Zasvätenie do línie ganglií pri orgánoch a častiach ľudského tela. Vedomie ganglií a vedomie nižších druhov ako hmyz a podobne. Mágia končekov prstov.

Pokračujeme v zasväcovaní do všetkých línií ľudského vedomia, ktoré sme podelili podľa neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie pri orgánoch tela. Tak isto sa zrealizuje zasvätenie nad tieto neurónové oblasti, ktoré je typické pre silva techniky, pri ktorých sa neurónové oblasti poškodili slaboprúdom a vyosili vedomie na prah neurónových oblastí. Tak isto budeme zasväcovať aj do kozmického vedomia, pri ktorom sa spojilo všetkých 6 neurónových oblastí naraz. Toto vedomie je typické pre kozmonautov, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace.

Pre zasväcovanie si vyberám tých najlepších z histórie ľudstva vo všetkých oblastiach duchovna, liečiteľstva a terapií. Základom výberu je, že dotyčná osoba sa počas svojho života venovala svojmu vnútornému svetu alebo iných živých osôb. Zároveň mali tieto osoby poškodenú nervovú sústavu a vytvárali v aure objekty, ktoré sa zachovali aj po ich smrti. Delím historických zasväcovateľov podľa toho, kde počas svojho života boli dlhodobo podľa neurónových oblastí usadení. Vešteckými technikami preverím ich posmrtný odkaz a počas zasväcovania sa stanem médiom, ktoré plní úlohy, ktoré dostáva od historického zasväcovateľa. Dokážem proces zasväcovania ovládať tak, aby došlo k odkopírovaniu objektov historického zasväcovateľa, ktorý má tieto objekty v aure počas života. Pomocou špeciálnych rituálov sa prekopírujú objekty z aury historického zasväcovateľa do aury zasväcovanej osoby.

Zasvätenie sa robí z viacerých dôvodov. V prvom rade ide o vývoj, pri ktorom sa mnoho rokov robila hlavne patológia ezoteriky a testovalo sa všetko, čo poskytovala dostupná literatúra. Tieto možnosti postupu boli vyčerpané a potrebovali sme ďalší vývoj vpred. Teda zasvätenia umožnia dostať do vlastnej aury kópie objektov historických zasväcovateľov. Tým, že historickí zasväcovatelia pracovali v aure, tak sa radili k tým najlepším. Ich objekty v aure obsahujú všetky praktické skúsenosti v určitej oblasti ezoterickej teórie, ale aj praxe. A tieto praktické skúsenosti sú teraz k dispozícii ako jedineční učitelia, ktorí nás môžu naučiť tej najlepšej praxi a dokonca časť praxe môžu objekty robiť rovno za nás.

Historická je aj koncentrácia množstva objektov tých najlepších z celej histórie ľudstva. A to sme tu ešte nemali. Skopírované objekty sa môžu fenomenálne zoskupovať a spolupracovať niekedy až neuveriteľným spôsobom. Možno si to paradoxne alebo futuristicky predstaviť ako nadčasový model, keď sa na jednom mieste stretne ezoterická elita sveta.

A o to tu ide v prvom rade. Prevziať všetky alebo čo najviac a čo najdôležitejšie skúsenosti z oblasti ezoteriky do vlastnej praxe. Potom je tu ďalší problém, ktorý je typický po zasvätení. Neochota alebo nechuť prijať objekty z vlastnej aury dovnútra vlastného tela. V prvom rade je potrebné, aby ste k objektom prejavovali tú najväčšiu úctu, vhodnú túžbu sa učiť od objektov a nechávať si pomáhať. Nenútiť objekty, aby plnili vašu vôľu alebo akceptovali váš doterajší prístup k ezoterike. Na to zabudnite. Objekty nesú so sebou tie najlepšie skúsenosti a nemáte ich čo kontrolovať alebo im niečo diktovať. Tak isto objekty v sebe nesú určitý morálny alebo nemorálny informačný záznam. Tu si treba zase odpustiť prístup selektovať svet na morálnych a nemorálnych. Tak isto treba dobre nastaviť ego a zregulovať ho tak, aby objekty zasvätenia mohli cez vás prenikať do všetkého, čo je vo vás a čo sa nachádza v najhlbších vrstvách psychiky.

Celkovo zasvätenie do ganglií pri orgánoch tela prebiehalo plynule a neboli žiadne zádrhely. Tí, čo chodia na zasvätenia, sa už podučili v rituáloch a veľmi dobre sa vedia naladiť na zasvätenie. Tým sa všetko zrýchľuje a naberá potrebnú dynamiku. Celé zasvätenie pripomínalo skôr obrovské termitisko z drevených paličiek a špagátov. Na vytvorenú konštrukciu sme navešali rôzne objekty. Pri magnetickom zasvätení sa všade dávali magnety. Pri magmatickom zasvätení sa všade vytvárali drobné rebrovité kolesa. Teda geometricky povedané 6- uholníky a podobne. Podobá sa to všetko snehovým vločkám. Termitisko z paličiek a špagátov bolo ovešané hviezdičkami ako vianočný stromček. Tak isto pri magickom zasvätení sa pod konštrukciu z dreva a špagátov dávali mušle, kamienky, lístie, kvety a špajdle. V jednom rituáli z Japonska bolo treba použiť ryžu a drobné cestoviny. Robili sme aj zasvätenie do zvukov, pri ktorých sa zasväcované osoby dotýkali končekmi prstov špagátikov a navzájom komunikovali. Všetko sa dobre stihlo aj časovo a na záver sa zasväcované osoby učili prijímať objekty zasvätenia, aby nimi prešli a mohli aktívne pracovať pre zasvätenú osobu.

Ďalšie fotografie si pozrite v Galérii zasvätení – Zasvätenie Reiki ganglie 9N.

Pridaj komentár