Zasvätenie bolo smerované do 2. ezoterickej cesty, ktorá sa realizuje v strednom mozgu. Ide v prvom rade o problematiku snovú, spánkovú, a tak isto o problematiku autohypnózy a hypnózy. Stav spánkový tu budeme považovať za stav, keď rozumovosť je mimoriadne znížená a dosahuje z celkových 100% iba pár percent.

Snovej ezoterike sme sa začali venovať zhromažďovaním a čítaním dostupnej literatúry o tejto oblasti, boli to knižky od psychológov, psychiatrov, ale aj snáre alebo medicínske štúdie o priebehu, procesoch a poruchách spánku. Tak isto sme študovali a cvičili knižky takzvaných transcendentálnych ezoterikov, ktorí sa venovali snovej ezoterickej ceste.

V prvom rade bolo treba zvládnuť koncentráciu do oblasti stredného mozgu, ktorý je veľký ako orech a je rozdelený na dve časti: jedna je vľavo a jedna vpravo v zmysle orientácie ľavá a pravá ruka. Každá časť je rozdelená na 16 častí, spolu je teda 32 častí veľkých ako zrnká kukurice. V týchto častiach je vo vnútri šedá kôra a na povrchu je biela mozgová hmota. Stredný mozog, ktorý je v odbornej literatúre popísaný aj ako zvierací mozog, má v prvom rade funkciu riadenia chemických procesov a to hlavne hormonálnych žliaz. V tesnej blízkosti sa nachádza hypofýza, epifýza a rastová žľaza amigdala. Hlavne hypofýza je vo väzbe na stredný mozog v silnom prepojení. Pokiaľ sme bdelí a vykonávame určitú činnosť, tak hypofýza je v režime tvorby dennej biochémie. Pokiaľ sa skľudníme, tak denná chémia sa postupne mení na nočnú a keď človek zaspí, tak hypofýza úplne prepla na režim nočnej chémie. Keď sa ráno zobudíme, tak sa nočná chémia vytráca a nastupuje postupne denná chémia a iné tvorby hormonálnych látok ako v noci počas spánku.

Stredný mozog funguje tiež ako archív toho, čo sa udeje počas zaspávania a počas hlbokého spánku. Ale tiež ukladá spomienky aj pri násilne vynútenom spánku cez hypnotiká, čo sú silne tlmiace lieky. Prípadne počas autohypnózy alebo bezvedomej hypnózy, ktorú si vyvolala samotná osoba alebo druhá osoba často v roli hypnotizéra. Samozrejme, nemôže nikto očakávať, že v strednom mozgu objaví hotové snové obrázky. Tieto sú tu zapísané vo vnútri buniek, ktoré možno podráždiť, získať nervový vzruch, ten treba preniesť do centra fantázie v prednom mozgu a tu priradiť vhodné spomienky, ktoré zobrazia daný sen. Mnoho ľudí si naivne myslí, že keď si pamätajú nejaký nepríjemný sen, že to bolo skutočne niečo zlé. Neuvedomujú si, že keď sa osoba prudko zobudí, tak rozumovosť je minimálna a to, čo si pamätajú, je v rovine rozumovosti detí v materskej škôlke. A tak často negatívny a pocitovo deštruktívny sen je vo vešteckom pretlmočení v centre fantázie vlastne stav, keď sa napríklad organizmus snaží niečo niekde vyliečiť. Často príjemné sny po vešteckom dekódovaní z roviny úrovne materskej škôlky vyznievajú práve ako procesy deštruktívne. Osoby, ktorým robíte výklad snov takýmto systémom prepisu do rozumovej reality, sú značne znechutené. Dôvod je jednoduchý, nedovolíte im fantazírovať a mať bludy prebujnenej fantázie.

