Pamäť
Je pojem, ktorý je pre ezoterika dôležitý, pokiaľ sa usiluje o reinkarnáciu. Pamäť tvoria neuróny v 7. oblastiach tela. Do neurónov a ich zakončení sa ukladajú spomienky o všetkom, čo človek prežije v sebe alebo okolo seba. Netreba si to predstavovať ako archív obrázok. Skorej si to predstavujte ako niečo digitalizované, napr. informácie v počítači. Pokiaľ si chcete na niečo spomenúť, tak to musí mozoček dekódovať ako hlas v mobile. A toto sú spomienky, ktoré počas smrti opustia živé telo a usadia sa ako informácie vo svete mŕtvych. Tieto spomienky sú buď pokope, alebo sa roztratia vo svete mŕtvych. Po smrti človeka sa spomienky uložia v priestore okolo nás. Ich veštecké čítanie je možné len cez sugeráciu klinickej smrti alebo reálne prežitie klinickej smrti.

Doplnené 2007-11-12. Treba si uvedomiť, že ezoterik potrebuje psychicky preniknúť do 7. oblastí výskytu neurónov a vo všetkých týchto oblastiach sú uložené určité spomienky, či už z vonkajšieho sveta, alebo vnútorného sveta samotného ezoterika. Pokiaľ má ezoterik záujem, aby jeho spomienky po smrti  zostali pokope a vcelku, tak sa bude usilovať preniknúť do všetkých oblastí výskytu neurónov. Pre ezoterika majú veľkú hodnotu aj spomienky z činnosti buniek.

Pankreas
Ide o žľazu s vnútorným vylučovaním, nachádza sa pod žalúdočným vakom. Podieľa sa na tráviacich procesoch ľudského tela. Tento orgán je náchylný na stresy a nezvládnutie extrémnej situácie sa často končí aj stavmi cukrovky. Poškodenie činnosti pankreasu vedie nepriamo k poškodeniu očí, nôh alebo žilových a cievnych systémov tela. Poškodenie pankreasu vedie často aj k nadmernému jedeniu a ukladaniu tuku v tele. Bunky pankreasu sa v dospelosti už nedelia a sú trváce. V alternatívnej medicíne sa odporúča týždenný prísun vitamínu C priamo cez kožu. Takto prijatý C vitamín zabezpečuje výbornú a trvalú údržbu buniek pankreasu.

Patogénna zóna
Pojem, ktorý označuje miesto, kde sa dejú nepríjemné udalosti a často to jednoducho nemá logiku. Opakom patogénneho miesta je miesto zázračnej zóny, kde sa dejú rôzne progresívne a šťastné udalosti. Patogénna zóna môže byť spôsobená tým, že na danom mieste je v hĺbke nejaké pohrebisko. Najdeštruktívnejšie je pohrebisko Keltov a Druidov. Vytvárali deštruktívo magické rituály voči tým, ktorí prenikali do ich územia. Patogénnym miestom môže byť v hĺbke prameniace žriedlo vody. Patogénne miesto je hĺbkové rašelinisko alebo bažiny s pozostatkami ľudských alebo zvieracích múmií. Patogénne miesta pre ľudí môžu byť určité vrstvy v podloží zeme. Ide o určité horniny a zlúčeniny hornín. Potom v podloží môžu byť miesta silnej koncentrácie energie. Hovorí sa tomu v prútikárstve dračie sily. Takéto dračie sily sú napríklad v Slovenskom raji na viacerých miestach. No na niektorých miestach z vás podložie vytiahne aj tie posledné energie a cítite sa ako zomierajúca osoba. Patogénna zóna môže v danej oblasti v osobe hromadiť aj spomienky zo zemských magma polí a nepriamo pôsobiť na človeka pozitívne alebo negatívne. Zisťovaním patogénnych zón sa venuje prútikár alebo senzibil, ktorý ich vie vycítiť. Je možnosť spoznať a popísať tieto prejavy a vytvoriť proti nim oslabenie alebo zblokovanie. Najčastejšie odrušovačmi.

Pečeň
Je časť ľudského tela. Nachádza sa na pravej strane pod pľúcami. V prvom rade slúži ako veľká fabrika na výrobu rôznych potrebných látok, ktoré najčastejšie vyrába z toxických látok tela. Osoby, ktoré sa stravujú príliš vegetariánsky až vegánsky, môžu trpieť nedostatkom toxických látok, ktoré potrebuje pečeň nutne na produkciu užitočných látok. V prípade poškodenia sleziny sa pečeň môže stať aj náhradným domovom pre červené krvinky. Pečeň často zachraňuje ohrozeného jedinca mikroorganizmami. Jadro buniek mutuje a postará sa o likvidáciu nežiaducich vírusov a mikroorganizmov, čo má potom následky pri tvorbe látok potrebných pre organizmus a bude pôsobiť na dlhovekosť jedinca.

