Anjelské sféry z meteoritov. Prienik anjelských sfér z meteoritov do snového archívu. 12 zasväcovacích rituálov a12 zasvätení. Zasvätenie do stredného mozgu. Stredný mozog a prepnutie do stánku. Obrázky meteoritov. Napojenie na zemské meteority po celom svete cez magnetické energie magmatického jadra Zeme. Zmena anjelov meteoritov na snovú symboliku. Prienik snovej symboliky do fyzického tela. Prienik snovej symboliky do aury. Prenik snovej symboliky do magnetických energií. Prienik snovej symboliky do meteoritov zeme. Prienik snovej symboliky do snov iných meditujúcich. Z tohto zasvätenia boli vytvorené fotografie. Vyhľadaj v Galérií zasvätení.

Anjelské sféry z meteoritov. Anjel.
Pokračujeme v sérií zasvätení do meteoritických anjelov. Tieto anjelské esencie vznikli u prírodných šamanov alebo pravekého človeka, ktorý nevedel čítať a písať. Aj v dospelosti si ponechali veľkú detskú žľazu a detskú psychiku. Potom pri dotyku s meteoritom vytvorili energetickú postavu v tvare človeka s krídlami. Vo vnútri postavy sú zakreslené drobné krúžky. Po smrti šamanov sa anjelské meteoritické sféry uvoľňujú a sú okolo nás. No pre bežného, veštecky neškoleného človeka je to neviditeľná záležitosť. Tieto anjelské informačné polia sa dajú doslova fotiť alebo kopírovať do ľudskej mysle. Už sme zasvätili do 6. neurónových oblastí ľudského tela. A tak isto sme zasvätili do aurických obalov okolo tela. Prevzali sme si alebo skopírovali do pamäte info polia spomienky tých, ktorí niečo robili v histórii ľudstva. Teraz sme sem preberali stavy tých, ktorí pracovali s meteoritmi a táto činnosť sa dostala do snových stavov.

Prienik anjelských sfér z meteoritov do snového archívu. Anjel.
Z hľadiska medicínskeho je potrebné si uvedomiť, že stredný mozog vyzerá ako menšie rozrezané vajíčko na dve časti. Každá časť má po 16 neurónových oblastí vľavo aj vpravo. Stredný mozog uvádza človeka do spánkového stavu, ale ho aj prebúdza zo spánku. Teda stredný mozog má dve funkcie. Je treba koncentrácia do tejto oblasti aj počas zasvätenia. Na každej strane stredného mozgu otvoríte do snového stavu iba po jednej neurónovej oblasti. Tieto dve oblasti majú tvar a veľkosť zrnka kukurice. Teda sa do nich skoncentrujete a uvediete do snového stavu. V tom momente začne iba z dvoch prepnutých neurónov prienik snového podvedomia do tela a mimo stredný mozog. To je správne naladenie na zasvätenie.

Uvedomujete si, že máte v strednom mozgu snový archív všetkých snových pochodov, ktoré vo vás prebehli a je jedno, či si sny pamätáte, alebo nie. Takto si otvoríte cestu do snového podvedomia. Márne by ste čakali, že tu budete cítiť anjelské sféry. Anjelské sféry sa dostali do snov a zmenili sa u každej osoby na určitý znak. A túto zmenu treba rešpektovať a spoznať. Niektorým sa meteoritickí anjeli zmenili na kľúč, niektorým na húsenicu. U každého je tento proces jedinečný. S anjelskými sférami pracujeme teda v bdelom stave a potom ich zatvoríme. S anjelskými sférami pracujeme pri programovaní riešenia určitého problému. Najprv by v snoch mali prebehnúť regeneračné a ozdravovacie procesy, potom niečo ako vplyv na šťastný osud a potom riešenie problémov. Nakoniec na meditáciu. A treba to prísne podržiavať.

12 zasväcovacích rituálov. Anjel.
Súčasťou zasvätenia je už klasicky anjelská ritualistika, ktorá sa skladala z obrázkov meteoritov, kreslenia mriežky, strihania meteoritov, ukladania zrkadiel. Do mriežky s obrázkami meteoritov sa vkladali kúsky farieb, cverny, malé poháriky. Ďalej sme do mriežky dávali poháre, kosti, lepiacu pásku, klince. Všetko slúžilo k magickej ritualistike.

12 zasvätení. Anjel.
Zasvätenie realizoval Saša Pueblo a do seba stiahol počas zasvätenia postupne 12 informačných posmrtných polí bývalých snových šamanov. Zasväcované osoby sa magickým rituálom dostali do vhodného naladenia a do pamäte si vložili stavy snových šamanov.

Obrázky meteoritov. Anjel.
Pre zasväcované osoby slúžili obrázky meteoritov na to, aby sa pomocou týchto obrázkov napojili na reálne meteority. K tomu potrebovali čiastočné odpútanie sa od zemského magmatického jadra a pocit lietania. Potom ich myseľ a ich túžba prenikali cez zemský magmatizmus až k reálne existujúcim meteoritom. Nie do aury, nie do vlastných spomienok, nie do mikrosveta neustále sa zmenšujúceho, ale reálne do meteoritov.

12 zasväcovateľov. Oblasť Severná Amerika, zemepisná šírka a dĺžka (9,E ). Vkladal meteority do skál. Oblasť Kuba (12,G). Jedol prach z meteoritov a iné chemické látky. Oblasť Južná Amerika (14,J). Šúchal si meteority po tele. Oblasť Severná Amerika (13,B ). Oblasť Japonsko (17,E ). Brúsil meteoritické meče.

Oblasť Sibír (11,E ). Spával pri meteoritoch. Oblasť Kaukaz (7,E ). Zbieral do meteoritov sny iných. Oblasť Afrika (3,G ).Pracoval so snovými znakmi. Oblasť Antarktída (9,Q ). Oblasť Južná Amerika (14,L ). Oblasť Čína (12,E ). Oblasť Ázia (8,F).

Prienik snovej symboliky do fyzického tela. Anjel. Prienik snovej symboliky do aury. Anjel. Prenik snovej symboliky do magnetických energií magmatického jadra. Anjel. Prienik snovej symboliky do meteoritov zeme. Anjel. Prienik snovej symboliky do snov iných meditujúcich. Anjel.

Zo stredného mozgu sa postupne snový archív tlačil do tela v podobe snových znakov. Potom išiel zasvätením do aury, ďalej do magnetických rezonancií magmatického jadra okolo celej Zeme. Potom do meteoritov, do živých ľudí a ich snových archívov v strednom mozgu.

Pridaj komentár