Venujeme sa tu vrcholovej ezoterike, ktorá sa realizuje cez systém dvojníkov. Schopnosť tvoriť dvojníkov. Schopnosť likvidovať dvojníkov. Schopnosť dostať svoju psychiku do stavu dvojníkov. Ako funguje mozoček pod systémom dvojníkov.

Už bolo možné zaregistrovať, že ezoterická cesta sa začala stáčať do nového systému, ktorý umožňuje ezoterikom, ktorí už majú za sebou desiatku rokov intenzívnych meditácií a zozbierania všetkého, čo poskytovala ezoterika planéty Zem, postúpiť ďalej. Jednoducho každý systém sa jedného dňa vyčerpá a neposkytuje ďalšie napredovanie a sú nutné nové podnety z nového priestoru a v tomto prípade najlepšie z nekonečných diaľok astronomického kozmu.

Počas meditačnej praxe sme postupne narážali napríklad na obmedzenia vlastnej mysle. Klasický človek myslí v prednom mozgu a na pozemskú ezoteriku postačovalo myslenie v tejto časti hlavy. Pokiaľ ezoterik kozmickým vedomím zavítal do priestoru našej Galaxie, tak tento systém myslenia už nepostačoval a bolo treba prejsť na myslenie do mozočku. Preniesť myslenie do mozočku si vynútilo aj nazhromaždenie extrémneho množstva informácií z psychických prienikov z kozmu. Pokiaľ by sme neprešli do mozočku, tak by sme v prednom mozgu nedokázali z dôvodu zahustenia ani normálne myslieť. A treba podotknúť, že informácie sme v obrovskom množstve prijímali aj mimozmyslovo cez zasvätenia. No pokiaľ ezoterik pôjde ešte ďalej až do priestoru vo vzdialenosti 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov, tak už mu nepomôže pri spracovaní informácií ani mozoček alebo premostenie na množstvo mozočkov. A ezoterik musí pristúpiť na systém tvorenia a likvidácie dvojníkov. Spomienky na zlikvidovaných dvojníkov mu pomôžu zbierať ďalšie extrémne množstvá informácií, vyhodnocovať ich a tlmočiť mu, ako vlastne funguje kozmos v týchto extrémnych vzdialenostiach. Dvojníci a systém dvojníkov dovoľuje ezoterikovi plne pracovať na úrovni vnútra buniek a až na úrovni prvkov, atómov a častíc. Pokiaľ by chcel ezoterik pracovať na úrovni buniek a častíc z predného mozgu alebo z pozície mozočku, tak by to jednoducho nešlo. Ale zo systému dvojníka je myslenie možné aj v týchto mikropomeroch. Za podmienky, že ezoterik sa stane tlmočníkom toho, čo dvojníci v mysli ezoterika vykonajú a kam sa uberajú.

Pokiaľ ezoterik vytvorí dvojníkov pred sebou v aure, sú za určitým účelom schopní meniť vhodne psychiku ezoterika a urobiť doslova trvalé zmeny za pár desiatok minút. Keby sa ezoterik snažil o dosiahnutie zmien, ktoré dvojník spraví za pár minút, tak by mu to trvalo mnoho mesiacov. Po zlikvidovaní dvojníka zostanú na dvojníka spomienky a aj takéto na kúsky rozbité spomienky sú naďalej v ezoterikovej mysli dostatočné aktívne a schopné robiť meditácie za ezoterika. Podobá sa to veľmi stavu keď vás niekto vyhodí z duchovna a začne ho s vaším súhlasom robiť za vás. A ezoterik prišiel o ezoteriku a konečne môže počas meditácie relaxovať a pospávať. Dokonca sme začali hovoriť, že počas meditácie je lepšie spať, aspoň nič nepokazíme.

Jednoducho spomienky na dvojníkov v pamäti odvedú dokonalú meditáciu a ezoterik sa iba vezie. A to je veľmi dobré a vlastne to nemôže inak fungovať. Pokiaľ nemáte v sebe budovaný systém dvojníkov, tak môžete cvičiť naladenie psychiky do dvojníkov a to tak, že si spomínate na všetky pohnutia ruky naraz. Spomínate si izolovane na všetky druhy spomienok. A takto sa blížite k psychike dvojníkov. Tak isto k psychike detských dyslektikov, ktorí počas života vytvárajú anjelské sféry, kde daná osoba môže robiť počas života iba jednu činnosť a nič iné. Takto ladená psychika lepšie preniká do pulzarov v kozme. Podotýkam, že pulzary sú základ premostenia časticového sveta do roviny prvkov a molekúl. Takto ladená psychika je schopnejšia racionálnejšie vnímať realitu a dosahovať vyššiu dlhodobú úspešnosť.

No ezoterik, ktorý produkuje a likviduje dvojníkov, postupuje priamo cez spomienky dvojníkov. Tvorí a likviduje dvojníkov pre zber informácií toho, čo sa deje v samotnom ezoterikovi. Tvorí a likviduje dvojníkov ako sprievodcov cez svet mŕtvych alebo ako spojku do nekonečných diaľok kozmu. Prípadne ako sprievodcu k organickému životu v kozme. Ale aj ako sprievodcu do buniek, atómov a častíc. Ezoterik tvorí a likviduje dvojníkov preto, aby dosiahol v rozumnom čase zmeny vo vnútri svojho systému a nemusel dlhodobo a nekonečne dlho precvičovať jednotlivé úkony. Ezoterik tvorí dvojníkov aj z dôvodu pochopenia a pretlmočenia toho, čo vníma pri psychických pochodoch. Ezoterik vytvára a likviduje dvojníkov aj pre ďalšie napredovanie.

Doteraz sme do roviny ezoterickej cesty cez mozoček nainštalovali na úroveň mozočku asi do 40 dvojníkov, ktorí sa ujali mozočku a prepracovali v ňom individuálne znaky na znaky kúskov dvojníkov a k nim pridali znaky ku komunikácii dvojníkov. Tak isto mozoček a dvojníci prepisovali všetkých roztrhaných dvojníkov do znakov a naznačovali, že kúsky všetkých dvojníkov môžeme kombinovať rôznym spôsobom, ale najlepšie je to nechať všetko na dvojníkov a nezasahovať do toho. Nateraz máme zbudovaných 100 až 500 dvojníkov rôzneho druhu. Závisí od ezoterika, ako sa činí aj nezávisle od spoločných meditácií. Dvojníci naznačujú na systém pospájania kusov dvojníkov do systému blízkemu tibetským mandalám. Ale to bude budúcnosť a necháme to plne v réžii dvojníkov v spomienkach. Dokonca ezoterik počas meditácie s dvojníkom môže súbežne robiť aj inú činnosť. Teda naraz aj dve – tri iné psychické činnosti.

Počas meditácie do mozočku, čo je 3. ezoterická cesta, sa spustila aktivita dvojníkov. Dvojníci individuálne upratovali znaky v psychike ezoterikov. Likvidovali psychické väzby ľudského ega na znaky v mozočku a premosťovali znaky z mozočku do roviny atómov a častíc v mozočku. Zároveň požadovali napojiť sa na osobu, ktorá sa prišla diagnostikovať po internete, mala v sebe čudný odtlačok a komunikáciu s iným organickým životom v kozme na živých organických jedincov, ktorí sa až veľmi dobre podobali a vyžarovali geniálnu múdrosť vlastného prostredia, ktoré sa fyzikálne, chemicky a prvkovo značne odlišuje od prírodných zákonitostí planéty Zem. Spomienky dvojníkov požadovali psychický pohľad cez systém magnetickej aury v mieche do hĺbok kozmu o priemere 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tento kozmos v tomto priestore voláme 7 zemiakov v priesvitnej taške. A v tomto priestore sme hľadali geniálny organický život či už v živej podobe, alebo vo svete mŕtvych a premostenie na toto geniálne v kozme sme cez dvojníkov ukladali do mozgu a tiež všetko, čo premýšľa systémom anjelských sfér detských dyslektikov. Potom systém dvojníkov spravil kontakt na dvojníka odloženého vo svete prešpikovaných anti čiernych dier, kde rýchlosť zásadných zmien v zlomku sekundy nemožno vnímať. Prirovnali by sme to ku stavu, keď sa dotknete kľučky na dverách a v sekunde sa zmení na hrable a hneď v tej istej sekunde ešte na desať iných vecí.

Ezoterik nie je schopný vnímať, čo sa vlastne deje a ani priebeh, iba môže konštatovať, čo sa dosiahlo v jeho psychike na záver po ukončení aktivity tohto typu dvojníka v týchto extrémnych vzdialenostiach kozmu. Tento dvojník rozobral geniálnych dvojníkov alebo to, čo sa na to podobalo, do drobných kúskov. Mohli sme napočítať asi 1 500 záznamov dvojníkov organického života v kozme. Potom sa systém dvojníkov prebúral cez mozoček do vnútorného sveta atómov a častíc. Podotýkam, že nešlo o tvorbu takéhoto typu dvojníkov, ale iba o psychický pohľad na tieto objekty a nedošlo ani k aktívnemu psychickému kontaktu či tvorbe dvojníkov tohto druhu v aure pred ezoterikom. Ešte sme sa ponorili do autohypnózy a spracovali sme v stave zaspávania meditáciu zrealizovanú cez dvojníkov. A hotovo.

Pridaj komentár