Niektorí ezoterici sa snažia za každú cenu rôznymi technikami narušovať spánok, aby si pamätali čo najviac snov. Takýto postup nakoniec vedie k porušeniu hlbokého ľudského spánku a nastupuje plytký zvierací spánok. Jednoducho pri častom prebúdzaní sa, ktoré trvá celé mesiace, sa nočná chémia poškodí, bude už trvalo produkovať aj dennú chémiu aj nočnú chémiu a vráti sa do režimu plytkého spánku ako u zvierat. Z hľadiska medicínskeho je to vlastne poškodenie spánkového režimu, kde neprichádza k hlbším fázam spánku potrebným pre človeka. Ľudský spánok sa vyvinul postupne a prispela k tomu aj schopnosť človeka vybudovať si dobre chránené obydlia, kde netreba byť u určitom strehu pred nebezpečenstvom. Človek sa môže prepadnúť do úplného bezvedomia, ktoré je potrebné na spracovanie myšlienkových pochodov, ktoré zvieratá nemajú. Úroveň ezoterika, ktorý si svoje sny musí pamätať takýmto spôsobom, je mizerná. Veď stačí si vypestovať veštecké schopnosti v systéme autohypnózy a zo snového archívu si vyberieme akýkoľvek sen z ktoréhokoľvek obdobia života.

Pokiaľ by ezoterik predsa len dlhodobo násilne prerušoval spánok, tak trvalo poškodí snový ľudský spánok a prejde do zvieracieho spánku, ktorý je sprevádzaný častým prebúdzaním na podnety okolo seba ako je buchot, hlasy a podobne. Následne v noci neprebehnú všetky potrebné procesy na regeneráciu psychiky a tela. Organizmus si bude vynucovať mikrospánok ako u šoférov automobilov, ktorí šoférujú celú noc bez spánku. A potom je potrebné naučiť sa zvládať mikrospánok a fungovať pod stavom hypofýzy, ktorá pôjde v režime tvorby nočnej aj dennej biochémie. Tak isto aj 32 častí stredného mozgu bude neustále v stave, že časť z nich je v dennom a časť v nočnom režime. A tento stav bude aj noci aj počas dňa.

Samozrejme, nájdu sa výnimočne aj ezoterici, ktorí sa zámerne rozhodnú prejsť z ľudského spánku do zvieracieho. A hlavne ide o osoby, ktoré sú extrémne zaťažené fyzickou a psychickou prácou. Pokiaľ prepína niekto svoje sily, či už psychické, alebo fyzické, tak je nočný režim extrémne vyťažený, nespracuje všetky podnety, požaduje viac spánku a pospávať aj počas dňa. Ide o vorkoholikov, ktorí by najradšej pracovali 24 hodín denne. A pre tieto osoby je rozumnejšie, aby prešli do zvieracieho spánku. Teda spia relatívne krátko asi tak 3 – 4 hodiny, počas dňa sa tiež naučia prepadať do mikrospánku a neustále spracovávajú podnety z celého dňa. Čo im dovoľuje, aby mali krátky spánok a veľa mikrospánkov, ktoré sa naučia zvládnuť aj s otvorenými očami. Takýto stav by sme mohli nazvať aj stav večne pospávajúcej alebo spiacej osoby. Výhodou je aj lepšia schopnosť prijímať informácie z okolia. Nevýhodou je potreba mimoriadne silnej vôle, aby človek pospával, zároveň bol aj hore a nezaspával.

Sú aj prípady, ktoré sa rozhodnú, že pôjdu na maximum schopností premýšľať, konzumovať extrémne množstvo podnetov a to nielen cez oči, uši, zrak, čuch, chuť a hmat, ale aj priamo cez neuróny veľkého mozgu. Tak budú musieť prejsť do špecifického násilného spánku a tento spánok voláme autohypnotický spánok alebo v hlbšej fáze aj hypnotický spánok. Na praktickom príklade sa to dá lepšie pochopiť. Osoba vstala ráno o 4. hodine a pracovala nepretržite do 24.00 hod. (štúdium, meditácie, stretnutia, fyzické cvičenia, veštecké výkony, poradenstvo, práca na internete). To je celkovo 20 hodín intenzívnej psychickej práce. Nasleduje stav, kedy by sa daná osoba nemohla poriadne vyspať. Zaťaženie bolo príliš veľké. Osoba si sadne do kresla. Nahodí si stav autohypnózy, čo je zníženie rozumovosti na 40 % bežnej rozumovosti a naprogramuje si, čo chce, v prvom rade upratanie psychiky, zdravia, vyriešenie pracovných problémov. A začína vnímať fantázie snového charakteru, ale všetko vníma. Môže sa občas prepadnúť do hypnózy a nič nevnímať. Prípadne zníži rozumovosť na 20 % a všetko prežije cez svalové platničky vo vnútri svalov celého tela. Takýto stav trvá asi dve hodiny a zbytok sa dospí voľne v ležiacej polohe v posteli. A človek je svieži ako rybička. Klasický spánok je pri takejto záťaži vlastne nemožný. Autohypnotický spánok sa odporúča aj osobám, ktoré si trvalo poškodili snové pomery. Nie je dôležité, či spíte, ale či prebehli požadované psychické a zdravotné procesy.

