Pri gynekologickej prehliadke lekár zistil akýsi útvar na maternici a podľa onkocytológie je podozrenie, že ide o rakovinu v počiatočnom štádiu. Pochopila som, že som mnou niečo nie je v poriadku a že budem musieť urobiť pravdepodobne veľké zmeny vo svojom živote, len zatiaľ neviem aké. Zaujímalo by ma tiež presnejšie, čo sa vlastne deje s maternicou.

Požiadali ste ma o podrobnú diagnostiku stavu maternice. Maternicu som podelil na 14 častí, z toho je disharmonických a chorých 5 častí. Najhoršia je však skutočnosť, že sa v nej ukladajú toxické látky, ktoré môžu spôsobiť mutáciu a degeneráciu časti buniek. Odporúčam liečbu maternice a pravidelné kontroly u lekára. Podľa mňa operácia maternice nič nevyrieši, pretože vo vašom tele sa aj na iných miestach ukladajú toxické látky. Treba riešiť komplexne celý organizmus. Pokiaľ máte záujem o samoliečbu, nechajte si vypracovať postup liečby.

Diagnostika Silva objekty: nachádzam na časti maternice trvale poškodené miesta, zo 14. častí v štyroch.

Diagnostika Reiki energie: maternica zosáva bioenergiu z okolia, čo naznačuje na určitú chorobnosť.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkreslilo ani jednu zo 14. častí maternice, čo značí spoločnú chorobnosť.

Diagnostika Silva údržba: zo 14. častí v 8. častiach je navážanie toxicity a odpadu, v 6. častiach beží údržba a oprava.

Diagnostika automatickou kresbou: v 5. častiach je stav chorobnosti. Automatická kresba je rozsiahla.

Diagnostika rezonančná: poškodenie neurónov je asi v troch častiach.

Diagnostika echolokačná: 5 častí nevrátilo echolokáciu naspäť, v týchto častiach nie je všetko v poriadku.

Diagnostika astrálna: v 5. častiach sa objavuje čierna postava, čo charakterizuje ukladanie toxicity, v jednej časti je madona s dieťaťom, ale v spánkovom stave. Teda zvýšené riziko na rakovinové bunky. Maternica je skôr skladiskom toxicity.

Diagnostika totemová: 5 častí chcelo liečiť totemové zviera hryzením a jednu časť vytrhlo a hľadalo vhodnú liečbu.

Diagnostika hlasivkami: v 6. častiach pociťujem silné toxické stavy a nepríjemnosti devastácie maternice z dôvodu toxicity.

Diagnostika vyživovacia: vo všetkých častiach maternice je nedostatok vyživovacích látok a celá maternica je vo všetkých častiach podvyživená.

Diagnostika aurická: zo 14 častí maternice asi 5 oblastí nemá dostatočné vyžarovanie bioenergie a sú disharmonické, až choré.

Diagnostika sexus: v celej oblasti maternice sú poškodené lymfatické uzliny, sú degenerované, nefungujúce.

Diagnostika náboženských energií: 5 častí je s poškodenými neurónmi a nervovými dráhami. Jednoducho si neplnia svoje nervové aktivity a sú pasívne.

Diagnostika elektrickým výbojom: naznačuje, že celá maternica je akoby odpojená od organizmu, akoby pre organizmus neexistovala.

Diagnostika najhoršieho miesta: všetky časti maternice boli označené za najhoršie miesto v tele.

Diagnostika pránická: poukazuje na to, že maternica je plná toxicity a môže byť potenciálne veľmi riziková pre organizmus. Toxické a bakteriálne problémy možné.

Diagnostika špiritistická: informačné pole pre postup liečby naznačuje na možnosti liečby rôznymi postupmi dať ju do poriadku.

Diagnostika autopilota: šedá kôra sa usiluje maternicu zničiť, mozoček udržať, stredný mozog je ľahostajný, miecha vydáva príkazy na ukladanie toxicity, brušný mozog chce maternicu zlikvidovať.

Diagnostika imunitná: voči maternici je imunita na zhubné bunky dobrá a riziko rakoviny je nízke. Imunita na baktérie je oslabená. Enormne zvýšená je však toxicita v maternici, môže degenerovať prostredie maternice a vytvoriť riziko rakoviny.

Diagnostika prútikárska: cez maternicu nepretekajú magmatické sily a obchádzajú ju. Naznačuje to na určitú chorobnosť.

Diagnostika feromónová: v maternici je uložená nebezpečná toxicita, ktorá by v nej mohla vyvolať degeneračné pochody.

Pridaj komentár