Zasvätenie sa venovalo problematike kozmického vedomia, ktoré si zasväcované osoby nahadzujú okolo orgánov tela. Teda okolo každého orgánu si dávajú spomienky na prácu s vlastnými energiami, energiami zo zvierat, ľudí. A tak isto z magma energií magmatického jadra planéty Zem a energetické skúsenosti z planét slnečnej sústavy, pokiaľ sú zo súhvezdí a iných galaxií nášho kozmu. Tento zápis má k dispozícii množstvo fotografií z priebehu zasvätenia. Vyhľadaj v Galérii zasvätení.

Celé zasvätenie nadväzuje na systém energetickej ezoteriky, ktorej doménou je práca s energiami ľudského tela. Je známe, že ľudský organizmus produkuje bioenergiu ako každý živý organizmus. Nie je to nič výnimočné. Bioenergia sa tvorí počas tráviaceho procesu v žalúdku, pri práci svalov, intenzívne vo vnútri bunky. Medicínske knižky hovoria o mitochondriách vo vnútri bunky. Reiki energetický ezoterik sa musí naučiť vnímať tvorbu bioenergie vo vnútri seba. Začína výcvikom vnímania prijímania kyslíka a vylučovania kysličníka uhličitého. Ezoterik sa cez šedú kôru spánkových lalokov naučí počúvať tep vlastného srdca. V tomto prípade ezoterik koncentráciou preniká cez nervovú sústavu dovnútra tela a učí sa počúvať stav napätia tvorby energie. Je to ako keby stál pod vysokým napätím a počul hukot transportovanej energie. Je to stav prútikára, ktorý hľadá zdroj vody. Ide v podstate o veštecký výkon zvukového charakteru. Ezoterik sa musí naučiť rozoznávať rôzne úrovne napätia výhradne cez šedú kôru mozgovú a nie cez ušný bubienok. To by mohlo otvoriť podprahové vnímanie a spôsobiť psychické nepríjemnosti. Takto sa začína práca s vlastnými bioenergiami v tele. Je to jednoduché, keď sa niekde silne skoncentrujete, tak sa tam nahrnie krv a zvyšuje sa tvorba bioenergie. Koncentrácia na iné miesto prenesie silnejšiu tvorbu bioenergie na toto miesto a to predchádzajúce sa utíši. Vtedy možno testovať potenciál tvorenia energie na danom mieste.

Nasleduje ďalší výcvik a ten je zameraný na vnímanie magmatických energií jadra planéty Zem. Magma jadro má 4 magnetické funkcie. Prvá je severný magnetický pól, na ktorý reaguje strelka kompasu. Potom je to sila, ktorá viaže naše nohy k povrchu Zeme. Potom je to sila, ktorá zabezpečuje určitú hustotu objektov okolo planéty Zem. Potom je to niečo ako pulzačné výbuchy, ktoré v stotinkách sekundy magmaticky fotia, čo sa deje aj v živých organizmoch. Treba sa naučiť cez šedú kôru spánkových lalokov počúvať prieniky magma energií. Mimochodom, táto magma preniká všetkým organickým aj anorganickým svetom.

Nasleduje ďalšia fáza a to je vnímanie prietokov energií v iných živých a neživých objektoch a snaha o výmenu energie rôznych druhov kdekoľvek na svete. Je to fáza diaľkového prieniku ľudskej psychiky. Najlepší prienik je cez nervové zakončenia vo svaloch a to pomocou kyvadielka. To je kus špagáta, na ktorom je zavesené závažie, ktoré bude reagovať na mikropohyb svalov. A to je najlepšia cesta na dosiahnutie energetickej senzibility.

Potom nasleduje ďalšia fáza a to je realizácia seansového vedomia, ktoré sa zakladá na sugeratívnom uverení a nespochybňovaní toho, že hormonálne žľazy tela nenarástli na bežných miestach, ale napríklad vo svaloch. Tento proces podporí aj mierne prispanie a náboženské naladenie. To všetko prospieva k tomu, že sa naučíte vyhľadávať magma záznamy zo života zvierat a ľudí. Aj tu treba zvládnuť proces vešteckého vnímania a dekódovania zápisov v magma poliach.