Pedofília
Ide o pojem, ktorý patrí do oblasti sexuálnych prejavov človeka. Láska k dieťaťu, pokiaľ je na úrovni materskej, otcovskej lásky alebo učiteľskej lásky k deťom je poriadku. No pokiaľ na ukojenie svojich potrieb potrebuje dospelá osoby sex s deťmi, tak to už zaraďujeme do oblasti sexuálnych porúch a stavov, ktoré spoločnosť z hľadiska ochrany detského vývoja nepripúšťa. Ezoterik je osoba, ktorá si dokáže pedofilné prejavy predstaviť vo svojej psychike, ale ďalej nezachádza. Ezoterik sa snaží ovládnuť sexuálne prejavy svoje mysle a stotožniť sa s ňou.

Písmo
Ide o pojem spadajúci do lingvistiky. Označuje ľudskú schopnosť vytvoriť asi 25 znakov ako A, B, C a ďalšie písmená abecedy. Písmená sa človek naučil kombinovať navzájom do slov a tie používa na označenie objektov a javov. Ľudia sa vzájomne dohodli na označení tak, aby tomu každý rozumel. Niečo podobné sa udialo aj u číslic ako 1, 2 a ostatné. Pred písmom tu boli znaky a značky geometrického tvaru. Hovoríme im piktogramy. Produkuje ich napríklad mozoček ako súčasť svojej aktivity. Jedinci usadení psychicky v mozočku tieto značky všade kreslia.

Pľúca
Sú orgánom ľudského tela, majú na starosti prísun kyslíka a vylúčenie kysličníka uhličitého. Pľúca sa skladajú z dýchacích trubíc a ciest, z buniek, ktoré sú schopné viazať kyslík na červené krvinky a odoberať kysličník uhličitý. Pľúca môžu byť v alternatívnej medicíne cestou, ako dopraviť do tela niektoré liečivé látky. Bunky pľúc sa počas života trvale obnovujú, ale v staršom veku túto schopnosť strácajú a obnovujú sa veľmi problematicky.

Po smrti
Je to stav, ktorý vzniká po ukončení dýchania, zastavení činnosti srdca a ostatných orgánov. Človek zomrel, časť spomienok opustilo neuróny a dostalo sa do priestoru okolo nás, časť spomienok sa bude ešte uvoľňovať z pozostatkov tela. Preto ezoterik s tým počíta a programuje, aby sa zbytok spomienok po smrti zviazal do spoločného celku.

Doplnené 2007-11-08. Predstava dnešnej vedy a jej úrovne sa stavia k posmrtnosti ľudského života odmietavo a zamieta akékoľvek predstavy o svete mŕtvych. Náboženstvo sa často zmieta raz áno, alebo nie, ale viacej nie. Ezoterikovi sú tieto veci jasné, pokiaľ prežil alebo si dotrénoval klinickú smrť. No pre veriacich a vedecky založených ľudí nemôže ezoterik podať priamy dôkaz. Ezoterik, ktorý ovláda klinické vedomie, vie prinášať iba tušenia a rešpektuje vedecký prístup, že svet mŕtvych patrí do línie hypotetickej.

Podvedomie
Je to zložitý pojem, ktorý sa používa v psychológii aj v psychiatrii. No nás bude zaujímať, ako ho používať v oblasti ezoteriky. Do podvedomia sa môže dostať niečo zo sveta mŕtvych. Vo svete mŕtvych sú informácie, ktoré sú programované na reinkarnáciu do živej osoby a počas vývoja dieťaťa sa tento záznam môže dostať dovnútra jedinca. V 4. roku sa do podvedomia dostávajú anjelské sféry šamanov od jedného stigmatika vo svete mŕtvych. Ďalší stigmatik dáva deťom vo veku 12 rokov asi 10 rôznych informácií, ktoré môžu osud jedinca zásadne pozmeniť a ovplyvniť. Do tela jedinca sa môžu dostať aj spomienky z magma polí Zeme a iných planét, ktoré môžu zasahovať do osudu jedinca. Svet mŕtvych vytvára podvedomie jedinca, a tak isto spomienky z magnetických polí Zeme. Pokiaľ niekto ovláda tieto mechanizmy podvedomia, tak ich dokáže pozmeniť a pretvoriť si svoj osud. V zásade platí, že pokiaľ človek žije to, čo má v podvedomí, darí sa mu úspešnejšie ako tým, čo odmietajú žiť v súlade s podvedomím.

Doplnené 2007-11-08. Definujeme ho presnejšie a to, že ho možno kontaktovať pri psychickom prieniku do buniek. Prenik za bunkovú blanu, do orgánikov, do jadier a v jadrách do chromozómov a v nich do génových reťazcov. Poznáme tri druhy voľnosti génových reťazcov, z ktorých prirodzene vyviera podvedomie inklinujúce k bežnému konzumnému životu, náboženskému životu alebo k ezoterike.

