Ezoterik tohto zoskupenia sa potrebuje udržiavať vo vynikajúcej psychickej kondícii a to vyžaduje, aby jeho mozog pracoval inak ako mozog bežného človeka. Postupne ruší zabehaný systém plného denného vedomia a oddeleného nočného vedomia a musí sa vo vyššom leveli vrátiť k zvieraciemu systému vedomia. Denné a nočné vedomie sú otvorené aj počas dňa aj počas noci. Takéto vedomie môže vzniknúť aj patologicky na základe určitých poškodení zdravia a psychiky. Jednoducho niekto nebude spať niekoľko dní a získa zvierací systém, počas dňa ho prepadá spánok a v noci sa mnohonásobne budí. Zvieracie vedomie je také, že v noci musí byť hore kvôli dravcom a nedostatok spánku nahrádza pospávaním aj počas dňa.

V prípade ezoterika tohto zoskupenia je prechod z klasického do autohypnotického vedomia zámerná a plánovaná aktivita. Takáto premena trvá až 10 rokov systematických cvičení a to aspoň 2 hodiny týždenne. Ezoterik postupne trpí nedostatkom spánku a prerušuje a narušuje nočný spánok napríklad meditáciami preniku psychiky do kozmu alebo do buniek svojho tela. Nepíšem tu o astrálnom putovaní, kde sa zastavuje alebo spomaľuje činnosť srdca a človek ide do klinickej smrti. Plné astrálne putovanie si človek s rozumom trénuje v staršom veku, keď je blízko smrti, trpí nevyliečiteľnou chorobou alebo má celkový prejav staroby a oslabenia. Vtedy ezoterik už veľa nestratí, keď sa pri astrálnom putovaní nevráti a srdce nenaskočí, je to v pohode.

Mierne narušovanie spánku vedie k tomu, že ezoterikov stredný mozog sa mení. Stredný mozog je v strede hlavy veľkosti vajíčka a je rozdelený na dve časti. Každá má 16 častí vľavo a 16 častí vpravo. Tieto časti sú veľkosti zrniek kukurice. V strednom alebo zvieracom mozgu sídli centrum riadenia všetkých denných aj nočných chemických procesov. 32 častí je v dennom prepnutí a to sa stane vtedy, keď sa človek preberie zo spánku. Keď človek ide spať, tak všetkých 32 častíc zvieracieho mozgu sa prepne do režimu nočnej chémie. V prípade mnoho rokov trénovaného ezoterika sa do denného vedomia prepne iba asi polovica z 32 častí zvieracieho mozgu. A to platí o dennom aj nočnom vedomí. Už viacej nebude iba úplne nočná a iba denná chémia. Ezoterik si v priebehu niekoľkých rokov na tento stav zvykne a jeho chémia a jeho mozog fungujú inak ako u bežných ľudí s nepoškodeným spánkom. V prípade ezoterika ide o riadený proces zmeny fungovania dennej a nočnej chémie.

Možno sa vám to zdá ako divoká ezoterická predstava a dosť hazardný spôsob zmeny osobnosti. Samozrejme, ezoterik sa venuje hypnóze a autohypnóze jednak teoreticky, ale aj prakticky. A hlavne praktizuje autohypnózu sám na sebe a nie na druhých. Ezoterik si pre autohypnózu a hypnózu buduje vo svojich neurónových centrách trvalý systém takéhoto fungovania. Samozrejme, poviete si, aké to má výhody a aké schopnosti získa ezoterik tým, že si prepojí denné aj nočné vedomie. A keď vás takáto alebo podobná otázka napadla, je to správna otázka?

