Triedenie podľa určitého kľúča. Ako niečo roztriediť a podeliť podľa určitej vlastnosti. Skúmať možnosti rozdelenia. Štruktúra podelenia a roztriedenia. Nepoškodiť pravdivosť. Nezmenšiť prehľadnosť. Neznížiť kvalitu. Voľné triedenie. Variácie triedenia. Skúmaj výhody a nevýhody triedenia.

Máme vo výskume momentálne problém a ten definujeme asi takto: pokiaľ sa ľudské telo spopolní po smrti, tak informačné pole dotyčnej osoby sa zničí a udržuje sa na mieste spopolnenia. Keď chceme skúmať, čo sa deje s informačným poľom mŕtvej osoby po smrti, tak sa na začiatok musíme zamerať na celkovú množinu spopolnených ľudí celej histórie ľudstva. Napríklad sa postupne zameriam na každú historickú dobu a vešteckým výkonom preverím, či sa po spopolnení človeka vytvorí guľovitý útvar žltkasto žiariaci. Postupne prechádzam historické doby a všetko je štandardné, ako sme predpokladali. Potom sa pokúsim vyhľadať miesta spopolnenia, kde chýbajú takéto objekty. A nachádza anomáliu, že niektoré informačné polia spopolnených sú pri iných hrobných miestach. Ide o špiritistov, ktorí s nimi pracovali, po smrti si ich pritiahli k sebe a tieto informačné polia zmenili miesto. Presunuli sa na hrobné miesto inej osoby. Štatisticky možno vytvoriť dve podmnožiny. Jedna má vlastnosť, že informačné pole spopolnenej osoby, pokiaľ s ním niekto nemanipuluje, zostane na mieste, kde sa spaľovalo a kde zostalo najviac popola. Pokiaľ by aj niekto popol rozsypal, informačné pole zostane tam, kde je najviac zbytkov popola. Potom tu máme druhá podmnožina s vlastnosťou, že niektorí jedinci dokázali s týmito informačnými poliami manipulovať a stiahnuť ich do svojho hrobného miesta. Treba sa pozrieť, ako to spravili. Podrobnejším prieskumom je štatisticky potrebné vytvoriť tretiu podmnožinu, pretože má špecifické znaky. Sem patria živé osoby, ktoré dokážu manipulovať s týmito guľatými informačnými poľami a priťahovať si ich k sebe určitým spôsobom. Teda roztriedili sme celú množinu spopolnených ľudí na tri podmnožiny, ktoré sme opísali a možno ich začať skúmať výskumnými postupmi.

Potom tu je problém ľudí, ktorí boli po fyzickej smrti nejakým spôsobom mumifikovaní a aj tu treba skúmať, ako boli mumifikovaní a ako by sme ich mohli rozdeliť do určitých podmnožín. Skúsme túto množinu mŕtvych popísať podrobnejšie. Celkovo je tu ešte vyššia množina všetkých, ktorí sa narodili a potom zomreli. Po smrti sa niečo s nimi robilo. Už tu vnímame, že sme nezačali s delením dobre. Keď chceme skúmať, čo sa deje s informačnými poliami mŕtvych ľudí, tak treba vytvoriť a definovať inú množinu a to takú, ktorá zahŕňa všetkých mŕtvych ľudí na tejto zemeguli. Základná a vrcholová množina musí obsahovať všetkých zomretých na tejto zemeguli, a tak isto tých, ktorí zomreli v kozme alebo na obežnej dráhe Zeme. Priamo v kozme ešte nezomrel kozmonaut, tak nemôžeme to skúmať ani nijako inak podložiť. Bola by to špekulácia.

Teda musíme operovať vrcholovou množinou a to sú všetky mŕtve osoby. Zaujíma nás, čo sa deje s ich informačným poľom po smrti. Teda s tým, čo zostane po fyzickej smrti. Z tejto množiny si vyberieme podmnožinu tých, ktorí boli po smrti mumifikovaní. V podmnožine mumifikovaných sa nájdu takí, ktorí prešli prirodzenou mumifikáciou v rašelinisku, v ľade, nejakej tekutine a podobne. Predpokladáme, že s informačným poľom mŕtvej osoby nikto nemanipuloval. Teda žiadne ľudské zásahy a magické manipulácie. Skúmame už hotové múmie a zisťujeme, že u nich zostane informačný záznam v pozostatkoch.

Začneme skúmať egyptské múmie a zisťujeme, že informačné pole v pozostatkoch nie je. Keď sa napojíme na nedokončené mumifikácie, tak zisťujeme, že informačné pole v nich je. Teda počas mumifikácie sa muselo s informačným poľom dotyčného niečo robiť. Napríklad sa napojíme veštecky na informačné pole mŕtvej osoby v soľných baniach, kde zomrel. Informačné pole mŕtvej osoby v pozostatkoch zostáva.

Teda počas mumifikácie sa muselo niečo diať, čo je zatiaľ pre nás záhadou. Môžeme predpokladať, že informačné pole bolo nejako zničené, niekde bolo poslané, nejako bolo pozmenené. Treba tieto možnosti skúmať jednu za druhou.

Môžeme si pozrieť mumifikačné pokusy iných národov, napríklad Keltov. Tam informačné polia mŕtvych zostávajú a pri egyptských mumifikáciách nezostávajú. Aj pri bežných dnešných mumifikáciách informačné polia zostávajú. Teda dá sa predpokladať, že pri egyptských múmiách sa dialo niečo nezvyčajné. Ale čo to bolo?

Použijeme špeciálny veštecký výkon a to cez záznamy v magmatickom poli zeme. Mysľou a energiami sa presunieme na miesto mumifikácie a spojíme veštecké výkony s magmatickým záznamom. Po mumifikácii zvyčajne prichádza kňaz, niečo odrieka a niečo číta. Zdalo by sa, že zlikvidoval informačné pole mŕtvej osoby. No nie je to celkom tak, iba ho pomenil do zvláštneho stavu, spravil ho zvláštnou hmotou a dal mu tvar niektorého egyptského božstva. Respektíve v tom sivastom tieni sa zjavuje egyptské božstvo. A už teraz vieme, čo treba hľadať. Takýchto upravených informačných polí je plný Egypt. Dokážu vstupovať do ľudí a pôsobiť na nich.

Tu je malá ukážka aplikácie štatistických metód do ezoterického výskumu, kde treba ísť vždy od množiny prípadov niečoho a pokiaľ možno zahrnúť všetky skúmané objekty do jedného celku a potom z neho vyčleňovať podmnožiny s určitým množstvom prvkov. Teda všetci mŕtvi tejto zeme a ich členenie na podmnožiny a potom až skúmať špeciálne podmnožiny a ich prvky.

Bolo by zaujímavé preskúmať informačné polia pri obradoch v strednej Ázii a Mŕtvom mori. Tak isto pri tibetských a kresťanských obradoch. Pri obradoch tibetských sa dá predpokladať dobré uchovanie všetkého pokope. Pri obradoch pri Mŕtvom mori ide o ešte dokonalejšie uchovanie toho, čo v človeku zostane po smrti. Pri kresťanských obradoch ide o vybratie všetkého, čo súvisí s náboženstvom a zberanie do jedného celku zvaného Boh.

To je iba letmý pohľad na problematiku, čo sa deje s informačnými poliami mŕtvych osôb. Teda je tu predpoklad na to, že s informačným poľom človeka je možné nejako pracovať a dôslednejšie ho uchovať.

Pridaj komentár