Povahy človeka
Ezoterika prebrala 4 záchvatové stavy zo psychiatrie. Prvý je stav hysterického záchvatu, kde osoba niečo zveličuje alebo bagatelizuje, napríklad strach z myší. Druhý záchvatový stav idúci z temenného mozgu je epileptický. Potom je schizofrenický záchvat straty osobnosti. Osoba je v zúfalstve, lebo nevie, kto je a kde je. Prípadne má pocit, že je vyvolená bohom. Potom je psychopatický záchvat, v ktorom sa osoba snaží dostať napríklad ľudské telo do nenormálnej polohy a keď takúto polohu nedosiahne, tak si odreže vlastnú ruku. O štyroch povahách hovoríme výhradne pri dnešnom rozumovom človeku, kde sny už neprelínajú reálne vnímanie sveta. Ezoterik cvičí 4 povahy zo stredného mozgu. Koncentruje sa do úst a cvičí hysterickú povahu. V oblasti temenného mozgu cvičí epileptickú povahu. V oblasti mozočku v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom cvičí schizofrenickú povahu. V oblasti hlasiviek cvičí psychopatickú povahu. Ezoterik môže 4 povahy cvičiť vo veľkom mozgu a priamo na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Tiež v určitých úsekoch miechy, v brušnom mozgu, v gangliách hlavy, hrudi, brucha a mechúra. 4 povahy sa cvičia aj na bunkovej úrovni.

Pračlovek
Je pojem, ktorý v sebe zahŕňa obdobie vývoja ľudstva asi tak 100 000 rokov p.n.l. až do obdobia asi 50 000 rokov p.n.l. Človek sa začal vyvíjať do línie ľudského tvora. No ešte nevie čítať, premýšľať ani magicky konať. Dokáže sa dostať do tranzu a to tým, že mnoho hodín musí vykonávať ten istý pohyb a tento monotónne opakovaný pohyb ho uvedie do stavu mysle, v ktorej vie previesť činnosť, ktorú túži vykonať. Inak je neustále inštinktami a reflexami nútený reagovať ako automat na kávu a nemôcť sa slobodne rozhodovať. Tak isto si uvedomte, že praveký človek žije ako zviera a nemá ľudský, ale zvierací spánok. Teda nočný spánok sa prelína do dňa a praveký človek vníma všetko ako v snoch, teda cez snovú symboliku. Má pocit ako keby všade boli bohovia a duchovia. Dnes už ľudia vnímajú svet inak a nemajú denné vedomie prekryté spánkovým stavom plným snov a snových postáv. Rozsah vnímania a pochopenia sveta je zúžený na predmety ako je kameň, drevo, kosť, hlina. A sem ide všetka koncentračná schopnosť pravekého človeka. Neustále a tvrdo sa opakujúca sa. Ezoterik preniká do svojej pravekej mysle. Sugeratívne zmenšuje množstvo neurónov, s ktorými operuje a tak isto zužuje rozsah spomienok , ktoré má k dispozícii. Teda ako u dyslektikov – viem iba búchať skalou a nič viac a mám skúsenosť iba na toto búchanie. Ezoterik základy pravekého vedomia vidí v gangliách okolo orgánov tela. Postupne sa naučí zužovať a koncentrovať vedomie iba na jeden predmet a spomienky na tento predmet. A znovu prepnúť na inú činnosť.

Praveké vedomie
Ide o druh ľudského spôsobu vnímania a vysvetľovania fungovania sveta. Praveký jedinec nemá ešte dostatok neurónovej kapacity ani rozvinutie jemnej motoriky ruky, aby si mohol spraviť dnešný pohľad na svet. Tak isto žije ešte v snovom svete. Teda ako zviera sa neustále prepadá do spánkových stavov a často je realita prekrytá snovou symbolikou, čo vedie k vnímaniu sveta na základe božstiev mytológie. Ezoterik si dokáže sugeratívne nahodiť tento stav a prenikať psychicky hlavne do ganglií a jadier buniek tela. Pozná techniku tranzu, čo je napríklad niekoľkohodinové búchanie niečím o niečo, kameň o podložku. Tento opakujúci sa pohyb vytvorí v ľudskej psychike jedinečný stav, ktorý mu dovolí skoncentrovať sa na určitú činnosť aj proti pudom a inštinktom, ktoré pravekého človeka ovládajú, ako my ovládame svet techniky, ktorá bez ľudského súhlasu a pokynu nemôže nič robiť, iba čo jej dovolíme. Tranzové vedomie dovoľuje vzoprieť sa proti diktátu pudov a inštinktov a smerovať k ľudskosti. Cesta zo zvieracieho sveta. Do pravekého vedomia zahrňujeme aj dyslektické alebo jogínske vedomie. Ide o to, aby ste sa skoncentrovali iba na jednu vec alebo iba na jednu činnosť a na ostatnú činnosť zabudli, ako keby neexistovala.

