Certifikácia je zameraná na riadiace centrá v 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. oblasti výskytu neurónov v ľudskom tele. Ide o neuróny šedej kôry v 7. neurónových oblastiach, kde sú centrá koordinovania činnosti orgánov a systémov tela.

VEĽKÝ MOZOG

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre činnosť orgánov a systémov tela?

Skladajú sa koordinačné centrá z množstva navzájom prepojených a spolupracujúcich chromozómov a génov vo vnútri neurónových buniek?

Aké veľké sú koordinačné centrá, čo obsahujú, prečo sa postupne koordinácia vekom rozpadá?

Je základom koordinačného centra neurón alebo potrebná skupina neurónov?

Je hlbším základom určitá skupina chromozómov v neurónových bunkách?

Je ešte hlbším základom určitá skupina génov v chromozómoch neurónových buniek?

Sú najhlbším základom koordinačných centier molekulárne usporiadané prvky?

V ktorých oblastiach ľudského tela sa nachádzajú koordinačné centrá neurónov?

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá sexuálnych aktivít?

Aké funkcie majú sexuálne koordinačné centrá spĺňať?

Kde sa nachádza centrum vnútorného hlasu a akú má funkciu?

Môže si meditujúci vybudovať viacero koordinačných centier z neurónov vo veľkom mozgu a ako to dokáže realizovať?

Kde sa nachádzajú centrá pre spoluprácu s mozočkom a mozočkovým spôsobom skenovania a spracovania informácií?

Koľko centier pre spoluprácu s neurónmi mozočku je v neurónoch veľkého mozgu?

Majú všetci ľudia rovnako zbudované koordinačné centrá vo veľkom mozgu pre spoluprácu s mozočkom?

Akú funkciu majú tieto centra spolupráce s neurónmi mozočku ?

Kde sa nachádzajú zmyslové koordinačné centrá pre sluch, zrak, hmat, čuch a chuť?

Akú funkciu majú vykonávať koordinačné zmyslové centrá?

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre celý systém imunity či už mikrobiálnej, alebo bunkovej?

MOZOČEK

Koľko koordinačných centier v neurónoch mozočku je k dispozícii a ako ich možno podeliť?

Sú v mozočku koordinačné centrá pre zber a vyhodnotenie informácií v celom tele až na úroveň molekulových štruktúr prvkov v tele?

Sú v mozočku koordinačné centrá pre ukladanie a vyberanie spomienok zvnútra neurónov?

Akú majú funkciu koordinačné centrá pre ukladanie, vyberanie a triedenie spomienok?

Majú bežne ľudia vybudované koordinačné centrum v mozočku pre psychický prienik mimo bunky svojho tela?

STREDNÝ MOZOG

Má stredný mozog koordinačné centrá na riadenie a usmerňovanie dennej biochémie cez systém hypofýzy?

Má stredný mozog koordinačné centrá pre riadenie a usmerňovanie nočnej chémie cez systém hypofýzy?

Má stredný mozog koordinačné centrá pre riadenie procesu asexuality a sexuality cez hormonálnu žľazu epifýzu?

Má stredný mozog koordinačné centrum pre riadenie rastu v organizme cez mikrožľazu amigdalu?

Má stredný mozog mechanizmus koordinovania hladu a najedenia cez prívesok mozgový?

MIECHA (MIEŠNY MOZOG)

Kde všade sa nachádzajú neuróny miechového typu pre riadenie a koordinovanie všetkých pohybových aktivít v organizme?

Má každý orgán, každý systém a každá časť tela viacero centier riadenia a jedno z nich je extrémne silné?

Sú v miešnych neurónoch pohybové centrá staré až 2 miliardy rokov pred naším letopočtom?

Je v miešnych neurónoch základný pohybový vzorec viazaný na aktivity magmatického jadra planéty Zem?

Je bežné mať v miešnych neurónoch zbudované pohybové návyky pre kozmické vedomie, klinické vedomie, vedomie čiernych dier, pulzarov a anti čiernych dier?

Je bežné mať v miešnych neurónoch pohybové vzorce na prienik ľudskej psychiky do kozmu a do atómov vlastného tela?

Koľkokrát treba realizovať jeden atypický pohyb, aby sa vytvorilo centrum pohybu a stal sa z neho pohybový automat, ktorý funguje automaticky bez zasahovania človeka?

BRUŠNÝ MOZOG

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre vyživovanie organizmu?

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre trávenie?

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre celkové bunkové aktivity?

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre pudy sebazáchovy, rozmnoženia a teritória?

Sú bežne zbudované koordinačné centrá pre donucovanie pudov, aby liečili organizmus?

GANGLIE (GANGLIOVÝ MOZOG)

Kde sa nachádzajú koordinačné centrá pre tvar všetkých orgánov v ľudskom tele, ktoré operujú cez krycie epitelové bunky na povrchu orgánov a systémov tela?

Kde sa nachádzajú jednotlivé ganglie pre vnútornú pevnosť a stabilitu orgánov o veľkosti špendlíkovej hlavičky?

CHROMOZÓM

Venujeme sa tu chromozómom a ich fungovaniu iba v jednej bunke.

Koľko chromozómov sa nachádza vo vnútri jednej bunky?

Delia sa chromozómy vo vnútri bunky na dve centrá? Ktoré sú to a ako sa volajú?

Koordinujú a riadia chromozómy a v nich neuróny procesy vo vnútri bunky?

Koordinujú a riadia chromozómy a v nich gény a v génoch molekulárne zoskupené prvky biochemické a bioenergetické procesy?

Spolupracujú chromozómy jednej bunky s chromozómami druhej bunky?

Je dôležité, aby chromozómy všetkých buniek navzájom spolupracovali a v tejto spolupráci vydržali aj vo vyššom veku človeka?

Koordinujú chromozómy v bunkách jedného orgánu svoju spoločnú činnosť?

Zasahujú do činnosti neurónov v chromozómoch aj iné zoskupenia chromozómov v ľudskom tele?

Môžeme chromozóm podeliť na menšie časti ako sú gény?

Môžeme hovoriť o tom, že gény sú najmenšie riadiace jednotky usporiadané do spoločného koordinačného centra v rámci jedného chromozómu vo vnútri bunky?

Môžeme hovoriť o tom, že gény vo všetkých chromozómoch riadia vlastne celý organizmus?

Je správna predstava, že gény sú v chromozómoch, chromozómy sú v bunkách a určitá skupina génov v chromozómoch a bunkách sa zoskupuje v určitých orgánoch, systémoch a častiach tela?

Je správna predstava, že všetky gény v chromozómoch a všetky chromozómy v bunkách a bunky so všetkými chromozómami a génmi tvoria napríklad jeden orgán v tele?

Je správna predstava, že gény v chromozómoch uložených v neurónových bunkách miechy vytvárajú vlastne miechu a koordinujú spoločne všetko okolo pohybu?

Ako vplývajú molekulárne štruktúry prvkov na aktivitu génov, ich životnosť a vitalitu?

Zasahujú gény aj do úrovne molekulárnych zoskupení vo vnútri buniek, génov a chromozómov?

Pridaj komentár