Slepec od narodenia. Zvuková ezoterika. Hmatová ezoterika. Energetická ezoterika hlasiviek. Hlasivky. Hlasivkové membrány. Zvuková podoba písmen abecedy. Premýšľanie hovorové vo vnútri hlavy. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Vnútorné spievanie. Spomienky hmatové a sluchové. Dýchanie cez hlasivky. Koncentrácia do hlasiviek. Echolokácia spája energiu tela so zvukmi zo spomienok alebo z vnútorného spievania alebo hovorenia písmen a slov v myšlienkach.

Blokácia obrazových spomienok a to celkovo. Pokiaľ sa objavia, tak ich treba oslabovať, nereagovať na ne a neustále ich likvidovať. Naopak, podporovať vyhľadávanie zvukových spomienok a hmatových pocitov všetkého druhu. Koncentrácia na šedú kôru spánkových lalokov a temenného mozgu a všetko prepojiť na hlasivky v oblasti krku.

Koncentrácia trvalého charakteru na hlasivky a do koncentrácie napúšťanie zvukovej podoby písmen abecedy od A až po Z. Spomienky z mysle, prípadne z vnútorného premýšľania a vnútorného spevu. Možné je aj vnútorné mrmlanie, ktoré je spojené aj s dýchaním.

Počúvanie CD nahrávok zvukov a ich prijímanie v podobe zvukovej, hmatovej a nie obrazovej. Dôsledne potláčať obrazovú podobu, aj keď sa neustále objavuje.

Hlasivky a koncentrácia do hlasiviek, ktoré vyrábajú už samotnou koncentráciou energiu v hlasivkách. Kto ovláda dobre tvorbu bioenergie z hlasiviek, ten ešte aktívnejšie do tejto oblasti tlačí vlastné energie. Tu ich preplachuje a rozvádza do tela alebo aj do aurického obalu okolo fyzického tela.

Do hlasiviek možno koncentráciou dostať aj magmatické energie zemského magmatického jadra. Tak isto možno do hlasiviek vložiť zvukový a hmatový podnet magnetov. Tým energiu v hlasivkách dostať do stavu biomagnetizmu.

Pokiaľ do hlasiviek tlačíme sexuálnu energiu, tak ju treba predtým prečistiť do hojivej podoby cez kostnú hmotu a odtiaľ do hlasiviek.

Do hlasiviek možno zosať aj bioenergie z prírodných zdrojov, ktoré sú živé. Systém senzibilného zosatia cudzej bioenergie do hlasiviek.

Možno využiť aj aurický obal okolo fyzického tela a všetku bioenergiu sústrediť sem do aury, odtiaľ do hlasiviek, z hlasiviek do orgánov alebo naspäť do aury.

Hlasivky a koncentrácia do hlasiviek. Uvedomenie a vyhmatanie hlasiviek z temenného mozgu. Vyhmatanie hmatovými senzorom prstov. V jednej hlasivke jeden druh písmen, v druhej hlasivke iný typ zvukovej podoby písmen.

V hlasivkách spojenie energie so zvukovou podobou a dýchaním. Teda niečo ako echolokácia.

Pokračujeme v prvotnom nácviku mantra ezoteriky. Zvolili sme si náročný prístup a to líniu slepectva od narodenia. Pokúsime sa využiť fenomén echolokácie na zavedenie echolokačného fenoménu a to rovno do aury alebo zvukového zasvätenia.

Pridaj komentár