Pravda
Ide o filozofický pojem, ktorý hovorí o tom, ako človek v histórii času vníma a vysvetľuje si fungovanie sveta. Ide vždy ide o historickú pravdu. Napríklad pohľad prírodného človeka na svet je v danom čase pravdivý, no dnes o jeho pohľade cez mytológiu a božstvá hovoríme ako o pravde tej doby a nie klamstve alebo nepravde. Aj náboženské vysvetľovanie je v určitom čase pravdivý výklad fungovania sveta. A nemožno hovoriť o klamstve a podvode. A dnešný vedecký pohľad na svet je pravdivý a v budúcnosti bude ľudstvo vnímať svet zase inak ako dnes. V každej historickej etape ľudstva sú výroky o fungovaní sveta pravdivé. Aj pohľad každého človeka na svet, pokiaľ nechce vedome klamať, je pravdivý a nemusí sa zhodovať s pohľadom ezoterika, ktorý je vybavený schopnosťami, ktoré iní ľudia nemajú. U každého jedinca treba posudzovať, či má na svet pohľad zvieraťa, pravekého človeka, človeka náboženského, človeka vedecky vzdelaného, a v našom prípade aj človeka ezoterického. Pohľad ezotericky školeného človeka je pohľadom, ktorý pozná zvierací pohľad na svet, praveký pohľad na svet, pozná aj náboženský pohľad na svet, pozná aj pohľad vedecky vzdelaného človeka. No pozná aj pohľady niektorých jedincov, ktorí vnímali svet netradične cez určité patologické stavy mysle aj tela. Nesporne ezoterik vytvára na svet iný pravdivý pohľad mimoriadne špecifický a ťažko prístupný bežnej ľudskej mysli.

Priestor
Ezoterik psychicky preniká do kozmu cez systém dvojníka – čo je psychický prienik na častice. Ezoterik je mimoriadne posadnutý cestovateľ v kozme a usiluje sa prenikať do astronomického kozmu, teda preniká do priestoru extrémne veľkých objektov a to cez rovinu reálnych prvkov, potom cez reálne atómy a potom cez reálne častice. Ezoterik si musí vo svojej mysli neustále rozširovať hranice toho, kde sa mu podarilo psychicky preniknúť. Ezoterik operuje vektorom všetkých smerov od planéty Zem. Operuje všetkými smermi od našej Galaxie a ďalej a ďalej. Ezoterik rešpektuje tri priestory a to prvkový, atómový a časticový.

Prírodné vedomie
Ide o vedomie prírodného človeka, ktorý nevie písať, čítať a logicky premýšľať. Je to obdobie ľudstva asi tak 50 000 rokov p.n.l. až 20 000 rokov p.n.l. V zásade prírodný človek má ešte stále zvieraciu psychiku a tá je prekrytá snovou psychikou. Teda prírodný človek vníma čiastočne napríklad strom, ale k stromu aj určitú postavu ako prírodné božstvo. Prírodný človek si neuvedomuje, že bežné logické vedomie je prekryté snovými symbolmi rôznych postáv. Prírodný človek sa ešte nevie skoncentrovať pomocou sily vôle ako dnešný človek. Prírodný človek sa musí vedieť na niečo skoncentrovať pomocou pohybu celého tela, pomocou pohybu prstov rúk a nôh. Dokáže sa skoncentrovať pomocou kombinácie určitých objektov okolo seba ako je kameň, drevo a podobne. Tento typ koncentrácie použije na to, aby sa dostal spod kontroly pudových príkazov z brušného mozgu v stene hrubých a tenkých čriev. Dnešný človek, pokiaľ je v štandardnom zdravotnom stave, už nepodlieha pudom z brušného mozgu, ale výchove a vzdelaniu. No prírodný človek o slobodu vôle musí bojovať pomocou pohybových rituálov. Napríklad pud sebazáchovy mu naháňa strach pred ohňom a núti ho k úteku. Prírodný človek pomocou magického rituálu ovládne tento vnútorný príkaz a pred ohňom neuteká. Ezoterik sa naučí rôzne druhy magického pohybu a potom si otvorí pudy v brušnom mozgu, aby ich dokázal držať pod kontrolou pomocou mágie. Ezoterik sa ovládnutím mágie naučí pochopiť, ako vlastne fungoval prírodný človek. Každý ezoterik vie, že prírodné vedomie pohybovej mágie funguje v každom človeku.

Prostata
Je časť mužského tela. Nachádza sa v spodnej časti tela pod mechúrom. Ezoterik sa usiluje prenikať koncentráciou aj do tejto oblasti tela za účelom liečby, ale aj duchovného rozvoja.

