Ezoterika v podaní tohto zoskupenia dostala iný charakter ako predchádzajúca ezoterika a duchovno. V prvom rade sa do ezoteriky vniesol duch pragmatizmu, logiky, skúmania a bádania. Ezoterika si odstúpila od metód ezoterických jedincov, ktorí postavili svoju duchovnú testu na vlastnej patológii a vlastnej neštandardnosti. Hovorilo sa, že ezoterik sa musí narodiť a mať svoju psychiku už vybavenú na duchovnú cestu. Toto považujeme za prekonaný mýtus. Každý môže siahnuť na ezoterický vrchol, pokiaľ má dosť usilovnosti a trpezlivosti.

Bohužiaľ, v histórii ezoteriky sa jedinci s vrodenými mimoriadnymi schopnosťami alebo chorobne nadobudnutými schopnosťami dostali na duchovnej ceste iba do tej roviny a dimenzie, ktorú im dovoľovala ich patológia. Osoba napríklad prežila klinickú smrť a otvorila sa jej cesta do sveta mŕtvych spomienok, tento svet sa nazýva aj svet špiritizmu. Prípadne ide o osobu, ktorá má určité časti mozgu trvalo poškodené a obsahujú mŕtve bunky. A táto osoba svoju duchovnú cestu nezačala systematickým výcvikom, ale hneď bez vybudovania základov skočila do špiritizmu. A teda nemá za sebou klasický výcvik, nespoznala iné smery ezoteriky, nespoznala stav, keď daná osoba je úplne štandardná a nemá schopnosť psychicky prenikať do tejto dimenzie, kde po smrti človeka odchádzajú jeho spomienky. Neodcvičila si normálnymi mnohoročnými cvičeniami stav idúci od normálneho stavu do stavu klinickej smrti. Nevie bežnému záujemcovi z vlastnej osobnej skúsenosti povedať, ako stav psychického prieniku dosiahnuť cvičeniami. Takáto osoba preskočila množstvo elementárnych cvičení ako sú koncentračné cvičenia do seba a prienik koncentrácie a pozornosti do orgánov, buniek, orgánikov v bunkách, do bielkovín a do aminokyselín a prvkov a potom do atómov a ďalej a ďalej. A takáto osoba nemôže v ezoterike dosiahnuť na vrchol.

Ezoterika v podaní tohto zoskupenia je postavená na systematickom postupe od stavu: nemám žiadne mimoriadne schopnosti, ale som pripravený si tieto mimoriadne cvičenia vytvoriť a užívať. S ezoterickou cestou ezoterikov tohto zoskupenia je spojený aj dôsledný systém skúmania a bádania všetkého, čo v rámci histórie priniesli ostatní ezoterici. Tak isto je potrebné na tento druh duchovnej cesty aj pestovanie intelektu a vzdelanosti.

Základné cvičenia – koncentrácia do vnútorného a vonkajšieho sveta
Ide o úplný základ pre ezoteriku. Osoba musí vlastne celý život cvičiť schopnosť koncentrovať sa do svojho vnútra a priamo v neurónoch si vybudovať trvalé centrá na takéto prieniky. Antagonistický protiklad je bežný jedinec, ktorý nechce počuť o tom, že by žil do svojho vnútra a spoznal, čo má v sebe a s čím by sa zblížil. Tento stav hamburgeráka sa porušuje, keď je takáto osoba chorá. Vtedy je nútená násilne chorobným stavom venovať sa svojmu vnútornému svetu.

Ezoterik sa naučí koncentrovať do seba a potom si buduje nový koncept prenikania psychiky do vonkajšieho sveta. Hamburgeráci psychicky prenikajú von priamo cez oči, uši, nos, jazyk. V niektorých prípadoch aj cez určitú časť neurónov v mozgu. Ezoterik sa odnaučí prenikať psychickou koncentráciou cez zmysly a naučí sa postupne prenikať mimo seba a to výhradne cez neuróny veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. A bude to postupne systematicky cvičiť aj 20 – 30 rokov. Najprv do neurónov musí preniknúť, psychicky sa tu usadiť a potom vie z neurónov priamo mimo zmyslov prenikať von a to na rôznych úrovniach. Ezoterik preniká z neurónov priamo von na úrovni tuhých, plynných a kvapalných látok. Ezoterik preniká do okolia na úrovni samotných prvkov. Potom sa ezoterik naučí zo svojich neurónov prenikať na úroveň atómov v prvkoch. Potom sa ezoterik naučí prenikať mimo seba na úroveň atómových jadier, kvarkov a podobných častíc. Potom sa ezoterik naučí prenikať mimo seba na dôchodcovské častice a potom na najmenšie možné častice a to sú homogénne častice. Najmenšie v zmysle potrebnosti pre ezoterickú prax.

