Ezoterik má vždy záujem, aby sa čo najlepšie staral o svoje zdravie a psychickú výkonnosť. Ezoterik je osoba, ktorá žije do svojho vnútorného sveta. Teda do vnútra svojich orgánov, buniek a s prienikom do seba končí na úrovni najmenších možných častíc a to sú homogénne častice – takto ich voláme v ezoterike.

Ezoterik využíva duchovnú cestu aj na to, aby vedel intuitívne odhadnúť stav svojho zdravia a určitým spôsobom ho vhodne využíval. Ezoterik neustále skenuje svoje vnútro a nielenže preniká do buniek svojho tela, ale svoje úsilie zameriava aj na prienik do bioenergetického tela, kde základom tvorby bioenergie sú malé orgániky vo vnútri buniek – mitochondrie. Ezoterik preniká aj do svojich chemických pochodov a tu sugeráciou uverenia a nespochybňovania, že užil zázračný liek hojaci všetko. Ezoterik tak isto preniká do hĺbky svojho nervového a neurónového systému za účelom kontroly a ovládnutia svojho myslenia a ukladania informácií. Ezoterik preniká aj do svojich psychických prejavov a reakcií.

Na jednej strane je to duchovná cesta a žitie v zmysle spoj sa so svojimi orgánmi a bunkami, spoznaj sám seba a ako vo vnútri človek funguje. Teda idea žitia do seba a venovať čo najviac času svojmu vnútornému svetu. Nie je to samozrejme uzavretie sa do vyfantazírovaných svetov ako sa to deje pri artisticky ladených jedincoch. Ezoterik preniká do svojho vnútra na základe medicínskych poznatkov a skúseností. Ezoterik preniká do svojho vnútra každodennou koncentráciou a pomaličkým a systematickým budovaním centier trvalého prieniku do svojho tela. Trvalé centrá buduje v neurónových oblastiach. Výsledok je, že v neurónoch vznikajú takzvané biozariadenia, ktoré po mnohoročnom výcviku realizujú prienik ezoterika na ktorúkoľvek úroveň v momente sekundy. Takýto stav sa dá dosiahnuť hlavne každodenným mnohoročným cvičením niektorej zo schopností ezoterika.

A tu je ten jedinečný fenomén ezoterikov tohto zoskupenia a to je schopnosť vo svojich neurónoch budovať množstvo biozariadení, bioschopností a biocentier. Ezoterik v zásade v neurónoch svojho tela buduje systematicky množstvo schopností a tie mu potom dovoľujú robiť ezoteriku nepatologicky. Tieto centrá v neurónoch sú základom prieniku do seba, ale prienikov aj do makrokozmu ako sú planéty, súhvezdia, galaxie a iné kozmické objekty. Tieto budované centrá umožnia ezoterikovi prienik aj do mikrokozmu častíc.

Ezoterik tohto zoskupenia sa samozrejme musí starať o svoje zdravie ako každý bežný človek a aj to tak robí. Ezoterik pod liečbou vlastného tela a psychiky má aj ďalší cieľ a to dokončiť mimoriadne hlboký prenik do svojho vnútorného sveta.

Ezoterik využíva a to hlavne Silva programovanie pre športovcov, aby mal záujem sa liečiť a preliečovať. Pokiaľ možno trvalo ezoterik ukladá vhodné predstavy o neustálom dosahovaní dobrého zdravia, a tak isto vymazáva nevhodné predstavy a pocity o tom, že by sa nechcel starať o svoje zdravie. V programovaní ezoterik do svojej pamäte ukladá veľké množstvo obrazov o tom, ako sa o svoje zdravie stará a čo všetko chce a musí zrealizovať. Dokonca si vo svaloch vytvára pri programovaní mikropohyb – ako keby činnosti vedúce k zdraviu fyzicky pri programovaní vykonával. Ide o mikropohyb vo svaloch v stave pocitu, že ho niekto môže hocikedy zavolať – ako osobu zamestnanú v pohotovostných zložkách. Teda v tele je určité napätie a vzruch vo svalových platničkách. Programovanie predstáv starostlivosti o zdravie má každodenný charakter a k nemu patrí aj logické premýšľanie, ako sa o svoje zdravie treba starať.