Prútikár
Je osoba, ktorá má určité veštecké schopnosti vnímať to, čo bežní ľudia vnímať nemôžu. Najčastejšie táto schopnosť vzniká na základe porúch fungovania tela a psychiky. Teda ako patologický prejav. Ezoterik má možnosť rozvinúť svoje prútikárske schopnosti výcvikom a to cez kyvadlo a virguľu. Nemožno povedať, že každý prútikár pracuje na tom istom princípe. Niektorí pracujú na základe poškodenia svalových nervov, niektorí majú v sebe spomienky mŕtvej osoby, iní majú v sebe spomienky organickej hmoty mimo planétu Zem. Niektorí dokážu pracovať s energiami magmatického jadra Zeme a podobne. V zásade sa venujú hľadaniu vody, nerastov, nafty, historických predmetov, ale aj určovaniu chorých miest v človeku a podobne.

Prvky
Reálne sú popísané v Mendelejevovej periodickej tabuľke prvkov. Ezoterik musí psychicky reálne preniknúť do prvkov v mineráloch, tuhých, plynných a kvapalných látkach. Základom výcviku je prenikanie do minerálov, ale aj reálne uskladnených mimoriadne čistých látok v chemických laboratóriách. Každý prvok sa skladá z atómov. Atómy v prvku sa skladajú z častíc. Častice sú zmontované z najmenšej častice pod názvom sklená biela kvapka. Táto sklovitá častica je v rovine desatinných čísel 0,000000………..1. Biela sklovitá častica je vo všetkom v kozme. A to, čo vnímame okolo seba ako prvky, atómy, niektoré časticové konštrukcie, minerály, tuhé, plynné, kvapalné latky a organickú hmotu, sú iba zložité konštrukcie zmontované vo svojej hĺbke z bielych sklovitých častíc. Biela sklovitá častica je tak malá, že medzi týmito časticami sa nenachádza žiadny iný priestor. Tieto častice tvoria homogénny priestor iba tohto druhu najmenších častíc. Teda na svet sa pozrieme z pozície desatinných čísel a toho najmenšieho desatinného čísla 0,00000 ….. ( sem pripíš asi 400 kvadriliónov núl ) ….. 1. Na svet sa nemožno pozrieť cez menšie desatinné číslo. Toto je posledné desatinné číslo, ktoré zachytí ešte nejaký časticový objekt. Sme na dne sveta častíc.

Psyché
Pojem, ktorý sa usiluje zachytiť všetky psychické prejavy zvierat aj človeka celej histórie. Tak isto sa usiluje zachytiť psychické prejavy ľudí v jednotlivých historických obdobiach ako je praveký človek, prírodný človek, náboženský človek a dnešný moderný človek. Tak isto u konkrétnej osoby zachycuje jej prirodzené psychické prejavy, ale aj tie, ktoré vznikli na základe duchovných a meditačných cvičení alebo podobných činností. Každý človek má niečo jedinečné vo svojich psychických prejavoch, ale aj niečo spoločné, čo majú iní ľudskí jedinci. Ezoterika u psyché človeka veštecky zaujíma aj to, čo nie je možné vnímať bežnými zmyslami ako sú záznamy zo sveta mŕtvych, magma záznamy o živote ľudí.

Psychiatria
Oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá vážnymi psychickými poruchami ľudskej mysle. Psychiater sa zaoberá prípadmi, kde sa programy ľudského správania porušili natoľko, že dotyčná osoba nedokáže z dôvodu rôznych chorobných stavov, poškodenia biochémie, neurónov reagovať na bežné veci ľudsky a potrebuje k tomu neustály dozor inej osoby. Takáto osoba sa nevie o seba dostatočne postarať a je pre okolie pohoršujúca alebo nebezpečná. Psychiater má určité možnosti nápravy alebo udržania vhodného stavu cez tabletky alebo izolovaním od okolia. K tomu vhodné psychoterapie, pokiaľ klient na ne vhodne zaberá. Ezoterik má psychiatriu vo veľkej vážnosti a úcte. Psychiatria pozná najhlbšie patológiu ľudskej duše a jej prejavy. Moderná ezoterika vyrástla v prvom rade na poznatkoch, badaní a skúmaní psychiatrov, ktorí sa venujú tým najvážnejším prípadom a dovoľujú odhaliť hĺbku ľudskej duše. Psychiatria zachytáva psychické prejavy v extrémnej pozícii záchvatovosti ako je epileptický, hysterický, schizofrenický alebo psychopatický záchvat. Psychiatria zachytáva všetky najhlbšie sexuálne deviácie. Tak isto psychiatria zachytáva stav chorého sugeranta. A vieme, že cvičená sugerácia je základom celej ezoterikovej praxe. Psychiatria odhaľuje najhlbšie poškodenia, ktoré ezoterik spoznáva a dokáže si ich nasugerovať. Moderný ezoterik sa snaží vždy vracať do určitej normality a duchovnú cestu nerobí tak, aby si poškodzoval či už telo, alebo ducha v tomto tele. Ezoterika čerpá poznatky z psychiatrie a vnáša ich do oblasti ezoteriky ako stabilizujúci prvok. Ezoterik si uvedomuje možnosti psychiatrie, a pokiaľ sa u neho objaví poškodenie psychiky na základe poškodenia orgánov alebo častí tela, neváha a využije psychiatrické lieky. Ezoterik sa psychiatrovi nevyhýba, a pokiaľ prešvihol niečo na duchovnej ceste, tak na začiatku nápravy zoberie lieky a k tomu množstvo aktívnych psychoterapií. Pokiaľ všetko zvláda, znižuje prísun chemických liekov, zvyšuje množstvo psychoterapií a stabilizuje svoj psychický stav.

