Liečiteľské techniky alternatívneho liečiteľstva. Masáž. Akupresúra. Akupunktúra. Reflexná masáž. Prstové mody. Chiropraxia. Zasvätenie. Aurická liečivá sila. Naturálne Reiki. Hnetenie cesta. Varenie piva. Pranie. Klincovanie. Chovanie svíň. Stav dementa. Liečená osoba je cesto, pivo, mäso a doska. Špeciálne druhy liečiteľských postupov. Precvičovanie liečby druhej osoby. Liečenie intuitívne cez brušný mozog. Liečenie cez šamanský rituál. Špeciálne techniky. Zápis z prednášky má svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Fotografie tu zverejnené boli vyhotovené počas nácviku liečiteľských postupov.

Vedomie ľudské. Stredný mozog. Pokračujeme v nácviku liečiteľského Reiki a dôrazne ho odlišujeme od iných druhov Reiki, ktoré sú v podstate duchovným Reiki a zasvätením do budhizmu. A to je väčšina zasvätení, ktoré sa u nás realizuje. Aj v tejto oblasti sa nájdu výnimky. Nám tu ide o rozvoj liečiteľského Reiki bez štipky duchovného rozmeru. Tu nás duchovnosť jednoducho nezaujíma. Koncentrácia je realizovaná do stredného mozgu, ktorý je veľký ako rozrezané menšie vajíčko. Nachádza sa v mozgu nad predĺženou miechou. Aurický obal je veľkosti dvoch centimetrov od povrchu tela smerom von. Uzatvoríte sa do seba a otvoríte si štyri centrá, a to neurónové drobné ganglie po stranách obočia. Ide o ganglie predného mozgu. Potom sa skoncentrujete dva centimetre nad jedno aj druhé ucho a tu zatlačíte prstami, poprípade nakreslíte prstom znak blesku. Tak isto sa skoncentrujete do mozočku pod zadným zrakovým centrom, zatlačíte tu dvomi prstami, nakreslíte prstom dva znaky blesku. Poslednú koncentráciu robíte do oblasti pupku. Aj tu zatlačíte prstami a nakreslíte dva znaky blesku. Takto si otvoríte všetky 4 centrá. Postupne sa do nich koncentrujete a produkujete v sebe vlastnú bioenergiu. Musíte mať pocit, že ste ako katóda a anóda v elektrolytickom roztoku. Máte ďalej pocit, že ste sebec a nič nikomu nedáte. To je sugerácia počas liečby. Potom môžete mať sugeráciu ťažkej fyzickej práce. Uveríte, že ťažko pracujete a vaše nervové zakončenia vo svaloch sa jemne mykajú.

Následne zosávate do tela bioenergiu z iných živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny, stromy a mikroorganizmy. Máte pocit, že ste ako vysávač a bioenergiu môžete zosávať zo živých zdrojov a do kdekoľvek na zemi. Vhodná je sugerácia parazitizmu a sebectva. So získanými energiami sa následne preliečujete. Preliečovanie cíti ten, kto sa stal senzibilom a cíti toky bioenergií, alebo je veštecky zdatný.

V samoliečbe vo vnútri tela sa ďalej pracuje s energiami zemského magmatického jadra. Snaha zorientovať sa podľa svetových strán. Snaha harmonizovať ľavú alebo pravú stanu tela ako zrkadlový odraz jednej strany v druhej strane. Tak isto zásady Feng shui sú vhodné. Do tela nateká cez 4 centrá magmatizmus a vy sa preliečujete. Tak isto môžete všetky energie vo svojom tele magnetizovať predstavou magnetu. Dbajte na to, aby sever magnetu išiel do vnútra tela a juh von z tela. Predstava magnetu je v tvare obdĺžnika. Zdatní cvičenci dokážu energiu dávať do niektorého orgánu a odtiaľ do celého tela. Toto sú možnosti samoliečby a práce s bioenergiami vo vlastnom organizme. Tak isto je možné pracovať so sexuálnymi energiami vo vlastnom tele a to na základe Kirlianovho efektu. Sugerácia nerozhodnosti medzi asexualitou a pornografiou. Na povrchu tela farebné energie, prskavky a plamienky. Preventívne treba vedieť túto energiu dostať do kostnej hmoty odtiaľ do tela.