Koncentračné techniky do seba. Ezoterik tohto zoskupenia sa vie mimoriadne dobre koncentrovať a psychicky prenikať do svojich orgánov a systémov v tele. Bežný jedinec sa do svojho tela koncentruje minimálne iba tak do časti mozgu a do tela sa koncentruje iba v prípade chorobnosti. Napríklad lekár je osoba, ktorá vyštudovala medicínu a koncentruje sa hlavne na telo a do tela iných osôb, ktoré lieči. Ezoterik vie o svojom tele toho veľa a pokiaľ možno zo všetkých oblastí medicíny. Ezoterik pozná a vie, čo vo svojom tele má a ako to funguje. Zároveň sa neustále koncentruje v prvom rade do svojho vnútra a doslova vedome a cielene preniká do svojich orgánov, buniek, orgánikov, bielkovín a aminokyselín. Tieto prieniky robí v priebehu 20. rokov. Ezoterik cvičí postupne a milimeter za milimetrom. Nepostupuje rýchlo, ale pomaličky a systematicky celých dvadsať rokov. Takýto postup dovoľuje vo svojich neurónoch vybudovať si trvalé centrá na takýto prienik. A vlastne po zbytok života bude v stotine sekundy schopný preniknúť kdekoľvek v tele. Tento koncentračný proces pripomína život autistu, ktorý žije do seba a nie do vonkajšieho sveta. Ezoterik skutočne žije do svojho vnútorného sveta, ale na rozdiel od autistu ide do svojho tela žiť dobrovoľne a cielene. Ezoterik si vo vnútornom svete svojho tela nevytvára svet podľa svojej fantázie. Ezoterik preniká do svojho vnútra plánovite a systematicky. Spoznáva svoje vnútro cez systém medicíny a pripravuje ho na to, aby nakoniec z upraveného vnútorného sveta začalo psychickou koncentráciou prenikať do vonkajšieho sveta okolo ezoterika.

Takýto masívny prienik do svojho vnútorného sveta dovoľuje dobre kontrolovať, čo sa v tele ezoterika deje. A tak isto ezoterik môže vo vnútri svojho tela účinne zasahovať. Teda koncentračnými prienikmi sily vôle z oblasti veľkého mozgu vie ezoterik veštecky a intuitívne diagnostikovať, čo sa deje v jeho vnútornom svete a to aj využíva na samoliečbu a samouzdravenie.

Prirodzené zlepšovanie zraku. Ezoterik tohto zoskupenia dobre vie, ako sa vekom zhoršuje zrak človeka. Ezoterik vedome cvičí techniky prirodzeného zlepšovania zraku a trvalým a mnohoročným cvičením si vytvára vo svojich neurónových oblastiach trvalé centrá na kontrolu svojho zraku. Ezoterik prenesie svoju koncentráciu z očných buliev v prednej časti do zadného zrakového mozgu a tu sa koncentračne usadí. Aj rozumovo chápe, že v skutočnosti človek vidí vďaka zadnému zrakovému mozgu a nie očiam. Zároveň si uvedomuje, že oči sú aj kamera aj premietačka zároveň. Ezoterik desiatku rokov neustále cvičí to, aby neuróny spánkové, temenné a predného mozgu podporovali procesy videa a spracovanie obrazu. Ezoterik cvičí aktívne a denne prirodzené zlepšenie zraku. A nemá rád očného lekára – vystačí si sám.

Prienik do biochémie. Ezoterik si je vedomý, že ako koncentračne preniká do orgánov, systémov a buniek tela, tak musí vstúpiť aj do procesov vlastnej biochémie. A to realizuje cez systém sugerácie a uverenia, že práve vypil pohár zázračnej látky a nesmie nijako spochybňovať, že táto látka ho omladí. Táto technika vedie k tomu, že z ústnej dutiny ide tento podnet do bielej hmoty mozgovej a tam sa vyprodukujú liečivé hormonálne látky. Ide tu o proces, keď osobe stačí na liečbu homeopatikum a ona ju dokáže podporiť vnútornou koncentráciou a vierou v zázračnosť homeopatika. Teda takáto osoba vyprodukuje v bielej časti neurónov také hormonálne látky, ktoré mimoriadne dobre násobia silu homeopatika a robia z neho mimoriadne účinný liek. A tento fenomén ezoterik využíva na to, aby kontroloval vlastnú biochémiu a dokázal ju aj určitým smerom posunúť a aj takto sa preliečovať.

