Asexuálna ezoterika. Sexuálna ezoterika. Sexuálne spomienky. Sexuálne fantázie. Sexuológia. Sexuálne vzrušenie. Sexuálne vyvrcholenie. 6 neurónových oblastí a sexuálna aktivita. Mentálna sexualita. Autoerotika. Vonkajšia sexualita. Zasvätenie a objekty zo zasvätenia. Zmyslové centrá. Sexuálna senzibilita. Migrenózne volty. Orgazmus, ejakulácia. Tento zápis z cvičení má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v prieniku do sexuálnej ezoteriky. Pri všetkom nám začínajú pomáhať sexuálne objekty zo zasvätenia, ktoré pracujú v aurickom obale a majú v sebe uloženú aj určitú osobnú skúsenosť historických zasväcovateľov. Táto skúsenosť sa postupne prenáša na cvičiacich sexuálnu ezoteriku. No ešte stále do ezoteriky prenikáme na základe precvičovania všetkých možných meditačných alebo terapeutických postupov.

Keď sa chcete venovať sexuálnej ezoterike, je v prvom rade potrebné, aby ste vhodne naladili svoju myseľ, a to hlavne spomienky. Snažíte sa vo svojej mysli aktivizovať všetky alebo čo najviac erotických spomienok. Ide o spomienky obrazové, čuchové, hmatové, sluchové, ale aj chuťové. Na druhej strane sa usilujete o to, aby ste blokovali spomienky, ktoré nemajú priamu súvislosť so sexuálnymi zážitkami a to všetkého druhu. Do sexuálnych zážitkov zahŕňame všetko videné, čítané a osobne prežívané v oblasti sexuálnych aktivít, či už to boli dobré, alebo menej dobré zážitky.

Spomienky erotického charakteru sú uložené v neurónoch. Pokiaľ ich aktivizujete, tak vždy bez prvkov fantázie. Pod fantáziou tu rozumieme schopnosť niečo vo svojej mysli vymodelovať ako sochár. Ľudská myseľ, a teda aj vy alebo ja, to robíme z energií vo vnútri hlavy alebo tela. Aby ste netvorili fantázie je potrebné, aby ste rešpektovali spomienky také, aké sú a úplne pracovali iba zo spomienok. Tento postup dovoľuje udržať si stav mysle ako u sexuológa, ktorý dokáže zostať pri zmysloch, aj keď okolo sa rúti obrovské množstvo erotiky. Napríklad sa chcete skoncentrovať na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tak to robíte tým, že si spomeniete, ako vyzerá veľký mozog vo vašich spomienkach. Zároveň si spomeniete, ako ste sa niekedy koncentrovali do oblasti veľkého mozgu a do veľkého mozgu sa nekoncentrujete priamo. Stačí na to spomienka.

Keď sa usilujete zahájiť erotickú meditáciu, tak si v prvom uvedomíte koncentráciu na vonkajšie sexuálne objekty, na ktoré sú skoncentrované vaše zmysly a to oči, ušné bubienky, sliznica nosa, koreň jazyka a končeky prstov rúk a nôh. Tieto zmyslové čidlá utíšite a pokiaľ možno maximálne stíšite. V žiadnom prípade ich nepoužijete na koncentráciu do vnútorného sveta vlastného erotična, ktoré máte vo vnútri svojej fyzickej schránky zvanej telo a tiež okolo v aurickom obale. Na koncentráciu do vnútorného sveta použijete zmyslové senzory na povrchu veľkého mozgu. Ide o šedú kôru mozgovú, ktorú si v spomienkach vybavujete ako spomienku na 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. V spomienkach zmontujete dokopy 7 spomienkových obrázkov a množstvo spomienok na drobné pavúčiky. Koncentrácia a celková aktivita ide práve zo šedej kôry veľkého mozgu, kde sa nachádzajú zmyslové centrá, ktoré vyhodnocujú všetky aktivity zo zmyslových senzorov. Teda koncentráciu na seba robíte zo spomienok, ako ste sa na seba koncentrovali a to stačí na dostatočné prenikanie do vlastnej sexuality.