Opakom skracovania a likvidácie ľudského spánku sú osoby, ktoré sa doslova vyžívajú v čo najdlhšom a najtvrdšom spánku. Ide zvyčajne o osoby, ktoré utiekli pred realitou do svojich snov a tam žijú vlastne niečo ako dvojitý život. Osoba je neúspešná v práci, ale v snoch je jednotka. Osoba je napríklad úspešná v práci, ale v osobnom živote je to pohroma. Ale všetko sa dá nahradiť v snovom procese. Takémuto stavu hovoríme milovníci zabudnutia na reálny život a neochota popasovať sa s osudom. Samozrejme, že tieto stavy idú na úkor psychickej a fyzickej regenerácie.

Pre extrémne preťažené osoby, ktoré sa udržujú vo vysokej fyzickej výkonnosti a cvičia aj v staršom veku, nie je dobré spávať v normálnej posteli. Telo a hlavne svaly sa v mäkkom prostredí postele zle regenerujú. Omnoho lepší je spánok na zemi na koberci a pod sebou má osoba iba tenký molitan. Je to tiež čudný spánok. Podobá sa to uloženiu do jogínskych asán, kde nie sú všetky svaly tela uvoľnené. Osoba sa musí naučiť spať v špecifických polohách. No fyzická regenerácia je mimoriadne efektívna.

Potom sú tu špecifické prípady osôb, ktoré by mali žiť ezotericky, ale nežijú tak v dennom vedomí počas dňa. Aby vyhoveli svojmu ezoterickému podvedomiu, žijú ezoteriku v noci. Samozrejme na úkor psychickej stability, zdravia a riešenia životných problémov. A určitá pohroma nenechá dlho na seba čakať. Na druhej strane sú osoby, ktoré sa aj počas dňa usilujú o meditáciu, ale počas noci sa snové vedomie často postaví proti a nameditované veci zlikviduje. A tu je vhodné programovanie do snov a pred spaním, aby sa takéto procesy nediali a boli vždy zastavené. A preto je pre ezoterika vhodnejšie zvieracie vedomie a autohypnotický spánok.

V zásade platí, že ezoterik nerobí v noci žiadne meditácie. Sú osoby, ktorých psychika v noci opúšťa telo a túla sa v kozme, preniká do sveta mŕtvych, k organickému životu. Dotyčná osoba o tom často ani netuší. Samozrejme, že si elegantne a postupne ničí psychiku zdravie. Samozrejme, že tieto výlety osoba vníma v zníženej rozumovosti dieťaťa v materskej škôlke, čo je prirodzené pre spánok. Jednoducho rozum a rozumový výklad nefunguje. A z toho dôvodu ani netuší, že má takéto stavy aj v noci. Veľmi nebezpečné sú stavy, pri ktorých sa činnosť orgánov tela úplne zastavuje a osoba opakovanie vstupuje do stavov raných štádií klinickej smrti. To poriadne zdevastuje celkovo osud človeka, ktorý o tom ani netuší.