Prienik do miechy a zobudenie systému riadenia tela dieťaťa. Ezoterik pri plánovaných a systematicky realizovaných prienikoch do svojho tela objavuje mechanizmus, ktorý v tele človeka zostáva ešte z obdobia embrya a plodu a to je riadenie tela miechou. Tento systém sa v priebehu niekoľkých rokov po narodení uzatvára a jeho funkciu preberá veľký mozog. Ale tento systém v mieche nezaniká a je ho možné zobudiť – niekoľko rokov aktivizovať a potom využívať na lepšie fungovanie tela.

Prienik do prostaty alebo maternice a hadia sila. Ezoterik spoznal aj jedinečné sily spiace v maternici a v mužskej prostate. Dajú sa spúšťať vtedy, keď je osoba prechladnutá a má v sebe nevhodné mikroorganizmy. Z tejto oblasti potom prúdi do tela špecifická energia a špecifické hormonálne látky. A ezoterik sa mnohoročnými cvičeniami naučí túto silu využívať.

Prienik do oblasti pupku a technika TUMO. Ezoterici tohto zoskupenia pri prienikoch do svojho tela objavujú v okolí svojho pupku ďalší funkčný, ale zabudnutý systém a tiež z embryonálneho obdobia. U embrya sa v oblasti prepojenia s pupočnou šnúrou vytvorila špeciálna hormonálna žľaza, čo je bezpečnostný systém v prípade poškodenia hormonálnej sústavy matky alebo jej dočasného skolabovania. V oblasti pupočnej šnúry je zvnútra embrya aj špecifická nervová sústava. Tieto dve sily tu možno meditačnými technikami zobudiť a využiť v prospech zdravia ezoterika.

http://www.youtube.com/watch?v=BESrdlf-cPg&feature=resu…
http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=1665
http://tajomstva.org/nabozenstva/vnutorny-ohen-tumo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tummo
http://www.unitaria.cz/plzen/slozky/casopis/SC_2007_4.pdf
http://www.siggi.cz/tajnenaukytibetu.html
http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2008110001
http://www.ultrabeh.sk/view.php?nazevclanku=Maratonski-mnisi…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%…
http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%82%E0%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini
http://www.padmacahaya.com/rktummo/rktm10.html
http://www.h2amedia.com/rt.html
http://features.kodoom.com/en/health-science/mind-over-body-…
http://www.babylonbookshop.com.au/Heart/heart_reikitummo2.ht…
http://old.thuvienhoasen.org/phamdoan-thenghiem-kundalini.ht…
http://www.youtube.com/watch?v=_zBNHGWMju0

Prienik do brušného mozgu a technika vyhrážania sa smrťou, správne genetické zmeny v organizme. A znovu ezoterici prenikajú koncentračne do svojho tela a v oblasti tenkých a hrubých čriev objavujú takzvaný brušný mozog, o ktorom sa toho moc nepíše ani v samotnej medicíne. Brušný mozog je množstvo drobných ganglií, v ktorých sú uložené zhluky neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky a navzájom pospájané nervovými dráhami. Je ho možné prinútiť k vhodným genetickým zmenám priamo v tele ezoterika alebo inej osoby. Vhodné sú predstavy jaskýň – stačia obrázky. Fyzicky je potrebné robiť terapie s jadrovým mydlom, solfatanové kúpele – čo je vlastne kúpeľná síra, mazanie sa hlinou z jaskýň (postačí aj z kameňolomu). Pomáha to k tomu, aby sa v tele a hlavne v tukových bunkách začali produkovať hormonálne látky. Tukové bunky upravia svoje vnútro a geneticky sa vhodne pozmenia.

Treba dať pozor na to, aby miesto na genetické zmeny vybral brušný mozog a nie človek. Organizmus cez brušný mozog je napríklad schopný modifikovať pľúcne bunky, aby pomáhali obličkám čistiť krv. Brušný mozog je schopný geneticky modifikovať bunky svalov a spraviť náhrady hormonálnych žliaz a aj pankreasu. Brušný mozog je schopný spraviť náhrady v okostici na povrchu kosti a spraviť tu nové detské žľazy alebo produkovať napríklad nové krvné doštičky ako náhradný zdroj. Ale brušný mozog hlavne modifikuje tukové bunky na to, aby produkovali údržbové hormóny, produkovali náhrady za hormonálne žľazy. Tráviace enzýmy sa môžu tvoriť v náhradných miestach žalúdka a hrubých čriev.

