Poprosím Vás o vypracovanie nového vešteckého profilu. Rada by som vedela, ako som postúpila na svojej duchovnej ceste.

Požiadali ste ma, aby som nahliadol vešteckými metódami do vášho podvedomia a zistil, čo sa tam deje (predošlý profil B 99). Ešte stále máte v sebe spomienky reinkarnanta, ktoré sa uložili do neurónov. Síce sme spomienky zo sveta mŕtvych vrátili naspäť a nahradili iným bezvýznamným záznamom, ale zostali vám spomienky z reinkarnanta vo vašej hlave. A tie treba prijať, skonzumovať a spraviť ich súčasťou vašej novej identity. Niet žiadnych pochybností, že to zvládnete.

Zdravotný stav
Je zhodnotený osobitne v rámci geriatrickej liečby. Vediete si dobre a preliečujete sa do hĺbky bunkových štruktúr.

Psychický stav
Aurický obal je stabilne uchytený okolo tela. Psychický stav je štandardný.

Povaha
Keďže sa aktívne venujete ezoterike, tak ste psychicky usadená v šedej kôre veľkého mozgu, čo vám hlavne dovoľuje robiť ezoteriku sveta mŕtvych spomienok. Psychicky prenikáte do sveta mŕtvych o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Väčšinu záznamov tu poznáte a o svete mŕtvych spomienok máte jasný prehľad. 4 povahy zo šedej kôry máte otvorené, ale ešte ich neviete ovládať vo svoj prospech. Zároveň ste usadená v strednom mozgu. Ovládate detskú psychiku a anjelské sféry detských dyslektikov v celom výbere anjelských sfér bielej pozitívnej línie. Tak isto ste hlboko prenikli do svojho snového archívu v tejto oblasti a so snovým materiálom robíte poriadok v zmysle aby vám nebránil pri ezoterike. Tak isto ste z tejto línie ovládli 7 podvedomých obalov, kde ste si umiestnili anjelské sféry detských dyslektikov, ale aj kópiu sveta mŕtvych. 4 povahy máte otvorené a postupne získavate nad nimi kontrolu. Ešte zle využívate hypnotické stavy do procesov reinkarnácie. Váš postoj k posmrtnému uloženiu vašich spomienok charakterizuje ešte stále nechuť a nezáujem. Cítiť tu postoje náboženské, kde pretrváva iluzórna predstava o posmrtnom živote. Inklinujete k hinduistickým predstavám rozpadnutia sa a straty svojich spomienok po smrti ako konečný kľud duše, čo je veľmi naivná predstava.
Ste usadená aj v mozočku, ale slabo. V podstate odmietate spoluprácu mozočku a najradšej by ste ezoteriku robili tak ako predtým. Nezabúdajte, že ste od narodenia špiritistka ako vaša matka. Od raného embryonálneho vývoja máte v sebe zápis alebo záznam spomienok osoby, ktorá sa chcela cez vás reinkarnovať. Tento záznam plne obsadil vašu psychiku a vaše vlastné detské ego sa nerozvinulo. Už nemáte v sebe tento reinkarnačný záznam, lebo bol odstavený a nahradený bezvýznamným záznamom zomretej osoby. No psychika reinkarnanta plne zostala vo vás. Odporúčam, aby ste sa vrátili do embryonálnej mysle a to, čo zostalo po reinkarnantovi prijali a ovládli ako základ vašej psychiky. Doslova skonzumovať tento element a usadiť sa v ňom pre lepšie ovládnutie. Spravte tak cez embryonálne bunky alebo cez vajíčka vo vaječníkoch. Môžeme to nazvať proces znovunarodenia do psychiky reinkarnanta. Mozoček by sa mohol stať základom tejto expanzie. Aj tu vidieť nechuť stereotypov záznamu reinkarnanta venovať sa ezoterike cez mozoček. Treba si uvedomiť, že mozoček a ezoterika cez mozoček je extrémne dôležitá pre ďalšie napredovanie. Bez zásadného zvládnutia mozočkovej ezoteriky sa nedá dosahovať vrcholová ezoterika. Potenciály mozočku sú príliš dôležité a neodporúčam ďalej postupovať bez mozočkovej ezoteriky.
Ste tak isto usadená v mieche. Postupne si zvykáte na pohybovú ezoteriku. No ešte je tu toho málo nacvičené a precvičené. Nedokážete robiť ezoteriku cez pohybové vzorce a dávate prednosť využívať spomienky reinkarnanta k psychickým prienikom do seba a mimo seba, teda do kozmu a sveta mŕtvych. Ste spomienkami reinkarnanta nútená takto postupovať. A vaše osobné ego je ešte slabé, aby presadilo svoju vôľu. Vaše pôvodné ego je na úrovni 2 mesačného embrya. Treba zbudovať vlastné ego a nie ego reinkarnanta. Váš stav mysle sa podobá technikám reinkarnácie v Tibete. Je vybraté embryo a doňho sa umiestni záznam zomretej osoby. Po narodení je dieťa zobraté na výchovu do kláštora. Pôvodné ego sa u dieťaťa nerozvinie, ale spomienky reinkarnanta sa rozvinú naplno.
Ste usadená v brušnom mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev. Charakterizuje to systém prinútenia pudov k zdraviu. Ale cítiť, že spomienky reinkarnanta sa usilujú zastaviť tento proces a vaše pôvodné ego musí neustále bojovať o to, aby genetický program fungoval. Musíte bojovať so záznamom reinkarnanta, ktorý neustále dupe po tomto systéme a nechce ho. Svoju útočnosť zamerajte voči reinkarnantovi.
Ste usadená aj v gangliách. Z tejto pozície ovládate kozmické vedomie. Teda prieniky do kozmu, ale najprv idete do sveta mŕtvych a až potom do kozmického priestoru. Skôr to robí záznam reinkarnanta a nie vaše ego, ktoré sa nerozvinulo. Zase ten istý problém s pozostatkami reinkarnanta vo vašom tele.
Ste usadená aj vo vnútri chromozómov, ktoré sú v bunkách celého tela. Tu vplyv reinkarnanta nenachádzam a dobre ste sa tu usadili. Táto rovina by sa mohla stať základom ovládnutia všetkých spomienok, ktoré zostali po reinkarnantovi.

Chromozómová história
Počiatok vašich génov je v oblasti Tibetu. Veľmi sa podieľajú na vývoji chromozómov v strednej Európe u jedincov habánskej kultúry. Hlboká uzavretosť podobná pre jedincov usadených psychicky v mozočku. Blízka príbuznosť kabalisticky ladeným jedincom. Chromozómy sa nemiešali s inými chromozómami. Ide o ľudských predkov, ktorí kosťami ryhovali obrazy v jaskyniach. No centrum kabaly sa tvorilo v šedej kôre veľkého mozgu. Nešlo o kreslenie, skôr o brúsenie hrotov kostí k zabíjaniu a útočnosti. Podobná habánska chromozómová enkláva bola zameraná na hranie sa so znakmi, skôr ozdoba než praktický význam.

Génové predpoklady
Vaše génové reťazce sú značne uvoľnené a pokiaľ chcete šťastný osud, tak výhradne žitie duchovných vecí. Vaše podvedomie podporuje záznamy reinkarnanta a nie vaše pôvodné vedomie, ktoré zostalo na embryonálnej úrovni. Využite vplyv podvedomia, premostite sa naň z embryonálnej roviny a ovládnite spoločne s podvedomím spomienky reinkarnanta. Treba presadiť svoje ego. Celkovo sú spomienky reinkarnanta najväčší problém ďalšieho postupu na ezoterickej ceste.

Astrológia ega
Ešte stále nebola zvládnutá rovina ovládnutia spomienok reinkarnanta a presadenie vašej embryonálnej zatiaľ slabej, ale pôvodnej psychiky. Odporúčam z embryonálnej roviny skonzumovať záznam reinkarnanta ako svoj vlastný záznam.

 

Pridaj komentár