Psychológia
Je vedný odbor a venuje sa problematike psychických prejavov človeka, pokiaľ jeho liečba k štandardnosti nevyžaduje užívanie tabletiek na predpis. V odbore psychológie je najhodnotnejšia práca klinického psychológa, ktorý prevádza množstvo testovaní a skúmaní psychických reakcií a štandardov. Klienta otestuje, vypočuje, naučí ho správnym zásadám psychohygieny. Navrhne mu, ako riešiť vzniknuté osobné problémy. Psychológ sa pacientom zaoberá do momentu, pokiaľ je ochotný robiť, čo mu povie, nerobí na verejnosti nemravnosti, nepoškodzuje seba ani iné osoby alebo predmety. Klient má ešte dostatok sily vôle a chuti chovať sa štandardne. Teda rešpektovať, čo je dovolené a čo je zakázané. Pokiaľ chce osoba porušovať tento princíp, tak patrí do rúk psychiatra alebo sudcu. Pre ezoterika je psychológia vstupom do rozumového pochopenia vlastných psychických pochodov, povahových vlastností. Ezoterik si vypracováva vlastné pozorovanie svojej osoby a usiluje sa udržať si po meditáciách v bežnom živote štandard normálnosti a nie čudáctva.

Psychopatia
Je chorobný stav, ktorý popisuje psychiatria. Ide o stav, v ktorom je jedinec posadnutý technologickými postupmi, ako čo dosiahnuť. Dokáže stopovať osoby alebo správanie stroja do detailov. No môže byť posadnutý experimentovaním a chce realizovať čudesné nereálnosti. Má sklony milovať smetiská, tvoriť z odpadu. Ezoterik ovládne toto vedomie za účelom schopností, ktoré skrýva táto povaha.

Pyramída
Je pojem, ktorý sa týka určitého druhu stavby a je jedno, z akého materiálu bude postavená, či to je kameň, hlina, drevo, kov, papier alebo špagát. Kultúra pyramíd sa najviac rozvinula v Egypte a to z toho dôvodu, že pyramídy slúžili aj na iné účely ako duchovné. Niektoré pyramídy boli hrobky, niektoré sklady, niektoré ako ochranné objekty. No hlavne slúžili ako mechanizmus organizovania života Egypta. V kultúre pyramíd ustupujú do pozadia anjelské sféry šamanov, odtlačky anjelov šamanov sa preháňajú cez pyramídu a menia sa na egyptské božstvá, teda postavy s ľudskými alebo zvieracími hlavami. Ide o to, aby sa anjelské sféry podriadili potrebám spoločnosti a nie naopak. U anjelských sfér šamanov bielej línie sa človek podriaďuje anjelom a robí všetko, aby jeho spomienky po smrti skončili v spomienkach anjelov, ktorí majú svoj základ vo svete mŕtvych. Egyptské božstvá ujarmujú anjelov šamanov, aby slúžili pri rozvoji ľudskej kultúry a to sa udialo v podstate vo všetkých náboženstvách. Ezoterik nemá záujem o tento trend, kde sa anjelské sféry šamanov rituálne pretvárajú na ľudské božstvá ľubovoľného charakteru. Je to cesta od univerzálnych zákonitostí sveta mŕtvych do sveta živých.

Pudové vedomie
Ide o zložku psychiky každého človeka. Z hľadiska histórie pudové konanie možno zaznamenať vo vývoji človeka až 600 miliónov rokov p.n.l. Ide vlastne o inštinkty ako je okamžitá reakcia organizmu na teplo, chlad, hlad a nebezpečenstvo života. Nad týmito inštinktami sú reflexy a pudy, ktorými sú riadené zvieratá; nemôžu nič spraviť bez pudového mozgu v brušnom mozgu, ktorý je v stene čriev. Pokiaľ chcel praveký človek spraviť niečo, čo si neželal brušný mozog, tak to mohol spraviť až určitým pohybom opakovaným aj tisíckrát a tak zlomiť diktát brušného mozgu. Ezoterik sa do brušného mozgu v črevách dostane technikou sugerácie uverenia, že nevie čítať, písať a premýšľať. Treba vypnúť rozum a skoncentrovať sa zmyslami do čriev. Tu treba aktivizovať pud sebazáchovy, pud obživný, pud rozmnožovací, pud teritoriálny do priestoru. Plne sa pudovému konaniu podriadiť, ale iba v predstavách a nie v konkrétnej aktivite. Napríklad pudy v brušnom mozgu chcú, aby ste sa plazili po zemi. To spravíte iba v predstavách a nie reálne. V tomto prípade ste sa prepracovali do pudového vedomia. Pre ezoterika je mimoriadne dôležité využiť pud sebazáchovy na modifikáciu tukových buniek. Podrobnejšie v Geriatrickej poradni.