Ďalší proces, ktorý treba zvládnuť, je kozmické vedomie, kde sa ezoterik naučí uložiť napríklad energetické spomienky okolo orgánov tela, potom psychicky prenikať do energií planét slnečnej sústavy a potom do súhvezdí a galaxií. Vždy vyhľadáva energie prospešné ľudskému telu a vyvolávajúce liečivo hojivé procesy v ezoterikovom tele. Treba, aby každému bolo jasné, že na prvom mieste je zdravie a trvalé prepojenie na hojivé energetické oblasti pre ľudské telo. Kozmické vedomie sa cvičí v Kozmos sekcii.

Tí, ktorí odcvičili tvrdo koncentrácie do mozočku, a tak isto prešli znakovými zasväteniami (pozri Zasvätenia a Galériu zasvätení), môžu pri meditáciách využiť mozoček, ktorý ezoterika vhodne nastaví a prenikne do požadovaného priestoru kozmu. V tomto prípade vždy do energií kozmu. Mozoček môže pomocou zasvätení pracovať samostatne a spojiť množstvo energetických bodov v tele, ale aj v priestore okolo tela. Mozočková alebo znaková ezoterika sa používa v prípade veľkého rozsahu ezoterických systémov a požadované energie sú dostatočne objemové množstvo vhodných objektov.

Ten, kto zvládol aj anjelské meditácie a zasvätenia na bielu anjelskú líniu prírodných šamanov sa radí, ako a čo meditovať a cvičiť. Ale potom pošle anjelskú sféru preč a robí všetko sám, ale podľa rád anjelských sfér.

Zmyslom zasvätenia bolo prevziať schopnosti a skúsenosti cez prírodné vedomie dovnútra pamäte. Za týmto účelom psychika Sašu Puebla operovala vo svete mŕtvych spomienok a v magma záznamoch. Prítomní si zopakovali predošlé zasvätenie a vhodne sa naladili. Robili pred sebou malé kultové stavby ako je drevená hviezdica, štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kríž a podobne. Na tieto objekty viazali špagát. Cieľom bolo vložiť do pamäte zasvätenej osoby skúsenosti 12 zasväcovateľov. Všetkým do jedného robilo problém brať energie ako liečivý akcent. V tomto prístupe im bránilo hlavne psychické odpojenie od fyzického tela. Každý si musí uvedomiť, že nestojí za to, aby sa duchovná cesta robila na úkor zdravia. Je to hazardérstvo.

Uverejňujeme tu zoznam historických jedincov, ktorí úspešne prenikali do energií kozmického priestoru.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Všade prenikal do energetických zdrojov planéty Zem. Pomáhali mu aktívne anjelské sféry.

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Využíval v znakovej podobe energie kozmu. Kde prenikol, vytvoril znak a pracoval aktívne cez mozoček.

03. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. V kozmickom vedomí komplexne využíval energie celej planéty Zem.

04. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Prenikal do energií planét slnečnej sústavy.

05. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,E). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Dokázal dostať do tela energiu zo zvláštnych oblastí zemského obalu, ktorý je asi 2000 kilometrov hrubý.

06. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,Q). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Vyhľadával zahustené energie v kozme pre účely liečby.
07. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Riadil sa radami anjelských šamanských sfér bielej línie. Vyhľadával energie zahustenej čiernej hmoty.

08. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Prenikal do energií z planét slnečnej sústavy, súhvezdí a galaxií.

09. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Prenikal energeticky a psychicky do priestorov kozmu asi 40 miliónov svetelných rokov od našej slnečnej sústavy. V tomto priestore sú ešte súhvezdia aj galaxie. Ďalej je prázdno bez zhustenej hmoty.

10. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Špecializoval svoju psychickú pozornosť na priestory čiernych dier v kozme a potom tieto energie modeloval na liečivý efekt v ľudskom tele.

11. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Psychicky cez kozmické vedomie operoval asi v priestore 110 miliárd svetelných rokov od planéty Zem.

12. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,C). Mŕtva osoba. Kozmické vedomie okolo orgánov tela. A tu predstavy magnetických energií v kozme na účely liečenia. Poznal špeciálne miesta v kozme za účelom vyvolania liečivých chemických a iných pochodov v ľudskom organizme.

Pridaj komentár