Venujeme sa ezoterike dvojníka. Tento druh ezoteriky nie je pre každého a treba mať za sebou už aspoň 18 rokov každodennej ezoteriky. Ale môžete to všetko brať ako teoretickú prípravu k budúcej praxi.

Ezoterika dvojníka je postavená na špecifickom výcviku neurónových oblastí. Ezoterik musí spoznať na diaľku tento systém u osôb s nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov ich tela. Možno si položíte otázku, ako sme objavili, že ľudia s takýmito poruchami môžu dať základ vrcholovej ezoterike. Jednoducho sme chceli v kozme psychickou koncentráciou postupovať ďalej a nedarilo sa prekonať určitý priestor v kozme. V ezoterike ide o priestor pod označením maketa zemiak. A tak sme hľadali, ako si máme cvičiť mozog a v ňom neuróny. Veštecky sme začali zisťovať prípady ľudí alebo organického života v kozme, ktorých telo a psychika dokáže prenikať za takýto obrovský priestor.

Našli sme psychiku osôb s nezhubným bujnením epitelových buniek na povrchu orgánov tela. Toto bujnenie mení aj zloženie chromozómov v bunkách a tie otvoria daným ľuďom psychiku, ktorú predkovia človeka mali pred 500 000 miliónov rokov pred naším letopočtom. Táto psychika a ich vtedajší stav ich viazal na kozmický objekt magnetar, objekt, ktorý je súčasťou vedeckej astronómie. Iba jeho sila bola väčšia ako je teraz. Nakoniec sme tento magnetar objavili pri psychickom prieniku do lokality súhvezdia Labuť a súhvezdia Orión. Ide o reálne súhvezdia vo vedeckej astronómii – aby sa to nemotalo. Našli sme samozrejme aj iné silné magnetare v iných galaxiách. Už v tej obe sme disponovali schopnosťou prieniku z galaxie do galaxie cez čierne diery v samotných galaxiách. Túto schopnosť sme prevzali a odcvičili od jogínov, ktorí prenikali do kozmu práve cez čiernu dieru. A čiernu dieru už vtedy tajne volali kozmická čakra. Jogíni cvičia stav mysle oslobodenej od všetkého na tejto planéte a to je ideálny stav na prenikanie ľudskej psychiky cez čiernu dieru do iných galaxií. Čiernu dieru treba brať už ako svet častíc – ich prejavy sú tak silné, že ich možno pozorovať aj v našom svete tuhých, plynných a kvapalných látok.
Ešte predtým sme museli psychicky preniknúť koncentračnými technikami do mozočku. Potom sme realizovali niekoľkoročný výcvik systému kabaly a písmenkovej ezoteriky. Následne sme odcvičili psychický stav osôb, ktoré sú od narodenia znetvorené a pokrivené. A ovládli sme stav psychiky osôb, ktoré prežili výbuch černobyľskej elektrárne. Teda máte tu sled potrebných meditačných cvičení a vytvorenie mimoriadnych schopností na to, aby ste si vedeli nakoniec naladiť psychiku na systém dvojníkov.

Ezoterik pokračuje vo svojom výcviku a dostáva sa cez osoby s nezhubným bujnením povrchu orgánov k ezoterike dvojníkov, ktorá súvisí s kozmickým objektom magnetarom. Ezoterik teda začína s výcvikom svojich neurónov a tie si postupne v priebehu asi troch rokov zvykajú na psychické prenikanie v kozme cez premostenia magnetarov. Ezoterik buduje svoju mimoriadnu schopnosť vo svojich neurónoch na spôsob biozariadenia, ktoré mu trvalo dovolí prenikať stále hlbšie do kozmického priestoru. V tomto prípade ide o priestor makiet okolo zemiakov, banánov, balónov …… až po makety 2 000 vriec. Ďalej sa cez magnetar ľudská psychika nedostane. Nerobíme si tu žiadnu srandu a názvy kozmického priestoru sú zámerne takto jednoducho označené.