Ezoterik takouto zmenou získa možnosť rýchlo prejsť aj počas dňa do stavu mikrospánku a spracovať množstvo podnetov, ktoré prijal zmyslami. A po asi 5 – 10 minútovom spánku môže pokračovať v bežnej činnosti. Ezoterik počas noci získava kontrolu nad spánkovými procesmi a vhodnými zmenami vo svojom tele. Ezoterik je osoba, ktorá prijíma informácie okrem zmyslov ako sú zrak, hmat, čuch, chuť aj informácie a to rovno cez neuróny svojho mozgu. Ezoterik má školené neuróny šedej kôry mozgovej na veštecké prijímanie informácií ako satelit a družica. Zároveň ezoterik prijaté informácie musí dekódovať, ako to robí dekódovacie zariadenia v mobiloch, počítačoch a podobne. Ezoterik má bioprijímač na rôznych oblastiach mozgu a tak isto množstvo biodekóderov na prijímanie množstva informácií zo svojho tela, z planéty Zem, kozmu a časticového sveta. Ezoterik počas svojej ezoterickej kariéry – myslí sa duchovná cesta – potrebuje vybudovať okolo 400 – 500 dekóderov rôznych impulzov z rôznych oblastí kozmu, či už makrosveta alebo mikrosveta.

Teda ide tu o budovanie autohypnotickej osobnosti. Je to osobnosť, ktorá vedomou koncentráciou prenikla do stredného mozgu a tu zmenila jeho fungovanie ako centrály pre chemické aktivity v ľudskom tele. Toto snaženie trvá dlhú dobu a zároveň v neurónoch sa buduje na túto zmenu trvalé centrum. Popísal by sme túto činnosť aj inak. Osoba nespala napríklad dva týždne a násilne a patologicky sa jej poškodí spánok a musí brať tabletky, aby mohla spať. Ezoterik si narúša spánok opatrne a postupne mnoho rokov a zároveň si buduje v neurónoch novú schopnosť autohypnotického spánku. Neberie tabletky na spanie, ale učí sa autohypnotický spôsob spánku. Osoba, ktorá si poškodí spánok a v noci nespí, chce znovu spať normálne. Ale to už nikdy nepôjde. Buď nebude spať, alebo to bude robiť pomocou tabletiek. Ezoterik nakoniec po mnohých rokoch výcviku bude spať autohypnoticky.

Autohypnotický spánok nevyžaduje spať ako zarezaný a nevedieť o tom, čo sa v noci dialo. Niektoré noci je ezoterik v stave, že zaspáva a zobúdza sa. Teda v zásade nespí. Ezoterik vie o tomto stave, nehysačí, netlačí na potrebu klasického spánku. Ale keď je v takomto stave, tak automaticky sa preliečuje a robí všetko, čo by malo v noci skutočne prebehnúť. Nie je dôležité, či v noci stratíte vedomie a máte ľudský spánok. Dôležité je previesť v tele potrebné upratovanie, čistenie a regeneráciu tela.

Autohypnotický stav má ezoterik aj počas dňa a to dovoľuje v určitom momente oddychu rýchlo prejsť do umelého navodeného spánku a relaxovať hoci iba pol hodinku. Ide o mikrospánok. Teda nie je tu klasické denné vedomie ako u bežných ľudí, ktorí v noci spia ako drevo. Potom ezoterik aj počas dňa využíva autohypnotický spánok na to, aby z nočného vedomia vybral mimoriadne dobré riešenia svojich problémov. Zároveň ezoterik môže počas dňa v autohypnotickom stave neustále spracovávať všetko, čo premýšľa, počuje, vidí, čuchá, chutná a hmatá. Nenecháva všetko na nočný stav. Ezoterik v autohypnóze aj neustále regeneruje svoj organizmus a nenecháva to iba na noc.

Ezoterik, ktorý si vybudoval autohypnotickú osobnosť, si môže dovoliť extrémne vyťaženie svojej psychiky a dokáže pracovať až 16 – 18 hodín denne. Nemá problém neustále prijímať extrémne množstvo informácií klasicky zmyslami, ale aj priamo cez neuróny mozgu. Ezoterik je skoro 20 rokov neustále školený na to, aby neuróny jeho veľkého mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií prijímali informácie priamo cez neuróny a nie iba cez zmysly. A to tu hovoríme o výnimočných schopnostiach.

Ezoterik si pri svojom fyzickom a psychickom nasadení nemôže dovoliť prepych normálneho klasického ľudského spánku. Vlastne extrémne psychické zaťaženie ani nedovoľuje normálny spánok. A teda autohypnotický spánok a autohypnotická osobnosť je nevyhnutná súčasť zdravého fungovania ezoterika.