Aurický obal. Ďalšou možnosťou samoliečby, ale aj liečby iných osôb, je liečba v aurickom obale. V tomto prípade je potrebné sa skoncentrovať do predĺženej miechy v hlave alebo celkovo do miechy v chrbtici. Otvoríte si šamanské vedomie. Neustále si spomínate na zážitky z prírody. Prirodzene sa okolo vás vytvorí aurický obal o rozmere asi pol metra. Aurický obal si vytvoríte aj tak, že si nasugerujete, že ste sa zväčšili o pol metra. Vo svojej hlave zmeníte načas liečenia predstavu o svojom tele. Teraz bude veľké o pol metra. Do aury tlačíte vlastné energie a energiu vraciate naspäť do organizmu. Tak isto, keď zosávate bioenergiu z cudzích živých zdrojov, tak ju hromadíte v aure a potom ju dostávate do tela. Takto pracujete aj s magmatickými energiami. Celkovo energie môžete naplniť predstavou, že sa zmagnetizovali. Pokiaľ chcete niekoho liečiť, tak nedávate do aury vlastnú bioenergiu, ale iba hromadíte ostatné energie v aure a potom ich dodávate osobe, ktorú chcete ošetrovať energiami.

Zasvätenie. Aurický obal. Objekty, ktoré energiu vytvárajú v aure. Objekty, ktoré pomáhajú pri liečení. Objekty, ktoré zabezpečujú magickú komunikáciu s aurou. Tvorba aurickej bioenergie a samotné preliečovanie. Máme tu možnosť ešte účinnejšieho liečenia, ale to už musíte mať za sebou špeciálne šamanské zasvätenie. V zásade to funguje podobne ako liečenie v aure, ale všetko ide samé a bez toho, aby ste sa nejako mimoriadne snažili. Po aktivizácii sa v aure objavia energetické objekty, ktoré zabezpečujú zosávanie a hromadenie bioenergie. Nazývame ich aj buchty alebo slivkové knedle. Takto ich nazývame preto, aby bolo jasné a zrejmé, že sa nejedná o žiadnu duchovnosť, ale jednoznačne o liečivé efekty. Objekty v aure fungujú ako poloautomat a zosávajú potrebné energie rôzneho druhu, a tak isto ich distribuujú do vás alebo iných ľudí. V aure po zasvätení fungujú aj objekty, ktoré vás navádzajú, aby ste liečenie spojili s niektorou liečiteľskou metódou ako je masáž a podobne. V aure po zasvätení fungujú ďalšie objekty, ktoré za vás robia potrebnú magickú ritualistiku alebo vás ju môžu aj učiť. Výhodou zasvätenia je, že sa nemusíte priamo venovať zosávaniu a hromadeniu energie v aure, ale iným liečiteľským postupom. Sila objektov v aurickom obale závisí od množstva a kvality nabitia počas zasvätenia.

Liečiteľské techniky alternatívneho liečiteľstva. Masáž. Akupresúra. Akupunktúra. Reflexná masáž. Prstové mody. Chiropraxia. Zasvätenie. Aurická liečivá sila. Veľkou výhodou je spojenie klasických metód liečenia s energetickými postupmi. Môžete tu využiť tvorbu bioenergie vo vás. Môžete využiť tvorbu bioenergie v aure. A tak isto môžete využiť tvorbu bioenergie zo zasvätenia.

Naturálne Reiki. Hnetenie cesta. Varenie piva. Pranie. Klincovanie. Chovanie svíň. Stav dementa. Liečená osoba je cesto, pivo, mäso a doska. Špeciálne druhy liečiteľských postupov. Ide o špeciálne postupy, kde sa musíte stať doslova dementom, ktorý celý život robí monotónnu prácu a svet aj seba považuje za prácu, ktorú vykonáva. Tak isto druhú osobu považuje za cesto, pivo, vlnu a aj sviňu. Výhodou tohto systému je hĺbka liečby a jej účinnosť. Pri tomto druhu liečby tak isto použijete energie a to hlavne z aury a zo zasvätenia.

Precvičovanie liečby druhej osoby. Liečenie cez brušný mozog intuitívne a liečenie cez šamanský rituál. Špeciálne techniky. Aby bol zoznam možných liečob úplný, tak možno liečiť aj šamansky, vtedy sú pohyby liečiteľa magické a treba byť v šamanskom vedomí. Tak isto treba ovládať magické pohyby. Liečba môže prebiehať intuitívne, vtedy sa skoncentrujete do brušného mozgu a intuitívne vycítite, ako treba dotyčnú osobu liečiť.

Pridaj komentár