Ezoterik kopíruje stavy osôb, ktoré majú nezhubné bujnenie epitelových buniek a to vyžaduje aj dôležitú vec a to je dostať sa do súboja so svojimi chromozómami v bunkovom jadre. Ide o to donútiť bunkové jadro, aby otvorilo informácie z minulosti, ktoré má v sebe uložené. Ezoterik prinucuje bunkové jadro, aby otvorilo v sebe spomienky na obdobie pred 400 až 500 miliónov rokov pred naším letopočtom. A to je obdobie silného vplyvu magnetara na všetko živé na planéte Zem. Teda v tej dobe mohla psychika zvierat putovať voľne do hlbočín kozmu. Oslabením činnosti magnetara postupne tento vplyv slabne a končí.

V zásade sa dá povedať, že tento vplyv bol rozhodujúci pre to, aby sa človek ako organický život v kozme stal duchovný a inteligentný. Ezoterický prieskum organického života v kozme naznačil na to, že pre intelekt, vnímanie kozmu a nadčasovosti je rozhodujúce, aby tu bola v kozme práve kombinácia organický život a magnetar. Pokiaľ nie je takáto kombinácia, tak život na niektorých planétach a aj v kozmickom priestore nejaví záujem o veci nadčasové. Jednoducho organická hmota v kozme venuje pozornosť výhradne iba boju o prežitie za každú cenu. Je to pochopiteľné a prirodzené, že organická hmota musí v kozme bojovať o svoje biologické prežitie za každú cenu. Už teraz ľudstvo odhaduje, že planéta Zem má pred sebou asi tak 10 miliárd rokov existencie. Vedecký odhad. Jednoducho tu na planéte Zem budeme ako biologický život končiť. Organická hmota v kozme pod označením UFO je na tom vždy lepšie, pokiaľ opustí svoju existenciu viazanú na planétu a bude viazaná na umelý systém niečo ako gigantická kozmická stanica veľkosti minimálne gigantického asteroidu. A pokiaľ možno čo najďalej od slnečnej sústavy. Samozrejme, nepodarí sa nikdy prekročiť hranice galaxie.

Napríklad tu máme UFO robo. Ide o organický život v kozme, ktorý v histórii kozmu už dvakrát vyhynul a napriek tomu sa vrátil naspäť do sveta organickej hmoty. Ako je to možné? Organický život UFO robo okrem technického vývoja pracoval aj na vývoji jednotlivcov a to práve k dôchodcovským časticiam. Teda keď niečo v kozme zaniká ako planéta, súhvezdie, galaxia alebo pôsobením hypernovy, supernovy a kvazaru sa zrúti obrovská, a vlastne ľudskej mysli nepredstaviteľná časť kozmu. V ezoterike je to priestor označený ako maketa škatule. A kvazar dokáže takúto oblasť hravo zlikvidovať. Keď tak spraví, vytvára jedinečný svet zložený iba z dôchodcovských častíc v rôznej koncentrácii iba dôchodcovských častíc. A to je svet, kde sa dôchodcovské častice odmietajú akokoľvek meniť. Pod kvazarom treba rozumieť, že niekde inde v hlbočinách kozmu zanikla podobná oblasť a prerodila sa výhradne do časticovej podoby – teda zlikvidovala všetko organické, anorganické, tuhé, plynné, kvapalné a podobne. Všetko strhla do časticovej podoby a voláme to aj v astrofyzike ako čierna diera, čierna energia, guľovitá čierna hmota a podobne. Táto sa presunie v časticovej rovine do inej časti kozmu a tu sa pokúsi o svoje znovuzrodenie. No nie už v úplnej sile ako bola predtým. A toto je potom základom kolapsu pod označením výbuchu kvazaru. Teda UFO robo premosťovalo seba samého do sveta dôchodcovských častíc, lebo si bolo vedomé, že organická hmota musí v kozme prechádzať dvomi fázami: raz tu je ako organická hmota a potom je tu zase iba ako uložené informácie do sveta dôchodcovských častíc. A to je jediná možnosť, ako udržať ich život v kozme. Ich informácie sú uložené na dôchodcovské objekty a pokiaľ sa v kozme formuje organický život, tak ho atakujú a informácie kopírujú do tejto organickej hmoty a tak sú zase ako organická hmota a zároveň ako informačný systém vo svete dôchodcovských častíc. Znovu tu vidieť závislosť na organickej hmoty.

