Delenie ezoteriky. Rôzne druhy vedomia. Všetky vedomia kmitajú. Koncentrácia. Ego. Predstavy blikajú. Predstavy kmitajú. Predstavy vibrujú. Vedomia zemské. Vedomia kozmické. Vedecké poznatky a ezoterik. Vedomia kozmické a deštruktívni ľudia. Modelovanie kozmických druhov vedomia. Tento zápis z prednášky na svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Znovu sa nám podaril ďalší výrazný prielom v upratovaní ezoteriky. Vytvorili sme systém delenia ezoteriky podľa druhu vedomia. Pod vedomím tu rozumieme určitú časť tela, do ktorej vlastnou koncentráciou prenikneme a odmeditujeme tu určité stavy.

Základným stavom je vytvorené vedomie vo vnútri psychiky, že tento svet kmitá, bliká a vibruje. Teda vedecké poznanie o protónoch, neurónoch, elektrónoch a ostatných časticiach v molekule niečoho. Hovorím o vedomí neurónovom, ktoré je základom pre všetky druhy iných vedomí. Bolo realizované zasvätenie do kmitajúcej Silva.

Základným vedomím je vedomie uložené v strednom mozgu, v tzv. zvieracom mozgu. Je veľkosti menšieho vajca a nachádza sa v strede mozgu nad predĺženou miechou. Ide o vedomie dnešných ľudí. Treba sa sem sústrediť plnou silou.

Ďalším druhom vedomia je vedomie uložené v mozočku. Predpokladáme, že tu je uložená ezoterika kabaly a židovstva. Teda ezoterika geometrie, matematiky, fyziky a podobne. Znovu aplikujeme vedomie častíc. Do mozočku prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Ďalším druhom vedomia je vedomie šamanské, ktoré je uložené v mieche, ktorá sa ťahá v chrbtici. Skoncentrujeme sa do miechy a otvoríme si vedomie prírodného šamana. Aurický obal je prirodzene zväčšený a umožňuje cez šamanské rituály veľmi rýchlo napredovať do rôznych iných vedomí s malým počtom opakovaní. Znovu aplikujeme vedomie častíc. Do miechy prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Nasleduje prienik koncentrácie do vedomia brušného mozgu v hrubých a tenkých črevách. Toto vedomie je vedomím cicavcov. Znovu aplikujeme vedomie častíc. Do brušného mozgu prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Ďalším vedomím je vedomie v neurónoch drobných ganglií pri každom orgáne tela. Skoncentrujeme sa do týchto oblastí a otvárame si vedomie pavúkov a podobného hmyzu. Znovu aplikujeme vedomie častíc. Do ganglií prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Ďalším vedomím je vedomie buniek v tele. Môžete si vypomôcť sugeráciou, že celý život miesite cesto a nič iného. Znovu aplikujeme vedomie častíc. Do buniek tela prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Po prieniku do buniek sa vrátime naspäť úplne na vrch hlavy, svoje ego skoncentrujeme na šedú kôru veľkého mozgu. Otvoríme si vedomie náboženské. V poškodených neurónov sa zjavujú hlavne nábožensky inšpirované obrazy a pocity. Je to vyššie vedomie, ktoré v dnešnej dobe dosahujú mladí ľudia. Znovu aplikujeme vedomie častíc. Do šedej kôry prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Nasleduje vedomie kozmické. Ide o napodobnenie stavu kozmonautov, ktorí pobudli na orbite niekoľko týždňov. Toto kozmické vedomie môžete dosiahnuť predstavou zablúdenia v labyrinte, znovu aplikujeme vedomie častíc. Do kozmického vedomia prenikáme cez predstavy blikania, kmitania a vibrovania.

Nasleduje celá rada kozmických druhov vedomia. Je vhodné sa napojiť ako senzibil napríklad na kozmonautov v kozme. Tak isto si dáte pred seba obrázky hviezd našej Slnečnej sústavy. Otvárame si postupne vedomie Mesiaca, Merkúru, Venuše, Marsu, Saturnu, Pluta, Neptúna, Uránu a Slnka. Na diaľku sa napájate na ľudí, ktorí majú netradičné typy kozmických planét Slnečnej sústavy. Uvedomte si, že nejde iba o fantázie, ale o modelovanie zmeny psychiky tak, ako keby ste boli fyzicky dopravení na určitú planétu. Takéto druhy vedomia dovoľujú spôsobovať zmeny v neurónoch iných ľudí.

Pridaj komentár