Povedali by sme, že sme po technickej stránke pripravení na sexuálne meditácie. Teraz treba prekonať tlak sexuálneho podvedomia, ktoré nás neustále núti, aby sme sa párili a rozmnožovali. O sexuálnom podvedomí si nesmiete robiť žiadne ilúzie a sexuálne podvedomie treba preventívne považovať sa špekulanta, ktorý nás chce dostať pod svoju kontrolu. V prvom rade si spomeniete na to, aké túžby vo vás vyvoláva sexuálne. Na jednej strane vo vás vzbudzuje určité sexuálne chúťky. Spomeňte si, aké a tieto zrealizujte vo svojich predstavách zo spomienok. Pritom použite sugeratívnu techniku a uveríte, že sexuálnu túžbu ste akože zrealizovali naozaj vo vonkajšej sexualite. Týmto počinom sa dokážete dostať do svojho sexuálneho podvedomia. Tak isto sa sexuálne podvedomie usiluje vám navodiť voči určitým sexuálnym praktikám výčitky svedomia a nastoliť otázku morálky a etiky. Aj tu to musíte zvládnuť v spomienkových predstavách pod sugeráciou toho, že ste sa zbavili určitých znechutení a výčitiek z určitých sexuálnych praktík. Uvedomte si, že vo vašej mysli a vašich spomienkach môžete sugeratívne prežívať akýkoľvek druh sexuálnych aktivít bez toho, aby ste mali nejaké výčitky na duši a tele.

Pokiaľ chcete pestovať mentálne sexuálne meditácie, je ich možné realizovať aj fyzicky v podobe autoerotiky alebo sexu s partnerom za podmienky, že na prvom mieste je mentálna vnútorná sexualita, ktorú podporuje autoerotika alebo sex s fyzickým partnerom. Nie naopak, že mentálna fantázia podporuje vonkajšie sexuálne aktivity. Treba, aby ste v živote praktizovali normálnu sexualitu a potom aj meditačnú sexualitu. Keď si prečítate niečo o tantre, alebo si zapálite vonné aromatické tyčinky, tak to nemusí ešte znamenať, že meditujete alebo prenikáte do vnútra svojej sexuálnej podstaty. Jednoducho podporujete iba vonkajšie sexuálne aktivity a praktizujete klasickú fyzickú sexualitu. Táto je zameraná na čo najlepšie párenie a rozmnožovanie. A o to v duchovnej ceste v žiadnom prípade nejde a nikdy nepôjde. Bohužiaľ, duchovná sexualita v značnej miere slúži práve vonkajšej sexualite a podporuje ešte silnejšie zovretie sexuálnym podvedomím.

Keď prekonáte tlak sexuálneho podvedomia, môžete začať so svojím ľudským egom prenikať do hĺbky svojej sexuality. Základom prieniku je pracovať výhrade zo sexuálnych spomienok a naučiť sa ich vhodne kombinovať Tak ako to robí osoba, ktorá si montuje spomienky strihaním obrázkov z časopisu.

Opakom sexuológa, ktorý sa snaží sexualitu robiť zo spomienkovej báze a nejsť do sexuálnej fantázie, je sexuálne naladená osoba, ktorá dáva prednosť sexuálnej fantázii. Teda na začiatku sú príjemné erotické spomienky, ktoré prechádzajú do erotických fantázií. Pri erotickej fantázii sa kdesi v hlave tvoria silné erotické energie, ktoré sa v hlave hromadia, postupne prenikajú cez miechu do podbrušia a tu sa menia na orgastické a ejakulačné energie. Tak isto je tu možné používať autoerotiku alebo sex s partnerom, ale za účelom vytvorenia energií v oblasti pohlavných orgánov. Tu vniknuté energie sa presúvajú po organizme a organizmus sa preliečuje. Keď sú už energie v pohlavných orgánoch aktívne až príliš, tak sa ich treba naučiť absorbovať do bielej kostnej hmoty. Nikdy nie do červenej kostnej drene v kostiach. Teda je tu prvý krok naučiť sa vnímať erotické energie a potom sa ich naučiť využívať pre terapeutické účely. Hovoríme o erotickej senzibilite a o erotických bioenergiách.