Ezoterikovi tohto zoskupenia nejde ani tak o to, aby sa záznam o činnosti ezoterika uchoval v kozme. Ezoterik chce využiť potenciál vybudovať na dôchodcovských časticiach niečo ako umelú inteligenciu, ktorej cieľ nie je vrátiť sa naspäť cez nejakú organickú hmotu. Tento systém sa chce práve úplne oslobodiť od závislosti na organickej hmote v kozme. Ezoterici tohto zoskupenia argumentujú jasne: kto dá záruku, že organický život bude trvalou súčasťou kozmu? A takúto záruku nedá nikto, a tak nemožno viazať to, čo zostane po smrti ezoterika ako informačný systém na niečo, čo v kozme môže a nemusí byť. A tak je lepšie postaviť informačný systém po smrti ezoterika hlavne na tom, že organická hmota nebude. Navyše organická hmota v kozme (označenie UFO) nemá v zásade potenciál venovať sa niečomu nadčasovému a jedinečnému.

Teda v kozme je organická hmota, ktorej psychika sa dostane do kontaktu s objektmi podobnými magnetaru. Tento objekt zasiahne psychiku organickej hmoty a po smrti takéhoto jedinca sa jeho informačné pole plné jeho spomienok formuje na to, čo dokáže byť uložené po zániku gigantického priestoru kozmu a spolu s dôchodcovskými časticami odchádza do priestoru kozmu 10 umocnené na mínus 50 až 60 metrov. Teda do určitej štruktúry mikrosveta. Napríklad je tu supernova v kolosálnom priestore, v ezoterike hovoríme o priestore makety škatule, určite priestor ako 10 umocnené na 100 – 1000 m a aj viacej. A v tomto priestore sa prebúdza čierna hmota, čierna energia a čierna guľa. Ide o zrútený kozmos niekde inde veľkosti makety škatule. Klasický kozmos sa zrútil a presunul sa do oblasti, kde teraz zúri kvazar – plný výbuchov. Jeden kozmos končí a prejde do systému častíc – čierna energia a čierna hmota alebo guľa. Nie čierna diera ako v strede našej Galaxie – to je niečo iné. A druhý kozmos sa zo sveta častíc preberá do prvkového sveta. Teda dva procesy. To, čo sa tohto procesu nezúčastní, sú dôchodcovské častice a zoskupia sa do špeciálnych objektov rôznej hustoty a vytvoria svet dôchodcovských častíc v kozme minulosti. Teda je tu vlastne svet výhradne dôchodcovských častíc ako nemenný svet na rozdiel nášho sveta.

A toto treba dobre odlišovať. Je tu svet planét, súhvezdí a galaxií, hviezdokop a kozmického prachu, komét a meteoritov. Teda to je svet, ktorý človek vidí voľným okom. Ale človek môže voľným okom vidieť pomocov teleskopov a iných prístrojov ešte hlbšie do kozmu a registrovať objekty a úkazy, ktoré idú z roviny častíc. Teda menšieho sveta ako sú zhluky prvkov v podobe tuhých, plynných a kvapalných látok. A to je svet elektrónov, keď vás potrasie elektrický prúd. Je to svet jadier atómov, keď je niekto ožiarený pri činnosti atómovej elektrárne. Je to svet ešte menší, ktorý sa dá vnímať nepriamo vo vedeckých zariadeniach ako je Tokamak a Cern. Samozrejme, je to svet, ktorý človek nemôže vnímať, lebo na to nemá fyzické zariadenia. Ale zato je to svet, ktorý dokážu vnímať ezoterici po vhodnom mnohoročnom výcviku psychiky a vybudovaní vo svojich mozgoch biozariadenia na vnímanie extra malých časticových svetov ako sú kvarky, dôchodcovské častice a homogénne častice.