Doplnené 2007-11-08. Pudové vedomie je pre ezoterika dôležitý fenomén a to hlavne z dôvodu psychického prieniku do buniek a cez bunkové štruktúry kontrolované do anorganického mikrosveta reprezentované atómami a ešte menšími objektmi ako sú elektróny alebo častice. Ezoterik spoznáva pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny a pud pre činnosť buniek. Ezoterik do pudov v neurónoch čriev preniká za pomoci mozočku a niektorej rozrezonovanej membrány v tele. Pomocou vyhrážania sa pudom sebapoškodením a sebazničením ich núti k zvýšenej starostlivosti o bunkovú úroveň. Ezoterik cez liečebné procesy, ktoré riadia pudy, preniká do vnútra buniek a uzdravuje bunkové blany, orgániky v bunkách, bunkové jadro, mitochondriálne jadro, chromozómy a gény a nakoniec biochémiu prvkov. Zároveň ezoterik preniká psychicky do stále menšieho sveta a to je svet atómov.

Reinkarnácia
Je pojem, ktorý sa vytvoril priamo v ezoterike. Ide vlastne o cieľ každého vyspelého ezoterika. Pojem reinkarnácia je dobre rozvedený a prepracovaný v Tibetskej knihe mŕtvych. Ešte stále majú ľudia dnešnej doby o reinkarnácii a znovuzrodení veľmi naivné až detinské predstavy. Zomriem a podľa skutkov pôjdem do raja alebo pekla. Prípadne zomriem a keď budú priaznivé podmienky, tak sa vrátim naspäť. Niektorí veria, že sa na Zem už zrodili veľakrát. Sú to veľmi ľudové predstavy o svete mŕtvych a možnosti reinkarnácie. Reinkarnácia je proces, pri ktorom sa počas zomierania z neurónov človeka uvoľňujú spomienky toho, čo zažil. Tieto spomienky sa zo zvierat a ľudí dostanú do priestoru okolo nás, ktorý voláme svet mŕtvych. Pokiaľ veríte a chcete reinkarnáciu v zmysle uchovania všetkých spomienok spolu aj vo svete mŕtvych, tak spomienky zostanú spolu a všetky sú nabíjané túžbou, aby znovu prenikli do živej osoby a tu znovu mohli realizovať svoju duchovnú cestu. To je ten najjednoduchší reinkarnačný program. Teda nie je jedno, čo robíte počas života a čo ukladáte ako svoje spomienky do pamäte. Ezoterik pozná, čo sa deje po smrti človeka a ako možno pokračovať v duchovnej ceste aj po ukončení pozemského života ako človek. Najlepšie je, aby sa ezoterik sám ešte za svojho života presvedčil, čo je a ako to funguje vo svete mŕtvych a čo tam možno reálne dosiahnuť. Dalo by sa povedať, že ezoterik je všetkými svojimi meditáciami nasmerovaný do sveta mŕtvych, lebo táto dimenzia je nekonečná.

Doplnené 2007-11-08. Málo ezoterikov si ako rozhodujúci cieľ stanovilo reinkarnáciu v tom zmysle, aby sa spomienky uložené v neurónoch nerozleteli v dimenzii sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik má rozhodujúci a jediný cieľ počas života a to je uložiť svoje spomienky do sveta mŕtvych vcelku. Tak isto spomienky previesť do roviny anorganického mikrosveta, ktorý začína atómami prvkov. Tu budú spomienky ezoterika spolu a dostatočne spoľahlivo uložené  na večnosť.

Doplnené 2010-01-01 Ezoterik sa na úrovni prvkov usiluje o reinkarnáciu na spôsob starého Egypta, pyramíd, mumifikácie a zápisu skutkov danej osoby počas života. Dnes môžete zanechať po sebe nejaké dielo, charitatívne skutky, umelecké dielo, nadáciu. O toto ezoterikovi nejde. Ezoterik sa môže na nižšom stupni vývoja usilovať o reinkarnáciu svojich spomienok na úrovni atómov – ide o špiritizmus podrobnejšie popísaný v Plazmatickej škole. Ezoterik uloží svoje organizované spomienky do sveta atómov s programom, aby sa zo sveta mŕtvych tento záznam vrátil to tela mladej osoby, obsadil psychiku osoby a postupoval ďalej pre duchovnú cestu. Ezoterik, ktorý prenikol do častíc cez systém dvojníka, nemá záujem o reinkarnáciu do atómov – svet mŕtvych – špiritizmus. Ezoterik chce uložiť svoje špeciálne upravené spomienky na častice a to špecifickým spôsobom. Iba toto uloženie spomienok na častice je uloženie skoro na večnosť. Teda reinkarnácia v systéme dvojníkov nadobudla iný význam ako na úroveň prvkov a atómov. Áno, reinkarnácia na úroveň častíc.