Ezoterik sa koncentruje a systematicky preniká do svojich orgánov, potom na úroveň buniek, potom na úroveň orgánikov v bunkách, bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier, kvarkov a potom na úroveň dôchodcovských častíc. Teda jeden druh prienikov do vnútorného sveta a potom druhý druh prienikov do vonkajšieho sveta.

Základné cvičenia na mimozmyslové vnímanie
Ide o špecifické školenia a cvičenia, ktoré doslova dovolia vnímať svet priamo cez neuróny veľkého mozgu, kde sú neurónové oblasti, ktoré dovoľujú vnímať svet cez oči, uši, jazyk, nos, povrch tela. Ezoterik v zadnom zrakovom centre, ktoré je vo veľkom mozgu, preškolí a vycvičí časť neurónov na to, aby dokázali vnímať prieniky z neurónov do prvkov, atómov, častíc, dôchodcovských častíc. A ezoterik cvičí techniky pre oblasť veštectva ako je kyvadielko, virguľa, tarotové karty, zrkadlo, sklenená guľa a podobné techniky a jeho neuróny postupe dokážu dekódovať prieniky do vnútorného a vonkajšieho sveta. Teda naučia sa vnímať a vyhodnotiť, že ezoterik niekde prenikol a tu zozbieral určité informácie a prinesie ich do neurónov a tu ich treba vyhodnotiť. Ezoterik z cvičených neurónov prenikol do vnútorného sveta inej osoby. To neuróny musia zaznamenať a vyhodnotiť. Potom začne diagnostikovať jeho srdce a neuróny v mozgu musia správne určiť napríklad zdravotný stav srdca, či je choré alebo zdravé. Pokiaľ ezoterik študuje aj medicínu a pozná podrobne chorobné stavy srdca, tak diagnostika bude presnejšia. Samozrejme, určitú dobu bude trvať, kým ezoterik vycvičí svoje neuróny na reálne vnímanie vešteckých výkonov. A je treba obrovské množstvo pokusov, kým neuróny vyhodnotia prinesené informácie reálne. Ezoterik nemá záujem o veštectvo v zmysle klasického veštectva pre hamburgerákov. Ezoterik školí svoje neuróny pre účely ezoterickej cesty.

Ezoterik napríklad prenikne psychicky na úroveň atómov a znovu bude musieť roky cvičiť svoje neuróny, aby vedeli vnímať, vyhodnocovať a objektívne poskytovať prinesené informácie. Ezoterický jedinec sa musí školiť v tomto prípade v kvantovej fyzike a spoznať materiál vedcov z tejto oblasti. Až potom je možné mimozmyslovo správne vyhodnotiť dianie v atómoch. Každá nová oblasť vyžaduje nácvik nových mimozmyslových schopností.

Základné cvičenia pre oblasť terapií a liečby
Ezoterik sa neustále vzdeláva a zdokonaľuje v oblasti svojej psychiky. Študuje a praktizuje psychológiu a psychiatriu. Ide o to, že ezoterik si musí počas ezoterickej duchovnej cesty strážiť svoju psychiku. Prenikať do svojej psychiky uloženej v nervovom a hlavne v neurónovom systéme a svoju psychiku si musí prispôsobovať na zmenené stavy. Keď ezoterik odcvičí cvičenia pre rané štádium klinickej smrti, tak si bude musieť upraviť na tento stav psychiku. Keď ezoterik prenikne psychicky do súhvezdí v našej Galaxii, tak znovu si bude musieť svoju psychiku upraviť a stabilizovať na novej úrovni. Ezoterik bude praktizovať ezoteriku psychicky prepojenú na magnetar, tak znovu bude musieť svoju psychiku zásadne pozmeniť. Ezoterik prenikne psychicky cez svoje neuróny do sveta dôchodcovských častíc a psychika sa mu mierne zdestabilizuje a je potrebné ju poriadne znovu na inej úrovni stabilizovať.