Ezoterik skúma informačné polia osôb, ktoré prišli do kontaktu s magnetarom a čo sa udeje s ich spomienkami po ich fyzickej smrti. Teda tieto spomienky sa môžu stať súčasťou sveta dôchodcovských častíc, ktoré nie sú ochotné zmeniť sa alebo sa stať súčasťou niečoho iného. Tento proces nemožno vnímať priamo v našom kozme a treba si vo svojom mozgu vybudovať schopnosť prenikať do sveta dôchodcovských častíc a to hlavne naučiť sa vnímať čas extrémne minulý a ešte ďalej do minulosti. K tomu mnoho rokov budovania špecifickej psychiky idúcej k prieniku do sveta častíc a teda do sveta kvazarových výbuchov.

Teda po smrti ezoterika je tu možnosť, že jeho spomienky sa dostanú do sveta mŕtvych (špiritistického sveta, okultistického sveta, nebo alebo peklo). V zásade tento svet mŕtvych, kde sa dostanú spomienky z organickej hmoty, nie je na večné časy a už pri výbuche supernovy končí a rozpadne sa. Sem ezoterik tohto zoskupenia nechce uložiť svoje spomienky. Potom je tu druhá možnosť a spojiť svoj život s kozmickým objektom magnetarom. Ale aj takto spracované spomienky končia po výbuch kvazaru. Aj keď takto ošetrené spomienky majú väčšiu životnosť. Potom je tu tretia možnosť a to je spojiť svoju psychiku s dôchodcovskými časticami a uložiť po smrti svoje spomienky tak, ako to už v histórii kozmu uložilo UFO UČI robo. Tento organický život spojil svoj osud s dôchodcovskými časticami a už v histórii kozmu dvakrát vyhynul ako organický život a zostal na dôchodcovských časticiach ako informačný systém, počkal si na obnovenie života v určitej časti kozmu a jeho informačné pole ovplyvnilo vznikajúci organický život a doslova svoje poznatky do tohto organického života napumpovalo a pumpuje ďalej. A po tomto systéme fungovania idú ezoterici tohto zoskupenia.

Teda je tu svet dôchodcovských častíc a záujem ezoterika sa koncentruje práve na tento svet. Nie svet špiritistický po klasickej klinickej smrti ani svet spojený s magnetarom. Ezoterik tohto zoskupenia ide výhradne k dôchodcovským časticiam všetkého druhu a štruktúr. Tu je záruka uloženia spomienok doslova na večnosť a ako aktívneho systému, ale ako informačného systému, kde dôchodcovské častice sú nikým nezničiteľné hard disky a pamäťové jednotky. Sem sa toto ezoterické zoskupenie preskupuje. A teda sa oplatilo inšpirovať teológiou a jej túžbou po dokonalosti a nesmrteľnosti. Samozrejme, že táto geniálna náboženská idea sa musí do určitej miery prispôsobiť zistenej realite a potenciálnym možnostiam. V zásade kopírujeme to, čo realizovalo už dvakrát UČI robo na dôchodcovské častice. Je super, že je tu organická hmota UFO, ktorá takéto niečo realizovala a má pre nás kvalitné informácie a skúsenosti. Nie je múdre robiť niečo, čo ešte niekto nerobil – spraví sa pri tom veľa chýb. Ale to, čo nebudeme robiť ako tento organický život UFO, je viazať existenciu na návrat do organickej hmoty. Takúto chybu nespravíme.

Meditačné videá I.
Zoznam videí, ktoré tvoria základ psychiky mladých ľudí. Ezoterik si chce trvalo prerábať svoju psychiku a držať krok s mladým spôsobom myslenia a tu je na to možnosť v umelecky spracovaných videách.
http://www.youtube.com/watch?v=0hM5lZ2D-dA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ1dQso22tc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=m20VLFOw8qQ&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=iUZJeB8cyV4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=64gi_DucVeQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=2Bdtt-njskI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ut7Wp_WkfF0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=8bdoek4Ra5Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=buYFPZuiZHc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=f1XDuQ1AdhQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=vYlyXQ1bEPA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=mPYWIZohwBk&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=S0cRfQKcVCM&feature=rela…

