Venujeme sa tu 7. ezoterickej ceste, ktorá speje do psychického prieniku do buniek a bunkových štruktúr buď cez mozoček, alebo brušný mozog v rámci geriatrického ozdravenia organizmu.

Ide nám v prvom rade o to, aby sme psychicky prenikli do vnútra buniek vlastného tela tým, že sa skoncentrujeme do mozočku a to iba veľmi slabo a rozrezonujeme niektoré membrány v tele ako je napríklad pobrušnica alebo hlasivky. Brušný mozog nás skoncentruje na tak malé objekty ako sú bunkové blany, orgániky v bunkách, bunkové jadro, mitochondriálne jadro, chromozómy, gény a molekulárna úroveň. Cez mozoček je možné prenikať až na úroveň atómov v ľudskom tele.

Pokiaľ sa preniká do buniek na základe napustenia obrázkov jaskýň s pocitom, že zasväcovaná osoba prišla do nej zomrieť, tak takýmto vyhrážaním prinúti 4 pudy a to pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny a pud bunkový, aby sa postarali o vyzdravenie organizmu až na molekulárnu úroveň. U zasväcovaných osôb už asi rok beží dôsledné veštecké diagnostikovanie a preliečovanie vnútra buniek až na rovinu molekulárnych štruktúr.

Tentokrát sme sa sústredili na to, ako sa dá dosiahnuť, aby si chromozómy, gény a molekulárna úroveň udržali výkonnosť a schopnosť spolupracovať v celom organizme ako jeden za všetkých a všetci za jedného. V tomto prípade sme volili okrem klasického preliečenia chromozómov, génov a molekulárnej úrovne v rámci geriatrického programu aj uloženie UFO objektov organického života pod označením UFO III. Ide o špecifický druh organického života, ktorý existuje a funguje v našom kozme číslo 1. vo valci. V priestore, v ktorom žije, sa doslova nič nedeje a tento život je mimo planét, súhvezdí a galaxií. Vytvára si zvláštne štruktúry v kozme, v ktorých aj sám žije. Jeho objekty sa podobajú niečomu ako gigantickým kostiam. Keďže sa tu nič tak nedeje, je tento organický život zorientovaný do svojho vnútra a zaujíma ho iba to, čo je vo vnútri bunkových štruktúr. A teda je vhodný na to, aby odtlačky tohto organického života boli uložené do vnútra buniek, chromozómov, génov a molekulárnych štruktúr. Tak ako sa to dá vnímať v rámci vešteckého skúmania extrémne dlhovekých jedincov.

Nejde tu ani tak o to, aby sme sa dožili niekoľko sto rokov života, ale aby sme využili všetky dostupné prostriedky, aby sme mali organizmus bez chorobnosti a v dobrom výkone. Teda základom zdravia ezoterika je veštecká kontrola vnútra organizmu až na molekulárnu úroveň s vybudovaním génu dlhovekosti, ktorý vplýva na spomalenie starnutia. K tomuto sme pridali fenomén modifikácie tukových buniek smerovanej na produkciu až 10 000 000 rôznych užitočných látok v tukových bunkách, ktoré majú, zdá sa, neobmedzenú výkonnosť. K týmto fenoménom sme pridali uloženie objektov UFO III. do chromozómov, génov a molekulárnej štruktúry.

Uloženie odtlačkov UFO III. sme si povšimli u extrémne dlhovekých osôb a tak isto sme objavili liečiteľov, ktorí odtlačky UFO III. ukladajú do bunkových štruktúr. A tak sme začali používať tento fenomén a uložili sme do bunkových štruktúr veľké množstvo odtlačkov UFO III.

Zasväcovateľ Saša Pueblo použil dva systémy ukladania UFO odtlačkov do bunkových štruktúr: 1. Priamym napojením cez vlastné bunky na organický život UFO III. Zároveň energeticky prechádzal cez bunky zasväcovanej osoby a to hlavne v tenkých a hrubých črevách a tak isto cez tukové bunky, ale aj tam, kde treba napraviť spoluprácu chromozómov, génov a molekulárnej úrovne. 2. Napojením sa na žijúcich liečiteľov, ktorí dokážu do buniek ukladať odtlačky UFO III. Takíto liečitelia sú, ako sme už spomínali v inom článku, zameraní na všetko okolo hmyzu. Jednoducho hmyz im dovoľuje lepšie prepojenie na organický život v kozme. Samozrejme, že fenomén UFO III. a jeho liečivé účinky budeme ešte skúmať podrobnejšie, hľadať logické súvislosti a praktické využitie.

Tu sú zverejnené koordináty živých jedincov alebo ich pozostatkov, ktorí sa dožívali veku aj viac ako 100 rokov. Ide samozrejme o výnimočné prípady. Najviac prípadov dobrého zdravia a dlhovekosti stojí na tom, že majú v sebe ešte aj v staršom veku embryonálne bunky, ktoré sa uvoľňujú do tela. Niektorí jedinci zase majú chromozómové a genetické mutácie, kde životnosť v bunkách je na viac ako 100 rokov.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z chromozómovej úrovne buniek brušného mozgu.

02. Z oblasti Ukrajina. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,D). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z chromozómovej úrovne tukových buniek.

03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,E). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z chromozómovej úrovne tukových buniek.

04. Z oblasti Kamčatka. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,D). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z roviny chromozómov tukového orgánu.

05. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z génov tukového orgánu.

06. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z génovej roviny v tenkých črevách.

07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z molekulárnej úrovne prvkov.

08. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,D). Ešte živá osoba, ktorá sa dožíva extrémneho veku a organizmus je riadený z molekulárnej úrovne prvkov.

09. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Ešte živá osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III. v našom kozme číslo 1. vo valci.

10. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,C). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III.

11. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III. a tak isto tu boli efekty UFO z kozmu číslo 3. vo valcovitej trubici.

12. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III.

13. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka genetickým anomáliám v génoch tukového orgánu.

14. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III.

15. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokému veku aj vďaka prepojeniu na UFO III.

16. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (10,Q). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III. ale aj kontaktu s UFO z kozmu 6. z valcovitej trubici.

17. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III.

18. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku vďaka existencii značného množstva embryonálnych buniek aj v staršom veku. Tieto bunky si niesla ešte z embryonálneho vývoja, postupne sa uvoľňovali do tela a boli základom stálej obnovy celého tela.

19. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku aj vďaka prepojeniu na UFO III.

20. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,D). Už mŕtva osoba, ktorá sa dožila extrémne vysokého veku vďaka genetickým anomáliám v génoch tukových buniek.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár