Zasvätenie. Vedomie miechy alebo inak povedané šamanské, prípadne vedomie prírodného človeka. Koncentrácia do miechy. Potlačenie spomienok na civilizáciu. Aurický obal okolo fyzického tela. Veľkosť aury až jeden meter. Veštecké objekty prevzaté od historických zasväcovateľov. Tentokrát historickí veštci s fosílnymi štruktúrami v tele. Vytvárali aurické objekty. Veľkosť a tvar objektov je rôzny, ale v podstate ako parené buchty.

Zosatie informačného poľa historických zasväcovateľov na šedú kôru veľkého mozgu. Zasväcovateľ sa stáva médiom. Oživuje informačné pole v minulosti žijúceho zasväcovateľa alebo osoby s fosílnymi štruktúrami pravekých ľudí. Zistené iba vešteckými technikami, nie vedecky preukázané.

U zasväcovanej osoby otvorenie aury vo vedomí veľkého mozgu. Aura ako motorkárska prilba a 6 sklenených platní v tele. Energetické otvorenie vedomia stredného mozgu. Aura okolo tela asi 5 cm. Klasické vedomie a centrum dnešných ľudí. Aura mozočku. Tenké energetické lúče na povrchu tela. Otvorenie vedomia miechy. Vedomie etnických ľudí žijúcich v prírode. Aura asi 1 meter okolo zasväcovanej osoby. Energetické otvorenie brušného mozgu.

Vedomie dnešných cicavcov. Aura z brušného mozgu v črevách ako hrubé rúry z tela von. Energetické otvorenie aury ganglií, ktoré sú ako hlavičky špendlíkov pri každom orgáne. Vedomie plazov. Všetko sa energeticky otvorí. Obnoví sa schopnosť vytvárať auru a koncentrovať sa do určitých oblastí neurónov.

Ďalej zasväcovateľ odkopíruje veštecké objekty oživeného historického zasväcovateľa. Presun objektov do aury zasväcovanej osoby. Zosatie na šedú kôru veľkého mozgu zasväcovateľa a vytvorenie ducha, ktorý upravuje v aure veštecké objekty veľkosti buchiet na individuálnu účinnosť. Duch je vytvorený v aure a má veľkosť a tvar dospelej osoby. Má v sebe program zdokonaľovania vešteckých objektov. Tentoraz sa veštecké objekty z historického zasväcovateľa skopírovali a duch veštectva ich v aure poupravuje. Takto sme postupovali prvýkrát.

Zasväcované osoby robia rituály. Zasväcovateľ ich energeticky nabije, vloží v energetickej podobe do aury a spojí s objektmi historického zasväcovateľa oživeného v šedej kôre veľkého mozgu.

Ďalej zasväcované osoby robili rituály, ktoré umožnili vložiť do vedomia miechy a aurického obalu šamana aj objekty magickej komunikácie s aurou. Treba si uvedomiť, že s aurou sa dá komunikovať iba cez ritualistiku, ktorú dnes ovláda iba málokto. Je to určitý druh typ komunikácie a podobá sa na schopnosť čítať a písať. Trvalo by celé roky, kým by sa to ezoterik naučil. A je jedno, o aký typ aury sa jedná. Či je to aura veľkého mozgu, alebo ganglií. Bez ovládania magickej komunikácie s aurou toho v ezoterike veľa nezmôžete. Preto je tu možnosť získať od historických zasväcovateľov s fosílnymi štruktúrami v tele magické objekty, ktoré majú často tvar malej postavičky. Takéto objekty sú ako tlmočníci a zasväcovaná osoba môže vydávať aurickým objektom pokyny na veštenie a napríklad aj liečbu cez tieto objekty. Ja využívam priamu ritualistiku mágie a používam aj objekty v aure.

Cieľom zasvätení do vedomia šamanskej miechy je skopírovať celú vzorku vešteckých objektov a potom s nimi pracovať. To je už cieľom klasických meditácií. Tiež zasvätiť do všetkých rovín vedomia neurónov a uložiť sem čo najviac objektov aurickej ezoteriky.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI LIEČITEĽSKÉ 3N.

Pridaj komentár