Spánková ezoterika. Nočný spánok. Denný spánok. Hypnotický spánok. Programovanie snové. Výklad snových symbolov. Program liečby. Program úspešnosti s anjelskými sférami šamanov v bielej línii. Program meditačný. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Znovu po čase sme sa začali venovať snovej problematike a to hlavne preto, že mytologická symbolika, náboženská symbolika podľa nás vznikla v snových procesoch, a teda náboženstvo v podstate patrí do Snovej ezoteriky a nie do línie Cesty k Bohu. Pokiaľ chceme robiť náboženstvo alebo mytológiu v živej podobe a nie ako spomienku alebo folklór, tak ju musíme robiť v snových stavoch a nie počas denného vedomia.

Treba si uvedomiť, že vedomie pravekého jedinca, prírodného jedinca a náboženského jedinca nie je vedomím čisto denného vedomia. U týchto ľudí sa premosťuje denné a nočné vedomie a idú naraz ako u zvierat. Ale s tým rozdielom, že u ľudí už funguje určitá logická skúsenosť s okolitými predmetmi. Teda človek je mierne logický a zároveň do tohto logického vedomia preniká snový stav a snová symbolika. Takýto transcendentálni jedinci sú schopní vnímať realitu počas dňa, ale zároveň je všetko prekryté snovými predstavami.

U pravekého jedinca je predstava predmetu nejasná a predstava snového symbolu v podobe tieňov rôznych farieb. Predstava u prírodného šamana je reálnejšia a praktickejšia, ale tiež je prekrytá predstavou snového symbolu v podobe zvieraťa alebo postavy muža vo zvieracích kožiach. U osôb, ktoré nadväzujú na obdobie veľkých štátov ako je Egypt, je už vnímanie reálnych objektov triezvejšie, ale ešte stále prekryté postavami ľudí so zvieracími hlavami a ľudským telom, a môže to byť často naopak. Toto si treba dobre uvedomiť a pochopiť, odkiaľ sú mytologické a náboženské obrazy, všetko zo snového procesu. Teda ide o snovú symboliku. V zásade stojí mytológia a náboženské predstavy na symboloch a ich výklade.

V prvom rade je potrebné, aby sme sa pred spaním alebo po zobudení vhodne programovali. Chceme, aby bežali aktívne ozdravovacie pochody. Nejde o to, aby ste si želali sny, v ktorých budete vnímať liečbu. To nikdy nerobte. Vždy iba programujte aktívne procesy zdravia a snové podvedomie si vždy vyberie, aké symboly na dosiahnutie tohto stavu použije. Uvedomte si, že snové symboly nemožno programovať tak, že si želáte vidieť taký a taký sen a nesmie sa snívať nič zlé a nebezpečné. To môže byť osudový omyl. Práve u vás môžu byť deštruktívne snové obrazy cestou ku zdraviu, ktorú blokujete. Odnaučte sa vnímať sny tak, že keď sa vám sníva niečo deštruktívne, je tento snový symbol aj v skutočnosti deštruktívny. A keď sa vám sníva dobrý a láskavý sen , že je to o príjemnosti a hojení. To nemusí byť tak. Tu je vlastne problém snovej ezoteriky, že každý sen sa musí veštecky dekódovať, čo v skutočnosti znamená.

Nemáte chuť, aby sa vám snívali deštruktívne sny a v skutočnosti takýmto prístupom môžete blokovať uzdravenie. Nemáte chuť na erotiku v snoch a práve môžete blokovať získanie peňazí. Začnite dôsledne odlišovať od snových symbolov a reálnych obrazov z denného života, alebo zo spomienok dennej mysli. Napríklad odmietate snové náboženské obrazy a tie práve môžu ísť k zdraviu. No u každého jedinca môžu snové náboženské symboly znamenať úplne niečo iné. A na to si treba dávať pozor. Pred spaním programujete iba vo všeobecnej rovine a nechávate na snoch samotných, aké obrazy použijú. Odmietate iba tie obrazy, či už zlé alebo príjemné, ktoré sú devastačné a vtedy sa v noci budíte a snový pochod likvidujete.

Je potrebné sa usilovať, aby v snoch bežali liečivé pochody hlboko spojené s geriatrickým programom, ktorý prezentujem v Geriatrickej poradni. Programujete to v spánku bez toho, aby ste určovali nejaké tie obrazy. Šťastný osud programujete v spojení anjelských sfér bielej šamanskej línie. Ide o osoby, ktoré mali počas detstva veľkú detskú žľazu a podržali si ju aj do staroby. Robili určité snové rituály a po smrti zanechali za sebou anjelské sféry šamanov, ktoré nás môžu teraz viesť ako poradcovia snovou ezoterikou. Anjelské sféry tohto druhu nám môžu presne poradiť aj druh snových symbolov a obrazov, ktoré sa nám majú snívať. Tieto presné snové obrazy možno aj programovať.

Teda programujete si geriatrické zdravie, šťastný osud s anjelskými sférami ako poradcami. A tak isto si želáte, aby počas noci bežala snová ezoterika. Takýto programovaním bojujete aj proti tomu, aby snová chémia neničila to, čo ste nameditovali počas dňa. Pri takomto programovaní nie je treba si sny pamätať a narušovať spánkový režim počas noci.

Potom je tu iný prístup a to je využitie hypnotických techník počas dňa na utvorenie stavu umelého spánku pomocou hypnózy. Ide o techniky predstavy padania, lietania, točenia, blikania, pocity ťažkého, ľahkého a podobne. V tomto dennom stave sa otvoria niektoré neuróny v strednom mozgu v strede hlavy. Ide o stredný mozog, v ktorom je 32 neurónových zrniečok a niektoré sa pomocou hypnózy prepnú do spánkového režimu. A prenikáte do snovej pamäti. Tu zlikvidujete všetky sny, ktoré by mohli škodiť zdraviu a šťastnému osudu. Tak isto môžete robiť ezoterické prieniky do orgánov a častí tela s tým, že vnímate aj snové obrazy z tejto aktivity a pamätáte si ich. Takto sa dá bezpečne a pohodlne robiť snová ezoterika aj počas dňa.

Ďalej je treba uvedomiť si, že každý živý človek má sny uložené v snovej podobe, tak isto snové spomienky sú vo svete mŕtvych a magma poliach planéty Zem a iných planét a súhvezdí.

Pridaj komentár