Ezoterik preniká do seba a neustále sa učí mimozmyslovo skenovať, ako funguje jeho psychika a usiluje sa ju po určitých zásadných zmenách v ezoterickom napredovaní upravovať. A samozrejme meniť do požadovanej stabilnej roviny.

Ďalej ezoterik musí určitými sugeratívnymi technikami vstúpiť do neurónov, kde je biela mozgová hmota a tu sa dá ovplyvňovať tvorba vhodných chemických látok. Tak isto ezoterik musí podstupovať proces vhodných genetických zmien vo svojich tukových bunkách a postupne dokáže tvoriť špecifické chemické látky potrebné pre ezoterické výkony. Ezoterik si musí uvedomiť, že je chemická osobnosť a všetko, čo spraví, sa v jeho tele musí kryť chemickými látkami. Predstava, že ľudské telo je obrovská chemická fabrika, ktorá denne produkuje minimálne 50 litrov chemických látok k pohybu a fungovaniu buniek tela. Na psychické procesy sa spotrebuje u bežných jedincov asi 10 litrov chémie. Ezoterik si vybuduje systém, kde dokáže vytvoriť aj 100 litrov chémie na bežné výkony a tak isto až 100 litrov na psychické a ezoterické výkony. Ezoterik sa nikdy nezníži na to, aby ezoteriku robil na miešaní drogových látok. Je to devastujúce a nezákonné. A tak ezoterik vie miešať chémiu produkovanú v tukových bunkách. Pokiaľ chcete v ezoterike niečo znamenať, tak budovanie náhradnej chémie z tukových buniek je nevyhnutnosťou.

Základné cvičenia pre svet mŕtvych
Ide o zlomovú líniu v ezoterike. Ezoterik odcvičí rané štádiá klinickej smrti. Nejde tu o úplnú klinickú smrť, kde sú už odstavené pľúca, nedýcha sa, srdce zastavilo činnosť. Takýto stav je vysoko rizikový a ezoterik nebude hazardovať so smrťou. Tieto pokusy si nechá až na obdobie keď bude cítiť, že jeho život je na konci a smrť nemožno odvrátiť. Ide o takzvané astrálne telo, ktoré sa tvorí z fantómového tela; v medicíne sú známe fantómové bolesti po amputácii ľudských končatín. Sú aj iné možnosti, ako astrálne putovať. Ale na to má ezoterik čas po 20. rokoch intenzívnych a vytrvalých cvičení. Pri cvičeniach spojených s raným štádiom klinickej smrti dôjde k zásadnej zmene psychiky a to ezoterik musí skonzumovať a svoju psychiku si upraviť.

Základné cvičenia pre svet dvojníkov
Ide o ezoteriku, ktorá sa orientuje smerom k objektu magnetara, ktorý sa nachádza v dostatočnom množstve v kozme. Ezoterik už musí ovládať hlboké psychické prieniky do kozmu. V tomto prípade sa psychika ezoterika po premostení s magnetarom bude meniť zásadne. Uvedomte si, že keby magnetar veľkosti nášho Mesiaca prišiel do slnečnej sústavy, tak by z nej jeho magnetické sily za desať minúť spravili tečúcu plazmu. A netreba sa čudovať, že ezoterik, ktorý praktizuje tento druh ezoteriky, pozmení svoju psychiku poriadne a znovu ju musí stabilizovať vo vyššej úrovni. V ezoterickej praxi je potrebné, aby ezoterici prešli aj týmto druhom ezoteriky.

Základné cvičenia pre svet dôchodcovských častíc
V tomto prípade ezoterik prenikne najprv psychicky na najmenšie možné častice, voláme ich homogénne častice. Ide o špecifický svet a z tohto sveta prenikne do sveta minulosti, kde sa nachádzajú špecifické zhluky častíc neochotné sa recyklovať a zmeniť na niečo iné. A ezoterik znovu už po tretíkrát mení základy svojej psychiky a musí ju presunúť dovnútra fantómového alebo astrálneho tela a tu musí začať psychicky fungovať. Vlastne je to sen každého ezoterika, aby sa dostal psychicky fungovať do astrálno – fantómového tela. Po smrti ezoterika zostáva vcelku toto energetické telo.