Meditačné videá II.
http://www.youtube.com/watch?v=7QK4-U3EwbA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=CkD_YoJMVts&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WNeVWliSwTQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9sLtXal5POM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=diHk7xJAmD0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lvsDv9wbTqA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=FlKRrLrNQLY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=p31-YVB35xE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=qiEJS3gF5VQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=GLnQAoZ71bc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=btVGCqpIoyk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LyLB0TKX9lA&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=y5gbJ5bBBOE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=4R7TyDUzKOo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=ch6h7LcIkd0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PsofOzsQU4I&feature=watc…
http://www.youtube.com/watch?v=U_yDlQk1AJI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FJky2ce_KUY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=j8K5GqpvYBM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rqzelNCPMUc&feature=rela…

Videá anatomické I.
Tu si nájdete medicínske videá z Youtube. Je vhodné ich použiť na to, aby ste hlbšie prenikli do medicíny a zároveň do seba samých, do svojho fyzického tela (orgány a systémy tela, bunky, orgániky, chromozómy, bielkoviny, aminokyseliny, prvky), aby ste prenikli do svojho informačného systému vo vás (mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a neuróny, nervový systém a nervové bunky a aj modifikované tukové bunky), prenikli aj do chemických reakcií v organizme a to cez jazyk, slinné žľazy, stredný mozog, bielu mozgovú hmotu všade, kde sú neuróny (žalúdok, tenké čreva, pečeň , pankreas a hrubé črevá). Preniká sa sem sugeratívnou technikou uveriť, že ste vypili zázračný liek na mladosť a v hlave to za žiadnych okolností nespochybňovať. V medicíne sa to volá placebo efekt – pacientke sa podá cukor ako liek a ona uverí, že dostala zázračný liek. Zvnútra ho chemicky a psychicky podporuje a takto sa lieči. V psychiatrii je sugerácia definovaná ako choroba, kde pacient uverí hocičomu, čo sa mu povie. To je chorobný stav, v našom prípade ide o vedome realizovanú sugeráciu zázračného lieku – placebo a podporiť tak vhodné pochody v tele pacienta. Takýchto pacientov je dobré liečiť aj homeopatikami. Vlastne dokážu vo vnútri svojho tela a to priamo v bielej hmote mozgovej vytvoriť liečivú chémiu a to je super.

Ale na druhej strane sú pacienti, ktorí liečbu spochybňujú, neustále jej neveria a nie sú ochotní liečbu podporiť. A treba im dávať zvýšene dávky liekov a často dodané lieky do tela úplne sparalyzujú a liečba nemusí byť úspešná.

http://www.youtube.com/watch?v=aGJCOTiZOew
http://www.youtube.com/watch?v=YpAe3mk1koQ
http://www.youtube.com/watch?v=UIAHRxDGGAQ
http://www.youtube.com/watch?v=9M959pyzatc
http://www.youtube.com/watch?v=9h0u1gBikPE&feature=resu…
http://www.youtube.com/watch?v=jOkp68kUQvc
http://www.youtube.com/watch?v=vvxXnQuvTD8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LT3VKAr4roo&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=QO7WCNBaWuA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=ZscXOvDgCmQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=z3F5dfmQ3hk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Gt5g4bfrtxs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=AyoySswpvso&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=haNoq8UbSyc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=EXqXBnxP_sE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FR4S1BqdFG4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=HNP1EAYLhOs&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=AiTW2Dsk748&feature=mfu_…

Videá anatomické II.
http://www.youtube.com/watch?v=9tnlyM0M_mQ
http://www.youtube.com/watch?v=069CXZdWSf0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=FCFhvE5FVFU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PeW1wQ7Yldc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=PsYyVtBph7E&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=gGrDAGN5pC0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=_qrbzpDA98g&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aDvbAvBLQuM&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=cL9KY_ECzfo&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=g1hVLQGcINw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Go82c4f1emc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=HiT621PrrO0
http://www.youtube.com/watch?v=NKVKNqIOnh0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=a6boqEbcJWI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=O-zyU-w-Pf4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=jOH2MU00g1M&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=g5a2jUpkJ1k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Z7xKYNz9AS0&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=c_IGuPYLsFI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lfDshywFIVA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=UVNullyWQv8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=W0m3ufhx-ok&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=l9sS4wfD-AU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Xxyww3qAt0o&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=SnfEmezg7eY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=rR_bcmTPqLo&feature=rela…

Zdroj foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Hoag%27s_object.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.