Rezervné systémy v hnedom tuku. Ezoterik sa neustále koncentruje do oblasti hnedého tuku v tele lebo vie, že tieto oblasti sú rezervoáre rôznych liečivých látok. Hnedý tuk je niečo ako prírodná lekáreň a treba sa starať, aby bola vždy plná a pripravená poskytnúť organizmu liek v prípade núdze a vyčerpanosti.

Akupunktúrne body v koži. Ezoterik cvičí trvalo a to aj desiatky rokov prienik do kože a tu zobudí skoro všetky akupunktúrne body. Ezoterik neustále cvičí predstavy o akupunktúrnych bodoch a postupne si vo svojich neurónoch vybuduje centrum pre trvalý prienik do akupunktúrnych bodov a bude systém akupunktúrnych bodov využívať trvalo v prospech svojho zdravia. Ezoterik silou vôle a predstavivosti je schopný aktivovať body akupunktúrnych dráh svojho tela súvisiacich s orgánmi a systémami tela.

Prienik do bioenergetického systému tela. Ezoterik cvičí systematicky reiki systém za účelom udržania si tvorby bioenergie vo vnútri buniek. Bioenergia sa tvorí vo vnútri buniek a môže za to drobný orgánik, ktorý sa volá mitochondria; v každej bunke produkuje z chemických látok bioenergiu. A ezoterik má trvalý záujem, aby jeho telo malo dostatok bioenergie, ktorá sa neustále z tela stráca. Ezoterik cvičí organizovanie svojich buniek, orgánov a častí tela ako reálne magnety. Tak isto má psychický vzťah k magmatickému jadru planéty Zem. Ezoterik svoje bioenergie organizuje na spôsob magmatického jadra Zeme a zadržiava magnetické sily magmatického jadra planéty Zem okolo seba.

Nácvik a otvorenie kostrového svalstva. Ezoterici toho zoskupenia vedia o kostrovom svalstve pod veľkým svalstvom a dokážu ho špeciálnymi cvičeniam zobudiť a rozvinúť ako náhradné svalstvo. Ide o cvičenia ako keby ste boli od narodenia pokrivení. Teda jedna noha je kratšia a panvová kosť je šikmá, jedno plece je vyššie, hlava ovísa. Spojte tieto postoje s cvičením pilates a postupne si zobudíte kostrové svalstvo. Teda niečo ako pohyb v čudných pozíciách. Výhoda je ďalšie výkonné svalstvo a to sa zíde v staršom veku.

Veľké nosné svalstvo ezoterik udržuje mikronatrhávaním. Ide o techniku cvičenia v posilňovni na lankových ťahačoch až do bolesti. Ide o techniku, kde sa svaly regenerujú nie cez delenie buniek, ale cez mikropoškodenia. A to je iný systém udržania svalov v dobrej kondícii a mladosti.

Starostlivosť o krvnú a lymfatickú plazmu. Ezoterik vie o tom, že okolo 50. roku života dochádza k útlmu a zmenám v systéme tráviacich hormónov a produkcii základu krvnej a lymfatickej plazmy v pečeni. A preto je v tomto veku vhodné zmeniť stravovacie návyky a prejsť na systém japonskej kuchyne. Ryža, sója, detská výživa, Sunar, ryby, probiokultúra. V 50. roku života má skoro každý prebujnenú kandidózu v tráviacom trakte a to chce kokosový olej po treťom lisovaní a to trvalo vo výžive, aby sa kandidóza nerozrástla do celého tela. Krvná plazma sa udržuje užívaním panenského kokosového oleja z prvého lisovania. Kokosový olej má podobné zloženie ako bielkovinový základ krvnej plazmy a jeho konzumácia zvyšuje kvalitu krvnej plazmy. Úprava trávenia k tomu, aby bunky tela boli vhodne vyživované.