Čo je to fantómové, embryonálne, astrálne, dvojnícke a dôchodcovské telo
Už v embryu vzniká vo fyzickom tele energeticko-magnetický priestor, ktorý vyplňuje jeho celé telo počas tehotenstva matky. Kľudne si tento obal alebo toto energetické telo môžete predstaviť ako priestor medzi magnetmi. V zásade toto energetické telo má každý človek, zviera, rastlina a aj iný organický život v kozme pod označením UFO. O jeho vznik sa vo veľkej miere zaslúži maternica. Počas tehotenstva maternicu považujeme za niečo ako napaľovačku CD. Ako keby do embrya energeticko – informačne vniesla magnetizmus a aj množstvo informácií. Tieto informácie sme získali psychickým testovaním množstva prípadov tehotných matiek. Tento fenomén a aktivita maternice sa dá mimozmyslovo vnímať v jednom momente tehotenstva. Toto embryonálne telo sa usadí v dieťati a v tele už zostane trvalo. Neustále je dobíjané činnosťou mitochondrií vo vnútri buniek. Tieto majú na starosti neustále dodávať bioenergiu do celého tela a tiež aj do tohto energeticky informačného tela.

Osoby dobre vnímajú toto fantómové telo práve po amputácii končatín z rôznych dôvodov chorobnosti a poškodenia. Pocit, že amputovaná končatina je na mieste a v skutočnosti tam nie je. Mimozmyslovo sa dá vnímať fantómové alebo embryonálne telo, pokiaľ je ezoterik na tento výkon školený. Alebo osoba má túto schopnosť vidieť auru z patologických dôvodov poškodenia zraku.

Embryonálne telo tohto druhu mimoriadne dobre vnímajú osoby, ktorá vstúpia do klinickej smrti. Teda zastavilo sa im dýchanie, extrémne sa spomalila činnosť orgánov a srdce zastalo. V tomto momente sa toto embryonálne telo v dospelej osobe zmenené na fantómové telo mení na astrálne telo. Túto zmenu spôsobí skutočné prežitie klinickej smrti a návrat z klinickej smrti. Napríklad ezoterik je osoba, ktorá rané štádium klinickej smrti vedome precvičuje a dosahuje to, čo osoba v skutočne prežitej klinickej smrti. No ezoterik musí rané štádiá klinickej smrti cvičiť opakovane mnoho rokov, kým dosiahne stav ako u osôb, ktoré klinickú smrť prežili bez toho, aby tento stav chceli. Ich stav prišiel nečakane a mali šťastie že sa vrátili do stavu fungovania srdca a pľúc. Osoby v skutočnej klinickej smrti nemusia cítiť nič. Stratia aj vedomie. Niektoré osoby si vedomie ponechajú a dokážu vnímať, čo sa deje. Testovali sme aj tieto osoby a ich astrálne tela a dá sa konštatovať, že vnímali, čo sa deje počas klinickej smrti aj vďaka tomu, že sa psychicky usadili v astrálnom tele. Niektorým osobám sa počas klinickej smrti ich fantómové telo neuvoľní z tela a všetko prežívajú v sebe. Tieto osoby všetko vnímajú ako cestu tunelov. Samozrejme, nie všetky osoby v klinickej smrti.

Zaujímavé bolo a je mimozmyslové vnímanie osôb, ktoré zomierajú a pozorovanie, ako sa fantómové telo odpája od fyzického tela zomierajúcej osoby. Toto odpojenie je definitívne, k návratu do tela nepríde a osoba skutočne zomiera. Toto fantómové telo bežnej osoby, ktorá o ňom nič nevie a o veci nadčasové a reinkarnačné sa nezaujíma, sa postupne dostane do sveta mŕtvych spomienok. Rozpadá sa a v ňom uložené určité množstvo informácií sa stane súčasťou objektov vo svete mŕtvych. Môžeme to volať špiritistický svet alebo svet informácií, ktoré prežila organická hmota. Vstup do tohto sveta je v každom organickom živote, pokiaľ prešiel klinickou smrťou a vrátil sa naspäť. Cvičiaci ezoterik si vstup do sveta mŕtvych spomienok vybuduje vytrvalým cvičením raného štádia klinickej smrti. Ezoterik je osoba, ktorá si je vedomá astrálneho tela a vedome prepracováva svoje fantómové telo na astrálne. A dokonca vedome odpojí svoje astrálne telo od fyzického tela a do astrálneho tela si presunie svoje psychické fungovanie. Ezoterik si otvorí aj embryonálnu žľazu okolo pupku a do astrálneho tela napúšťa špeciálne bioenergie a pre činnosť v astrálnom tele si upraví aj fungovanie vlastnej biochémie. Ezoterik na rozdiel od bežných ľudí ovláda tvorbu biochemických látok priamo z tukových buniek. Bežný jedinec takúto techniku tvorby biochémie neovláda.

