Limita sveta mŕtvych spomienok. Množina jedincov, ktorí tvorili anjelské sféry. Množina tých, ktorí tvoria v sebe anjelské sféry. Množina druhov anjelov. Limita množín anjelov. Množiny spomienok vo svete mŕtvych. Množina jedincov, ktorí dostali odtlačok anjelskej sféry v 4. roku života. Matica možných rovnicových riešení anjel a živá osoba. Vektor zmien vo svete anjelských sfér. Logická algebra stáleho spojenia anjel a človek. Logická algebra aktivity spojenia anjel a človek. Axiómy anjelského sveta a sveta ľudí.

Limita sveta mŕtvych spomienok.
Svet mŕtvych spomienok definujeme ako určité informácie, ktoré zostanú po smrti organickej hmoty, ktorá je schopná si niečo pamätať ako napríklad cicavce, primáty a človek. Nižšie vývojové druhy nemožno zaradiť do tejto línie, lebo si nepamätajú. Vo svete mŕtvych spomienok možno nájsť aj spomienky organickej hmoty, ktorá sa nevyvíjala na planéte Zem, ale na iných planétach kozmu. Hovoríme, že limita sveta mŕtvych má dve základné množiny a to je množina spomienok dostatočne rozvinutej organickej hmoty na planéte Zem a druhá množina sú spomienky organickej hmoty, ktorá sa vyvíjala mimo planétu Zem. Limita rozdielnosti medzi jednou a druhou množinou je v mieste výskytu organickej hmoty. Množina Zem má v sebe prvky všetkých ľudí a zvierat celej histórie vývoja života na Zemi. Množina všetko okrem Zeme má neznáme množstvo prvkov spomienok organickej hmoty.

Limita množiny Zem obsahuje týchto členov limitnej postupnosti: roztrúsené spomienky ľudí, spomienky ľudí, ktorí si želali určitú posmrtnú aktivitu, a teda sú v určitom celku a majú v sebe program, čo sa má diať. Ďalej spomienky jedincov, ktorí boli stigmatickí po tele a mali určité túžby, aby sa po ich smrti pokračovalo v tom, čo robili za života. Ďalej spomienky jedincov, ktorí vytvorili anjelské sféry biele, sivé a čierne. Ďalej jedincov, ktorých spomienky sú pokope s cieľom reinkarnácie a presunu zo sveta mŕtvych do tela živej osoby. Teda je tu množina tých spomienok ľudí, ktorí si neželajú, aby sa po ich smrti niečo dialo s ich spomienkami. Potom je tu množina tých, ktorí svoje spomienky nabili určitými túžbami, aby sa po ich smrti niečo dialo. Potom je tu množina anjelských sfér, ktoré boli vytvorené tak, že sú schopné zostať po smrti jedinca kompaktné a neroztratiť sa.

Množina jedincov, ktorí tvorili anjelské sféry.
Pohybujeme sa vektorom minulosti a prítomnosť nie je momentálne súčasťou tohto pohybu. Množina tých, ktorí tvorili anjelské sféry, má určité množstvo prvkov. Zatiaľ nevieme koľko, ale nesporne ich možno rátať v nepresnosti asi 400 prvkov. V tomto prípade je to iba orientačný odhad, ktorý si nenárokuje na presnosť. Prvky tejto množiny možno rozdeliť do troch podmnožín a to je podmnožina bielych anjelských sfér, sivých anjelských sfér a čiernych anjelských sfér. V limite vzájomnej postupnosti medzi bielymi, sivými a čiernymi možno vnímať tieto rozdielnosti a spoločné vlastnosti. Anjelské sféry všetkých farieb tvoria jedinci s detskou žľazou rozdielnej veľkosti. Ďalej tvorcovia anjelských sfér majú počas celého života detskú psychiku a do fázy dospelosti sa nedostanú. Všetky tieto osoba trpia dysleksiou, to je zúžené vedomie iba na jeden druh objektu, s ktorým sú ochotní sa počas celého života zaoberať. O tom, či vznikne biela anjelská sféra, rozhoduje výhradne veľkosť detskej žľazy počas života. Pokiaľ je detská žľaza dostatočne veľká, tak biela anjelská sféra sa tvorí v dotyčnej osobe. Pokiaľ je stredne veľká alebo normálna, tak čierna anjelská sféra.

Množina tých, ktorí tvoria v sebe anjelské sféry.
Aj dnes je možné v živej osobe vytvoriť anjelskú sféru bielu líniu, pokiaľ má jedinec počas života dostatočne veľkú detskú žľazu, počas života bude na úrovni detskej psychiky do 10 rokov, bude mať zúžené vedomie a ochotu neustále sa hrať s nejakým jedným materiálom. Veštecky možno takéto prípady na diaľku vyzistiť.

Množina druhov anjelov.
Celkovo možno vo svete mŕtvych nájsť spomienky na anjelov vytvorených cez detskú žľazu, množinu anjelských spomienok vytvorených osobami, ktoré sú dospelé a majú bežnú psychiku. Ide iba o predstavy postáv s krídlami, ktoré majú skorej symbolický význam. Rozdiel medzi anjelmi z detskej žľazy a z bežnej aktivity človeka je nezrovnateľný.