A z týchto a ďalších dôvodov sa ezoterik v oblasti transcendentálnych meditácií zorientuje výhradne na meditácie v autohypnóze a hypnóze. A počas noci dá meditáciám svätý pokoj. Skôr sa sústredí na skonzumovanie ezoteriky, ktorú nameditoval počas dňa. A pokiaľ sa ezoterik uvedie do stavu autohypnózy, tak môže vlastne meditovať všetky oblasti ezoteriky, zároveň aj hneď spracovávať ezoterické podnety a nemusí čakať na nočný režim. Psychika dnešného človeka je dosť zaťažená aj bežným životom a klasická meditácia bez autohypnózy iba zvyšuje psychické zaťaženie. A preto násilný stav autohypnózy je pre dnešného človeka ten najvhodnejší stav pre meditáciu, a tak isto pre relaxáciu. Jednoducho ovládať násilný stav autohypnózy dáva veľkú výhodu pre jedinca, ktorý psychicky zvládne toho podstatne viacej ako osoba, ktorá sa spolieha na hlboký a dlhý spánok.

Ovládať autohypnotický stav, kde ezoterik vníma, čo sa deje, je veľmi vhodný aj pre reinkarnačné procesy. Do sveta mŕtvych spomienok sa rozumové vnímanie sveta a seba samého zle zapisuje. A preto zápis do procesov reinkarnácie vo svete mŕtvych spomienok je vhodnejší v autohypnotických stavoch, kde je rozumovosť 40 % alebo 20 % s tým, že k 20 % rozumovosti sa pridávajú reakcie svalových platničiek. Ezoterik napríklad v autohypnotickom stave môže kľudne putovať do kozmu, sveta mŕtvych a k organickému životu v kozme, ale po návrate je vhodné vešteckými technikami prekontrolovať, kde to vlastne psychicky prenikal.

Samozrejme, že toto všetko, čo som tu napísal, sú dosť známe veci, ktoré som iba vhodne usporiadal do určitého poradia, a tak isto vhodne rozumovo vysvetlil. Je zrejmé, že čitateľ nemôže úplne pochopiť celú šírku tejto problematiky, pokiaľ sa sám neusiluje získať osobné skúsenosti vlastnou snovou praxou. Iba teoretická rovina a sledovanie iných jedincov na dostatočné pochopenie nestačí. A vôbec sa nemôžete oprieť o to, že aj vy každý deň chodíte spať. Osobnú meditačnú skúsenosť nemôže nahradiť žiadna teória.

Je úplne prirodzené, že sme sa počas viac než desaťročnej ezoterickej praxe začali usilovať aj o prekročenie hraníc v oblasti snovej ezoteriky. Nebolo to celkom jednoduché a dlhšiu dobu sme prešľapovali na jednom mieste v bludnom kruhu zamilovanosti do svojej dokonalosti. Našťastie prišiel do ezoteriky a osobnej praxe systém dvojníkov, ktorý naše schopnosti posunul do novej roviny a naznačil, aby sme sa uberali smerom k somnambulným stavom námesačných osôb.

Bolo potrebné zmeniť prístup k mesačnému splnu, prestať sa báť hororových filmov a doslova sa tešiť na mesačný spln ako mimoriadne priaznivú silu pre psychiku ezoterika. Tak isto sme museli zmeniť postoj k osobám, ktoré trpia námesačnosťou a vlastne túžiť po určitom druhu námesačnosti. Obavy z toho, že by sme mohli v noci chodiť, blúdiť a nevedieť, je vlastne nemožná. Drvivá väčšina takto námesačných osôb má trvalo poškodený mozog. A to bežní ľudia v žiadnom prípade nemajú. Tento postoj dovoľuje v autohypnóze vytvárať rôzne druhy energeticko-informačných objektov. Produkujú sa trvalo na ktoromkoľvek mieste v tele. Sú veľké ako pingpongová loptička, môžu mať veľkosť tenisovej loptičky, môžu mať veľkosť futbalovej lopty. Do týchto veštecky vnímateľných objektov sa môžu vkladať požiadavky na upratanie psychiky, upratanie tela po stránke zdravotnej a riešenie pracovných a osobných problémov. Celkovo psychické, zdravotné a meditačné procesy môžu dostať výraznú rýchlosť a dynamiku. Ezoterik môže postupne ovládnuť aj tvorbu somnambulných masiek a to sploštením guľovitých tvorí ploché masky. Tieto objekty sú mimoriadne razantné a ešte efektívnejšie zvyšujú rýchlosť procesov na rovine snových pochodov.

