Vedomie ľudské – stredný mozog. Vedomie šamanské – miecha v chrbtici. Vedomie cicavca – brušný mozog v stene čriev. Vedomie nižších živočíchov – ganglie tela. Vedomie buniek – v bunkách. Vedomie častíc. Častice, protóny, neuróny, elektróny a iné. Šialený cicavec. Bioenergie. Aura. Tento zápis z prednášky a cvičenia má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku prieniku vedomia meditujúceho alebo jeho ega do hĺbok fyzického aj psychického tela. Na tejto ceste na dno vlastnej duše je potrebné prekonať množstvo prekážok a cieľov.

V prvom rade je potrebné sa odpútať od vonkajšieho sveta a sústrediť svoju pozornosť na fyzickú stránku. Je potrebné svoje ego jednobodovo skoncentrovať na duchovnú cestu do hĺbok vlastnej existencie. Na tejto ceste je potrebné prijať predstavu o vnútri človeka ako zbierku jednotlivých historických období. Teda vo vnútri fyzického a psychického tela treba začať vnímať jednotlivé prehistorické obdobia. Je tu obdobie, keď sme fungovali ako bunky v praoceáne. K tomu sa pridalo obdobie spojené s gangliami tela. Ide o obdobie vývoja nižších druhov zvierat. Potom nasleduje vedomie v stenách čriev, ide o vývojové obdobie ako dnešné cicavce, napríklad medveď. Potom je tu vedomie v mieche a ide o obdobie prírodného človeka. Ide o šamana, ktorý dokáže komunikovať s aurickým obalom, ktorý sa okolo neho vytvára. Nakoniec je tu vedomie dnešného človeka, ktorého centrum je v stredom mozgu v oblasti hormonálnej žľazy hypofýzy. Možné je aj špecificky posunuté vedomie do mozočku, typické pre kabalu a židovsky ladenú ezoteriku.

Cez šamanské vedomie sa dostanete vhodnou koncentráciou do brušného mozgu. Brušný mozog je uložený v stenách čriev. Pomôžete si všeobecne platným magickým rituálom, medzi prsty ruky si dáte drievka alebo kamienky. Stačí, keď tak spravíte aj v predstave, prípadne nakreslíte na papier.

Koncentrujete sa do brušného mozgu a zo spomienok vyberiete predstavu určitého jedla. Túto predstavu pošlete do brušného mozgu a čakáte, ako brušný mozog zareaguje a čo bude požadovať, aby ste spravili. Vnímate požiadavku brušného mozgu a sugeratívne ju splníte. Pošlete signál brušnému mozgu, že príkaz bol splnený.

Nasleduje stav, keď do brušného mozgu pošlete signál o spomienke na minerál a tento obraz zavediete do oblasti brušného mozgu, ktorý reaguje na žrádlo. Teda brušný mozog je pomýlený, vydáva podnety, ako keby minerál bolo žrádlo. Plníte príkaz brušného mozgu a minerály odnášate do skalného príbytku. Odteraz všetky minerály, fosílie, drevo, hviezdy sú považované za žrádlo a vy sugeratívne plníte príkazy brušného mozgu. Pokiaľ chcete vnímať brušný mozog v aure, tak sa tu objavujú energetické lúče. Brušný mozog možno používať na intuitívne liečenie. Jednoducho vám brušný mozog naznačí, ako treba dotyčnú osobu liečiť.

Postúpime ďalej a koncentrácia ide do oblastí ganglií. Ganglie sú spravidla veľkosti šošovice a nájdete ich po celej dĺžke miechy a pri každom orgáne, hormonálnej žľaze, pri každom svale, pri každej kosti. Do brušného mozgu zadáte požiadavku, že ganglie sú žrádlo a brušný mozog vydá pokyn na zožratie alebo vytvorenie zásob. V tomto momente sa môžete dostať do ganglií vo svojom tele. Niektoré ganglie ako keby ste nevedeli nájsť a pri niektorých pociťujete bolesť a nepríjemnosti. V zásade v prvej etape preniknete do ganglií a liečite ich. V druhej etape ich vnímate z aury ako guľovité útvary zložené z bioenergie. Veľkosť ako sklenená volejbalová lopta. Neskoršie preniknete do ganglií a vešteckými schopnosťami v sebe alebo v aure objavíte svet démonických postáv, ktoré sú rôznym spôsobom znetvorené. Je to stav, ktorý opisuje spisovateľ Goethe vo svojom Faustovi. Samozrejme bez tých nadsázok o podpise vzdania sa svojej duše. Svet ganglií je nesporne zaujímavý a netreba sa báť tu vytvorených objektov. Treba sa od nich učiť. Určite budeme písať o tomto jedinečnom svete v nás.

Postupujeme do poslednej stanice a cez brušný mozog dávate príkaz na zožratie buniek vlastného tela a potom všetkých molekúl, protónov, neutrónov a elektrónov. Postupne prenikáte aj do tejto oblasti svojho tela a vlastnej prehistórie.

Pridaj komentár