delili a obnovili, ale už fungujú inak. A to je problém a zmeny v činnosti hormonálnych žliaz zlikvidovali množstvo ezoterikov. Treba si uvedomiť, že hormonálne látky riadia všetko a treba ich k všetkému a je jedno, či spíte, beháte alebo premýšľate.

A tak ezoterik už v 20. roku života začne vytrvalo praktizovať geriatrický program budovania náhradnej biochémie vo svojom tele. Ide o systém vyhrážania sa brušnému mozgu samovraždou, pokiaľ nevytvorí vhodné genetické zmeny smerujúce na udržanie potrebných hormonálnych látok v kvalite a v dostatočnom objeme. Vyhrážanie samovraždou a zmrzačením sa myslí vážne iba v momente vyhrážania sa, ale potom sa to vážne nemyslí. Ezoterik, ktorý chce praktizovať vrcholovú ezoteriku, potrebuje náhradnú produkciu hormonálnych látok a to najčastejšie v tukových bunkách svojho tela.
Touto skutočnosťou sa mimoriadne komplikuje celý systém ezoteriky. Pokiaľ chce ezoterik prenikať na úroveň dôchodcovských častíc svojho tela, je potrebné, aby mal k dispozícii náhradné zdroje a kapacity hormonálnych látok v bielych tukových bunkách. Nie v hnedom tuku a nie vo vodovitom tuku.

Teda popísali sme si tu základné techniky prenikania a koncentrácie do tela ezoterika a k tomu sme jasne naznačili, prečo ezoterik nebuduje svoju ezoterickú cestu výhradne iba na hormonálnych žľazách, ale buduje vytrvalo celú svoju ezoterickú kariéru náhradné zdroje hormonálnych látok. Inak nemôže počítať s vrcholovou ezoterikou. Jednoducho nebude mať na to vhodnú biochémiu tela a tak isto treba mať možnosť produkovať v tele veľké množstvo týchto látok. A nedoporučujem ísť v ezoterike cestou užívania narkotických látok, ktoré síce otvárajú vrcholovú ezoteriku, ale za cenu závislostí a rizika trvalého poškodenia a zlyhania a to hlavne hypofýzy. Chovajte sa zodpovedne a nezabúdajte, že užívanie týchto látok je trestné.

Rozoberieme si tu niečo okolo techniky TUMO. Pokiaľ sa rozhodnete túto techniku pestovať, tak upozorňujem, že má dve roviny použitia a to pre extrémne psychické výkony, ale hlavne pre extrémne fyzické výkony ako je niekoľkonásobný beh maratónu. Vešteckým prieskumom sme objavili otvorenie pupočnej žľazy z embryonálneho obdobia u takzvaných železných mužov. Táto pupočná hormonálna žľaza nie je zistená a zadefinovaná v medicíne. Funkčná je v období rastu embrya a plodu. Potom po pôrode nezaniká, ale je v kľude a spúšťa sa v prípade extrémneho vyťaženia. No nie vždy. Tu ponúkame techniky, ako ju spustiť vedome a cieľavedome. Jej činnosť sa vždy zíde.

Druhý dôvod na zobudenie tejto žľazy je v zásade meditačný a tvorí základ meditačných techník v indickej joge a aj v budhizme. No v prípade ezoteriky tohto zoskupenia si systém TUMO upravíme a prispôsobíme. Čo to tu vlastne budeme cvičiť? V prvom rade je potrebné, aby ezoterik už mal za sebou cvičenia, kde sa psychicky napája na to, čo medicína označuje ako fantómové telo a v ezoterike voláme ako astrálne telo. Čo je to fantómové telo a čo astrálne telo? Všetko začína počas tehotenstva a to v embryonálnom období, keď maternica energeticky pôsobí na embryo, vytvorí mu energetické telo a to sa postupne formuje na plod a aj potom na dieťa a dospelú osobu. Pokiaľ niekomu odrežú ruku, tak fantómové telo – energetické telo je prítomné. Samozrejme, klasický ľudský zrak ho nemôže vidieť, ako nemôžete vidieť elektrický prúd okolo zástrčky vo svojom byte. Senzibil, ktorého neuróny sú na to cvičené, je schopný vnímať toto fantómové telo. A všetko sa tu bude točiť práve okolo fantómového tela. Fantómové telo je v celom ľudskom tele. Pokiaľ sa osoba nezaujíma o svoje fantómové telo, tak toto sa nebude nijako meniť. Po smrti človeka sa od tela odpojí, s jeho informáciami prenikne do sveta mŕtvych spomienok a tu sa rozpadá a stáva sa súčasťou sveta mŕtvych spomienok. Svet mŕtvych si skorej predstavujte ako niečo, kde sú uložené spomienky organickej hmoty zo značnej časti kozmu – maketa zemiaku obsahuje asi 1500 makiet strúčikov, v každom strúčiku je 3 až 7 hráškov, v každom hrášku je asi 2 000 galaxií, každá galaxia má súhvezdia a v súhvezdiach sú slnečné sústavy. Spomienky organickej hmoty sú tu uložené z dlhého časového obdobia biliónov pozemských rokov a budú ešte dlhšie, pokiaľ túto oblasť nezničí hypernova alebo kvazar alebo niečo podobné. Niektoré informačné polia vo svete mŕtvych sú organizované na spôsob softvéru v počítačoch a tieto informačné polia spracovávajú informácie aj po smrti organickej hmoty.

Ezoterik je osoba, ktorá trvalo preniká do fantómového tela, koncentruje sa na fantómové telo. Buduje si vo svojich neurónoch trvalé centrá na prienik do fantómového tela. Cvičenia sa robia vytrvalo skoro neustále aj 20 rokov. Ezoterik sa dostane v rámci fantómového tela na vyššiu úroveň po odcvičení raného štádia klinickej smrti a podarí sa mu špeciálnymi technikami uvoľniť fantómové telo z fyzického tela. Teda fantómové telo sa prestane kryť s fyzickým telom z mäsa a kostí. Keď sa toto ezoterikovi podarí, tak znovu astrálne telo upevní do fyzického tela a ďalej cvičí už svoje astrálne telo v sebe a nie mimo seba. Pokiaľ by ezoterik cvičil svoje už teraz astrálne telo mimo fyzické telo, tak riskuje zlyhanie funkcie pľúc a hlavne srdcového svalu. Upozorňujem, že tieto cvičenia každý cvičí na vlastnú zodpovednosť a sú vysoko rizikové, pokiaľ sa robia nezodpovedne, rýchlo a chaoticky. Dokončenie meditácií na astrálne telo si nechá rozumný ezoterik na záver svojho života.

Ezoterikovi postačí uvoľnené astrálne telo dobre zakotvené vo svojom fyzickom tele. Teraz je to už astrálne telo a nie fantómové telo. Všetko prešlo výcvikom a zásadnými zmenami počas raného štádia klinickej smrti. Aj neskoršie sa astrálne telo zobúdza cez navodenie raného štádia klinickej smrti a to je spomalenie činnosti orgánov v tele a stíšenie. Pri tomto akte začína vytekať z pohlavnej oblasti hadia sila alebo niekto hovorí prána alebo manna nebeská. V zásade je to jedno, ako sa to bude volať.

Ezoterik má o svoje fantómové a astrálne telo mimoriadny záujem, lebo je základom reinkarnačných ambícií. Astrálne telo je to, čo zostane po smrti ezoterika a bude obsahovať informácie o živote ezoterika a bude obsahovať aj niečo ako návody alebo inak povedané programy, ako sa má po smrti správať astrálne telo s informáciami. Niečo ako závet alebo návod, čo všetko má po smrti astrálne telo realizovať. Rozdiel medzi bežným smrteľníkom a ezoterikom je práve v tom, ako narába a čo plánuje robiť so svojím astrálnym telom.

Ezoterik tohto zoskupenia preniká do hlbočín makro a mikro kozmu. Ide o svet v sebe, ale aj mimo seba. Nejde iba o predstavy vo svojich spomienkach. Ezoterik má záujem, aby v maximálne vrcholovej ezoterike svoje astrálne telo kontaktoval so systémom sveta mŕtvych – klinická smrť, ale aj so systémom magnetaru (špecifický objekt v kozme s extrémnym magnetickým potenciálom prenikajúcim do hĺbok kozmu). No v konečnom dôsledku chce svoje astrálne telo ezoterik napojiť na svet dôchodcovských častíc. Lebo na dôchodcovské častice môže svoje astrálne telo uložiť na skutočne neobmedzene dlhú dobu. Je potrebné skoro 30 ročnou ezoterickou praxou sa prepracovať až to tejto úrovne ezoteriky.

Ezoterik začína cvičiť pupočnú žľazu pri pupku, ktorá mu zostala z embryonálneho obdobia a má predstavy o stave extrémnej záťaže. Sugeratívna technika uveriť a nespochybňovať túto predstavu. Nedopustiť žiadnu pochybnosť a potom sa začne pupočná žľaza a tu prítomné nervstvo zobúdzať. Ale v tomto cvičení sa otvára rané štádium klinickej smrti – čo je v joge symbol 1000 plátkového lotosu a aktivita z oblasti pupka smeruje do astrálneho tela a nie von do kozmu. V joge sa ide z oblasti pupku do kozmického priestoru našej Galaxie alebo do sveta mŕtvych spomienok. V prípade ezoterika tohto zoskupenia sa to použije pre iné účely spojené s reinkarnáciou. Samozrejme, tieto prieniky sme cvičili v minulosti v určitej etape expandovania do kozmu. Teda astrálne telo a prienik do astrálneho tela cez oblasť pupku a to priamo pupočnú žľazu a pupočné nervstvo ešte z obdobia embryonálneho vzniku.

Pridaj komentár