Limita množín anjelov.
Obsahuje postupnosť anjelov vytvorených z rôznych materiálov a to hlavne pierka, minerály, meteority, tŕstie, magnetovec, hviezdy na oblohe, bambus, kosti, orgány ľudí a zvierat, voda, vzduch, fosílie, súčiastky z počítača. Teda anjelská sféra môže vzniknúť z čohokoľvek.

Množina jedincov, ktorý dostali odtlačok anjelskej sféry v 4. roku života.
Vo svete mŕtvych je informačné pole spomienok polárneho šamana, ktorý mal stigmy a počas života dával deťom odtlačok anjelskej sféry. Želal si, aby sa tak dialo trvale a po jeho smrti sa tak skutočne deje trvalo. O tom, či dieťa v 4. roku života dostane bielu, sivú alebo čiernu kópiu rozhoduje iba veľkosť detskej žľazy. Je tu samozrejme možnosť pozmeniť tento stav aj v dospelosti. Špeciálna psychomanipulácia.

Množina jedincov, ktorí majú v podvedomí v 12. roku anjelské sféry.
Z výskumu podvedomia pomocou vešteckých techník vieme, že v 12. roku života dostávajú deti do podvedomia 10 záznamov rôzneho druhu. Dovnútra ľudskej mysle sa to dostáva od čínskeho stigmatika, ktorého spomienky sú vo svete mŕtvych takto naprogramované. Je možné tento mechanizmus pozmeniť alebo tieto záznamy vymeniť. Ide o špeciálnu techniku, kde si niektorí obsah týchto záznamov pozmenili za anjelské odtlačky anjelských sfér vo svete mŕtvych.

Matica možných rovnicových riešení anjel a živá osoba.
V prvom rade by si každá osoba, ktorá má anjelské sféry v sebe, mala udržať dobrý zdravotný stav, silu vôle a celkovo šťastný osud. Niektoré osoby veľmi intenzívne komunikujú a neustále aktivizujú v sebe anjelské záznamy. To nakoniec vedie k prílišnému psychickému prepojeniu a nasledujú aj negatívne vplyvy a to hlavne na zdravotný stav. Osoby, ktoré majú v sebe príliš silné a príliš dynamické anjelské sféry z dôvodu príliš úzkeho kontaktu nakoniec strácajú silu vôle, je im s anjelskými sférami dobre, ponúkaný úspech odmietajú a v najhoršom začnú hazardovať a pokúšať osud. Najlepšie je využívať tento druh anjelských sfér iba na poradenské účely. Aktivizovať anjelskú sféru a láskavo si dať poradiť, a potom nechcieť nič viacej. Prípadne s anjelskými sférami spolupracovať v krízových situáciách. Nadštandardné kontakty s anjelskými sférami sa neodporúčajú.

Vektor zmien vo svete anjelských sfér.
Anjelské sféry tohto druhu nakoniec vždy končia vo svete mŕtvych. Živí ľudia dostávajú vždy iba niečo ako odtlačok, záznam do svojej psychiky. Vnútri svojej psychiky sa vzájomne kontaktujú s anjelskou sférou a všetky spoločné aktivity sa uložia do spomienok. Tieto spomienky po smrti dotyčnej osoby sa stanú súčasťou anjelskej sféry, ktorá bola daná živej osobe ako odtlačok. Teda je tu trvalé nabíjanie sfér vo svete mŕtvych a ich trvalá dynamizácia alebo aj prírastok nových druhov anjelských sfér. Teda všetci v detstve dostaneme odtlačok niektorej anjelskej sféry a máme kontakt počas detstva, niektorí ešte aj počas dospelosti. Všetko, čo sa s anjelským odtlačkom spojilo, sa po smrti jedinca stane súčasťou anjelskej sféry.

Logická algebra stáleho spojenia anjel a človek.
Tento prístup nie je žiaduci a má v sebe skryté zdravotné a psychické riziká, po smrti sa všetky spomienky stanú súčasťou niektorej anjelskej sféry. Takýto prístup neodporúčame.

Logická algebra aktivity prerušovaného spojenia anjel a človek.
Tento prístup sa odporúča. Aktivovať anjelskú sféru ako poradcu, nechať si poradiť a potom deaktivizovať anjelskú sféru. Nemať o ňu záujem pre spoločnú činnosť a mať záujem pre poradenstvo. Poradenstvo potrebujeme, aby sme boli v oblasti duchovnej cesty úspešní. Bez poradenstva anjelských sfér je to túlanie sa slepými uličkami.

Axiómy anjelského sveta a sveta ľudí.
Anjelská sféra tohto druhu je dobrá iba na poradenie a poradí jedinečne. No vždy iba biela línia anjelských sfér. Anjelská sféra tohto druhu nie je dobrá na to, aby ste s ňou mali trvalý a doslova intímny kontakt.

Pridaj komentár