Zasvätenie do mozočku. Pozostatky dvojčaťa. Siamské dvojčatá v rôznej fáze vývoja. Siamské dvojča núti kresliť. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo. Toto zasvätenie má aj fotografické zaznamenanie. Vyhľadaj Galériu zasvätení.

Pokračovali sme v ďalšej línii zasvätení do znakovej ezoteriky, ktoré pracovne nazývame Talizmany. Vyhľadal som tých najlepších, ktorí sa venovali tejto problematike. Po týchto najlepších zostalo informačné pole a v ňom takzvané aurické objekty, ktoré sa v historických zasväcovateľoch vytvorili vďaka určitým druhom nervového poškodenia. Tieto objekty je možno špeciálnymi technológiami kopírovať do aury zasväcovanej osoby. Boli vybratí najlepší zasväcovatelia, ktorí zasväcovali do talizmanov alebo takéto schopnosti mali a nevyužívali ich. U každého historického zasväcovateľa sa objavil ešte jeden fenomén a to, že vo svojom tele mali pozostatky dvojčaťa, ktoré sa nedostatočne rozvinulo a zostalo v rôznych vývojových štádiách embrya.

Tieto embryonálne pozostatky s rôznym stupňom rozvoja sa stávajú v tele živej osoby zdrojom schopnosti využiť zjemnenú motoriku ruky na písanie a kreslenie. Tieto pozostatky v sebe tvoria určité geometrické tvary a schémy a nútia vyspelejšieho jedinca siamského vzťahu do určitej motorickej aktivity ruky, aby niečo kreslil alebo písal.

Mali sme tu historického zasväcovateľa z Turecka, mal zhrubnuté kosti a zbytky dvojčaťa. Dvojča malo prejavy a pôsobilo na pohyb ruky. Rukou sa dalo pohnúť, až keď sa nakreslil určitý vhodný jednoduchý geometrický tvar. V ďalšom prípade išlo o Inda, ktorý mal čudné tvary vlastných kostí a v sebe vývojové štádium dvojčaťa. Toto dvojča bolo vo vývojovom štádiu hada alebo niečoho podobného. Nútilo vyvinuté dvojča do čudnej aktivity. Uprieť pohľad na ďalší objekt bolo možné, keď sa nakreslil požadovaný tvar. Potom sa mohol pohľad uprieť na iný objekt a zase bolo treba nakresliť nový tvar, aby sa dal pohľad uprieť na iný objekt. A znova a znova.

Potom tu bol ďalší historický zasväcovateľ s určitým vývojovým štádiom dvojčaťa vo svojom vnútri alebo na povrchu. Celkový pohyb bol možný na základe kresby. Osoba sa pohla a zasekla pohyb možný iba po nakreslení určitého obrazca. Potom tu bol zasväcovateľ z Kaukazu, poškodené nervstvo, pozostatky určitého embryonálneho vývoja dvojčaťa. Keď vytvoril geometrický tvar, tak ho mohol presunúť, ak ho obkreslil. Pokiaľ ho neobkreslil, tak ho nemohol preložiť.

Potom tu bol zasväcovateľ zo Sibíri. Mal poškodenú nervovú sústavu a dvojníka v sebe ako dvojča. Dvojča ho nútilo kresliť nekonečne dlhú čiaru, pokiaľ sa tak rozhodlo. Potom tu bol historický zasväcovateľ z Mongolska, poškodené nervstvo a dvojča. Pocit z dvojčaťa, že ho má nakresliť na papier a týmto papierikom putovať, kým nedovyvíjané dvojča povie dosť a znovu sa chce po čase niekde dostať cez kresbu.

Ďalší účastník bol z Afriky a na sebe mal nedovyvíjané nervstvo. Na povrchu tela samé dvojčatá v raných štádiách vývoja embrya. Siamské dvojčatá ho nútili k určitému malému pohybu, ktorý musel zachytiť špirálovitým pohybom.

Nasledoval zasväcovateľ z Číny, ktorý mal v sebe nerozvinuté siamské dvojča. To mu spôsobovalo, že sa mu strácali pred jeho zrakom určité objekty, pokiaľ ich neobkreslil niečím dookola. Keď predmet chcel presunúť, tak ho musel neustále jednou rukou držať a pustiť, až keď ho obkreslil. Ináč sa mu stratil v zrakovom poli.

Ďalší zasväcovateľ bol z Japonska. Tak isto mal v sebe siamské dvojča, ktoré už malo nejaký druh ľudského vedomia a v dotyčnom vyvolávalo pocit, že mu niečo prinieslo. Dotyčný sa chránil voči týmto prejavom určitou kresbou. Napríklad dvojča v ňom mu prinieslo bombu. Tento pocit mohol zrušiť určitou kresbou. Potom ho už dvojča v ňom neprenasledovalo.

Ďalší zasväcovateľ bol z Austrálie a mal v sebe siamské dvojča. Pokiaľ dotyčný nenakreslil určité obrázky, ktoré sa podobali chrobákom, tak mal v sebe nepríjemné pocity. Siamské dvojča dalo pokoj, iba keď dotyčný nakreslil to, čo chcelo. Tak isto zasväcovateľ z Tichomoria musel kresliť do štvorcov zvieratá, aby vyhovel siamskému dvojčaťu.

Zasväcovateľ z Arktídy mal po tele množstvo nerozvinutých dvojčiat. Mal sexuálne pocity a tie musel uvoľňovať kresbou erotických postavičiek. Ďalší zasväcovatelia zo Sibíri, Mexika a Afriky mali tak isto v sebe rôzne vývojové štádia embrya a museli plniť vnútorné príkazy na kreslenie určitých znakov a objektov ako bola čiara, na ktorú sa dávali drobné značky, kruh, do ktorého sa vpisovali značky, farebné zlaté kruhy, okolo ktorých sa kreslili rôzne znaky.

Z toho, čo sa vyššie napísalo, vyplýva, že písaním znakov sa zaberali hlavne tie osoby, ktoré mali v sebe siamské dvojča, ktoré malo byť v určitom embryonálnom vývoji. Siamský fenomén u týchto jedincov viedol k potrebe niečo kresliť a niečo písať.

Od týchto horemenovaných jedincov sme si odkopírovali ich znakové objekty z aurického obalu, ktorý zanechali vo svojich pozostatkoch ako informačný záznam. Objekty, ktoré vytvorili v aure vďaka poškodenej nervovej sústave a toho, že mali v sebe siamské dvojča, nesú v sebe silne nabitý odkaz neustáleho kreslenia určitých znakov a tvarov.

Pridaj komentár