Zasvätenie bolo zamerané na snovú ezoteriku, čo je tretia ezoterická cesta, ktorá sa realizuje cez šedú kôru stredného mozgu. Táto ezoterická cesta sa nerealizuje vedome počas klasického spánku. Ezoterik neusiluje o to, aby sa v noci vedome budil, zasahoval do snov a spánkového režimu.
Ezoterik túto cestu realizuje v autohypnotickom stave. Ide o stav skľudnenia a utíšenia činnosti organizmu na hranicu, pri ktorej ezoterik už zaspáva a občas stratí kontrolu nad tým,, čo sa deje. Teda prepadá sa do ľahkého spánku. Ezoterik nechodí za tento stav, v autohypnotickom spánku všetko vníma a kontroluje. Rozumovosť klesá na 50 % z celkovej rozumovosti a pripomína vnímanie sveta v symboloch alebo v rozprávkových prípadne v mytologických predstavách. Je to presne také vnímanie, ako keď sa zobudíte z hlbokého spánku a prebieha dej určitého sna. V tomto momente je rozumovosť hlboko potlačená a všetko sa vníma v oslabenej rozumovosti ako u prírodných ľudí. Prípadne rozumovosť klesne až na úroveň 20 % z celkovej rozumovosti dnešných ľudí a všetko sa prežíva cez svalové platničky.

Ezoterik sa naučí vyvolať autohypnotický stav a pracovať v ňom v 50 %-nej rozumovosti, potom aj v 20 %-nej rozumovosti. V týchto stavoch dokáže postupne spracovať spomienky, ktoré počas dňa uloží do svojho mozgu a neurónov. Teda ezoterik si pred spaním dokáže sadnúť do kresla, nahodí si stav autohypnózy, ktorý si udržuje v určitej úrovni a želá si, aby sa upratali spomienky z celého dňa. Ezoterik nerobí nič, iba udržuje túto požiadavku a môže vnímať, ako keby bežali v jeho hlave snové obrazy. A začína sa upratovanie spomienok do hlbšej roviny neurónových štruktúr. V tomto momente už hypofýza ako centrálna žľaza v blízkosti stredného mozgu prechádza z dennej do nočnej produkcie. Teda utícha denná chémia, zahajuje sa kombinovaný stav a potom v hlbokom spánku už ide skoro úplne o nočnú chémiu. Tak isto v strednom mozgu prebiehajú zmeny. Stredný mozog, nad ktorým sa nachádza hormonálna žľaza hypofýza, je zložený z 32 častí, ktoré sa postupne prepínajú z denného do nočného režimu. V štádiu zaspávania je prepnutá približne jedna štvrtina z celkového počtu neurónov. V hlbokom nočnom spánku je vždy skoro všetkých 32 častí veľkosti malého hrášku prepnutých do nočného režimu. Pokiaľ sa niekto v noci z hlbokého spánku preberie, tak sa pár častí v strednom mozgu prepne do denného režimu a spánok nemá svoju adekvátnu hĺbku.

Ezoterik v autohypnotickom stave okrem psychického upratania môže nariadiť preliečovanie organizmu, riešenie pracovných problémov. Až keď v noci prebehnú všetky tieto tri hlavné procesy, je možné, aby sa v klasickom spánku realizovala meditácia a rôzne psychické stavy. Ezoterik sa usiluje o to, aby v noci prebehli poriadne procesy psychického upratovania, liečenia a riešenia problémov svojho osudu a nedáva na prvé miesto duchovnosť.

Ezoterik si uvedomuje, že snové pochody v noci môže narušovať množstvo faktorov. V prvom rade sú to procesy chorobných stavov tela, ale aj psychická vyčerpanosť, precitlivenosť na stresové situácie, nepriaznivé podmienky na spánok a rušenie spánku. Nedostatok spánku a rôzne narušovanie má za následok, že organizmus je počas dňa tlačený do spánku a prichádza k mikrospánku. Nočný spánok môže však narušovať aj neochota ezoterika žiť duchovne, pokiaľ má génové retiazky v bunkách príliš od seba vzdialené. Ezoterik odmieta žiť duchovne a podvedomie z génových retiazok vo vnútri buniek ho núti žiť to v snovom režime a tým sa narušuje klasický ľudský spánok. Osoba, ktorá neustále naberá veľa informácií, môže „prekúriť“ mozog, množstvo informácií nedokáže spracovať počas noci, ich počet narastá a psychika sa destabilizuje.