Tu sú zverejnené koordináty živých alebo mŕtvych jedincov, ktorých spomienky boli použité počas zasvätenia. Išlo o mimozmyslové prijatie spomienok týchto jedincov ako teoretický základ spoznania, ako vlastne fungovali. V tomto prípade tvoria alebo tvorili vo svojej psychike informačno-energetické objekty v tvare sploštenej a vyfučanej lopty. Takéto objekty je možné vnímať iba mimozmyslovo cez veštecky školené zmysly.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F).
02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,G).
03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F).
04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,G).

05. Z oblasti Malá Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H).
06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,B).
07. Z oblasti Rusko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,C).
08. Z oblasti Ďaleký Východ. Zemepisná šírka a dĺžka (10,C).
09. Z oblasti Ďaleký Východ. Zemepisná šírka a dĺžka (13,C).
10. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L).
11. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,Q).
12. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,Q).
13. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q).
14. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q).
15. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P).
16. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,A).
17. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,B).
18. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C).

Tieto koordináty tu uvádzame z toho dôvodu, aby bolo každému jasné a zrejmé, že sme veštecky prešetrovali tieto prípady a vychádzali sme zo skutočne existujúcich systémov v ľudskom tele.

Tu sú zverejnené koordináty živých alebo mŕtvych jedincov, ktorých spomienky boli použité počas zasvätenia. Išlo o mimozmyslové prijatie spomienok týchto jedincov ako teoretický základ spoznania, ako vlastne fungovali. V tomto prípade tvoria alebo tvorili vo svojej psychike informačno-energetické objekty v tvare maličkých guličiek, ale aj do veľkosti futbalovej lopty. No dávali im aj určitú vhodnú bioenergiu zo svojho tela a tým tieto somnambulné kotúčiky mali väčšiu razanciu.

19. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
20. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
21. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,D).
22. Z oblasti Fínsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C).
23. Z oblasti Sibír. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,C).
24. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,B).
25. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,R).
26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K).
27. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,B).
28. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
29. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).
30. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F).
31. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E).
32. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,E)
33. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,E).

Tu sú zverejnené koordináty živých alebo mŕtvych jedincov, ktorých spomienky boli použité počas zasvätenia. Išlo o mimozmyslové prijatie spomienok týchto jedincov ako teoretický základ spoznania ako vlastne fungovali. V tomto prípade tvoria alebo tvorili vo svojej psychike informačno-energetické objekty v tvare maličkých guličiek, ale aj do veľkosti futbalovej lopty. Čo bolo odlišné, že tieto somnambulné kotúčiky sa tvorili výhradne v nervových zakončeniach svalov.

34. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K).
35. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F).
36. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I).
37. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E).
38. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,D).
39. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).
40. Z oblasti Malá Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,G).
41. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).
42. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L).
43. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K).
44. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).
45. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F).
46. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,C).

Táto časť zasvätenia prebehla bez problémov. Saša Pueblo zasväcoval v stave otvorenia miechy na spôsob filipínskeho liečiteľstva a k tomuto systému bol použitý aj systém premostenia psychiky zasväcovaných jedincov na organický život v kozme. Ide o prepojenie psychiky cez systém UFO. Saša Pueblo sa napájal na spomienky žijúcich osôb, do sveta mŕtvych spomienok a do magnetických záznamov o všetkom živom na planéte Zem.

Pokračovalo sa ďalej už v inom systéme zasvätenia a to cez tvorenie dvojníkov s napojením sa na poškodené epitelové bunky. Tvorili sa dvojníci pre oblasť stredného mozgu – 2. druhá ezoterická cesta. Dvojníci sa tvorili podľa požiadaviek už existujúcich spomienok na dvojníkov v neurónových systémoch zasväcovaných jedincov. Po vytvorení sa nechali pôsobiť v psychike zasväcovaných osôb a títo dvojníci previedli zmeny v neurónoch stredného mozgu. Po ukončení ich aktivity boli zlikvidovaní cez predstavy pyramíd. Teda v psychike zasväcovaných osôb zostali iba nasekané spomienky. To úplne postačuje, aby sa dalo napredovať podľa vzoru dvojníkov. Výhodou tohto zasvätenia je, že dvojníci okamžite za pár minút pozmenia psychiku zasväcovanej osoby, ukážu ďalší smer duchovného napredovania v ezoterike a pomocou nasekaných spomienok pokračuje duchovná cesta ako dobrý automat, ktorý pracuje aj bez účasti ezoterika, ktorý iba veštecky vníma, ako dvojníci pokračujú v ezoterickom snažení v prospech ezoterika.

Každý účastník vytvoril v aure dvojníka pre zber snového materiálu zo snových archívov aj iných ľudí. Požadoval prisunúť somnambulné kotúčiky, požadoval do seba poskytnúť snový archív každej osoby, dvojník prevádzal evidenciu snov každej osoby a prisúval na diaľku ďalší snový materiál, ktorý nebol k dispozícii, dvojník sa pýtal nasekaných dvojníkov v spomienkach, čo potrebujú k svojej aktivite, potom sa z aury posunul do stredného mozgu, tu realizoval zásadné zmeny a kombinoval sny tak, aby to vyhovovalo fungovaniu snových dvojníkov. K zmenám v snovom archíve zasväcovaných jedincov si prizval niektorých dvojníkov zo spomienok a tiež sa v psychike zasväcovaných osôb tvoril väčší pulzar. Nakoniec bol tento dvojník zlikvidovaný a uložený iba ako nasekané snové spomienky.

Potom sa realizoval ďalší dvojník, ktorý naznačoval, že bude do seba potrebovať odrazené slnečné svetlo nielen od Mesiaca, ale aj od planéty Zem, a tak isto aj od ostatných planét slnečnej sústavy. V strednom mozgu zasväcovaných jedincov vytvoril niečo ako veľký sklad a sny spracoval podľa odrazeného slnečného žiarenia od jednotlivých planét slnečnej sústavy. Ďalej požadoval spomienky o runovom písme a premostenie na reálne fyzické miesta, kde sa niečo robilo s runovým písmom. Nakoniec sa premiestnil do stredného mozgu a vytvoril v ňom systém vnímania slnečného svitu ako odrazeného svetla od planét slnečnej sústavy. Vysvetľoval to požiadavkou univerzálnejšieho prístupu k samotnej slnečnej sústave okolo nás. Nakoniec bol dvojník dôsledne zlikvidovaný a zostal iba v rovine spomienok.

Zahájila sa tvorba tretieho snového dvojníka a ten požadoval všetko o snoch ľudstva, vlastný snový materiál, začal deliť snový materiál podľa chorôb ľudí, začal tento stav prenášať na orgány v tele zasväcovanej osoby. Potom požadoval, aby sme si nahodili kozmické vedomie a psychicky prenikali k veľkému množstvu podobných planét ako je trojhviezda Slnko. Potom prenikol razantne do stredného mozgu a vytvoril stav, ako keby nám nainštaloval do stredu mozgu malý model Slnka. Vysvetľoval to tak, že v noci je nočná chémia a tá je pod vplyvom splnu, čo je odrazené svetlo od iných objektov a počas dňa má mozoček fungovať ako malé Slnko, kde orgány sú vlastne planéty. Potom sme tohto dvojníka zlikvidovali a ponechali sme si iba spomienky aj na tohto tretieho dvojníka.

Je zrejmé, že v tomto zasvätení si dvojníci pripravili prostredie mozočku pre vlastnú existenciu a aktivitu. Možno to vnímať aj tak, že stredný mozog a jeho 32 častí bude odteraz fungovať ako Slnko a časť ako odrazené slnečné lúče od iných planét. Veľmi ťažko je bežnou ľudskou mysľou pochopiť, čo sa vlastne udialo v strednom mozgu. Každopádne sa snový archív zasadne zmenil a už v ňom môžu naplno pracovať snové spomienky na dvojníkov.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár