Šaman. Aura. Vedomie prírodného človeka. Zasvätenie do živlov ohňa, vody, zeme a vzduchu. Školenie ohľadom magického priestoru. Magické vrecúško, magická dutinka, magická postavička, magická škatuľa, magická fľaša. Magickí zasväcovatelia z minulosti.

Máme za sebou druhé zasvätenie do šamanských techník a tradícií. Jeho cieľom bolo zopakovať zasvätenie do živlov a celkovo šamanskej mytológie. Stihli sme ďalšie 4 zasvätenia. K tomu sme pridali nácvik šamanského priestoru a celkovo 7 zasvätení.

Účastníci šamanského zasvätenia si pred sebou vytvorili všeobecne platný rituál zasvätenia do živlu ohňa. Každý si na podložke zapálil niekoľko sviečok a okolo nich poukladal vhodné prírodné objekty. Účastníkom zasvätenia bolo prízvukované, aby sa vhodne naladili. Bolo treba, aby vo svojej mysli obnovili spomienky na prírodu a hlavne dovolenky strávené v prírode. Zároveň každému bolo vysvetlené, aby sa skoncentroval do niektorej časti chrbtice, kde sa nachádza miecha. Pri takomto naladení sa vytvára úplne prirodzene aurický obal okolo každého účastníka zasvätenia. Potom sa stáva magický rituál so sviečkami súčasťou aurického obalu. Je to vlastne komunikácia so silami v aurickom obale. Toto je základný moment úspešného šamanského zasvätenia. Pri zasvätení ide o vyvolanie určitých efektov práve v aurickom obale.

Zasväcovaní zapálili sviečky a bolo im pripomenuté, že to nepália sviečky na cintoríne, že nebudeme si robiť intímny večierok, že nie sú na dovolenke, že nebol vypnutý prúd, ale že idú komunikovať so šamanskými silami v aurickom obale okolo seba. Teda sviečky musia byť usporiadané tak, aby pomáhali zasväteniu. Ďalej boli požiadaní, aby nad sviečkami pohybovali rukami a vo vnútri si potichu magickým spôsobom hovorili slovo HAU. Po vykonaní rituálu som pristúpil za chrbtom zasväcovanej osoby k zasväteniu, ktoré spočívalo vo vytvorení určitých objektov v aurickom obale.

Pokračovali sme v zasvätení do živlu vody. Osoby na zasvätení si znovu vytvorili všeobecne platný rituál. Pred seba si dali nádobu s vodou a namáčali v nej rôzne prírodné predmety. Do vody si namáčali prsty a mokrými prstami sa dotýkali predmetov a tiež sa dotýkali častí svojho tela. Tak isto som odporúčal, aby každý v sebe vydával zvuk písmen TTT. Znovu sa každý špeciálne ponoril do spomienok na prírodu a svoju koncentráciu upriamil na oblasť miechy v chrbtici. Kontroloval som veštecky a senzibilne, či vytvorili okolo seba auru a táto dostatočne intenzívne obkolesila rituál s vodou. Potom som pristúpil k individuálnemu zasväteniu do živlu vody.

Nasledovalo zasvätenie do živlu vzduchu. Prekvapujúco sem po všeobecnom zisťovaní treba zaradiť rituál práce s ľadom a špagátmi. Takýto rituál sa používal všeobecne najčastejšie. Dotyčné osoby na zasvätení si dali pred seba misku a každý dostal kus ľadu. Okolo ľadu sa mali použiť kúsky špagátov. Niektorí ľad doslova špagátom obmotali a iní špagát ukladali okolo misky, alebo špagát prechádzal cez misku a bol namočený vo vode, ktorá sa topila z ľadu. Znovu sa každý usiloval obnoviť spomienky na prírodu a skoncentrovať sa do miechy v chrbtici. Požiadal som každého, aby vydával v hrdle zvuky bolesti. Tak isto som každého nasmeroval na vnímanie toho, čo sa odparí z ľadu a nie na samotný ľad. Každému som rituál upravoval a zároveň som vysvetľoval, že nie sú deti a toto nie je zimná hra lízania cencúľov. To, čo vytvorili, je komunikačný prostriedok so silami v aurickom obale. Po vhodnom naladení som pristúpil k zasväcovaciemu obradu.

Nasledovalo zasvätenie do živlu zeme. Účastníci zasvätenia si pred sebou vytvorili všeobecne platný rituál z paličiek a špagátov. K tomu pridali rôzne druhy kameňov. Každý si zobral konáriky zo stromu, tieto ako základ zviazal do určitého zväzku a postavil pred seba čo najviac kolmo. Zväzok konárov bolo treba podoprieť inými drievkami a kamením. Ďalej som každého požiadal, aby v hrdle alebo v mysli tvoril zvuky HU HU. Všetci si znovu spomínali na prírodu a obnovili koncentráciu do miechy. Už bolo cítiť, že sa lepšie dostali do šamanskej ritualistiky a už nevnášali do rituálu ľudské faktory ako detskú hru, umelecké ambície a podobne. To, čo vytvorili pred sebou, bol komunikačný prostriedok so silami v aurickom obale, ktorý sa vytvoril okolo každej zasväcovanej osoby. Pokiaľ bol aurický obal slabý, tak som počas individuálneho zasvätenia dopomohol k jeho lepšiemu vytvoreniu.

Po prestávke sme sa pustili do druhej časti zasväcovania a nácviku magických techník. Cieľom magického výcviku bolo pochopiť, čo to je magický priestor. Dotyčné osoby na zasvätení si vyskúšali vytvorenie magické priestoru vrecúška, ktorým sa cez auru dobre ovplyvňuje vlastná alebo cudzia psychika. Potom si vyskúšali vyrobiť určitú dutinku. Teda bolo treba vytvoriť určitý podlhovastý a zároveň dutý priestor. Bolo úplne jedno, z akého materiálu bude vyhotovená. Dutinka sa všeobecné používa na ovplyvňovanie úspechu a dosiahnutie určitého cieľa. Nezabúdajte, že operácie v aurickom obale sú trvalé a ich účinnosť je vysoká práve preto, že sa robia v aurickom obale okolo fyzického tela. Potom si účastníci vytvorili zase všeobecne platný rituál a to postavičku. Znovu bolo jedno, z akého materiálu bude vyhotovená. Najčastejšie sa používal modurit alebo plastelína. Do postavičky veľkosti 15 centimetrov sa vytvorilo množstvo dier. Magická postavička sa najčastejšie používa na ovplyvňovanie procesov zdravia cez aurický obal. Nasledovalo vytvorenie magickej škatule s vrchnákom. Škatuľa všeobecne slúži na ovplyvňovanie snov. Vytvorili sme si aj magickú fľašu, ktorou sa ovplyvňuje hlavne vo všeobecnom meradle dianie v budúcnosti.

Účastníci zasvätenia vytvorili tieto druhy magického priestoru naraz a ja som pristúpil k 7. druhom zasvätenia. Počas zasvätenia dotyční prerábali svoje výtvory a ihneď na zasvätení zlepšovali svoju zručnosť pri tvorbe magického priestoru. Všetko to slúži ako príprava na zasvätenie a komunikáciu s aurickým obalom v šamanskom vedomí.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ ŠAMAN 2B.

Pridaj komentár