Ezoterik v rámci autohypnózy musí zvládať aj prienik do svojich chemických pochodov. Vlastne nočný spánok nie je o rozumovej činnosti. Rozumová činnosť je spomalená až zastavená a v tele prebiehajú výhradne chemické pochody a nie intelektuálne pochody založené na impulzoch a zmysloch. A tak ezoterik musí v noci vstupovať do svojej vlastnej chémie a to samozrejme naprogramovaním vhodných chemických pochodov, ktoré sa majú v jeho tele v noci odohrávať. Autohypnotický ezoterik v noci neoslovuje svoje orgány intelektuálne, ale programovaním chemických pochodov. Ezoterik prechádza na chemickú komunikáciu s orgánmi, systémami tela, bunkami, orgánikmi, bielkovinami, aminokyselinami a prvkami v aminokyselinách. Ezoterik potrebuje, aby sa aminokyseliny plné chemických prvkov menili a upravovali. Ide o dva orgániky vo vnútri bunky volajú sa hladké a drsné endoplazmatické retikulá a tu je uložený intelekt človeka.

Ako vyzerajú, si pozri vo Wikipédii http://sk.wikipedia.org/wiki/Endoplazmatick%C3%A9_retikulum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endoplazmatick%C3%A9_retikulum
http://en.wikipedia.org/wiki/Endoplasmic_reticulum

Organizmus dovoľuje meniť tvar aj zloženie prvkov vo vnútri retikúl. Teda sú tu bielkoviny a v každej bielkovine 20 aminokyselín a v každej aminokyseline je asi 30 chemických zlúčenín. A pokiaľ sa človek vzdeláva a mení, tak musí prísť pomocou chémie k zmene štruktúry prvkov vo vnúti aminokyselín. Keď si niekto naštuduje kvantovú fyziku a chce ju skutočne používať a pracovať s ňou, tak si musí upraviť svoje aminokyseliny. Aj tu je otázka talentu niektorých jedincov. Prečo niekoho priťahuje fyzika a nie zvieratá. Mohli by sme povedať, že jeho aminokyseliny sú stavané smerom k fyzike a nie k zvieratám. Ezoterik toto všetko vie vďaka tomu, že študuje genetiku a bunkovú meditáciu, že pokiaľ chce mať dobrý vzťah ku kozmu a nemal ho, tak je to otázka aj zmeny amimokyselín v retikulách. Myslím retikuly vo vnútri neurónových, nervových a geneticky modifikovaných tukových bunkách.
V žiadnom prípade sa ezoterik nesnaží meniť aminokyseliny v bunkovom, mitochondriálnom a lyzozómovom jadre. To by dopadlo zle. Voči chromozómom v bunkovom jadre bojuje ezoterik tým, že si vybuduje kontrolný mechanizmus, aby chromozómy chemicky neničili to, čo ezoterik buduje vo svojich retikulách. Ezoterik samozrejme chce po svojich retikulách, aby sa chemicky menili na aminokyseliny s mimoriadnymi schopnosťami pre duchovné aktivity, reinkarnáciu na večnosť.

V zásade sugerácia je schopnosť niečomu uveriť a potom dokázať jednu vec a to nespochybňovať to, čo si osoba sama nasugeruje. Teda nasugerujete si, že ste užili nápoj, ktorý vám dovolí žiť večne. Koncentrujete sa na jazyk v ústach. Lejete si do úst iba čistú vodu, ale vnútri zablokujete rozum a nedovolíte žiadne pochybnosti. Výsledok je nasledovný: na jazyku a v ústnej dutine sa tvorí špeciálna chémia. Na to reaguje biela mozgová hmota a vytvorí špecifickú chémiu, ktorou ezoterik môže pôsobiť na ostatnú chémiu vo svojom tele. Samozrejme, k takejto chémii si musí pridať schopnosť koncentrovať sa do vnútra svojho tela a zvlášť do úst, žalúdka, tenkých a hrubých čriev, pečene, obličiek, pankreasu, stredného mozgu. Takáto sugerácia funguje iba vtedy, keď ju myšlienkovo nespochybňujete. Odstavíte rozum a hotovo. Nepripustíte žiadne pochybnosti. Takto sa dá vstupovať do chémie cez ovládnutie techniky sugerácie a nespochybňovania.

Zdroj foto: sxc.hu

Pridaj komentár