Ezoterik trvalo cvičí a uvoľňuje už teraz svoje astrálne telo od fyzického tela. Astrálne telo uvoľní v množstve mnohoročných cvičení od fyzického tela, ale nedovolí, aby sa jeho astrálne telo nekontrolovane uvoľňovalo do sveta mŕtvych. Ezoterik si dovolí raz – dvakrát odstaviť úplne dýchanie a činnosť srdca. Deje sa tak po neustálom čítaní Tibetskej knihy mŕtvych a špecifických cvičení zastavenia dýchania a prekonania potreby sa nadýchnuť viac ako 5 minút. Ide o mimoriadne rizikové cvičenia a neodporúčam ich cvičiť. Môžu spôsobiť smrť a to tým, že zastavené srdce už nenaskočí. Rozumný ezoterik si astrálne putovanie nechá na záver svojho fyzického života, kde je už hrozba smrti prijateľná.

Ale zato ezoterik neustále preniká do svojho teraz už nie fantómového, ale astrálneho tela. Ezoterik neustále využíva telá iných jedincov na astrálne putovanie a sám seba nevystavuje predčasne riziku smrti. Astrálne telo ezoterik školí trvalým prienikom do sveta mŕtvych spomienok okolo nás a spoznáva, čo všetko funguje a ako to funguje vo svete mŕtvych spomienok. Dostatočne som popísal, čo obsahuje svet mŕtvych a ako tomu rozumieť. Ezoterik sa neuspokojí s tým, že preniká iba do sveta mŕtvych, ale začína prenikať aj do línie, ktorú vytvára systém kozmických objektov a to magnetar. Ide o ezoteriku dvojníkov a to sú osoby, ktoré trpia nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu svojich orgánov. Ezoterik hovorí o tom, že svoje astrálne telo školí touto dimenziou sveta. Po smrti by jeho spomienky nešli do sveta mŕtvych, ale do špecifickej línie sveta mŕtvych dvojníkov. Tak isto som dostatočne na iných miestach popísal, o čom je tento druh ezoteriky. Ezoterik tohto zoskupenia už teraz zmenil svoje astrálne telo, ktoré predtým bolo fantómové a ešte predtým embryonálne na dvojnícke telo. Ezoterik pokračuje v ezoterike dôchodcovských častíc a vyhľadáva ich a preniká do tejto roviny časticového sveta. Ezoterik tu nachádza potenciál uloženia svojich spomienok na večnosť. Ide o svet častíc, ktoré keď v kozme vzniknú, tak nikdy nezaniknú. A to je dôležitý moment v rámci reinkarnácie a možnosti uložiť svoje spomienky tam, kde ich vo večnosti času nič nezničí. Je jasné, že bežný smrteľník alebo teoretický ezoterik nepochopí dostatočne dobre, o čom tu píšem. V ezoterike nie je rozhodujúca teória, ale vlastná ezoterická prax.

Každému ezoterikovi musí byť jasné, že tu nehovorím a nepraktizujem ezoteriku, ktorá preniká do vlastných fantázií a bludov. Táto ezoterická cesta vyžaduje dlhé roky cvičení a prerábaní funkcií a schopností svojich neurónov. A to musí byť každému jasné. Pestuje sa tu ezoterika reálnych možností v kozme a to cez cvičenie a budovanie mimoriadnych schopností vo svojich neurónoch.

Zdroj foto: http://sk.wikipedia.org

Pridaj komentár