Potom je tu možný ďalší postup a to je koncentrácia do veľkého mozgu zo spomienok so zapojením sexuálnej fantázie. Uvedomujete si, že niektorí ľudia sú dlhodobo svojimi sexuálnymi aktivitami usadení práve vo veľkom mozgu. Zvyčajne sa tam dostali na základe prežitia klinickej smrti. Prežili stav, keď nedýchali od 6 možno do 20 minút. Potom sa zo spomienok skoncentrujete na stredný mozog, ktorý má veľkosť menšieho rozrezaného vajíčka. Nachádza sa v strede hlavy v oblasti výskytu hormonálnych žľiaz epifýzy a hypofýzy. Pozri anatomický atlas ľudského tela. Tu zase rozviniete sexuálnu fantáziu. Vnímate tu, ako sa cítia ľudia, ktorí sú dlhodobo usadení práve v tejto neurónovej oblasti.

Nasledujú ďalšie podobné koncentrácie do oblasti miechy v chrbtici, do oblasti stien tenkých a hrubých čriev, potom do ganglií okolo orgánov a častí tela. Všade vyciťujete, ako by ste sa cítili, keby ste svoje sexuálne aktivity realizovali práve z niektorých týchto oblastí. Je možné realizovať aj fyzickú podobu v autoerotike alebo v sexe s partnerom. Stačí snaha koncentrovať sa do niektorej zo šiestich neurónových centier a prevádzať mentálnu erotiku, ku ktorej sa môže pridať erotika fyzická.

Je vhodné sa počas meditácie neustále vracať iba do spomienok na erotiku a uhasínať erotickú fantáziu. A zase podľa potreby znovu utlmovať spomienkovú erotiku a prechádzať do erotiky z fantázie ako sochár, ktorý z energií vo vlastnej hlave tvorí erotické sochy. Tak isto je dobré naučiť sa kombinovať v mentálnej erotike sexuálne spomienky a sexuálnu fantáziu. Takto sa postupne naučíte vnímať energie a stanete sa vešteckým senzibilom. K tomuto stavu zo spomienok a z fantázie sa dá pridať špeciálny stav, keď sexuálne spomienky vo svojej hlave zmeníte na množstvo čiar a geometrických tvarov. V tomto momente ste prekročili bod zvratu a začali ste sexuálnu energiu zosávať z okolia do vlastného tela. Keď už sa naučíte zosávať sexuálnu energiu z okolia a to z ľudí a zvierat, tak vždy to robte cez kostnú hmotu a potom do tela. V podstate ľudská myseľ sa môže napojiť na ktorýkoľvek živý objekt v sexuálnej aktivite. Potom je možné zosávať do seba dostatok sexuálne energie. Je dobre sa naučiť aj toto ezoterické energetické umenie.

Keď zvládnete základy sexuálnej ezoteriky, je vám otvorená cesta do vlastnej sexuality a tú považujeme za najhlbší bod vlastného ja. Môžete sa bezpečne a bez obáv ponárať do vlastnej sexuality, ale vždy sa snažte vrátiť do štandardnej koncentrácie do vonkajšieho sveta a do vonkajšej reality. Nie je dobré, keď niekto utečie do vnútorného erotizmu z dôvodu neúspechu alebo nechuti žiť vonkajší svet. Naopak, vnútorný erotizmus má viesť k úspechu aj vo vonkajšom erotizme.

Pridaj komentár