Správne postupy pre depresívne a melancholické stavy. Ezoterik má rád depresie a melancholické stavy. Je si vedomý, že po 40. roku života budú depresie a melanchólie súčasťou jeho života. Pretože ezoterik sa trvalo mení, vzdeláva a upravuje svoju psychiku meniacim sa udalostiam. A tak nemá zmysel sa snažiť o to, aby ezoterik bol bez depresie a melanchólie. Pod depresiou si predstavte, že v psychike sa zablokuje niektorá z emócií a to buď radosť, smútok, hnev alebo zlosť. A pri melanchólii sa blokuje chuť pohybovať sa, chuť pracovať psychicky alebo fyzicky, vzniká chuť na samovraždu. Depresia a melanchólia sa rieši v rovine mentálnej a predstáv ako vás depresia zničila a v predstavách akože vážne zomierate. Teda trvalé úsilie vychádzať a znovu vchádzať do týchto stavov. Pokiaľ sa chcete meniť a vyvíjať, tak po 40. roku života to nepôjde bez života v depresiách a melanchóliách.

Autohypnotické schopnosti a hypnotická osobnosť. Ezoterik si buduje v priebehu mnoho rokov osobnosť, ktorá má neustále zároveň nočné aj denné vedomie a nie úplne denné a úplne nočné vedomie. Pokiaľ má ezoterik 20 rokov, tak sa mu v epifýze, ktorá je v strednom mozgu – stred hlavy – produkuje dosť spánkového hormónu a spánok je jedna radosť. Ale po 30. roku života produkcia spánkového hormónu klesá. Keď k tomu pridáte aj mimoriadne intenzívne psychické vyťaženie a neustále potrebné vzdelávanie, k tomu aj softvér, hardvér a svet informačných technológií, tak optimálny spánok je narušený. Ezoterik je osoba, ktorá je zaťažená prísunom aj jedinečných informácií a to priamo neurónmi svojho tela. U hamburgerákov – teda bežných ľudí – je vnímanie iba zmyslami, ale u ezoterika je prísun informácií organizovaný aj priamo cez jednotlivé skupiny neurónov. A tak zdroje informácií sú mimoriadne intenzívne a silné. Ezoterik potrebuje už v priebehu dňa spracovávať množstvo informácií a nenechať to iba na noc. To by z toho spánku moc nemal. A tak isto potrebuje kontrolovať aj nočné stavy a dôsledne zrealizovať údržbu a obnovu a dosiahnuť to hlavné, aby sa cez biochemické pochody udiali požadované genetické zmeny v organizme a zmeny hlavne vo vnútri buniek a tam v hladkých a drsných endoplazmatických retikulách a tam v bielkovinách a aminokyselinách. Ide tu o nutné zmeny a prispôsobenie sa starnutiu, novému spôsobu myslenia a tomu, čo sa vonku udeje.

Schopnosť veštecky vnímať dianie vo vlastnom organizme. Ezoterik si prienikom do zadného zrakového centra vytvára výborný predpoklad na zdokonalenie mimozmyslových schopností: prenikať do svojho tela, prenikať aj mimo svojho tela, prenikať aj do tela inej osoby, psychicky prenikať do kozmu a tak isto prenikať do mikrosveta častíc. Ide o psychický prienik realizovaný cez neuróny v tele ezoterika. Ezoterik si musí v neurónoch vybudovať schopnosť dekódovať prinesené informácie zo psychických prienikov a je jedno, kde psychicky preniká. V tomto prípade sa psychicky preniká do orgánov a systémov v tele, do buniek, orgánikov, chromozómov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. A ezoterik sa naučí prekódovať vo svojich neurónoch získané informácie do orgánov. V zásade sa preniká do orgánov a buniek tela ako to robí medicínske zariadenie tomograf, EEG a napríklad magnetická rezonancia. Samozrejme, ezoterik má vo svojich neurónoch mnohoročne cvičenú schopnosť prenikať do svojich orgánov a buniek cez špeciálne upravené vlastné bioenergie alebo magnetizmus magmatického jadra Zeme. Magnetická rezonancia prenikne cez telo pacienta a zistené informácie prenesie na počítač a lekár to potom vyhodnotí. Tento systém lepšie pochopíte, keď si predstavíte, ako funguje röntgen, röntgenový snímok a lekár, ktorý ho vyhodnotí a určí diagnózu.

K mimozmyslovému vyhodnoteniu toho, čo ezoterik zistil pri určitom psychickom prieniku do tela je potrebné, aby intenzívne študoval medicínsku diagnostiku a zároveň testoval seba a iné prípady a postupne vo svojich neurónoch si vyrobil bioautomat na dekódovanie toho, čo pri psychickom prieniku zistil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.