Reiki
Pojem, ktorý sa do ezoteriky priniesol z Tibetu. Ide o prácu s energiami vlastného tela. Ľudia nie sú nastavení na vnímanie tvorby energie vlastného tela. A neregistrujú, že bunky vyrábajú niečo ako slabé elektrické napätie. Jedinci tlstejší vyrábajú podstatne viacej bioenergie ako štíhli jedinci. Veštecky ladené osoby vytvárajú energiu, ale v okamihu z nich uniká ako voda z deravého hrnca. Niektorí ľudia ako vzpierači a siláci dokážu v sebe kumulovať plno energie ako veľká nadrž na vodu. Ďalším zdrojom energie sú magmatické polia Zeme, ktorých zdrojom je žeravé magmatické jadro. Tento zdroj preteká každým človekom, zvieraťom, stromom. Teda všetkým organickým a anorganickým. Niektorí ľudia nedokážu udržať túto energiu v sebe. Niektorí ju dokážu intenzívne hromadiť. Niektorí ľudia dokážu na diaľku zosať alebo dodať energiu druhej osobe, nech sa nachádza hoci na druhom konci zemegule. Ezoterik sa musí naučiť spánkovými lalokmi mozgu napojiť na magma energie a počúvať ich napätie ako pod rozvodom vysokého napätia, kde preteká prechádzajúci prúd a vytvára hluk. Ezoterik sa musí naučiť v sebe energiu akumulovať a tak isto ju zo seba vytlačiť úplne. Bez energie treba byť pri veštení. Bez energie treba byť pri psychických prienikoch do kozmického priestoru. Pri liečení tela je treba mať množstvo naakumulovanej energie.

Rakovina
Ide o medicínsky pojem, ktorý označuje zhubné bujnenie buniek. Ide o to, že z určitej príčiny sa bunka začne čudne deliť a nekopíruje pôvodnú bunku. Teda v jadre bunky došlo k mutáciám. Príčinou môžu byť mikroorganizmy, chemické latky z liekov, čudná chémia vlastného tela. Tak isto sa môžu v tele nachádzať akoby umŕtvené a blokované bunky, ktoré sa zobudili a je z nich rakovina. Príčinou môže byť nefungujúci imunitný systém a možnosť vývoja poškodených buniek. Základom imunitného systému sú biele krvinky, senzory imunitného stavu a to hlavne lymfatické komôrky a detská žľaza pri hrudnej kosti.

Rezonancia
Ide o pojem, ktorý skôr spadá do oblasti fyziky. No často si musíme niektoré pojmy privlastniť. Teda pojem rezonancia bude znamenať, že sa niečo rozkmitalo, rozozvučalo a rozvibrovalo. Vietor rozkmitá konáre stromu. Kvapky vody rozkmitali zvuk v jaskyni. Motor vo vysávači sa točí a vibruje. Stačí priložiť ruku a všetko je dobre cítiť. Udierajte si v pravidelnom rytme paličkou o dutú nádobu a pochopíte, čo sú to zvukové rezonancie. Počet úderov za sekundu dá vždy rýchlosť rezonovania. Pozerajte sa na vianočný stromček s blikajúcimi sviečkami a viete, čo je to kmitanie svetla. Ezoterik si je vedomý a preberá z vedeckého bádania mikrosveta skutočnosť, že všetko bliká a kmitá, iba ľudské zmysly to nedokážu vnímať. No svoju myseľ môže naladiť tak, aby si myslela a neustále v mozgu všetko prijímala ako blikanie, kmitanie alebo vibrovanie, aj keď sa predmet pred ním zdá nehybný. Rezonujúca myseľ je základný stav mysle ezoterika, aby sa mu ľahšie a lepšie prenikalo do svojho tela a do svojich myšlienok. Základ cvičení si nájdete v Silva škole.

Doplnené 2007-11-08. Ezoterik na rozdiel od chorej osoby nevytvára rezonanciu na poškodených nervových zakončeniach, ani nie v spomienkach, ale rozkmitaním niektorej membrány tela. Hlasivky určitým typom dýchania, pobrušnicu určitým napätím strachu, mozgovo – miešnu membránu pocitom aktivity nervových zakončení a deaktivitou nervových zakončení. Takéto rezonancie považujeme za tie správne, ktorými sa dá prenikať do mikrosveta buniek a mikrosveta atómov a častíc.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.