V prípade porúch spánku sa ľudský spánok destabilizuje a mení sa na zvierací. Už to nie je jasný denný režim hypofýzy s dennou chémiou a prepnutím všetkých 32 častí do denného režimu. Keď sa dlhodobo porušuje spánkový režim, tak sa činnosť hypofýzy mení, počas dňa a aj počas noci sa striedajú výkyvy dennej a nočnej chémie. Už nepríde nikdy čisto k stavu produkcie dennej chémie a v noci nočnej chémie. V hypofýze začne fungovať naraz dvojitý režim nočnej a dennej chémie. V tomto prípade hovoríme o zvieracom spánku, ktorý je typický pre malé deti, starých ľudí, a tak isto pre zvieratá v prírode. Takéto poškodenie spánku z ľudského do zvieracieho sa už nedá vrátiť a osoba musí začať fungovať inak ako osoba s nenarušeným spánkom. Osoba je v dennej chémii iba v momente krízovej situácie. Inak neustále je v stave zaspávania a zobúdzania. Aj nočný spánok je narušovaný. Počas dňa treba prekonávať mikrospánok.

Ezoterik sa môže rozhodnúť, že svoj ľudský spánok zmení na zvierací. Keď sa takto rozhodne, tak bude trvať niekoľko rokov, kým si navykne na stav v mozgu, kde trvalo ide denná aj možná chémia. Ezoterik sa musí naučiť prekonávať prebiehajúci mikrospánok počas dňa a musí tento stav nechať prebehnúť. Ezoterik si musí byť vedomý, čo to bude pre neho znamenať, keď prejde do zvieracieho spánku.

Ezoterik musí odmietnuť meditovanie počas noci a transcendentálne meditácie presunie do autohypnózy. To je stav zámerného nastavenia stíšenia, skľudnenia a čiastočného navodenia stavu zaspávania s miernou nočnou chémiou a prevažujúcou dennou chémiou. Celkovo sa tento autohypnotický stav podobá stavu zaspávania. Ezoterik by v tomto stave nemal stratiť vedomie, teda nemal by sa prepadnúť do spánku a nevnímať dostatočne silne, čo sa deje v tele a jeho okolí.

Ezoterik v autohypnotickom stave ide zámerne do stavu rozumovosti ako dieťa v materskej škôlke. Všetko je vnímané v snových obrazoch a symboloch. Prípadne ide do stavu cvičeného zvieraťa, ktoré plní povely človeka a všetko preciťuje vo svalových platničkách. A vždy najprv tento stav použije na to, aby spomienky z toho, čo celý deň videl, počul, chutnal, hmatal a vypohyboval, boli spracované a uložené do neurónov šedej kôry mozgovej na viacerých miestach tela. Možno to robiť aj tesne pred spaním a je to vhodné hlavne pre osoby, ktoré počas dňa prijímali do seba množstvo podnetov, informácií a aj vlastného premýšľania a konania. Potom musia v noci prejsť stavy, ktoré organizmus, vyčistia, vyzásobujú a preliečia. To možno realizovať aj pred zaspávaním, pokiaľ je osoba chorá. Potom nasledujú riešenia pracovných a osudových problémov. A až keď vyjde čas, tak možno robiť aj snové meditácie. Ezoterik nikdy nedá prednosť takým meditáciám, ktoré poškodzujú a idú na úrok fyzického a psychického zdravia.

Ezoterik postupne preniká do stredného mozgu a snového archívu v ňom. Učí sa pracovať v autohypnotickom stave a používať množstvo rozličných techník na preverenie a ovládnutie snovej ezoteriky, snového stavu a snovej chémie. Pri autohypnóze používa predstavu a pocit v tele, že funguje hore nohami. To dovoľuje ochranu pre neželanými prienikmi do snových stavov z dôvodu manipulácie. Ezoterik v autohypnóze má tendenciu silne prepojiť cez nervstvo mozoček v zadnej časti hlavy so stredným mozgom v strede hlavy. Účinnosť autohypnózy pri tejto technike stúpa. Potom je tu možnosť programovať pred spánkom, čo sa má v noci diať. Je možné veštecké napojenie na zomierajúcu osobu s prosbou o upravenie neželaných spomienok, ktoré by mohli poškodzovať fyzické a psychické zdravie.

Ezoterik má však k dynamizácii snových pochodov počas autohypnózy aj iné techniky a to je tvorba somnambulných kotúčikov z určitej časti tela, napríklad z pečene, ruky, zvnútra bunky. Ide o špeciálne bioenergetické útvary, ktoré možno vnímať pri námesačných osobách. Tieto osoby sú námesačné často z dôvodu porúch mozgovej činnosti a značne na nich vplýva Mesiac. Ezoterik v prvom rade musí zmeniť postoj k osobám trpiacim námesačnosťou a k splnu, nesmie sa ho báť a odmietať ho. Ezoterik, ktorý má v poriadku telo, má štandardný stav psychiky, nemusí mať žiadny strach z nácviku tvorby somnambulných energeticko – guľovitých útvarov v tele a okolo seba.

Ezoterik má rád mesačný spln a odraz slnka od vodnej hladiny, odraz slnka od zrkadiel. Ezoterik má rád odraz splnu od vodnej hladiny. Má chuť sa pozerať celé hodiny na Mesiac v splne. Je ochotný si vytvoriť zrkadlo v tvare valca a pozerať sa cezeň na Mesiac. Ezoterik by chcel sériou zrkadiel preniesť odraz splnu do hĺbky jaskyne a tu meditovať na nazhromaždený spln. Ezoterik si chce dať okolo seba plno sklených fliaš, priezračných minerálov a obaliť množstvo stromov lesklou hliníkovou fóliou. Ezoterik by chcel nazhromaždiť množstvo priezračných kusov ľadu a nechať cez ne prechádzať svetelné efekty splnu. To je jedna zo základných podmienok k tvorbe somnambulno – energetických kotúčikov okolo seba. Podobajú sa tvarom mydlovým bublinám a je ich možno vnímať iba veštecky trénovanými zmyslami. Bežným zmyslom neškolenej osoby sú tieto objekty nevnímateľné. Ezoterik sa v autohypnotickom stave zaspávania skoncentruje do určitej časti tela a vyprodukuje tu energetický útvar v guľovitej podobe a vkladá do neho predstavy mesačného splnu.

Tu si nájdete prípady, ktoré počas noci operovali aktívne vo svojej pamäti a často k tomu používali somnambulné kotúčiky, ktoré tvorili v rôznych častiach tela počas noci. Samozrejme, v prípade týchto jedincov išlo o patologické stavy. Ezoterik si nespôsobí patologické stavy, ale sa výcvikom naučí tieto stavy vedome vyvolávať počas autohypnotického stavu. Teda nikdy počas spánku. Vždy iba počas dňa, alebo pred zaspávaním, prípadne po prebudení

01. Z oblasti Afrika . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Počas noci sa dotýkal orgánov tela cez zmyslové centrá a potom do pamäte. Možno pri tom použiť somnambulné kotúčiky.

02. Z oblasti Ázia . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,F). Počas noci pracoval vo svojom snovom archíve v strednom mozgu a posilňoval tu uložené spomienky. Možno pri tom použiť somnambulné kotúčiky.

03. Z oblasti Európa . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Počas noci vychádzal von z tela, vytváral tam snové obrázky a posielal ich do snového archívu v strednom mozgu. Možno pri tom použiť somnambulné kotúčiky.

04. Z oblasti Ázia . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Používal somnambulné kotúčiky, do ktorých ukladal informácie z prostredia a potom ich zo somnambulného kotúčika ukladal do snového archívu v strednom mozgu.

05. Z oblasti Z. India . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Počas noci psychicky preniká do štruktúr atómov a informácie o nich ukladá do stredného mozgu. Ezoterik preniká do atómov počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

06. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Z miechy mu vyteká magneticko zvieracia energia a k tomu somnambulné kotúčiky prenikajúce do kozmu. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

07. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C). Osoba operuje so somnambulným kotúčikom, z ktorého ide množstvo drobných kotúčikov, ktoré zbierajú informácie z tela a okolia. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

08. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Zbieral informácie o bunkách počas spánku. Má poškodené nervstvo tela, čo vytvára určité druhy kmitajúcich rezonancií. Do buniek počas noci preniká aj svojím nočným vedomím. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

09. Z oblasti J. Amerika . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). V noci kopíruje snové obrazy v tele do somnambulných kotúčikov, ktoré idú do aury a odtiaľ do snovej pamäte. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

10. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Počas spánku prenesie vedomie do somnambulného kotúčika a cez ne sa dotýka svojich záznamov v strednom mozgu. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

11. Z oblasti Kanada . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,E). Pracuje z magnetickej aury z miechy a odtiaľ počas noci preniká do prvkov svojho tela. Informácie o svojich prvkov ukladá do snovej pamäte. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

12. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E). V noci produkuje somnambulné kotúčiky a zbiera informácie o tele. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

13. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Osoba počas noci z rôznych častí tela produkuje prázdne somnambulné guľovité kotúčiky.

14. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Počas noci produkuje somnambulné kotúčiky, ukladá ich na orgány tela a zbiera informácie v úrovni buniek, prvkov, atómov a častíc v tele. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

15. Z oblasti Argentína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M). ). Počas noci produkuje somnambulné kotúčiky, ukladá ich na orgány tela a zbiera informácie v úrovni buniek, prvkov, atómov a častíc v tele. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Počas noci dokázal dekódovať záznamy v snovej pamäti a priradiť k nim cez obrázky tarotových kariet reálne obrazy. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Počas noci produkoval somnambulné kotúčiky. Vypúšťal ich do iných osôb a zbieral jasné varovné signály. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

18. Z oblasti Európa . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Pracoval pomocou snára. V noci vyberal snové obrazy a dekódoval ich, čo znamenajú v bežnom živote. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

19. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D). Dokáže dekódovať záznamy v snovej pamäti a overiť ich cez záznamy v magnetických záznamov magmatického jadra planéty Zem. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

20. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Vedel počas noci dekódovať sny v somnambulných kotúčikoch. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

21. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Vybratý sen vkladal do somnambulného kotúčika a k tomu priradil predstavu z dennej pamäti. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

22. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Pracoval so somnambulnými kotúčikmi. Do nich vkladal sny o zrkadlách, sny o Mesiaci a splne. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

23. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Mal v sebe UFO odtlačok z kontaktu s organickým životom v kozme a toto mu pomáhalo dekódovať sny. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

24. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Počas noci sa vždy jeho systém snažil chrániť každý detail snového archívu a zvyšoval účinnosť svojich snových spomienok. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

25. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Pracoval počas noci vo svojom snovom archíve a robil špeciálne magické rituály, ktoré mu pomáhali dekódovať snové záznamy. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I). Pomocou somnambulných kotúčikov dekódoval sny. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

27. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Dekódoval počas spánku svoje sny priradením magnetických záznamov magmatického jadra planéty Zem. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

28. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Pomocou spolupráce nervových platničiek vo svaloch počas noci testoval sny, ktoré sú v jeho prospech alebo neprospech. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

29. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Počas noci produkoval somnambulné kotúčiky, magnetická aura z miechy. Dekódovanie snov v magnetickej aure okolo svojho tela. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

30. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,Q). Prepojenie sa na zomierajúcu osobu a žiadosť o pozmenenie nežiaducich snových záznamov v strednom mozgu. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

31. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q). Vytváral ochranu snov cez prepojenie sa na brontosaurie a dinosaurie kosti. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

32. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Sám si upravoval svoje snové spomienky tým, že vstupoval do stavov klinickej smrti.

33. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Premosťoval svoju psychiku na kosti zomretých ľudí a liečil si bunky v tele.

34. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Prepájal sa na zomierajúcich ľudí s prosbou a upratanie nežiaducich spomienok v snovom archíve.

35. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Napájal sa na kosti mŕtvych osôb a liečil svoje telo.

36. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,B). Na upratanie nežiaducich snových predstáv používal UFO kontakt s organickým životom v kozme.

37. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,J). Počas noci prepojenie na zomierajúce osoby a upratanie nežiaducich snových záznamov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

38. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Počas noci prepojenie na zomierajúce osoby a upratanie nežiaducich snových záznamov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

39. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Počas noci prepojenie na zomierajúce osoby a upratanie nežiaducich snových záznamov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

40. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Počas noci prepojenie na zomierajúce osoby a upratanie nežiaducich snových záznamov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

41. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Napájal sa na kosti brontosaurov a liečil svoje bunky až na úroveň génových sekvencií. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

42. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Neustále bol napojený na zomierajúce osoby a trvalo likvidoval nežiaduce snové symboly v strednom mozgu.

43. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Napájal sa do sveta mŕtvych spomienok magických ritualistov a chránil takto svoje sny.

44. Z oblasti Madagaskar. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,K). Keď ochorel, vytváral počas noci somnambulné kotúčiky k liečbe organizmu.

45. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E). Vytváral množstvo somnambulných kotúčikov pre opravu a údržbu tela. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

46. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Vytváral somnambulné kotúčiky a opravoval cez ne hlavne molekulárnu úroveň. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

47. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Somnambulné kotúčiky produkoval v oblasti tenkých a hrubých čriev a takto opravoval, čo nebolo v tele v poriadku. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

48. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Produkoval veľké somnambulné kotúčiky a v nich a okolo nich množstvo malých somnambulných kotúčikov. Liečivé procesy. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

49. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,D). Produkoval veľké somnambulné kotúčiky a v nich a okolo nich množstvo malých somnambulných kotúčikov. Liečivé procesy. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

50. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Produkoval veľké somnambulné kotúčiky a v nich a okolo nich množstvo malých somnambulných kotúčikov. Liečivé procesy. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

51. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Produkoval veľké somnambulné kotúčiky a v nich a okolo nich množstvo malých somnambulných kotúčikov. Liečivé procesy. Tak isto do kotúčikov dával vhodné magmatické energie. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

52. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Produkoval veľké somnambulné kotúčiky a v nich a okolo nich množstvo malých somnambulných kotúčikov. Liečivé procesy. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

53. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Produkoval veľké somnambulné kotúčiky a v nich a okolo nich množstvo malých somnambulných kotúčikov. Liečivé procesy hlavne do nervového systému. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

54. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,C). Somnambulné kotúčiky, do ktorých ukladal liečivé energie. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

55. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H). Somnambulné kotúčiky do roviny génových sekvencií. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

56. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Somnambulné kotúčiky a do nich UFO organického života ako hviezdica, chobotnica, oči. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

57. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,P). Množstvo somnambulných kotúčikov rôznych veľkostí a precízna činnosť somnambulných kotúčikov v celom tele. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

58. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,H). Snažil sa hlavne žiť počas noci v snovom archíve stredného mozgu. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

59. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Počas noci psychicky prenikal do snového archívu. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

60. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Mal množstvo somnambulných kotúčikov a do nich ukladal liečivé znaky v podobe talizmanov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

61. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Počas noci chránil celé telo veľkým somnambulným kotúčom.

62. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Počas noci kontroloval snový archív a nedovolil, aby doňho niekto zasahoval.

63. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,D). Produkoval množstvo somnambulných kotúčikov a dával do nich vhodné liečivé zvuky z prírody. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

64. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M). V noci cez sny operoval vo svojich bunkách.

65. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). V noci somnambulné kotúčiky a upevňovanie zdravia.

66. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Somnambulné kotúčiky pre zdravie a ochranu snov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

67. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Produkoval somnambulné kotúčiky a do nich dával sexuálne energie z pohlavných orgánov. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

68. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Somnambulné kotúčiky používal na brzdenie chorobného stavu a chorobnej chémie.

69. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Somnambulné kotúčiky pretváral na niečo ako masky prírodných ľudí rôznych božstiev. Chránili jeho bunky pred polárnu žiarou.

70. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,J). Do somnambulných kotúčikov ukladal embryonálne záznamy z embryonálnych buniek a potom liečba. Ezoterik takto pracuje počas autohypnózy a môže k tomu použiť somnambulné kotúčiky, ktoré vhodne naprogramoval.

Tu si nájdete prípady, ktoré používali somnambulné kotúčiky a zároveň do nich vkladali mesačný spln, čo celý systém aktivity somnambulných kotúčikov iba posilňovalo.

71. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Zo stredného mozgu vyťahoval sny do somnambulných kotúčikov, potom do aury a potom naspäť do snovej pamäte v strednom mozgu.

72. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Vytváral somnambulné kotúčiky z pečene a do nich vkladal túžby a želanie, aby kotúčiky prenikali do astronomického kozmu do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie. Kotúčiky sem prenikali, zbierali informácie a ukladali do pamäte.

73. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M). Tak isto chodil cez somnambulné kotúčiky do astronomického kozmu.

74. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (10,G). Z tukových buniek vytváral somnambulné kotúčiky, ktoré zbierali informácie zvnútra buniek a ukladali ich do stredného mozgu.

75. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Vytváral somnambulné kotúčiky a prenikali do kozmu k organickému životu.

76. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Vytváral somnambulné kotúčiky a cez ne realizoval veštecký výkon voči iným ľuďom.

77. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Vytváral somnambulné kotúčiky z tenkých čriev a liečil sa týmito kotúčikmi počas noci.

78. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Vytváral somnambulné kotúčiky a vkladal do nich mesačný spln, pokiaľ sa tvoril počas noci. Liečivé účinky.

79. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Vytváral somnambulné kotúčiky na ochranu svojich snov a tak isto ich posilňoval mesačným splnom. Kotúčiky sa tvárili ako snová pamäť a nebolo to pravda.

80. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F). Vytváral somnambulné kotúčiky z kostí pre liečivé účinky.

81. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Vytváral somnambulné kotúčiky z brušného mozgu pre liečivé efekty cez energie.

82. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,E). Vytváral somnambulné kotúčiky z kostí a nabíjal do nich ukľudnenie a uvoľnenie.

83. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,D). Vytváral somnambulné kotúčiky z kože a používal ich na zbieranie informácií o ľuďoch, ktoré potreboval.

84. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Vytváral somnambulné kotúčiky zvnútra pľúc a cez ne zbieral informácie a ukladal ich do bežnej pamäti.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár